din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Lasarea in deplina proprietate si pasnica posesie a terenului. Plata lipsei de folosinta asupra terenului

Lasarea in deplina proprietate si pasnica posesie a terenului. Plata lipsei de folosinta asupra terenului

  Publicat: 04 Oct 2012       4713 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Prin sentinta civila nr. 327/15.01.2010 pronuntata de Judecatoria Ploiesti in dosar nr.8842/281/2008, a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor, invocata din oficiu si a fost respinsa actiunea in revendicare ca fiind formulata impotriva unor persoane fara calitate procesuala pasiva.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Lien) Dreptul legal al unui creditor de a vinde activele ipotecate atunci cand debitorul nu poate sau nu vrea sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in contractul de imprumut.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile sociale din domeniul administratiei de stat, activitate indeplinita de organele administrative.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Expresie din limba latina
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
(Lien) Dreptul legal al unui creditor de a vinde activele ipotecate atunci cand debitorul nu poate sau nu vrea sa-si indeplineasca obligatiile prevazute in contractul de imprumut.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,

In motivarea sentintei, instanta a retinut ca prin cererea inregistrata la data de 03.07.2008, reclamanta x a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta in contradictoriu cu paratii y, z si v sa dispuna obligarea paratilor sa ii lase in deplina proprietate si pasnica posesie, terenul in suprafata de 2.500 mp situat in comuna P, pct. "S", de a ridica imprejmuirea, toate amenajarile si lucrarile edificate pe acest teren, precum si obligarea acestora la plata lipsei de folosinta asupra terenului acaparat pe ultimii 3 ani.
Reclamanta a aratat ca autorul sau a fost improprietarit cu suprafata de teren in litigiu, in acest sens fiind eliberat Titlul de proprietate nr...., teren ce a fost stapanit de la acea data de autori, iar dupa decesul acestora de catre reclamanta. In prezent, paratii au imprejmuit terenul si au edificat pe acesta o serie de lucrari, amenajari, amplasand si o stana fara acordul reclamantei.
A mai precizat reclamanta ca desi a solicitat in repetate randuri paratilor sa elibereze terenul acestia au refuzat, avand chiar si un comportament agresiv asupra mandatarului sau care a fost lovita, fiind eliberat pe numele acesteia certificatul medico-legal.
In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art.112 si urm. Cod pr. civ., art.480 si urm. Cod civil.
Prin adresa nr. 5588/12.11.2008 a Primariei P a fost comunicat la cererea instantei ca terenul in litigiu in prezent se afla in proprietatea CAP Comunei P, incepand cu data de 01.01.1990 fiind la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar P.
In temeiul art. 115 si urm. Cod procedura civila, paratii au formulat si depus intampinare prin care au solicitat respingerea actiunii reclamantei ca neintemeiata, cu obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata . Au aratat paratii ca folosesc o suprafata de teren de 10 ha situata in extravilanul comunei P., teren in care se afla inclusa si suprafata de teren de 2.500 mp, teren detinut din anul 2005 in baza unui contract de inchiriere incheiat cu Primaria comunei P., pentru care au achitat chiria aferenta.
Au mai aratat paratii ca terenul in litigiu a fost stapanit incepand cu anul 1989 de diferite persoane pentru pasunat, nefiind reale sustinerile reclamantei in sensul ca acesta a fost stapanit de autorii sai, in realitate fiind proprietatea C.A.P. P.
La cererea instantei la data de 05.02.2009, Primaria P. a comunicat ca pentru terenul in litigiu a fost formulata cerere de reconstituire a dreptului de proprietate de catre D. I..
La termenul de judecata din data de ..., instanta din oficiu a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor.
In baza dispozitiilor art.137 Cod pr. civila, instanta a analizat cu intaietate exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor, exceptie de fond, absoluta si peremptorie:
Astfel, s-a retinut ca, in drept, calitatea procesuala pasiva este una dintre conditiile de exercitare a actiunii civile, reclamanta avand obligatia sa dovedesca identitatea dintre paratul chemat in judecata si subiectul pasiv al raportului juridic dedus judecatii.
Potrivit art.480 Cod pr. civila, dreptul de proprietate este un drept absolut, exclusiv si perpetuu care confera titularului, exercitiul liber si nestingherit al tuturor prerogativelor sale - posesia, folosinta si dispozitia - afara de cazul in care dreptul este dezmembrat prin vointa acestuia din urma.
Cel mai energic mijloc de aparare al dreptului de proprietate este actiunea in revendicare, definita ca fiind actiunea reala prin care proprietarul care a pierdut posesia bunului sau cere restituirea acestui bun de la posesorul neproprietar.
Posesia consta in stapanirea unui lucru, in exercitarea unei puteri de fapt, in cadrul careia posesorul se comporta ca si cand el ar fi adevaratul titular al dreptului real asupra lucrului. Pentru ca stapanirea unui lucru sa fie calificata drept posesie doua elemente trebuie sa fie intrunite cumulativ: elementul material - corpus si elementul intentional - animus, care consta in intentia celui care stapaneste bunul de a efectua aceasta stapanire pentru sine, de a se comporta cu privire la lucru ca proprietar.
In ceea ce priveste elementul material este posibil ca aceasta putere sa fie exercitata nu numai personal de catre posesor, dar si printr-un reprezentant al sau, adica sa fie exercitata o posesie corpore alieno .
In speta, cu privire la suprafata de teren in litigiu, Primaria Comunei P a comunicat instantei prin adresa nr. ca se afla la dispozitia Comisiei Locale de fond funciar, urmand a fi reconstituit dreptul de proprietate persoanei indreptatite.
Din recunoasterea paratilor, instanta a retinut ca acestia stapanesc terenul in litigiu in baza unui contract de inchiriere incheiat cu Primaria Comunei P, platind chirie pentru folosinta terenului. In prezent, terenul este folosit de parati pentru pasunatul oilor si al caprelor.
Prin urmare, instanta a retinut ca terenul in litigiu nu se afla in posesia paratilor, care nu exercita cu privire la acesta nici animus si nici corpus.
Sub aspectul capatului doi si trei al cererii, instanta a mai retinut ca potrivit art. 492 Cod Civil, "...orice constructii....asupra pamantului sunt prezumate a fi facute de proprietarul acelui pamant cu cheltuiala sa, daca nu este dovada contrarie". Acest text legal, ce constituie principiul accesiunii imobiliare artificiale, stabileste totodata o dubla prezumtie si anume ca orice constructii facute pe un fond, sunt prezumate ca au fost facute de catre proprietarul fondului si cu cheltuiala sa. Astfel, pornind de la un fapt cunoscut, vecin si conex faptului principal, legea deduce existenta faptului principal, respectiv existenta in patrimoniul titularului dreptului de proprietate asupra terenului si a dreptului de proprietate asupra constructiei.
Potrivit relatiilor privind situatia juridica, terenul face parte din domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale, face obiectul Legii 18/1991 a fondului funciar fiind formulata cerere de reconstituire de catre D. I..
In conditiile in care paratii au aratat ca nu stapanesc terenul in nume propriu si nu au invocat niciuun drept real cu privire la teren rezulta ca nu exista identitate intre parati si subiectul pasiv al raportului juridic dedus judecatii.
Pentru aceste considerente de fapt si de drept, instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor si a respins cererea ca fiind introdusa impotriva unor persoane fara calitate procesuala pasiva.
Pronuntata de: Judecatoria Ploiesti - Sentinta civila nr, 327 din data 15.01.2010


