Coordonator: Av. Marius-Cătălin PreduţMateriale juridice despre Tribunalul (1567)


    Jurisprudenta   Dovada platii salariului de catre angajator
  Potrivit prevederilor art. 39 lit. a din Codul muncii angajatul are dreptul la salarizare pentru munca depusa, angajatorului revenindu-i obligatia corelativa de acordare a tuturor drepturilor banesti cuvenite salariatului, drepturi care decurg din lege, contract colectiv de munca aplicabil si contractul individual de munca.
   Data aparitiei: 13 Martie 2013

    Jurisprudenta   Decizie de incetare a contractului de munca prin acordul partilor
  Tribunalul Gorj prin sentinta civila nr. 4133 de la 31.05.2011 a admis contestatia ulterior precizata, formulata de petenta D. G., in contradictoriu cu intimatii Liceul Teoretic Novaci si Inspectoratul Scolar Judetean Gorj, anulat decizia de concediere nr. 424/07.12.2010 emisa de intimatul Liceul Teoretic Novaci.
   Data aparitiei: 13 Martie 2013

    Jurisprudenta   Contract de munca si contract de prestari de serviciu. Distinctii
  Contractul de servicii s-a incheiat intre o societate comerciala si o persoana fizica autorizata inregistrata la Registrul Comertului, deci intre subiecte din ramura dreptului comercial.
   Data aparitiei: 13 Martie 2013

    Jurisprudenta   Conflict de munca avand ca obiect constatare nulitate contract individual de munca si restituire drepturi salariale incasate
  Prin actiunea principala formulata de catre recurentul-reclamant, s-a solicitat constatarea nulitatii absolute a contractelor individuale de munca ale intimatilor-parati si obligarea acestora din urma sa restituie sumele primite cu titlu de salarii, avand in vedere faptul ca acestea au fost platite din fonduri europene cu regim special.
   Data aparitiei: 13 Martie 2013

    Jurisprudenta   Clauza de neconcurenta. Sanctiunea nerespectarii cerintelor legale privitoare la continutul clauzei
  Prevederile art. 21 alin. (2) din Codul muncii au ca scop protejarea salariatului, respectiv asigurarea respectarii de catre angajator a principiului libertatii muncii.
   Data aparitiei: 13 Martie 2013

    Jurisprudenta   Acord de mediere intervenit intre persoane juridice si autoritati publice. Actiune pauliana
  Pe rol se afla solutionarea cauzei civile privind pe petenta Administratia Finantelor Publice Alba lulia in contradictoriu cu intimatii I.A.G., Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, S.C. R. S.R.L., Oficiul Registrului Comertului Alba si intervenienta S.C. R.C. S.R.L., avand ca obiect actiune pauliana.
   Data aparitiei: 13 Martie 2013

    Jurisprudenta   Obligatie de a face. Respectarea Contractului individual de munca
  Prin sentinta civila nr.6057 din data de 01.10.2008, pronuntata de T r i b u n a l u l B u c u r e s t i - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr.16379/3/LM/2008, a fost admisa, in parte, actiunea formulata de reclamanta E. E., in contradictoriu cu parata E. F. CA M. - Gradinita M. Germana, a fost obligata parata sa permita reclamantei accesul la locul de munca - Gradinita M. Germana
   Data aparitiei: 12 Martie 2013

    Jurisprudenta   Desfacerea disciplinara a contractului in perioada de proba
  Prin art. 31 din Codul muncii este reglementata perioada de proba ca modalitate de verificare a aptitudinilor salariatului si intrucat in aceasta perioada salariatul are toate obligatiile prevazute de legislatia muncii este evident ca, anterior expirarii perioadei de proba, angajatul poate fi concediat in situatiile prevazute de actele normative.
   Data aparitiei: 12 Martie 2013

    Jurisprudenta   Regula platii in sume perioadice a pensiei de intretinere. Conditiile platii unei sume globale anticipate
  Pe rol fiind judecarea recursului declarat de recurenta parata L D, impotriva sentintei civile nr. …, pronuntata de Judecatoria Novaci, in dosarul nr….
   Data aparitiei: 11 Martie 2013

    Jurisprudenta   Indeplinirea obligatiei pentru a carei executare s-au solicitat daune cominatorii. Ramanerea fara obiect a actiunii
  Pe rol fiind judecarea recursului civil declarat de recurenta intimata Comisia Locala de Fond Funciar Vagiulesti prin primar P C, in calitate de presedinte al comisiei locale, impotriva sentintei civile nr. … pronuntata de Judecatoria Motru in dosarul nr. …, in contradictoriu cu intimata reclamanta G V si cu intimatii Primarul Comunei Vagiulesti - P Constantin si Comisia Judeteana de Fond Funciar Gorj.
   Data aparitiei: 11 Martie 2013

