din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » Esenta motivarii unei decizii de refuz al intrarii pe teritoriul unui stat membru trebuie sa fie comunicata persoanei interesate

Esenta motivarii unei decizii de refuz al intrarii pe teritoriul unui stat membru trebuie sa fie comunicata persoanei interesate

  Publicat: 05 Jun 2013       2850 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


(lat. divulgare "a face cunoscut multimii"). Termen care desemneaza unele infractiuni care se comit prin destainuirea,
Cu toate acestea, un stat membru poate refuza, in masura in care este strict necesar, sa comunice persoanei interesate motivele a caror divulgare ar putea compromite siguranta statului Resortisantii unui stat membru pot intra si, in anumite conditii, pot ramane pe teritoriul altor state membre.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(lat. divulgare "a face cunoscut multimii"). Termen care desemneaza unele infractiuni care se comit prin destainuirea,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Decizia de neparticipare este o scutire acordata unei tari care nu doreste sa se alature celorlalte state membre ale Uniunii intr-un anumit domeniu al cooperarii comunitare, ca mod de evitare a unui impas general.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.

Cu toate acestea, un stat membru le poate refuza acest drept pentru motive de ordine publica, siguranta publica sau sanatate publica.

In Regatul Unit, deciziile administrative prin care se refuza intrarea pe teritoriul national, adoptate pe baza unor informatii a caror publicare ar putea sa aduca atingere sigurantei nationale, pot fi contestate la Special Immigration Appeals Commission (Comisia Speciala de Solutionare a Contestatiilor in materie de Imigrare, denumita in continuare ``SIAC``). In cadrul procedurii desfasurate in fata SIAC, nici persoana care a contestat o astfel de decizie, nici avocatii sai personali nu au acces la informatiile pe care a fost bazata decizia in cazul in care divulgarea lor ar fi contrara interesului general. Cu toate acestea, intr-un astfel de caz, este desemnat un avocat special, care are acces la aceste informatii, pentru a reprezenta interesele persoanei in cauza in fata SIAC. Totusi, avocatul special nu poate comunica cu persoana interesata cu privire la aspecte legate de procedura incepand din momentul in care i-au fost notificate elemente fata de a caror divulgare se opune Secretary of State, autoritatea britanica competenta in materie. Avocatul special poate solicita insa SIAC sa emita instructiuni care sa autorizeze o astfel de comunicare . ZZ are dubla cetatenie, franceza si algeriana. El este casatorit din anul 1990 cu o resortisanta britanica, impreuna cu care are opt copii. In perioada 1990-2005, ZZ a locuit legal in Regatul Unit. Cu toate acestea, in august 2005, dupa ce a parasit Regatul Unit, Secretary of State i-a anulat dreptul de sedere pentru motivul ca prezenta sa aducea prejudicii interesului general. In septembrie 2006, ZZ s-a deplasat in Regatul Unit unde autoritatea mentionata a adoptat o decizie de refuz al intrarii.

ZZ a formulat la SIAC o actiune impotriva deciziei de refuz al intrarii. In cadrul acestei proceduri, el nu a putut discuta cu cei doi avocati speciali ai sai decat referitor la elementele de proba publice. SIAC a respins actiunea si a pronuntat o asa-numita hotarare ``confidentiala``, care avea o motivare exhaustiva, si o asa-numita hotarare ``publica``, avand o motivare sumara, si numai aceasta din urma i-a fost comunicata lui ZZ. Din ``hotararea publica`` reiese ca SIAC este convinsa, din motive care sunt explicate in ``hotararea confidentiala``, ca ZZ a fost implicat in activitati ale retelei Grupului Islamic Armat (GIA) si in activitati teroriste in anul 1995 si in anul 1996.

ZZ a formulat apel impotriva hotararii SIAC la Court of Appeal (England & Wales) (Curtea de Apel, Regatul Unit), care adreseaza Curtii de Justitie intrebarea in ce masura este SIAC obligata sa comunice persoanei interesate motivele de siguranta publica care constituie temeiul unei decizii de refuz al intrarii.

In hotararea sa pronuntata astazi, Curtea aminteste, mai intai, ca, potrivit Directivei 2004/381 , o decizie de refuz al intrarii trebuie sa fie notificata in scris persoanei interesate, astfel incat aceasta sa poata intelege continutul deciziei si implicatiile acesteia. In plus, persoana interesata trebuie sa fie informata in mod precis si complet cu privire la motivele de ordine publica sau de siguranta publica pe care se bazeaza o astfel de decizie, cu exceptia situatiilor in care acest lucru este contrar intereselor sigurantei statului.

