Coordonator: Av. Marius-Cătălin PreduţMateriale juridice despre Judecatoria Ploiesti (30)


    Stiri   Sinteza cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna noiembrie 2012, altele decat cele mediatizate
  Sinteza a cauzelor finalizate de procurorii anticoruptie in luna noiembrie 2012, altele decat cele deja mediatizate:
   Data aparitiei: 05 Decembrie 2012

    Jurisprudenta   Anularea incheierii prin care s-a dispus investirea cu formula executorie a biletelor la ordin. Suspendarea executarii silite
  Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Ploiesti la data de 27.08.2010 sub nr.16554/281/ 2010, contestatoarea SC ******* SRL, a formulat contestatie la executare in contradictoriu cu intimata SC ***** SRL, solicitand anularea incheierii prin care s-a dispus investirea cu formula executorie a biletelor la ordin BO seria BUCU3AB nr.0024593 si BO seria BUCU3AB nr.0024762, lamurirea intelesului intinderii si aplicarii titlurilor executorii, anularea formelor de executare silita intocmite impotriva contestatoarei in dosarele de executare nr.440/2010 si nr.441/2010 ale BEJ „Alexandru Ailincai”, de asemenea a mai solicitat in temeiul art.403 alin.1 din codul de procedura civila, suspendarea executarii silite.
   Data aparitiei: 17 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Viol. Liberare conditionata
  Prin sesizarea Comisiei de Propuneri din cadrul Penitenciarului Ploiesti inregistrata pe rolul acestei instante sub numarul 3496/281/2010, s-a solicitat liberarea conditionata a condamnatului ....., in prezent aflat in executarea pedepsei de 8 ani si 6 luni inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 981/2006 pronuntata de Judecatoria Ploiesti, pentru savarsirea unei infractiuni de viol, fapta prevazuta de art.197 C.pen.
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Servitute de vedere
  Prin sentinta civila nr. 3963/16.03.2010 pronuntata de Judecatoria Ploiesti in dosarul nr.1238/281/2009, instanta a respins cererea formulata de catre reclamantii GPR si GM in contradictoriu cu paratul CN, ca neintemeiata.
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Respingere cerere de incuviintare a executarii silite
  Prin Incheierea pronuntata in dosarul nr. 6649/281/2010 instanta a respins cererea de incuviintare a executarii silite, formulata de petentul BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC "D. M." a titlului executoriu reprezentat de biletul la ordin seria X nr. ... emis de catre S.C. Z S.R.L., avalizat de S. G.
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Obligarea la plata pensiei de intretinere pana la terminarea studiilor
  Prin cererea formulata la data de 26.11.2009 si inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 20578/281/2009 reclamantul JGD, a chemat in judecata pe paratul JV, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna obligarea paratului la plata unei pensii de intretinere pana la terminarea studiilor precum si obligarea paratului la plata sumei de 625 lei, reprezentand rest de plata pensie de intretinere aferenta perioadei iulie 2006 - iunie 2009.
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Liberare conditionata. Conflict negativ de competenta
  In baza art 42 C.p.p. rap la art 450 c.p.p. declina competenta de solutionare a contestatiei la Procesul-verbal nr 80 din data de 15.03.2010 al Comisiei de Propuneri pentru punerea in libertate conditionata formulata de petentul condamnat M. D. fiul lui C. si A. nascut la data de 23.02.1967, C.N.P -. in favoarea Judecatoriei Moreni.
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Lasarea in deplina proprietate si pasnica posesie a terenului. Plata lipsei de folosinta asupra terenului
  Prin sentinta civila nr. 327/15.01.2010 pronuntata de Judecatoria Ploiesti in dosar nr.8842/281/2008, a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor, invocata din oficiu si a fost respinsa actiunea in revendicare ca fiind formulata impotriva unor persoane fara calitate procesuala pasiva.
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu sanctiunea avertismentului
  Prin sentinta cvila nr. 4187 din 16 martie 2012 pronuntata de Judecatoria Ploiesti, instanta a admis in parte plangerea, a modificat procesul verbal de constatare a contraventiei, in sensul ca a inlocuit sanctiunea amenzii contraventionale in cuantum de 250 lei cu sanctiunea avertismentului si a inlaturat obligatia petentului de achitare a despagubirilor de 28 euro.
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive. Respingerea actiunii ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala
  Prin Sentinta civila nr.5895 din data de 11.04.2012 instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului si a respins actiunea ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala.
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Dobandire drept de proprietate
  Prin sentinta civila nr. nr. 1706 di 16.02.2010 pronuntata de Judecatoria Ploiesti a fost admisa actiunea reclamantului,s-a constatat ca reclamantul a dobandit dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 1450mp situat in intravilanul orasului Boldesti-Scaieni,, ,jud. Prahova,identificat prin raportul de expertiza topografica Baiuta Nicolae,conform antecontractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.4510 din 28.06.2005 de BNP IC ,hotarare care tine loc de act de vanzare-cumparare pentru imobilul mai sus mentionat.