    Jurisprudenta   Drept de autor. Efectele juridice ale inregistrarii operei la ORDA
  Inregistrarea operei muzicale la organismul de gestiune colectiva a drepturilor de autor are un caracter facultativ, iar imprejurarea ca reclamantii au inregistrat si la ORDA opera muzicala nu este relevanta in ce priveste nasterea dreptului de autor, asa cum nu este constitutiva de drepturi nici inregistrarea la UCMR ADA, aceasta avand relevanta doar cu privire la data si avand drept scop asigurarea exercitarii colective, in conditiile legii, a drepturilor cuvenite pentru operele muzicale, mai ales a acelora pentru care gestiunea colectiva este obligatorie.
   Data aparitiei: 11 Martie 2013

    Jurisprudenta   Coregraf. Drepturi banesti acordate in baza Legii 8/1996
  Prin sentinta civila nr.1947/AI/14.10.2009 pronuntata de T r i b u n a l u l T i m i s in dosarul nr(...) a fost admisa cererea formulata de reclamantul B. E. A impotriva paratului TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET „N.”; prin aceeasi sentinta a fost respinsa cererea de chemare in garantie formulata de parat impotriva chematei in garantie E. M. E..Coregraf.
   Data aparitiei: 11 Martie 2013

    Jurisprudenta   Conventie de credit. Clauze abuzive
  Pe rol fiind judecarea recursului civil declarat de recurenta parata V.R. S.A. impotriva sentintei civile nr...... pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. ......
   Data aparitiei: 11 Martie 2013

    Jurisprudenta   Cerere constatare nulitate act de vanzare-cumparare. Nedovedirea calitatii de proprietari de catre tertii reclamanti
  Pe rol judecarea recursului civil declarat de recurenta reclamanta X impotriva sentintei civile nr.727 din 30.01.2012 pronuntata de Judecatoria Tg.Jiu in dosarul nr…..
   Data aparitiei: 11 Martie 2013

    Jurisprudenta   Actiune in constatarea vanzarii-cumpararii unui imobil
  Pe rol fiind judecarea recursului formulat de recurentul reclamant MC in contradictoriu cu intimatii-parati MMM impotriva sentintei civile nr…./08.02.2012 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. ….
   Data aparitiei: 11 Martie 2013

    Stiri   DNA Bucuresti: Trimitere in judecata pentru inselaciune de peste 7 mil. de euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Bucuresti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 08 Martie 2013

    Articole   Decizia Comisiei privind alocarea cu titlu gratuit a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera incepand cu anul 2013 este conforma cu dreptul Uniunii
  Decizia nu trateaza in mod discriminatoriu instalatiile industriale care utilizeaza drept combustibil carbunele
   Data aparitiei: 08 Martie 2013

    Stiri   DNA Pitesti: Trimitere in judecata pentru evaziune fiscala de peste 5 mil. de euro
  Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Pitesti au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:
   Data aparitiei: 04 Martie 2013

    Jurisprudenta   Procedura insolventei. Cerere antrenare raspundere materiala
  Pe rol fiind examinarea cererii de antrenare raspundere materiala formulata de lichidatorul judiciar ….. SPRL impotriva paratului … , fost administrator social al SC …. SA Tg.Jiu .
   Data aparitiei: 04 Martie 2013

    Jurisprudenta   Fond funciar. Acordare de despagubiri
  Pe rol fiind judecarea recursului civil declarat de recurentii reclamanti Xxx si de Xxx in calitate de presedinte al Comisiei Locale de Fond Funciar xxx impotriva sentintei civile nr. 3052/24.10.2011 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti in dosarul nr. 1317/317/2010.
   Data aparitiei: 04 Martie 2013

    Jurisprudenta   Decizie pensionare. Functionar public
  Pe rol judecarea cauzei privind reclamantul P.G. si paratul I.P.J. in temeiul Legii 188/1999,r. La apelul nominal facut in sedinta publica s-au prezentat reclamantul si consilier juridic D.P. pentru parat.
   Data aparitiei: 04 Martie 2013

    Jurisprudenta   Contestatie decizie de imputare sporuri salariale
  Pe rol pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc in sedinta publica din data de 21.02.2012 in cauza formulata de reclamantul C. I. impotriva paratului Primarul comunei Godinesti.
   Data aparitiei: 04 Martie 2013

    Jurisprudenta   Comunicarea informatiilor de interes public
  Pe rol pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc in sedinta publica din data de 07.02.2012 in cauza privind pe reclamantul E.C. in contradictoriu cu paratii P. C. P. si P. C. P.
   Data aparitiei: 04 Martie 2013

    Jurisprudenta   Infractiune de loviri sau vatamari cauzatoare de moarte
  Pe rol fiind judecarea procesului penal privind pe inculpatul T.L.F., trimis in judecata in stare de arest preventiv, prin rechizitoriul nr. din al Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj pentru savarsirea infractiuni de omor calificat prevazuta si pedepsita de art. 174 alin. 1 raportat la art. 175 alin. 1 lit. i C.pen.
   Data aparitiei: 01 Martie 2013

    Jurisprudenta   Drepturi banesti. Sporuri salariale
  Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc in sedinta publica din 10.01.2012 in cauza formulata de reclamanta D.E. impotriva paratelor Consiliul Local Telesti si Institutia Primarului comunei Telesti.
   Data aparitiei: 01 Martie 2013