din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2808 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » Regimul de sanctiuni aferent taxei maghiare pe publicitate nu este compatibil cu dreptul Uniunii

Regimul de sanctiuni aferent taxei maghiare pe publicitate nu este compatibil cu dreptul Uniunii

  Publicat: 07 Mar 2020       1605 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
In schimb, acest drept nu se opune obligatiei de inregistrare careia ii sunt supusi prestatorii straini de servicii de publicitate in raport cu aceasta taxa

(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Maghiar Teodor - membru al Parlamentului Romaniei.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Reglementate in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea generala,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Legea 8 din 1996. Prin difuzare, in sensul legii 8/1996, se intelege distribuirea catre public a originalului ori a copiilor unei opere, prin vanzare, inchiriere, imprumut sau prin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

Prin Hotararea din 3 martie 2020, Google Ireland (C-482/18), Marea Camera a Curtii a statuat ca principiul liberei prestari a serviciilor enuntat la articolul 56 TFUE nu se opune reglementarii maghiare care impune prestatorilor de servicii de publicitate stabiliti in alt stat membru o obligatie de inregistrare, in scopul supunerii lor la plata taxei maghiare pe publicitate. Aceasta in pofida faptului ca prestatorii de astfel de servicii stabiliti in Ungaria sunt scutiti de aceasta obligatie pentru motivul ca li se aplica obligatii de declarare sau de inregistrare in temeiul supunerii lor la plata oricarei alte taxe aplicabile pe teritoriul maghiar .


In schimb, Curtea a aratat ca principiul amintit anterior se opune reglementarii maghiare prin care acestor prestatori, care nu s-au conformat obligatiei de inregistrare, li se aplica, in cateva zile, o serie de amenzi care pot ajunge la mai multe milioane de euro, fara ca autoritatea competenta, inainte de emiterea deciziei sale prin care stabileste in mod definitiv cuantumul cumulat al acestor amenzi, sa acorde prestatorilor mentionati timpul necesar pentru a-si indeplini obligatiile, fara sa le dea posibilitatea de a-si prezenta observatiile si fara sa examineze ea insasi gravitatea incalcarii.


In aceasta privinta, Curtea subliniaza ca cuantumul amenzii care ar fi aplicata unui prestator de servicii de publicitate stabilit in Ungaria care a omis indeplinirea unei obligatii de declarare sau de inregistrare similare, cu incalcarea prevederilor generale ale legislatiei fiscale nationale, este semnificativ mai scazut si nu este majorat, in cazul nerespectarii continue a unei astfel de obligatii, nici in aceleasi proportii, nici in mod necesar in termene atat de scurte. In speta, Google Ireland, o societate de drept irlandez, care desfasura o activitate supusa taxei maghiare pe publicitate, nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare in raport cu aceasta taxa . In temeiul regimului de sanctiuni aferent taxei pe publicitate, Google Ireland i s-a aplicat, intr-o prima etapa, o amenda in cuantum de 10 milioane de forinti maghiari (HUF) (aproximativ 31 000 de euro) si, ulterior, dupa cateva zile, amenzi suplimentare al caror cuantum total se ridica la 1 miliard HUF (aproximativ 3,1 milioane de euro).


Aceasta suma corespundea cuantumului maxim pe care legislatia maghiara l-a prevazut pentru amenzile aplicate pentru neregularitati aferente taxei in cauza. Google Ireland contesta, in fata FA�vA�rosi KA�zigazgatA�si A�s MunkaA�gyi BirosA�g (Tribunalul Administrativ si pentru Litigii de Munca din Budapesta, Ungaria), compatibilitatea cu dreptul Uniunii, de pe o parte, a obligatiei de inregistrare a prestatorilor de servicii de publicitate straini si, pe de alta parte, a regimului de sanctiuni aferent taxei pe publicitate.


Aceasta instanta solicita Curtii de Justitie sa solutioneze aceste chestiuni . Curtea a amintit ca principiul liberei prestari a serviciilor interzice orice reglementare nationala care poate face ca o prestare de servicii intre statele membre sa fie mai dificila decat prestarea de servicii realizata exclusiv in cadrul unui stat membru. Acest principiu prevede astfel eliminarea oricaror restrictii privind libera prestare a serviciilor impuse in temeiul faptului ca prestatorul este stabilit intr-un alt stat membru decat cel in care se efectueaza prestatia.


Cu toate acestea, Curtea a precizat ca aceasta interdictie nu vizeaza masurile al caror unic efect este cauzarea unor costuri suplimentare pentru prestatia respectiva si care afecteaza in acelasi mod prestarea serviciilor intre statele membre si prestarea lor in interiorul unui singur stat membru.


