din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2922 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Acte de procedura in Noul cod de procedura penala » ORDONANTA de clasare dupa examinarea sesizarii pentru, lipsa conditiilor de fond si / forma ale acesteia

ORDONANTA de clasare dupa examinarea sesizarii pentru, lipsa conditiilor de fond si / forma ale acesteia

  Publicat: 03 Feb 2014       43761 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Acte de procedura in Noul cod de procedura penala  


Temeiul de drept: art. 314-317 din Noul cod de procedura penala

Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Asezate in cap. I, t. VI, art. 111-112, C. pen., partea generala,sanctiuni de drept penal care au ca scop inlaturarea unei stari de pericol si preintampinarea savarsirii de noi infractiuni,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Vezi Domiciliu conventional.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

ART. 314
Solutiile de neurmarire si netrimitere in judecata
(1) Dupa examinarea sesizarii, cand constata ca au fost stranse probele necesare potrivit dispozitiilor art. 285, procurorul, la propunerea organului de urmarire penala sau din oficiu, solutioneaza cauza prin ordonanta, dispunand:
a) clasarea, cand nu exercita actiunea penala ori, dupa caz, stinge actiunea penala exercitata, intrucat exista unul dintre cazurile prevazute la art. 16 alin. (1);
b) renuntarea la urmarirea penala, cand nu exista interes public in urmarirea penala a inculpatului.
(2) Procurorul intocmeste o singura ordonanta chiar daca lucrarile dosarului privesc mai multe fapte ori mai multi suspecti sau inculpati si chiar daca se dau acestora rezolvari diferite conform alin. (1).
ART. 315
Clasarea
(1) Clasarea se dispune cand:
a) nu se poate incepe urmarirea penala, intrucat nu sunt intrunite conditiile de fond si forma esentiale ale sesizarii;
b) exista unul dintre cazurile prevazute la art. 16 alin. (1).
(2) Ordonanta de clasare cuprinde mentiunile prevazute la art. 286 alin. (2), precum si dispozitii privind:
a) ridicarea sau mentinerea masurilor asiguratorii; aceste masuri inceteaza de drept daca persoana vatamata nu introduce actiune in fata instantei civile, in termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei;
b) restituirea bunurilor ridicate sau a cautiunii;
c) sesizarea judecatorului de camera preliminara cu propunerea de luare a masurii de siguranta a confiscarii speciale;
d) sesizarea judecatorului de camera preliminara cu propunerea de desfiintare totala sau partiala a unui inscris;
e) sesizarea instantei competente potrivit dispozitiilor legii speciale in materia sanatatii mintale, in vederea dispunerii internarii nevoluntare;
f) cheltuielile judiciare.
(3) Daca in cursul urmaririi penale s-a luat una dintre masurile de siguranta prevazute de lege, se va face mentiune despre aceasta.
(4) In ordonanta se va face mentiune si cu privire la incetarea de drept a masurii preventive dispuse in cauza.
(5) Mentionarea motivelor de fapt si de drept este obligatorie numai daca procurorul nu isi insuseste argumentele cuprinse in propunerea organului de cercetare penala ori daca in cursul urmaririi penale suspectului i-a fost adusa la cunostinta aceasta calitate, potrivit art. 307.
ART. 316
Instiintarea despre clasare
(1) Ordonanta de clasare se comunica in copie persoanei care a facut sesizarea, suspectului, inculpatului sau, dupa caz, altor persoane interesate. Daca ordonanta nu cuprinde motivele de fapt si de drept, se comunica si o copie a referatului organului de cercetare penala.
(2) In cazul in care inculpatul este arestat preventiv, procurorul instiinteaza prin adresa administratia locului de detinere cu privire la incetarea de drept a masurii arestarii preventive, in vederea punerii de indata in libertate a inculpatului.
ART. 317
Restituirea dosarului organului de cercetare penala
Procurorul sesizat cu propunerea de clasare de catre organul de cercetare penala, atunci cand constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale pentru a dispune clasarea sau cand dispune clasarea partial si disjunge cauza conform art. 46, restituie dosarul organului de cercetare penala.


