din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2276 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Sarcina probei in dovedirea prestarii orelor suplimentare. Pasivitatea angajatorului in litigiile de munca

Sarcina probei in dovedirea prestarii orelor suplimentare. Pasivitatea angajatorului in litigiile de munca

  Publicat: 26 Mar 2021       1923 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
T R I B U N A L U L,

Asupra actiunii de fata, constata:

Prin actiunea in conflict individual de munca inregistrata pe rolul Tribunalului Hunedoara sub in data de 08.10.2019 s ub nr. x, reclamantul M. alin D. a chemat in judecata pe paratul .Protectie SRL, solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa fie obligat paratul la plata sumei de 5800 lei, reprezentand drepturi salariale cuvenite si neachitate aferente lunilor aprilie, mai si iunie 2019.

Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
(Hard dollars) Banii pe care o firma broker/dealer ii plateste pentru analiza, cercetare sau alte servicii financiare prestate clientilor.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.


In fapt, reclamantul a aratat in esenta ca suma pe care o pretinde de la parat include salariul de baza, salariul pentru orele suplimentare lucrate si contravaloarea concediului de odihna aferenta perioadei desfasurarii contractului individual de munca .


Reclamantul a mai aratat ca in perioada aprilie - iunie 2019 a desfasurat activitate in cadrul unitatii parate, respectiv a facut atat p.in posturi cat si a coordonat activitatea ca sef de obiectiv.


Actiunea este scutita de la plata taxei de timbru conform art. 270 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Paratul .Protectie SRL, nu a depus intampinare in cauza si nici nu a depus probe in aparare.


Reclamantul a depus, in copie, carte de iden titate (f. 3), proces verbal de receptie nr. 3950/02.05.2019(f. 4), formular de pontaj aprilie 2019(f. 5), proces verbal de receptie nr. 1987/06.06.2019(f. 6), formular de pontaj mai 2019(f. 7), proces verbal de receptie nr. 2112/20.06.2019(f. 8), formular de pontaj iunie 2019(f. 9), contract individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. 362/07.10.2018 (f.10- 12).


Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului, instanta retine urmatoarele:


Reclamantul a fost angajatul paratului .Protectie SRL, pe functia agent de securitate, incepand cu data de 08.10.2018, pe perioada nedeterminata, cu un salariu de baza lunar brut de 1. 900 lei, cu norma intreaga si o durata a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana, potrivit contractului individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. 362/07.10.2018 (f.10- 12).


Reclamantul a aratat in actiune ca suma de 5800 lei net este compusa din drepturi banesti aferente perioadei lucrate, respectiv lunile aprilie, mai, iunie 2019, ore suplimentare si compensarea in bani a concediului de odihna cuvenit si neachitat pentru perioada desfasurarii contractului individual de munca,


Din pontajele aferente perioadei aprilie 2019 -iunie 2019(f. 5, 7, 9) rezulta prestarea in perioada mentionata a orelor precizate de reclamant prin actiune, precum si faptul ca reclamantul nu a beneficiat in acest interval de concediu de odihna.


Conform pro ceselor verbale de receptie (f.17- 23) activitatea de p. a reclamantului din perioada aprilie - iunie 2019 s-a desfasurat la obiectivul de p.EM L.


Prin prezenta actiune, astfel cum aceasta a fost formulata, reclamantul a solicitat ca prin sentinta ce se va pronunta sa fie obligat paratul sa- i plateasca acestuia suma de 5800 lei, reprezentand drepturi salariale cuvenite si neachitate aferente lunilor aprilie, mai, iunie 2019, salariul pentru orele suplimentare lucrate si contravaloarea concediului de odihna aferenta perioadei desfasurarii contractului individual de munca,


Instanta constata ca actiunea reclamantului este intemeiata, pentru considerentele de drept ce urmeaza:


Dispozitiile legale incidente in cauza, prevazute de Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), cu modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele:


art. 10: ``Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu``.


art. 112 alin. (1): ``Pentru salariatii angajati cu norma intreaga durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana.``


art. 114 alin. (1) si (2): ``Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. (2) Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.``


art. 120 ``(1) Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, prevazuta la art. 112, este considerata munca suplimentara.


(2) Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui accident``.


art. 122 ``(1) Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.


(2) In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru.


(3) In perioadele de reducere a activitatii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere platite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni.``


art. 123 ``(1) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut de art. 122 alin. (1) in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia.