Curtea a constatat ca obligatia de inregistrare in speta nu conditioneaza exercitarea activitatii de difuzare de publicitate pe teritoriul maghiar si ca aceasta obligatie este impusa indiferent de locul de stabilire a tuturor acestor prestatori.


Aceasta formalitate administrativa nu constituie in sine un obstacol in calea liberei prestari a serviciilor. Astfel, in speta nu a putut fi constatata nicio diferenta de tratament care sa poata constitui o restrictie privind libera prestare a serviciilor, intrucat orice prestator este scutit de obligatia de inregistrare daca s-a declarat sau s-a inregistrat deja cu titlu de contribuabil pentru orice alt impozit direct sau indirect aplicat in Ungaria.


Aceasta scutire nu are efect disuasiv, ci evita indeplinirea unei formalitati inutile de catre prestatorii deja inregistrati. In ceea ce priveste sanctiunile in materie fiscala, Curtea a amintit ca, desi regimurile de sanctiuni in materie fiscala sunt, in lipsa unei armonizari la nivelul Uniunii, de competenta statelor membre, astfel de regimuri nu pot avea ca efect compromiterea libertatilor prevazute de Tratatul FUE.


In acest cadru, Curtea a examinat aspectul daca sanctiunile care sunt asociate omisiunii de a proceda la inregistrarea prevazuta de legislatia nationala in discutie in speta sunt contrare liberei prestari a serviciilor prevazute la articolul 56 TFUE.


In aceasta privinta, Curtea constata ca, din punct de vedere formal, regimul de sanctiuni in cauza este aplicabil fara distinctie tuturor persoanelor impozabile care nu se conformeaza obligatiei de inregistrare, indiferent de statul membru pe teritoriul caruia sunt stabilite. Totusi, numai persoanele care nu sunt rezidenti fiscali in Ungaria sunt in realitate supuse riscului de a li se aplica aceste sanctiuni. Desigur, prestatorii de servicii de publicitate stabiliti in Ungaria pot fi sanctionati pentru neexecutarea obligatiilor similare de declarare si de inregistrare care le sunt impuse in temeiul dispozitiilor generale ale legislatiei fiscale nationale.


Cu toate acestea, regimul de sanctiuni aferent Legii privind taxa pe publicitate permite aplicarea unor amenzi in cuantum semnificativ mai ridicat decat cel al amenzilor prevazute in cazul nerespectarii de catre un prestator de servicii de publicitate stabilit in Ungaria a obligatiei sale de inregistrare .


De altfel, nici cuantumurile, nici termenele prevazute de acest din urma regim nu sunt atat de riguroase precum cele aplicabile in cadrul sanctiunilor prevazute de Legea privind taxa pe publicitate. Curtea concluzioneaza ca aceasta diferenta de tratament, pe care o considera disproportionata si, asadar, nejustificata, constituie o restrictie privind libera prestare a serviciilor interzisa de articolul 56 TFUE.


Hotararea in cauza C-482/18 Google Ireland Limited/Nemzeti Ado- A�s VA�mhivatal Kiemelt Ado- A�s VA�migazgatosA�ga

Citeşte mai multe despre:    libera prestare a serviciilor    publicitate    taxa pe publicitate    plata taxei maghiare pe publicitate

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Agentul de munca temporara trebuie sa realizeze o parte semnificativa a activitatilor sale de punere la dispozitie de lucratori temporari in statul unde este inregistrat
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Libera prestare a serviciilor si a celor ale lucratorilor lor detasati intr-un stat membru gazda. Respectarea conditii de concurenta echitabile intre Statele UE
Sursa: EuroAvocatura.ro

Restrictiile impuse de Ungaria finantarii organizatiilor civile de catre persoane stabilite in afara acestui stat membru nu sunt conforme cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

OPINIE privind directiva europeana prin care se consolideaza drepturile lucratorilor detasati
Sursa: EuroAvocatura.ro

Impozitele speciale prelevate pe cifra de afaceri a intreprinderilor de telecomunicatii si din sectorul comertului cu amanuntul sunt compatibile cu dreptul Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Delimitare unitati administrativ teritoriale. Atributiile instantelor judecatoresti in procedura de delimitare. Etapele delimitarii unitatilor administrativ teritoriale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 501/2 iulie 2020

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Dovada orelor suplimentare. Refuzul angajatorului de a prezenta inscrisuri doveditoare.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Decizia civila nr. 1714 din data de 5 iunie 2019

Aviz de garantie mobiliara. Posibilitatea solicitarii nulitatii absolute
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 47 din 21 ianuarie 2016

Incidenta regulilor de concurenta in activitatea notariala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie: Decizia nr. 3415 din 30 octombrie 2015