ORDONANTA de clasare dupa examinarea sesizarii pentru, lipsa conditiilor de fond si / forma ale acesteia


Anul ... luna ...ziua ...


Procurora��din cadrul Parchetului de pe langa a��


Examinand (plangerea/denuntul/alt mod de sesizare) , din dosarul penal cu numarul de mai sus,


C O N S T A T:


La data de ...., organul de urmarire penala a fost sesizat prin ... (indicarea modalitatii de sesizare) .


In cuprinsul actului de sesizare se arata ca a�� (prezentarea pe scurt a aspectelor sesizate, in masura in care aceasta este posibila)


Prin referatul cu nr. ... din...organul de cercetare penala a propus clasarea cauzei avand ca obiect infractiunea de ... (denumirea) , prevazuta si pedepsita de art. .... (textul incriminator), cu motivarea ca actul de sesizare intruneste conditiile de fond si/ forma esentiale ale sesizarii (se indica conditia care nu este indeplinita )1 (daca este cazul)


Actul de sesizare nu indeplineste conditiile de fond si/ forma prevazute de art. (ex: art. 295 cu referire la art. 289 din C. proc. pen. ) , intrucat (se indica conditia care nu este indeplinita; ex: descrierea faptei care formeaza obiectul plangerii, lipsa semnaturii electronice, lipsa mandatului special atunci cand plangerea este facuta prin mandatar).


Fata de cele expuse,


In temeiul art. 315 alin. (1) lit. a) din C. proc. pen.,


D I S P U N:


1 . Clasarea cauzei privind ( plangerea/denuntul/alt mod de sesizare ) formulata de ... cu domiciliu ... in ... posesor BI/CI seria ... nr. ... C.N.P... ( in cazul in care datele celui care sesizeaza sunt cunoscute), sub aspectul savarsirii infractiunii de... (denumirea) , prevazuta de art. ... (textul incriminator) .


2. In temeiul art. 275 alin.(3) Cod proc. pen., cheltuieli judiciare, in cuantum de ... lei, raman in sarcina statului.


3. In temeiul art. 316 alin. (1) din C. proc. pen., ordonanta se comunica in copie lui (numele si prenumele persoanei care a facut sesizarea) , /si luia�� (numele si prenumele celorlalte persoane interesate) .P R O C U R O R,


(numele si prenumele, semnatura si stampila)


1 Pentru clasare s-au mentinut prevederile introduse prin Legea 202/2010, care au prevazut pentru procuror posibilitatea motivarii facultative a ordonantei, astfel, ``mentionarea motivelor de fapt si de drept este obligatorie numai daca procurorul nu isi insuseste argumentele cuprinse in propunerea organului de cercetare penala ori daca a existat un suspect in cauza.``

Citeşte mai multe despre:    Clasare    Netrimitere in judecata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului � masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea 129/2018: Cum poate fi inspectat sediul societatii de inspectorii Autoritatii de supraveghere si ce documente pot solicita?
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cum obtii autorizarea executarii lucrarilor de constructii? Ghid actualizat 2018
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Suspendarea raportului de serviciu in cazul savarsirii de infractiuni de catre functionarii publici. Legalitatea desfasurarii unei activitati in domeniul privat
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

[Av. muncii] Suspendare din functie ca urmare a unei plangeri penale. solutie de clasare. recuperare drepturi salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Procedura de Camera preliminara in procesul penal
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Judecarea cauzei in cazul recunoasterii vinovatiei
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Masuri de siguranta. Obligarea la tratament medical
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 864/19.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Contestatie decizie de suspendare a contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Trimiterea in judecata a angajatului pentru fapte incompatibile cu functia detinuta
Pronuntaţă de: Curtea de apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 361/22.09.2020

Redeschiderea urmaririi penale. Confirmare. Lipsa unei anchete efective
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, judecator de camera preliminara, incheierea nr. 211 din 11 iunie 2020

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020