din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3024 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Noul Cod Civil: Apararea drepturilor nepatrimoniale (Art. 252-257)

Noul Cod Civil: Apararea drepturilor nepatrimoniale (Art. 252-257)

  Publicat: 06 Oct 2011       9426 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Iinstitutie nou introdusa prin Codul Civil (Art. 252-257);

Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Orice mijloc ce poate fi utilizat pentru incheierea unui contract intre comerciant si consumator si care nu necesita prezenta fizica simultana a celor doua parti
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Calificativ care exprima neconcordanta unui fapt sau act, a unei conduite, cu prevederile legii si cu celelalte norme de convietuire sociala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Prevazuta in cap. IV, t. III, art. 64, C. pen., partea generala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reglementata in sectiunea V, cap. I, t. IV, C. proc. pen.,

Principiu: Orice persoana fizica are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci fiintei umane, cum sunt viata, sanatatea, integritatea fizica si psihica, demnitatea, intimitatea vietii private, libertatea de constiinta, creatia stiintifica, artistica, literara sau tehnica .

Mijloace de aparare

- In ce situatii persoana fizica poate solicita instantei ocrotirea drepturilor nepatrimoniale? Atunci cand acestea au fost incalcate sau amenintate.

- In ce fel poate ocroti instanta drepturile nepatrimoniale? Dispunand:

- interzicerea savarsirii faptei ilicite, daca aceasta este iminenta;
- incetarea incalcarii si interzicerea pentru viitor, daca aceasta dureaza inca;
- constatarea caracterului ilicit al faptei savarsite, daca tulburarea pe care a produs-o subzista.

- In cazul incalcarii drepturilor nepatrimoniale prin exercitarea dreptului la libera exprimare, instanta poate dispune numai incetarea incalcarii si interzicerea pentru viitor, daca aceasta dureaza inca precum si constatarea caracterului ilicit al faptei savarsite, daca tulburarea pe care a produs-o subzista.

- Ce poate dispune instanta pentru restabilirea dreptului nepatrimonial incalcat?
- obligarea autorului, pe cheltuiala sa, la publicarea hotararii de condamnare;
- orice alte masuri necesare pentru incetarea faptei ilicite sau pentru repararea prejudiciului cauzat.

- Reparatia patrimoniala pentru prejudiciul nepatrimonial este posibila?

Da, daca vatamarea este imputabila autorului faptei prejudiciabile.
In aceste cazuri, dreptul la actiune este supus prescriptiei extinctive.

Apararea dreptului la nume

- Cum se poate apara dreptul la nume? Se poate solicita instantei judecatoresti :
- recunoasterea dreptului la nume (de catre cel al carui nume este contestat).
- incetarea atingerii nelegitime (de catre cel lezat prin uzurparea, in tot sau in parte, a numelui sau).

- Cum se poate apara dreptul la pseudonim?

In aceleasi conditii in care este aparat si dreptul la nume.

Masuri provizorii

- Cine poate solicita luarea acestor masuri? In ce conditii ?
Persoana care se considera lezata si care face dovada credibila ca drepturile sale nepatrimoniale fac obiectul unei actiuni ilicite, actuale sau iminente si ca aceasta actiune risca sa ii cauzeze un prejudiciu greu de reparat.

Ce solutii poate da instanta?:

- interzicerea incalcarii sau incetarea ei provizorie;
- luarea masurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor.
- In cazul prejudiciilor aduse prin mijloacele presei scrise sau audiovizuale, instanta judecatoreasca nu poate sa dispuna incetarea, cu titlu provizoriu, a actiunii prejudiciabile decat daca prejudiciile cauzate reclamantului sunt grave, daca actiunea nu este in mod evident justificata (este permisa de lege sau de conventiile si pactele internationale privitoare la drepturile omului la care Romania este parte) si daca masura luata de instanta nu apare ca fiind disproportionata in raport cu prejudiciile cauzate.

- Solutionarea cererii:

- potrivit dispozitiilor privitoare la ordonanta presedintiala, care se aplica in mod corespunzator.

