din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1601 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » GDPR - Protectia Datelor cu Caracter Personal » Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar

  Publicat: 16 Nov 2023       554 citiri       Sursa: MCP Cabinet avocati        Secţiunea: GDPR - Protectia Datelor cu Caracter Personal  


Prin doua acte adoptate in cursul anului 2020, ministrul Educatiei si Culturii din landul Hessen (Germania) a stabilit cadrul juridic si organizational al invatamantului scolar in perioada de pandemie de Covid-19, cadru care prevedea in special posibilitatea ca elevii care nu puteau fi prezenti in clasa sa asiste la cursuri in direct prin videoconferinta.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, �n forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(termen CNA). Transmisia initiala prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, �n forma codata sau necodata, a serviciilor de programe destinate publicului;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblul normelor care reglementeaza relatiile sociale din cadrul unui singur stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Pentru a proteja drepturile elevilor in materie de protectie a datelor cu caracter personal, s-a stabilit ca conectarea la serviciul de videoconferinta nu este autorizata decat cu consimtamantul elevilor insisi sau, in cazul in care acestia sunt minori, cu consimtamantul parintilor lor. In schimb, consimtamantul profesorilor in cauza la participarea lor la acest serviciu nu a fost prevazut.


Comitetul Principal pentru Personalul Didactic de pe langa Ministerul Educatiei al Landului Hessen a introdus o actiune impotriva ministrului de resort, prin care se plangea de faptul ca difuzarea in direct a cursurilor prin videoconferinta, astfel cum a fost stabilita de reglementarea nationala, nu era conditionata de consimtamantul profesorilor in cauza.


Ministrul Educatiei a sustinut ca prelucrarea datelor cu caracter personal pe care o constituie difuzarea in direct a cursurilor prin videoconferinta este reglementata de normele nationale, astfel incat aceasta putea fi efectuata fara solicitarea consimtamantului profesorilor in cauza.


Instanta administrativa sesizata a aratat in aceasta privinta ca, in conformitate cu vointa legiuitorului din landul Hessen, reglementarea nationala, pe temeiul careia se efectueaza prelucrarea datelor cu caracter personal ale profesorilor, intra in categoria ``normelor mai detaliate`` pe care statele membre le pot prevedea, in conformitate cu articolul 88 alineatul (1) din Regulamentul general privind protectia datelor , pentru a asigura protectia drepturilor si a libertatilor angajatilor in ceea ce priveste prelucrarea datelor lor cu caracter personal in cadrul raporturilor de munca .


Cu toate acestea, aceasta instanta si-a manifestat indoiala cu privire la compatibilitatea acestei reglementari cu conditiile prevazute la articolul 88 alineatul (2) din GDPR .


Aceasta a sesizat Curtea cu titlu preliminar.


Prin hotararea pronuntata, Curtea statueaza ca o reglementare nationala nu poate constitui o ``norma mai detaliata``, in sensul alineatului (1) al articolului 88 din GDPR, in cazul in care nu indeplineste conditiile prevazute la alineatul (2) al articolului mentionat.


In plus, Curtea precizeaza ca aplicarea unor dispozitii nationale adoptate pentru a asigura protectia drepturilor si libertatilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor in contextul ocuparii unui loc de munca trebuie inlaturata atunci cand aceste dispozitii nu respecta conditiile si limitele prevazute la acest articol 88 alineatele (1) si (2) din GDPR, cu exceptia cazului in care dispozitiile mentionate constituie un temei juridic al prelucrarii, vizat la alt articol din GDPR care respecta cerintele prevazute de acesta.


Cu titlu prealabil, Curtea considera ca o prelucrare a unor date cu caracter personal ale profesorilor in cadrul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant public pe care le ofera intra in domeniul de aplicare material al GDPR.


Curtea precizeaza in continuare ca aceasta prelucrare a datelor cu caracter personal ale profesorilor care, in calitate de lucratori sau functionari, se afla in serviciul public al landului Hessen intra in domeniul de aplicare personal al articolului 88 din GDPR, care vizeaza prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor in contextul ocuparii unui loc de munca .


Mai intai, Curtea analizeaza aspectul daca o ``norma mai detaliata``, in sensul alineatului (1) al articolului 88 din GDPR, trebuie sa indeplineasca conditiile stabilite la alineatul (2) al acestui articol . In opinia Curtii, reiese din utilizarea termenilor ``mai detaliate`` la articolul 88 alineatul (1) din GDPR ca normele vizate de aceasta dispozitie trebuie sa aiba un continut normativ propriu domeniului reglementat si distinct de normele generale ale acestui regulament. Reiese de asemenea din modul de redactare a articolului 88 din GDPR ca alineatul (2) al acestui articol delimiteaza marja de apreciere a statelor membre care intentioneaza sa adopte ``norme mai detaliate`` in temeiul alineatului (1) al acestui articol .


