din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1977 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Penal » Perchezitie domiciliara. Ridicare de bunuri personale. Plangere

Perchezitie domiciliara. Ridicare de bunuri personale. Plangere

  Publicat: 09 Jul 2010       9184 citiri        Secţiunea: Drept Penal  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,
Dispozitiile art. 169 alin. 1 C. pr. pen. invocate de petenta ca temei de drept al plangerii formulate nu sunt incidente in cauza, cata vreme aceste prevederi se refera la contestarea masurilor asiguratorii si restituirea lucrurilor ridicate ca urmare a dispunerii acestor masuri .

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Asezate in cap. IV, t. V, C. proc. pen., aprtea generala,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Activitate procesuala, desfasurata in scopul scoaterii la iveala a unor obiecte sau inscrisuri
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Activitate procesuala, desfasurata in scopul scoaterii la iveala a unor obiecte sau inscrisuri
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Activitate procesuala, desfasurata in scopul scoaterii la iveala a unor obiecte sau inscrisuri
Institutie de drept procesual penal, reglementata de Codul de procedura penala in diverse texte.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Activitate procesuala, desfasurata in scopul scoaterii la iveala a unor obiecte sau inscrisuri
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Activitate procesuala, desfasurata in scopul scoaterii la iveala a unor obiecte sau inscrisuri
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Legea 10 din 2001. Masuri cu caracter reparator acordate in situatiile in care restituirea in natura nu este posibila, sub forma unor titluri de valoare nominala folosite in procesul de privatizare,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Persoana fizica sau juridica ce datoreaza o suma de bani debitorului urmarit
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Prevazut in sectiunea II, cap. II., t. I, C. proc. pen., partea generala
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Denumire generica data persoanelor care participa la proces in calitate de parti, intervenienti, chemati in garantie etc.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

In cauza sunt incidente dispozitiile art. 109 alin. 4 C. pr. pen., potrivit cu care obiectele si inscrisurile predate sau ridicate in urma perchezitiei si care nu au legatura cu cauza se restituie persoanei careia ii apartin.
Or, chiar daca petenta invoca ca temei de drept dispozitiile sus-mentionate, la acest moment procesual, cand inca se administreaza probe in vederea solutionarii cauzei in cursul urmaririi penale, nu se poate stabili inca daca obiectele ridicate au sau nu legatura cu cauza.

CURTEA,

Deliberand asupra recursului declarat de V. L. impotriva sentintei nr. 889/2004 constata:

Prin sentinta penala nr. 889/2004 Tribunalul Bucuresti a respins ca inadmisibila plangerea petentei.

A fost obligata petenta la 150.000 lei cheltuieli judiciare catre stat .

Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta a retinut urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti sub nr. 2962/24 mai 2004, petenta V. L. a solicitat ca, in temeiul dispozitiilor art. 169 C. pr. pen. rap. la art. 168 C. pr. pen. sa se dispuna restituirea tuturor obiectelor si inscrisurilor proprietatea acesteia si care i-au fost ridicate cu incalcarea dispozitiilor legale, cu ocazia efectuarii perchezitiei domiciliare la imobilul din Bucuresti, str. P. C. nr. 14, imobil proprietatea petentei.

In considerente, petenta a invederat faptul ca in data de 18.03.2004 o echipa de jandarmi insotita de procuror a efectuat o perchezitie domiciliara la imobilul sus-mentionat, cu aceeasi ocazie fiind ridicate fara drept bunuri proprietatea petentei, fara macar ca acestea sa fie identificate si inventariate cu exactitate, astfel cum prevad dispozitiile art. 108 alin. 2 C. pr. pen., motiv pentru care solicita restituirea tuturor acestor bunuri, enumerandu-le in continutul plangerii formulate.

La dosar, s-au depus in copie urmatoarele: autorizatie de perchezitie nr. 63 si 64 din 16.03.2004, proces-verbal de perchezitie din data de 18.03.2004, rezolutie incepere a urmaririi penale "in rem" nr. 729/ P/12.02.2003.