In acest context, Curtea precizeaza ca statele membre sunt obligate sa prevada un control jurisdictional efectiv atat al temeiniciei deciziei de refuz al intrarii, cat si al temeiniciei motivelor referitoare la siguranta statului invocate pentru a se refuza comunicarea catre persoana interesata a motivelor pe care se bazeaza respectiva decizie . Astfel, pe de o parte, instanta insarcinata cu controlul legalitatii deciziei de refuz al intrarii trebuie sa poata lua cunostinta de ansamblul motivelor si al elementelor de proba care au stat la baza respectivei decizii. Pe de alta parte, o instanta trebuie sa fie insarcinata sa verifice daca motivele legate de siguranta statului se opun divulgarii motivelor pe care se intemeiaza decizia si a elementelor de proba mentionate. In aceasta privinta, Curtea subliniaza ca autoritatea nationala competenta trebuie sa dovedeasca faptul ca siguranta statului ar fi efectiv compromisa de o comunicare precisa si completa a motivelor catre persoana interesata. In consecinta, nu exista o prezumtie in favoarea existentei si a temeiniciei motivelor invocate de o autoritate nationala pentru a refuza divulgarea motivelor pe care se bazeaza decizia de refuz al intrarii.

Daca, in aceste conditii, instanta concluzioneaza ca siguranta statului nu se opune comunicarii in mod precis si complet a motivelor care stau la baza unei decizii de refuz al intrarii, aceasta da autoritatii nationale competente posibilitatea de a comunica persoanei interesate motivele si elementele de proba care lipsesc. Totusi, in cazul in care autoritatea respectiva nu permite comunicarea acestora, instanta trece la examinarea legalitatii unei astfel de decizii numai pe baza motivelor si a elementelor de proba care au fost comunicate.

In schimb, daca se dovedeste ca siguranta statului se opune efectiv comunicarii catre persoana interesata a acestor motive, controlul jurisdictional al legalitatii deciziei de refuz al intrarii trebuie efectuat in cadrul unei proceduri care tine seama in mod adecvat atat de cerintele care tin de siguranta statului, cat si de cele ale dreptului la o protectie jurisdictionala efectiva, limitand in acelasi timp eventualele ingerinte in exercitarea acestui drept la strictul necesar.

Aceasta procedura trebuie sa garanteze, in cea mai mare masura posibila, respectarea principiului contradictorialitatii, pentru a permite persoanei interesate sa conteste motivele pe care se intemeiaza decizia in cauza, precum si sa prezinte observatii cu privire la elementele de proba aferente acesteia si, prin urmare, sa isi prezinte in mod util argumentele in aparare. In special, trebuie sa se comunice persoanei interesate esenta motivelor pe care se intemeiaza o decizie de refuz al intrarii, protectia necesara a sigurantei statului neputand avea ca efect lipsirea respectivei persoane de dreptul sau de a fi ascultata si, prin urmare, anularea caracterului efectiv al dreptului sau de a exercita caile de atac.

Curtea subliniaza de asemenea ca ponderarea dreptului la o protectie jurisdictionala efectiva cu necesitatea de a asigura protectia sigurantei statului in cauza nu este aplicabila in acelasi mod in ceea ce priveste elementele de proba care se afla la originea motivelor prezentate in fata instantei nationale competente. Astfel, in anumite cazuri, divulgarea acestor elemente de proba poate compromite in mod direct si specific siguranta statului prin aceea ca poate, de exemplu, sa puna in pericol viata, sanatatea sau libertatea unor persoane sau sa dezvaluie metodele de investigare utilizate in mod specific de autoritatile nationale cu atributii in domeniul sigurantei si, astfel, sa afecteze serios, sau chiar sa impiedice, indeplinirea in viitor a sarcinilor acestor autoritati.

In sfarsit, Curtea precizeaza ca este de competenta instantei din Regatul Unit, pe de o parte, sa se asigure ca esenta motivelor care constituie temeiul deciziei in cauza este comunicata persoanei interesate intr-un mod care sa tina seama corespunzator de confidentialitatea necesara a elementelor de proba si, pe de alta parte, sa stabileasca consecintele unei eventuale incalcari a acestei obligatii de comunicare .


Hotararea in cauza C-300/11ZZ/Secretary of State for the Home Department

1 Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la libera circulatie si sedere pe teritoriul statelor membre pentru cetatenii Uniunii si membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 si de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE si 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, rectificari in JO L 229, p. 35 si JO 2005, L 197, p. 34, Editie speciala, 05/vol. 7, p. 56)

Citeşte mai multe despre:    Curtea de Justitie a Uniunii Europene    CJUE

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

GDPR: Montarea unor camere video in perimetrul apartamentului proprietate personala
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Polita RCA este obligatorie atunci cand vehiculul in cauza este inmatriculat si nu a fost retras in mod legal din circulatie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

CJUE: Noi instructiuni practice pentru parti. Faza scrisa si orala a procedurii
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE: Despre respectarea termenelor de plata care nu depasesc 30 sau 60 de zile
Sursa: EuroAvocatura.ro

CJUE nu este competenta sa se pronunte asupra unui diferend frontalier cu caracter international care nu tine de dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Drept de autor asupra programului informatic. Obligatia de confidentialitate a fabricantului bazei de date
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 179 din 28 ianuarie 2020

Actiune in contrafacere. Conflict intre o marca si un nume comercial. Invocarea notorietatii marcii. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 284 din 4 februarie 2020

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020