(2) Sporul pentru munca suplimentara, acordat in conditiile prevazute la alin. (1), se stabileste prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al contractului individual de munca, si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza.``


art. 145 alin. (1): ``Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.``


art. 146 ``(1) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an.


(2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau partial, concediul de odihna anual la care avea dreptul in anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna neefectuat intr-o perioada de 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihna anual.


(3) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.``


art. 159: (1) ``Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca .


(2) Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani .``.


art. 168: (1) ``Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit.


(2) Statele de plata, precum si celelalte documente justificative se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator in aceleasi conditii si termene ca in cazul actelor contabile, conform legii.``.


art. 272: ``Sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare.``.


Fata de considerentele de fapt si de drept de mai sus, instanta constata ca sarcina probei in prezentul litigiu revine paratului, care insa nu a contestat modalitatea de calcul a drepturilor pretinse de reclamant si nici nu a depus probe in apararea sa, astfel ca actiunea reclamantului urmeaza a fi admisa ca intemeiata.


In consecinta, va fi obligat paratul sa ii plateasca reclamantului suma de 5800 lei reprezentand drepturile salariale nete cuvenite si neachitate aferente perioadei aprilie-iunie 2019.


Cheltuieli de judecata nu au fost solicitate.


Pentru aceste motive,


In numele legii,


HOTARASTE:


Admite actiunea de asigurari sociale formulata de catre reclamantul M. alin a. , cu domiciliul in Petrosani, etaj 10, in contradictoriu cu paratul .Protectie SRL, CUI RO26024305, cu sediul in Caracal, etaj 2, SLA B, judetul O.


Obliga paratul la plata catre reclamant a sumei de 5800 lei net cu titlu de drepturi salariale aferente perioadei aprilie - iunie 2019.


Fara cheltuieli de judecata .


Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare .


Apelul se depune la Tribunalul Hunedoara.


Pronuntata in sedinta publica din data de 09.03.2020.
Pronuntata de: Tribunalul Huneduara - Sentinta civila nr. 294/09.03.2020


Citeşte mai multe despre:    concediu de odihna    munca suplimentara    pontaje    concediului de odihna neefectuat    sarcina probei    litigii de munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Inlocuirea zilelor de concediu de odihna neefectuate cu o indemnizare financiara
Pronuntaţă de: Tribunalul Ilfov

Reorganizarea activitatii prin desfiintarea doar a postului de director. Angajatorul nu a reusit sa dovedeasca masura reorganizarii societatii doar prin desfiintarea unui singur post de director
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 53/12.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Timpul de lucru; munca suplimentara; sarcina probei privind timpul de munca al salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 355/15.09.2020

Indemnizatie de concediu de odihna. Stabilirea prin luarea in considerare a sporului pentru conditii deosebite de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 254/14.07.2020

Contestatie impotriva deciziei de concediere; nulitatea absoluta a deciziei de concediere; continutul deciziei de sanctionare; nemotivare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 429/13.10.2020

Actiune in raspundere patrimoniala; calculul duratei efective a concediului de odihna anual; cuantumul sumei de restituit in ipoteza incetarii contractului de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 63/16.02.2021

Dreptul la concediu de odihna in cazul cumulului de contracte de munca ale aceluiasi salariat. Principiul nediscriminarii in cazul salariatilor angajati cu fractiune de norma
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 640/11.10.2018

Mobbing-ul este considerat un fenomen la granita cu discriminarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad - Sentinta civila nr. 571 din data de 08 septembrie 2020

Raspunderea patrimoniala a angajatorului. Excluderea discriminatorie a salariatului de la indeplinirea unor atributii de serviciu cu consecinte pe planul cuantumului drepturilor salariale ca urmare a prezentarii unor nemultumiri directorului general
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. din data de 5141 din data de 12.11.2019

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale restante si a dobanzii legale aferente acestora
Pronuntaţă de: Tribunalul BUZAU - Sentinta civila nr. 4471/08.08.2019Articole Juridice

Demisia - drept unilateral al salariatului. Mecanism juridic si consecinte
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Fenomenul muncii subdeclarate. Reglementare si probleme practice
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Legea 19/2020: Intrebari privind zilele libere pentru supravegherea copiilor
Sursa: ITM

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Neacordarea concediului de odihna si a sporurilor
Sursa: MCP Cabinet avocati