Astfel, Curtea considera, pe de o parte, ca aceste norme nu se pot limita la a constitui reiterarea prevederilor acestui regulament privind conditiile de legalitate a prelucrarii datelor cu caracter personal sau principiile acestui tratament5 sau la a trimite la aceste conditii si principii. Aceste norme trebuie sa vizeze protectia drepturilor si a libertatilor cu privire la prelucrarea datelor lor si sa cuprinda masuri corespunzatoare si specifice pentru garantarea demnitatii umane, a intereselor legitime si a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate. Pe de alta parte, trebuie acordata o atentie speciala transparentei prelucrarii transferului de date cu caracter personal in cadrul unui grup de intreprinderi sau al unui grup de intreprinderi implicate intr-o activitate economica comuna si sistemelor de monitorizare la locul de munca .


In consecinta, pentru a putea fi calificata drept ``norma mai detaliata``, in sensul alineatului (1) al articolului 88 din GDPR, o norma de drept trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la alineatul (2) din acest articol .


Apoi, Curtea precizeaza consecintele care trebuie deduse din constatarea incompatibilitatii dispozitiilor nationale in cauza cu conditiile si limitele prevazute la articolul 88 alineatele (1) si (2) din GDPR.


Astfel, Curtea aminteste ca revine instantei de trimitere, singura competenta sa interpreteze dreptul national, sarcina de a aprecia daca dispozitiile in discutie in litigiul principal respecta conditiile si limitele prevazute la articolul 88 din GDPR. Cu toate acestea, Curtea arata ca aceste dispozitii nationale, care subordoneaza prelucrarea datelor cu caracter personal ale lucratorilor conditiei ca aceasta prelucrare sa fie necesara in anumite scopuri legate de executarea unui raport de munca, par sa reitereze conditia de legalitate generala a prelucrarii, deja prevazuta de GDPR , fara a adauga o norma mai detaliata in sensul articolului 88 alineatul (1) din acest regulament. In cazul in care instanta de trimitere ar constata ca aceste dispozitii nationale nu respecta conditiile si limitele prevazute la articolul 88 din GDPR, ar reveni acesteia, in principiu, sarcina de a le lasa neaplicate.


Prin urmare, in temeiul principiului primatului dreptului Uniunii si in lipsa unor norme mai detaliate care sa respecte conditiile si limitele prevazute la articolul 88 din GDPR, prelucrarea unor date cu caracter personal in contextul ocuparii unui loc de munca, atat in sectorul privat, cat si in cel public, este reglementata in mod direct de dispozitiile regulamentului amintit.


In aceasta privinta, Curtea a aratat ca pot fi aplicate unei prelucrari a unor date cu caracter personal precum cea in discutie in litigiul principal alte prevederi ale GDPR , in temeiul carora prelucrarea datelor cu caracter personal este legala atunci cand aceasta este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul sau, respectiv, pentru respectarea unei obligatii legale careia ii este supus operatorul. In privinta acestor doua ipoteze de legalitate, GDPR8 prevede, pe de o parte, ca prelucrarea trebuie sa se intemeieze pe dreptul Uniunii sau pe dreptul intern care se aplica operatorului si adauga, pe de alta parte, ca scopul prelucrarii este stabilit pe baza respectivului temei juridic sau este necesar pentru indeplinirea unei sarcini efectuate in interes public sau in cadrul exercitarii unei functii publice atribuite operatorului.


In consecinta, atunci cand instanta de trimitere constata ca dispozitiile nationale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul ocuparii unui loc de munca nu respecta conditiile si limitele prevazute la articolul 88 alineatele (1) si (2) din GDPR, aceasta trebuie sa verifice si daca dispozitiile mentionate constituie un temei juridic pentru prelucrare, prevazut la alt articol din GDPR , care respecta cerintele prevazute de regulamentul amintit. In acest caz, aplicarea dispozitiilor nationale nu trebuie inlaturata.


Hotararea Curtii in cauza C-34/21 | Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer

Citeşte mai multe despre:    GDPR    avocat GDPR    Daune moral GDPR    prejudiciu GDPR    Prejudiciu moral legat de prelucrarea datelor cu caracter personal    GDPR videoconferinta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmitere de mesaje de catre o banca, desi relatia contractuala aceasta entitate era incheiata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCPJurisprudenţă

Comunicare informatii de interes public. Excluderea de la comunicare a informatiilor ce privesc datele personale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 180/10 februarie 2021

Opinie contrara: mentinerea sanctiunii pentru nedeclararea salariului confidential al membrilor de familie
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti, Sentinta civila nr. 1221 din 13.02.2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019