din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1368 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Contracte Civile si Comerciale » Model contract de arendare. Legea 223/2006

Model contract de arendare. Legea 223/2006

  Publicat: 01 Jan 2008       81262 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Contracte Civile si Comerciale  


Legea pentru modificarea şi completarea Legii arendării nr. 16/1994
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Legea 223/2006 pentru modificarea si completarea legii arendarii nr. 16/1994 ofera un model de contract de arendare.

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Operatie de impartire a proprietatii commune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui, unor bun sau a unei parti determinate material.
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Cel ce ia in arenda. Calitatea de arendas o poate avea orice persoana fizica, daca este cetatean roman, indiferent daca are domiciliul in tara sau in strainatate
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Timp necesar parcurgerii unui traseu dat, de catre un mijloc de transport, exprimat in unitati de timp (ore sau minute).
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Cel care da in arenda. Potrivit art.2 si 3 alin.1 (fraza finala) din Legea arendarii nr.16/1994, modificata, poate fi arendator orice persoana, fizica sau juridica,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Cel care da in arenda. Potrivit art.2 si 3 alin.1 (fraza finala) din Legea arendarii nr.16/1994, modificata, poate fi arendator orice persoana, fizica sau juridica,
La aparitia AMS-urilor pot contribui diferite categorii de factori, de exemplu factori fizici si biomecanici, factori organizationali si psihosociali, factori individuali si personali.
Riscul reputational este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea Bancii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cel ce ia in arenda. Calitatea de arendas o poate avea orice persoana fizica, daca este cetatean roman, indiferent daca are domiciliul in tara sau in strainatate
Pierdere in total sau in parte a dreptului de proprietate asupra unui lucru
Cel ce ia in arenda. Calitatea de arendas o poate avea orice persoana fizica, daca este cetatean roman, indiferent daca are domiciliul in tara sau in strainatate
Cel ce ia in arenda. Calitatea de arendas o poate avea orice persoana fizica, daca este cetatean roman, indiferent daca are domiciliul in tara sau in strainatate
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Cel care da in arenda. Potrivit art.2 si 3 alin.1 (fraza finala) din Legea arendarii nr.16/1994, modificata, poate fi arendator orice persoana, fizica sau juridica,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Cel care da in arenda. Potrivit art.2 si 3 alin.1 (fraza finala) din Legea arendarii nr.16/1994, modificata, poate fi arendator orice persoana, fizica sau juridica,
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Legea arendării
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Cel ce ia in arenda. Calitatea de arendas o poate avea orice persoana fizica, daca este cetatean roman, indiferent daca are domiciliul in tara sau in strainatate
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Cel ce ia in arenda. Calitatea de arendas o poate avea orice persoana fizica, daca este cetatean roman, indiferent daca are domiciliul in tara sau in strainatate
Un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic,
Inregistrat la Consiliul Local al ........................
Judetul .................................
Nr. ...... din ..................

CONTRACT DE ARENDARE


CAPITOLUL I
Partile contractului

Art. 1. - Contractul de arendare se incheie si se executa pe baza prevederilor Legii arendarii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2. - 1. Intre domnul/doamna ..........................................., domiciliat/domiciliata in .............................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........... nr. ............................, eliberat/eliberata de ................................ la data de ................................, titular/titulara al/a dreptului de proprietate conform titlului de proprietate nr. ..................... din ........................... sau, dupa caz, conform hotar�rii judecatoresti nr. ........................... din .................... sau procesului-verbal de punere in posesie nr. .............. din .............. sau actului de partaj nr. ................. din ........................... etc. sau
Societatea Comerciala (asociatia agricola etc.)1) .........................., cu sediul in localitatea ........................................., av�nd nr. de inregistrare la oficiul registrului comertului ................................, cod unic de inregistrare ..................................... si atribut fiscal R: ..................., reprezentata prin domnul/doamna ......................., denumit/denumita in continuare arendator, si
2. domnul/doamna ..........................................................., domiciliat/domiciliata in .............................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... nr. ..........., eliberat/eliberata de .................. la data de .........................., sau
Societatea Comerciala (asociatia agricola etc.)1) .........................., cu sediul in localitatea ............................, av�nd nr. de inregistrare la oficiul registrului comertului ........................................., cod unic de inregistrare .............. ........................... si atribut fiscal R: .................., reprezentata prin domnul/doamna ........................, denumit/denumita in continuare arendas,
a intervenit prezentul contract de arendare.
___________
1) In cazul persoanelor juridice, se mentioneaza datele de identificare, precum si datele persoanei care o reprezinta.

CAPITOLUL II
Obiectul contractului

Art. 3. - (1) Obiectul contractului de arendare il constituie terenul in suprafata de ......................... ha, situat in extravilanul (intravilanul) localitatii ..........................., judetul ..........................., in tarlaua ............................, parcela ..........................., av�nd urmatoarele vecinatati: N ..........................., S ......................, E .............................., V .............................. .
(2) Categoria de folosinta a terenului in suprafata de .............. ha care face obiectul contractului de arendare este aceea de ......................... .
(3) Pe data incheierii prezentului contract, arendatorul a predat, iar arendasul recunoaste ca a primit suprafata de ............. ha teren .

CAPITOLUL III
Scopul arendarii

Art. 4. - Terenul arendat va fi folosit de catre arendas doar in scopul exploatarii agricole.

CAPITOLUL IV
Durata contractului

Art. 5. - (1) Prezentul contract de arendare se incheie pentru o durata de ................. ani, incep�nd de la data de ....................... si p�na la data de ......................... .
(2) In temeiul art. 12 din Legea nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, contractul de arendare poate fi reinnoit prin acordul scris al partilor.

