din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2778 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » GDPR - Protectia Datelor cu Caracter Personal » Prelucrarea datelor minorilor, inclusiv a codului numeric personal, in contextul functionarii sistemului e-ticheting cu carduri

Prelucrarea datelor minorilor, inclusiv a codului numeric personal, in contextul functionarii sistemului e-ticheting cu carduri

  Publicat: 11 Aug 2021       1111 citiri       Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP        Secţiunea: GDPR - Protectia Datelor cu Caracter Personal  


O societate de transport local a solicitat opinia Autoritatii nationale de supraveghere cu privire la legalitatea prelucrarii datelor minorilor, inclusiv a codului numeric personal, in contextul functionarii �sistemului e-ticheting cu carduri�.


Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Complex de actiuni desfasurate pentru cunoasterea cerintelor de produse si servicii ale coconsumatorilor,
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

Referitor la legitimitatea prelucrarii datelor care nu au un caracter special (cum este si codul numeric personal), Autoritatea nationala de supravegere a precizat ca art. 6 din Regulamentul (UE) 2016/679 stabileste mai multe situatii, una dintre acestea fiind cea in care prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului.


In ceea ce priveste prelucrarea unui numar de identificare national (printre care codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate), inclusiv prin colectarea sau dezvaluirea documentelor ce il contin, art. 4 din Legea nr. 190/2018 prevede urmatoarele:


``(1) Prelucrarea unui numar de identificare national, inclusiv prin colectarea sau dezvaluirea documentelor ce il contin, se poate efectua in situatiile prevazute de art. 6 alin. (1) din Regulamentul general privind protectia datelor.``


Astfel, s-a precizat ca in contextul prelucrarii datelor personale, este necesara analizarea temeiului legal al efectuarii acesteia, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) 2016/679 si ale Legii nr. 190/2018, mai sus precizate. In acest sens, in masura in care operatorul identifica faptul ca prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei obligatii legale (cum este, in speta, un act normativ al autoritatii administratiei publice locale), datele pot fi prelucrate fara consimtamantul persoanei vizate.


Sub aspectul informarii persoanelor vizate (indiferent de temeiul prelucrarii, la consimtamant sau pe baza altor temeiuri legale), s-a mentionat ca art. 12 din Regulamentul (UE) 2016/679 prevede ca operatorul ia masuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate orice informatii mentionate la articolele 13 si 14 si orice comunicari in temeiul articolelor 15-22 si 34 referitoare la prelucrare, intr-o forma concisa, transparenta, inteligibila si usor accesibila, utilizand un limbaj clar si simplu.


Prin urmare, avand in vedere natura datelor prelucrate de catre operator (in speta, CNP - ul, datele personale ale minorilor), Autoritatea nationala de supraveghere a precizat ca este necesara respectarea obligatiilor stabilite de prevederile legale din Regulamentul (UE) 2016/679 enuntate mai sus, in special a masurilor privind confidentialitatea si securitatea datelor.


In ceea ce priveste stabilirea necesitatii prelucrarii datelor minorilor, printr-un act normativ al autoritatii administratiei publice locale, s-a subliniat faptul ca este necesara luarea in considerare a aspectelor detaliate in considerentele Regulamentului (UE) 2016/679, astfel:


``(38) Copiii au nevoie de o protectie specifica a datelor lor cu caracter personal, intrucat pot fi mai putin constienti de riscurile, consecintele, garantiile in cauza si drepturile lor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceasta protectie specifica ar trebui sa se aplice in special utilizarii datelor cu caracter personal ale copiilor in scopuri de marketing sau pentru crearea de profiluri de personalitate sau de utilizator si la colectarea datelor cu caracter personal privind copiii in momentul utilizarii serviciilor oferite direct copiilor. Consimtamantul titularului raspunderii parintesti nu ar trebui sa fie necesar in contextul serviciilor de prevenire sau consiliere oferite direct copiilor.


(75) Riscul pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, prezentand grade diferite de probabilitate de materializare si de gravitate, poate fi rezultatul unei prelucrari a datelor cu caracter personal care ar putea genera prejudicii de natura fizica, materiala sau morala, in special in cazurile in care: (...) sunt prelucrate date cu caracter personal ale unor persoane vulnerabile, in special ale unor copii (...).``


Pe de alta parte, s-a apreciat ca fiind necesara si luarea in considerare a dispozitiilor Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata.


Referitor la dispozitiile art. 8 din Regulamentul (UE) 2016/679, s-a mentionat faptul ca acestea sunt aplicabile in contextul functionarii ``sistemului e-ticheting cu carduri`` numai in masura in care are loc oferirea de servicii ale societatii informationale in mod direct unui copil.


In acest context, s-a aratat faptul ca, potrivit art. 1 alin. (1) lit. b) din Directiva nr. 1535/2015 referitoare la procedura de furnizare de informatii in domeniul reglementarilor tehnice si al normelor privind serviciile societatii informationale, ``serviciu`` inseamna ``orice serviciu al societatii informationale, adica orice serviciu prestat in mod normal in schimbul unei remuneratii, la distanta, prin mijloace electronice si la solicitarea individuala a beneficiarului serviciului.``

Citeşte mai multe despre:    GDPR    Protectia datelor cu caracter personal    GDPR in dreptul muncii    avocat GDPR    avocat protectia datelor    Transparenta decizionala    Accesul la informatiile de interes public    Codul muncii    GDPR salariati    Protectia datelor salariatilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Orice persoana are dreptul sa stie cui i-au fost comunicate datele sale personale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Incidenta Regulamentului GDPR in cazul difuzarii in direct prin videoconferinta a cursurilor de invatamant scolar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Lipsa consimtamantului persoanei vizate pentru transmiterea de date personale catre instanta de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmiterea unor date personale in cadrul unui dosar aflat pe rolul instantelor de judecata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Transmitere de mesaje de catre o banca, desi relatia contractuala aceasta entitate era incheiata
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCPJurisprudenţă

Comunicare informatii de interes public. Excluderea de la comunicare a informatiilor ce privesc datele personale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 180/10 februarie 2021

Publicarea numelui reclamantului in cuprinsul listei debitorilor, ulterior stingerii obligatiei de plata si anularii titlurilor de creanta. Nerespectarea dispozitiilor legale privind protectia datelor cu caracter personal
Pronuntaţă de: Judecatoria Iasi - Sentinta civila nr. 13391 din data de 27 Noiembrie 2019

Opinie contrara: mentinerea sanctiunii pentru nedeclararea salariului confidential al membrilor de familie
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 3 Bucuresti, Sentinta civila nr. 1221 din 13.02.2019

Societatilor comerciale tranzactionate pe o bursa de valori mobiliare le sunt aplicabile prevederile speciale ale Legii nr. 297/2004. GDPR actionari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1733/2019