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere
  Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca reclamantii au aratat ca la data de 02.02.1998 intre parti a intervenit un contract de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere in forma autentica, prin care noi reclamantii am inteles sa vindem paratilor nuda proprietate din imobilul proprietatea noastra.
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Constatarea nulitatii absolute a procesului verbal. Circularea pe drumul public cu un autoturism avand defectiuni la sistemul de iluminare
  Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul acestei instante la data de 13.04.2012 ca urmare a dclinarii competentei de solutionare a dosarului nr.22864/281/2011 avand acelasi obiect inregistrat pe rolul Judecatoriei Ploiesti, petentul S. C., in contradictoriu cu intimatul IPJ Prahova, a solicitat anularea respectiv constatarea nulitatii absolute a procesului verbal seria CC nr. 8501069/09.09.2011 emis de Sectia de Politie nr.6 Ciorani jud.Prahova iar in subsidiar petentul a solicitat inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu avertisment sau reducerea cuantumului amenzii in temeiul art.34 pct.1 din OG nr.2/2001.
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Constatare drept de proprietate. Pronuntarea unei hotarari care sa tine loc de act de vanzare-cumparare
  Prin sentinta civila nr. 946/ 27 ianuarie 2010 pronuntata de Judecatoria Ploiesti, instanta a respins actiunea precizata formulata de catre reclamantul DONCILA ALEXANDRU, domiciliat in Ploiesti, str. Tarcaului, nr. 97, jud. Prahova, in contradictoriu cu paratii IONITA VASILE si VASILE MARIA, ca neintemeiata.
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Anularea procesului verbal si exonerarea de la plata amenzii
  Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Ploiesti la data de 02.11.2009 sub numar de dosar 18742/281/2009, petentul D.T.a contestat procesul-verbal seria AP nr. 1182058/12.10.2009 in contradictoriu cu intimatul IPJ Prahova - Post Politie Blejoi solicitand anularea acestuia si exonerarea de la plata amenzii, iar, in subsidiar, inlocuirea sanctiunii amenzii cu avertismentul.
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Achitare. Furt calificat
  Prin Sentinta Penala Nr.361 / 28.02.2012 instanta a dispus: In baza art. 11 pct. 2 lit. a rap. la art. 10 lit.b ind.1 C.p.p., dispune achitarea inculpatei: D.A., fiica lui I. si M. nascuta la data de 05.10.. in B., judetul Pr., domiciliata in comuna F., sat F., nr. 6., judetul P., fara forme legale in P., strada R., nr.3. judetul P., CNP 293100., pentru sav. infractiunii de furt calificat prev. de art.208 alin.1, art.209 alin.l, lit. e alin.2 lit.b Cp. cu aplic. art.99 si urm. C.p, parte vatamata G.m.R.a, fapta din data de 22.12.2009.
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Violare de domiciliu. Exceptia de necompetenta materiala
  Prin sentinta penala nr.2054/15.11.2011 Judecatoria Ploiesti, a condamnat inculpatul U.M. in com.P., judetul B. cetatean roman, studii - 8 clase, fara ocupatie, recidivist, necasatorit, stagiul militar nesatisfacut, domiciliat in com.P., sat C., jud.B. si fara forme legale in com.P. sat G., nr.21, jud.P., CNP -, pentru savarsirea infractiunii de distrugere, prev. de art. 217 alin.1 C.p. cu aplicarea art. 37 al.1 lit. a C.p. si art.3201 al.7 Cpp, fapta din 29/30.10.2009, la pedeapsa de 1 an inchisoare .
   Data aparitiei: 03 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Titlu executoriu. Procedura necontentcioasa
  Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Ploiesti la data de 27.09.2010 sub nr.18412/281/2010 creditoarea F. C. a solicitat investirea cu formula executorie a unei file CEC emisa de catre debitoarea S. I. la data de 11.08.2010 pentru suma de 42.000 lei.
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Furt calificat. Respingerea cererii de liberare conditionata
  Prin sentinta penala din data de 30.11.2010 Judecatoria Ploiesti in baza art. 450 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art.59 Cod penal a respins cererea de liberare conditionata formulata de condamnata S. I. in prezent detinuta in Penitenciarul Targsor, ca neintemeiata.
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Exceptia necompetentei materiale. Conflict negativ de competenta
  Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Ploiesti la data de 12.06.2007, sub nr.8782/281/2007 reclamanta Municipiul Ploiesti prin primar a solicitat instantei in contradictoriu cu parata SC R SRL ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna obligarea paratei sa lase in deplina proprietate si posesie terenul situat in Ploiesti, str.Rudului, nr.230, in suprafata de aproximativ 3,6 ha.
   Data aparitiei: 25 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Plangere impotriva Ordonantei procurorului
  Prin cererea adresata Judecatoriei Ploiesti si inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 3599/281/2008, petentul I.V. a formulat in baza art. 2781 C.p.p. plangere impotriva Ordonantei nr. 5046/P/2007 a Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti.
   Data aparitiei: 06 August 2012