CAPITOLUL V
Nivelul arendei, modalitati si termene de plata

Art. 6.- (1) Nivelul arendei este de ........................... (cantitate produse, produse si bani sau numai bani).
(2) Plata arendei in natura se face imediat dupa recoltarea culturii, dar nu mai t�rziu de 45 de zile . Produsul livrat de catre arendator va corespunde din punct de vedere calitativ.
(3) Plata arendei in bani se face la un pret stabilit prin intelegerea partilor. Plata se face p�na la 45 de zile de la recoltarea produsului respectiv. Plata in bani se va face direct la sediul arendasului sau prin mandat postal la adresa arendatorului.
(4) Contractele de arendare incheiate in scris si inregistrate la consiliul local constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele si in modalitatile stabilite in contract .
(5) Nivelul arendei nu poate fi modificat de arendator ca urmare a unor pierderi datorate unor factori naturali (calamitati). Arendasul va acoperi pierderile prin asigurarea culturilor impotriva unor factori de risc .
(6) Partile sunt obligate sa notifice primariei la care a fost inregistrat contractul de arendare orice modificare a nivelului arendei.

CAPITOLUL VI
Drepturile si obligatiile partilor

Art. 7. - Drepturile si obligatiile arendatorului sunt urmatoarele:
a) sa predea terenul agricol arendasului la termen si in conditiile stabilite de prezentul contract;
b) sa il garanteze pe arendas de evictiune totala sau partiala, precum si de viciile ascunse ale lucrului pe care il arendeaza;
c) sa nu ia niciun fel de masuri in legatura cu exploatarea terenului arendat, de natura sa-l tulbure pe arendas;
d) sa controleze oric�nd modul in care arendasul exploateaza terenul arendat. Pe timpul controlului, arendatorul va fi insotit de arendas sau de un imputernicit al acestuia;
e) in caz de tulburari ale tertilor in exploatarea normala a terenului, sa actioneze impreuna cu arendasul, potrivit legii, pentru incetarea actelor de tulburare;
f) sa plateasca taxele si impozitele datorate pentru terenurile arendate;
g) sa il incunostinteze in scris pe arendas de intentia sa de a reinnoi sau nu contractul cu cel putin un an inainte de a expira prezentul contract;
h) sa primeasca, la incetarea contractului, terenul care a facut obiectul acestuia.
Art. 8. - Drepturile si obligatiile arendasului sunt urmatoarele:
a) sa primeasca terenul arendat la termen si in conditiile stabilite de prezentul contract;
b) sa intrebuinteze terenul pe care l-a arendat ca un bun proprietar, in conditiile stabilite prin contract;
c) sa mentina potentialul de productie si sa nu degradeze terenul arendat;
d) sa nu schimbe categoria de folosinta a terenului arendat fara acordul scris al arendatorului;
e) sa plateasca arenda la termenul si in conditiile prevazute la cap. V;
f) sa ceara acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investitii pe teren;
g) sa suporte taxele de redactare si inregistrare a contractului;
h) in vederea recuperarii daunelor produse de calamitati naturale, sa incheie contracte de asigurare a culturilor pe care le infiinteaza pe terenul arendat;
i) sa comunice arendatorului si sa solicite acestuia sa intervina in cazurile in care este tulburat de terti in exploatarea terenului arendat;
j) sa incunostinteze in scris pe arendator de intentia sa de a reinnoi sau nu contractul cu cel putin un an inainte de a expira prezentul contract;
k) la incetarea contractului, are obligatia de a restitui terenul arendat in starea in care l-a primit de la arendator;
l) sa plateasca impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea terenului arendat;
m) are dreptul de preemptiune in cazul instrainarii prin v�nzare de catre arendator a terenului prevazut prin prezentul contract .

CAPITOLUL VII
Raspunderea

Art. 9. - (1) In caz de neexecutare culpabila a obligatiilor de catre una dintre parti, contractul se considera reziliat de drept fara interventia instantei.
(2) Pentru neplata la timp a arendei, arendasul va plati penalitati de int�rziere in procent de ............% pe zi din suma datorata.

CAPITOLUL VIII
Incetarea contractului

Art. 10. - (1) Contractul inceteaza de drept la expirarea termenului pentru care a fost arendat terenul.
(2) In cazul mortii arendatorului sau a arendasului, contractul va continua daca mostenitorii majori vor comunica in scris intentiile lor in acest sens si vor avea acordul scris al celeilalte parti, in termen de 30 de zile de la data decesului, conform art. 25 din Legea 16/1994 , cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Contractul de arendare poate fi cesionat sotului/sotiei coparticipant/coparticipante la exploatarea terenului arendat sau descendentilor lor care au implinit v�rsta majoratului, conform art. 21 din Legea nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) La data incetarii contractului, acesta poate fi reinnoit prin acordul partilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1994, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL IX
Alte clauze

Art. 11. - (1) Cheltuielile cu redactarea, taxele de timbru si cele privind autentificarea prezentului contract se suporta de catre arendas.
(2) Comunicarile judiciare si extrajudiciare in legatura cu prezentul contract se vor face la domiciliul partilor.
(3) Eventualele neintelegeri se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar fiind supuse solutionarii instantelor de judecata .
(4) Arendasul este exonerat de la plata arendei in cazuri de forta majora (de exemplu: radiatii, razboi, cutremure devastatoare, care afecteaza terenul arendat). Incheiat astazi, ...................., in 3 (trei) exemplare, dintre care unul la arendator, unul la arendas si unul la Consiliul Local ................................ unde a fost inregistrat contractul ."


Arendator, ..............

Arendas,
.............
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul BucurestiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...