din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1646 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » Curtea confirma ca, atunci cand a impus un plafon de cote de emisie de gaze cu efect de sera Poloniei si Estoniei, Comisia si-a depasit competentele

Curtea confirma ca, atunci cand a impus un plafon de cote de emisie de gaze cu efect de sera Poloniei si Estoniei, Comisia si-a depasit competentele

  Publicat: 29 Mar 2012       3271 citiri        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Prin urmare, se impune respingerea recursurilor formulate de Comisie impotriva hotararilor Tribunalului prin care s-au anulat deciziile acesteia

Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Poluanti evacuati �n mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Prevazuta in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea generala,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Poluanti evacuati �n mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Poluanti evacuati �n mediu, inclusiv zgomote, vibratii, radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la locul de plecare din sursa.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Drept, competenta sau imputernicire conferita unei unitati, unui organ, unei functii sau persoane determinate,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

Directiva din 20031 a stabilit un sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in Comunitate cu scopul de a reduce influenta acestor emisii asupra climatului. Directiva prevedea ca, pentru fiecare perioada de cinci ani, fiecare stat membru elaboreaza un plan national de alocare (PNA) in care precizeaza cantitatea totala de cote pe care intentioneaza sa le aloce pentru perioada respectiva si modul in care si-a propus sa le atribuie. Aceste planuri trebuiau intemeiate pe criterii obiective si transparente, inclusiv pe criteriile enumerate in directiva, luand in considerare observatiile publicului. Planurile sunt publicate si notificate Comisiei si celorlalte state membre. In cazul incompatibilitatii cu criteriile enumerate in directiva, Comisia poate respinge PNA-ul in cauza sau orice element al acestuia. Statul membru decide cu privire la cantitatea totala de cote pe care le aloca pentru perioada respectiva si initiaza procesul de alocare a cotelor respective operatorilor fiecarei instalatii numai in cazul in care modificarile propuse sunt acceptate de Comisie.

In 2006, Polonia si Estonia au notificat Comisiei PNA-urile respective pentru perioada 2008-2012. Prin doua decizii din 2007, Comisia a constatat incompatibilitatea acestor PNA-uri cu mai multe criterii din directiva si a decis ca trebuiau diminuate cu 26,7%2 si, respectiv, cu 47,8%3 cantitatile totale anuale de cote de emisii in raport cu cele pe care cele doua state membre propuneau sa le emita. In continuare, Polonia pe de o parte, sustinuta de Ungaria, de Lituania si de Slovacia, iar pe de alta parte Estonia, sustinuta de Lituania si de Slovacia, au introdus actiuni in anulare impotriva deciziei Comisiei care le viza. Comisia a fost sustinuta de Regatul Unit.

Prin Hotararile din 23 septembrie 2009, Tribunalul a anulat deciziile in litigiu4. Tribunalul a statuat ca, atunci cand a adoptat aceste decizii, Comisia si-a depasit competentele. Tribunalul a constatat de asemenea ca, prin decizia adresata Poloniei, Comisia a incalcat obligatia de motivare, iar prin decizia privind Estonia, a incalcat principiul bunei administrari. Comisia a introdus prezentele recursuri la Curtea de Justitie si a solicitat anularea acestor hotarari5. Prin Hotararile pronuntat Curtea respinge argumentele invocate de Comisie in sustinerea recursurilor.

Curtea arata ca directiva nu prevede o metoda specifica pentru elaborarea unui PNA si pentru stabilirea cantitatii totale de cote de emisie de gaze cu efect de sera care trebuie alocate. Dimpotriva, prevede expres ca statele membre trebuie sa determine cantitatea totala de cote care trebuie alocate tinand cont, printre altele, de politica energetica nationala si de programul national in materie de schimbari climatice.

Asadar, statele membre dispun de o anumita marja de manevra pentru transpunerea Directivei 2003/87 si, prin urmare, pentru alegerea masurilor pe care le considera cel mai bine adaptate pentru aducerea la indeplinire a obiectivului stabilit de directiva mentionata.