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Ploiesti    Drept de proprietate    Titlu de proprietate    Lipsa de folosinta    Corpus    Animus    Contract de incheiere    Principiul accesiunii imobiliare artificiale    Certificat medico-legal    Posesia    Folosinta    Dispozitia    Posesor neproprietar    Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: participantul la comiterea unei infractiuni care a fost judecat separat de ceilalti participanti si audiat ulterior ca martor, in cauza disjunsa, nu poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 53/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 273 alin. (1) din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Teren apartinand fondului forestier. Calitate procesuala activa a Regiei Nationale a Padurilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr.412 din 23 februarie 2016

Principiul non reformatio in pejus. Rejudecarea apelului dupa casare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1313 din 9 iunie 2016

Plan urbanistic zonal. Refuz de eliberare a certificatului de urbanism. Drept de proprietate incalcat.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara Decizie 528/R (14.09.2006)Articole Juridice

Dialogurile MCP (XII)- Uzucapiunea terenurilor scoase din circuitul juridic
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

La incarcarea nelegala a unui film pe o platforma online nu poate solicita si adresa sa de e-mail sau IP ori numarul de telefon
Sursa: EuroAvocatura.ro

Actiunea in revendicare. Caracteristici si efecte
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Restrictiile privind vanzarea-cumpararea terenurilor agricole situate in extravilan si aplicarea principiului tempus regit actum
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Reglementarea contractului de donatie in Noul Cod Civil
Sursa: avocat STOICA IOANA

Viza de scurta/lunga sedere a strainilor in Romania
Sursa: Euroavocatura.ro