    Jurisprudenta   Minoritatea faptuitorului. Luarea masurii arestarii preventive
  Prin cererea adresata Judecatoriei Ploiesti si inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 16083/281/2010, Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti a solicitat ca in temeiul art 1491 c.p.p. sa se dispuna luarea masurii arestarii preventive si emiterea mandatului de arestare preventiva pe o perioada de 19 de zile, cu incepere de la 21.08.2010 si pana la data de 08.09.2010 inclusiv, fata de inculpatul M. C. G., nascut la data de .
   Data aparitiei: 06 August 2012

    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti: 20 de perchezitii pentru infractiuni grave contra patrimoniului
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti, sprijiniti tehnic de lucratori de politie ai Serviciului de Interventie Rapida Prahova impreuna cu ofiteri din structurile Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, au desfasurat in data de 14 iunie 2012 perchezitii domiciliare in 20 de locatii din Barcanesti, Brazi, Valea Calugareasca, Albesti Paleologu, Targsoru Vechi, Plopeni si Bucuresti.
   Data aparitiei: 15 Iunie 2012

    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti - Arestare preventiva pentru infractiuni de santaj si altele
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti au dispus, la data de 14.12.2011, punerea in miscarea a actiunii penale fata de inculpatii SANDU ZAMFIR zis „Austrianu”, SANDU COSMIN, SANDU FLORIN, busa ion-paul si CURCA LORENTZ sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune, santaj si furt calificat, atat in forma autoratului, cat si a complicitatii.
   Data aparitiei: 16 Decembrie 2011

    Stiri   Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti - Arestare preventiva pentru ultraj
  Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti au dispus, la data de 10.12.2011, retinerea pe o durata de 24 de ore a inculpatului Lambru Daniel Alexandru cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de ultraj.
   Data aparitiei: 12 Decembrie 2011