din anul 2007, atuul tau de DREPT!
910 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Eliberarea de catre angajator de documente privind atestarea calitatii de salariat/fost salariat

Eliberarea de catre angajator de documente privind atestarea calitatii de salariat/fost salariat

  Publicat: 20 Jan 2017       2163 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Prin actiunea inregistrata la data de 22. 04. 2016, reclamantul D. T. G. a chemat in judecata pe parata S. C. E. S. A. C., solicitand instantei ca, prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata la:

Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Desemneaza orice instrument bilateral sau multilateral in domeniul securitatii sociale care leaga sau va lega, in mod exclusiv, doua sau mai multe state,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dovada scrisa prin care
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Dovada scrisa prin care
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

- emiterea unei adeverinte din care sa rezulte salariul brut/net realizat lunar in acord individual, de care a beneficiat in perioada 01.11.xxxxxxxxxxxxx90, cu mentiunea ca pentru salariul brut realizat s-au retinut contributiile de asigurari sociale catre stat .


In motivare, arata ca in perioada 1976-1990 a fost angajat la S. C. E. S. A, detinand functia de rectificator si ca a lucrat pe toata aceasta perioada in acord individual, fiind retribuit suplimentar.


Salariul brut la care s-au achitat contributiile la asigurari sociale, potrivit Decretului nr. 389/1972, cuprinde salariul de baza, la care se adauga orele suplimentare si un anumit procent pentru munca in acord .


A mai invederat ca s-a adresat paratei in vederea eliberarii acestei adeverinte, insa nu a primit un raspuns oficial.


A invocat prevederile art. 40 alin. 2. lit. h. din Codul muncii, potrivit carora angajatorului ii revine obligatia de a elibera, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului, prevederile art. 34 alin. 5 din Codul muncii potrivit carora la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate si ale art. 154 alin. 1 din Codul muncii potrivit carora salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca si alin. 2 din Codul muncii potrivit carora pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani .


Pentru dovedirea actiunii a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri si efectuarea unei adrese catre parata, pentru a comunica daca reclamantul a fost retribuit in acord individual si in caz afirmativ sa depuna acte in acest sens, daca aceasta forma de retribuire a fost inclusa in salariul brut si daca s-au achitat contributiile la asigurarile sociale.


In scop probatoriu s-a depus, in copie: cartea de identitate, cererea nr. 6/587/25. 02. 2016, si raspunsul la adresa nr. 6/891/21.03.2016.


Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:


In perioada dedusa judecatii, reclamantul D. T. G. a fost angajatul unitatii parate, desfasurand activitatea de rectificator .


Prin prezenta cerere, reclamantul solicita instantei obligarea paratei la eliberarea unei adeverinte cu venitul brut/nete realizat lunar in acord individual de care aceasta a beneficiat in perioada 01.11.xxxxxxxxxxxxx90, cu mentionarea ca pentru salariul brut realizat s-au retinut contributiile de asigurari sociale catre stat .


Potrivit dispozitiilor art. 39 lit. h Codul muncii, salariatul are, ,dreptul la informare si consultare``, iar potrivit dispozitiilor art. 40 al. (2) lit. h Codul muncii, angajatorului ii revine obligatia, ,sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului``.


Aceste drepturi si obligatii corelative conduc la concluzia potrivit careia salariatul are dreptul la a solicita angajatorului toate documentele care atesta calitatea de salariat a sa, inclusiv cele care privesc toate castigurile realizate in perioada in care a fost angajat, fara ca angajatorul sa aprecieze asupra prezumtivului interes al salariatului, cu exceptia datelor cu caracter confidential la care salariatul nu ar avea acces, ceea ce nu este cazul in speta pendinte.


In acord cu dispozitiile art. 40 alin. 2 Codul Muncii, art. 34 alin. 5 din Codul Muncii dispune ca la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, angajatorul neavand dreptul sa aprecieze asupra veniturilor care ar face sau nu obiectul recalcularii pensiei, acesta fiind atributul altor institutii publice, iar atata vreme cat anumite drepturi sunt recunoscute sau conferite unui salariat prin lege, ele nu pot fi limitate sau inlaturate.


Pentru aceste considerentele instanta apreciaza actiunea ca fiind intemeiata, urmand sa o admita ca atare si sa oblige parata sa elibereze reclamantului o adeverinta din care sa rezulte salariul brut/ net lunar realizat de acesta in acord individual in perioada 01.11.xxxxxxxxxxxxx90, cu precizarea daca pentru salariul brut realizat, s-au retinut contributiile de asigurari sociale catre stat .


Opinia asistentilor judiciari este conforma cu hotararea si considerentele prezentate.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite actiunea formulata de reclamantul D. T. G. - CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul in C., . 1,, , in contradictoriu cu parata S. C. E. S. A, cu sediul in C., . 80, judetul D. .


Obliga parata sa elibereze reclamantului o adeverinta care sa cuprinda salariile brute/nete realizate de acesta in perioada 01.11.xxxxxxxxxxxxx90, conform art. 40 lit. h din Codul Muncii.


Cu drept de apel in 10 zile de la comunicare .


Cererea de declarare a apelului se va depune la Tribunalul D. .


Pronuntata in sedinta publica din 06.07.2016.
Pronuntata de: Tribunalul Dolj, Sectia Conflicte de munca si asigurari sociale, Sentinta Civila nr. 2297/2016 din data de 06 iulie 2016


Citeşte mai multe despre:    eliberare document    calitate de salariat    vechime in munca    vechime in meserie    vechime in specialitate    recalculare pensie    institutie publica
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Convocarea salariatului prin posta electronica. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6165/2020

Atitudinea necorespunzatoare si jignitoare a salariatului poate atrage concedierea disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu - Sentinta civila nr. 43 din 05.02.2019

Atitudinea necorespunzatoare a salariatului in relatiile de munca poate atrage sanctiunea concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu - Sentinta civila nr. 43/05.02.2019

Concedierea pentru motive ce tin de persoana salariatului. Acte de violenta asupra superiorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges, Sectia Conflicte de munca si Asigurari sociale, Sentinta Civila nr. 1693/2016 din 21.06.2016

Suspendarea contractului individual de munca in urma formularii unei plangeri penale de catre angajator. Proportionalitatea masurii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 937 din 19.04.2016Articole Juridice

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Precizari privind salariul minim brut pe tara garantat in plata aplicabil de la 1 ianuarie 2019 si legea zilierilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Actul aditional la contractul individual de munca
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Calcul zile de concediu de odihna
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Concediere in apropiere de pensionare
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Hartuire la locul de munca. refuz acordare concediu fara plata
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Contestarea deciziei de concediere in cazul desfiintarii postului
Sursa: MCP Cabinet avocati