- in cazul in care cererea este formulata inainte de introducerea actiunii de fond, prin hotararea prin care s-a dispus masura provizorie se va fixa si termenul in care actiunea in fond trebuie sa fie introdusa, sub sanctiunea incetarii de drept a acelei masuri .
- reclamantul poate fi obligat de catre instanta la plata unei cautiuni, daca masurile luate sunt de natura sa produca un prejudiciu partii adverse.

- Incetarea masurilor provizorii:

- la termenul fixat pentru actiunea de fond, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la luarea acestora.

- Efectul masurilor provizorii:

- masurile dispuse prin ordonanta presedintiala sunt executorii de la data pronuntarii acesteia insa sunt vremelnice (inceteaza daca nu s-a introdus actiunea de fond la termenul fixat de instanta sau sunt continuate prin efectele hotararii de fond, daca aceasta a fost admisa).
- daca actiunea de fond este respinsa ca neintemeiata, reclamantul este tinut sa repare, la cererea partii interesate, prejudiciul cauzat prin masurile provizorii luate. Cu toate acestea, daca reclamantul nu a fost in culpa ori a avut o culpa usoara, instanta, in raport cu circumstantele concrete, poate fie sa refuze obligarea sa la despagubirile cerute de partea adversa, fie sa dispuna reducerea acestora.

- Eliberarea cautiunii : Daca partea adversa nu solicita daune-interese, instanta va dispune eliberarea cautiunii, la cererea reclamantului, prin hotarare data cu citarea partilor. Cererea se judeca potrivit dispozitiilor privitoare la ordonanta presedintiala, care se aplica in mod corespunzator. In cazul in care paratul se opune la eliberarea cautiunii, instanta va fixa un termen in vederea introducerii actiunii de fond, care nu poate fi mai lung de 30 de zile de la data pronuntarii hotararii, sub sanctiunea incetarii de drept a masurii de indisponibilizare a sumei depuse cu titlu de cautiune.

- Decesul titularului dreptului nepatrimonial: Actiunea pentru restabilirea dreptului nepatrimonial incalcat poate fi continuata sau pornita, dupa moartea persoanei vatamate, de catre sotul supravietuitor, de oricare dintre rudele in linie dreapta ale persoanei decedate, precum si de oricare dintre rudele sale colaterale pana la gradul al patrulea inclusiv. Aceleasi persoane pot formula si actiunea pentru restabilirea integritatii memoriei unei persoane decedate .

Apararea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice se face in mod asemanator celor ale persoanei fizice.


Citeşte mai multe despre:    Persoana fizica    Numele de familie    Prenumele    Schimbarea numelui    Dreptul la nume

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Dezvaluire pe intranet-ul institutiei de date din dosarul personal al salariatului
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Utilizarea si dezvaluirea fara temei legal a unor imagini din sistemul de supraveghere video al asociatiei de proprietari
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

GDPR: Acces neautorizat la datele cu caracter personal ale unei paciente si ale copilului sau
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrare copii acte identitate ale persoanelor fizice (minori si reprezentanti legali) si transmiterea acestora prin intermediul aplicatiei WhatsApp
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Prelucrarea de date cu caracter personal inexacte si dezvaluirea acestora catre un partener contractual
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Legalitatea prelucrarii datelor in contextul inregistrarii si publicarii pe internet a imaginilor cu numerele de inmatriculare ale autovehiculelor ai caror soferi savarsesc posibile contraventii sau infractiuni in contextul circulatiei pe drumurile publice
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCPJurisprudenţă

Legalitatea platii esalonate a drepturilor salariale obtinute prin hotarari judecatoresti
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Rambursarea retroactiva a somajului eronat de catre autoritatea publica
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Admisibilitate Cerere de drept comun de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la plata daunelor morale si materiale determinate de un accident rutier
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 113/A din 15.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. ´┐ŻAsteptare legitima´┐Ż de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020

Contencios administrativ. Dispozitia primarului de suspendare a activitatii unei societati. Sanctiune contraventionala complementara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 450/24.06.2020