Curtea subliniaza ca eventualele diferente privind datele inscrise in PNA si metodele de evaluare retinute de statele membre reprezinta manifestarea marjei lor de manevra, pe care Comisia trebuie sa o respecte in cadrul controlului de conformitate pe care il realizeaza.

In ceea ce priveste Comisia, aceasta poate asigura egalitatea de tratament a statelor membre in mod adecvat examinand cu acelasi nivel de diligenta planul prezentat de fiecare dintre ele.

In plus, Curtea respinge argumentul invocat de Comisie potrivit caruia, din motive de economie procedurala, ar trebui sa i se recunoasca atributia de a stabili cantitatea maxima de cote de emisii de gaze cu efect de sera care trebuie alocate. Daca s-ar recunoaste Comisiei o asemenea atributie s-ar depasi limitele unei interpretari teleologice a acestei directive si ar insemna sa se confere acestei institutii competente lipsite de orice temei juridic. In acest context, Curtea subliniaza ca, in schimb, Comisia nu isi depaseste competentele daca anunta, in dispozitivul unei decizii de respingere a unui plan, fara sa stabileasca in mod obligatoriu cantitatea maxima a unor asemenea cote, ca nu va respinge modificarile aduse acestui plan daca vor fi conforme cu propunerile si cu recomandarile facute in aceasta decizie de respingere. Un astfel de procedeu este conform cu principiul cooperarii loiale intre statele membre si Comisie si corespunde totodata obiectivelor de economie procedurala.

Pe de alta parte, Curtea arata ca legiuitorul Uniunii, singurul competent sa efectueze modificari ale directivei, a apreciat necesar sa amendeze articolul 9 din aceasta6. Aceasta directiva de modificare prevede instituirea unui sistem mai armonizat pentru a eficientiza utilizarea beneficiilor provenite din comercializarea cotelor, pentru a evita perturbarea pietei interne si pentru a facilita conectarea cu alte sisteme de comercializare a drepturilor de emisie.

In cele din urma, intrucat dispozitiile atacate de Polonia si de Estonia nu erau separabile de celelalte dispozitii din deciziile in litigiu, Curtea constata ca Tribunalul a anulat in mod intemeiat aceste decizii in intregime.


Hotararile in cauzele C-504/09 P Comisia/Polonia si C-505/09 P Comisia/Estonia

1 Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, p. 32, Editie speciala, 15/vol. 10, p. 78), astfel cum a fost modificata prin Directiva 2004/101/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 octombrie 2004 (JO L 338, p. 18, Editie speciala, 15/vol. 12, p. 61).
2 De la 284,648332 milioane de tone echivalent dioxid de carbon (MteCO2) la 208,515395 MteCO2 pe an.
3 De la 24,375045 millioane de tone echivalent dioxid de carbon (MteCO2) la 12,717058 MteCO2 pe an.
4 Cauzele T-183/07, Polonia/Comisia si T-263/07, Estonia/Comisia (a se vedea, de asemenea, CP nr. 76/09).
5 In asteptarea deciziilor Curtii in prezentele cauze, procedurile in fata Tribunalului in alte patru cauze privind PNA-urile statelor membre urmatoare au fost suspendate: Republica Ceha/Comisia (cauza T-194/07), Ungaria/Comisia (cauza T-221/07), Romania/Comisia (cauzele T-483/07 si T-484/07).
6 Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    Comisia Europeana    Gaze cu efect de sera    Polonia    Estonia

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Fenomenul muncii subdeclarate. Reglementare si probleme practice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Un medicament care se elibereaza fara prescriptie medicala intr-un stat membru nu poate fi comercializat in alt stat membru decat daca acesta din urma a autorizat la randul sau introducerea sa pe piata
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Ce sunt locurile de munca ecologice?
Sursa: EuroAvocatura.ro

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Restrictiile impuse de Ungaria finantarii organizatiilor civile de catre persoane stabilite in afara acestui stat membru nu sunt conforme cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Drept de autor asupra programului informatic. Obligatia de confidentialitate a fabricantului bazei de date
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 179 din 28 ianuarie 2020

Actiune in contrafacere. Conflict intre o marca si un nume comercial. Invocarea notorietatii marcii. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 284 din 4 februarie 2020

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020