Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Hotarare arbitrala (6)


    Jurisprudenta   Respectarea principiului libertatii contractuale. Stabilirea competentei jurisdictionale. Arbitraj
  In cazul in care din continutul unei clauze compromisorii rezulta fara echivoc ca partile sunt de acord cu arbitrajul institutionalizat al Camerei de Comert si Industrie de la Paris, conform regulilor de procedura specifice acestui tip de arbitraj, stabilindu-se ca locul arbitrajului este la Bucuresti, iar limba arbitrajului este limba romana, nu se poate retine asertiunea partii reclamante ca nespecificarea expresa a institutiei de arbitraj atrage, in determinarea instantei arbitrale, aplicarea Regulamentului si a regulilor de procedura ale institutiei permanente de arbitraj de la locul inregistrarii cererii intrucat, alegand locul arbitrajului, partile determina legea procedurala aplicabila, care, insa, nu se confunda cu regulile procedurii arbitrale propriu-zise.
   Data aparitiei: 04 Ianuarie 2017

    Jurisprudenta   Incidenta prescriptiei ca motiv de anulare a unei hotarari arbitrale din perespectiva Codului de procedura civila din 1865
  Prescriptia reglementata prin Decretul nr. 167/1958 este conceputa ca o institutie de ordine publica, guvernata de norme imperative, concluzie care se desprinde din continutul prevederilor art. 1 alin. (2), potrivit carora orice clauza care se abate de la reglementarea legala a prescriptiei este nula, si din cele ale art. 18, care instituie obligatia instantelor de judecata si a organelor arbitrale ca, din oficiu, sa cerceteze daca dreptul la actiune sau la executare silita este prescris.
   Data aparitiei: 29 Decembrie 2016

    Articole   Titlurile executorii reglementate de Noul Cod de procedura civila
  Noul cod de procedura civila consacra capitolul II din titlul I al Cartii a V-a, “Despre executarea silita” materiei titlurilor executorii.
   Data aparitiei: 10 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Hotarare arbitrala pronuntata de o instanta dintr-un stat membru al Uniunii Europene. Cerere de recunoastere si incuviintare a executarii silite
  Singura cale de atac - actiunea - reglementata de art. 43 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 ce poate fi exercitata de parti impotriva hotararii privind cererea de incuviintare a executarii silite pronuntata de tribunal ca prima instanta este data in competenta Curtii de Apel, care pronunta o hotarare irevocabila.
   Data aparitiei: 18 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Actiune in anulare. Hotarare arbitrala. Exceptia necompetentei materiale
  Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. 14541/62/2011 la data de 02.12.2011, contestatoarea SC V. P. SRL a formulat actiune in anulare a Hotararii Arbitrale nr. 17/20.09.2011 pronuntata de Tribunalul Arbitral din cadrul Curtii de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert si Industrie Brasov, in dosarul nr. 13A/2011.
   Data aparitiei: 03 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Contract de concesiune. Clauza compromisorie. Instanta competenta material sa solutioneze contestatia la executare
  Litigiile nascute din punerea in executare a unor titluri executorii nu pot face obiectul arbitrajului, existenta clauzei compromisorii in contractul incheiat de parti stabilind ca litigiile ce decurg din executarea contractului, care nu vor putea fi solutionate pe cale amiabila, sa fie solutionate de catre Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, dar numai in masura arbitrabilitatii acestora, conform art. 340 C. proc. civ.
   Data aparitiei: 08 Ianuarie 2011