La termenul din 29 iunie 2004, in sedinta publica, reprezentantul Ministerului Public a invocat exceptia inadmisibilitatii plangerii formulate.

Analizand admisibilitatea cererii formulate de petent functie de dispozitiile legale incidente in cauza, tribunalul a constatat ca:

In baza autorizatiilor nr. 63 si 64 din 16 martie 2004, emise de Tribunalul Bucuresti, sectia I penala, in dosarul nr. 1480/2004, urmare solicitarii transmise cu adresa nr. 729/P/2004 a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, organele de urmarire penala au fost autorizate sa efectueze o perchezitie domiciliara la adresa din Bucuresti, sector 5, str. P.C. nr. 14, precum si sa ridice obiecte care contin date informatice, date referitoare la traficul international de persoane sau date referitoare la utilizatori.

Procedandu-se la efectuarea perchezitiei la imobilul sus-mentionat au fost ridicate mai multe bunuri, astfel cum rezulta din continutul procesului-verbal de perchezitie din 18.03.2003, pentru o parte din aceasta petenta solicitand restituirea, cu motivarea ca sunt bunuri personale ce nu au legatura cu obiectul cauzei.

Dispozitiile art. 169 alin. 1 C. pr. pen. invocate de petenta ca temei de drept al plangerii formulate nu sunt incidente in cauza cata vreme aceste prevederi se refera la contestarea masurilor asiguratorii si restituirea lucrurilor ridicate, urmare dispunerii acestor masuri . Ca asa stau lucrurile, rezulta din tehnica redactarii textului 169 alin. 1 C. pr. pen. "orice alta persoana care pretinde un drept asupra lucrurilor ridicate poate cere potrivit dispozitiilor art. 168 Cod procedura penala stabilirea acestui drept si restituirea".

In cauza sunt incidente dispozitiile art. 109 alin. 4 C. pr. pen., potrivit cu care obiectele si inscrisurile predate sau ridicate in urma perchezitiei si care nu au legatura cu cauza se restituie persoanei careia ii apartin.

Or, chiar daca petentul invoca ca temei de drept dispozitiile sus-mentionate la acest moment procesual, cand inca se administreaza probe in vederea solutionarii cauzei in cursul urmaririi penale, nu se poate stabili inca daca obiectele ridicate au sau nu legatura cu cauza.

Impotriva acestei hotarari a declarat recurs petenta fara a-l motiva. Curtea de Apel a admis recursul si a trimis cauza spre rejudecare.NOTA realizata de Asistent univ. dr. LAVINIA LEFTERACHE
Considerata masura de reparatie imediata, restituirea lucrurilor poate fi folosita ca o masura procesual penala conform art. 169 Cod procedura penala sau conform art. 109 Cod procedura penala.
In principal restituirea lucrurilor este privita ca o modalitate de reparare in natura a pagubelor produse prin infractiune, cu prioritate inaintea celorlalte modalitati de reparare a pagubei, dar ea poate fi anticipata prin restituirea lucrurilor inainte de rezolvarea definitiva a actiunii civile in cadrul procesului penal.
Din modul in care art. 169 Cod procedura penala reglementeaza aceasta institutie reiese ca pot fi restituite lucrurile atunci cand sunt realizate urmatoarele conditii: lucrurile ridicate de la invinuit, inculpat sau orice persoana care le-a primit spre a le pastra sunt proprietatea partii vatamate ori au fost luate pe nedrept din posesia sau detinerea sa; restituirea lucrurilor sa nu stanjeneasca aflarea adevarului.
Codul de procedura penala da dreptul oricarei persoane de a cere restituirea bunurilor proprietatea sa, ce i-au fost luate pe nedrept, indiferent de la cine au fost luate - invinuit, inculpat, un tert .
Dispozitia legala confera acest drept oricarei persoane care pretinde ca lucrurile ridicate ii apartin, fie conform art. 109 Cod procedura penala, fie conform art. 169 Cod procedura penala.
Dreptul de acces in justitie implica existenta unei cai judiciare pentru cereri care au ca obiect drepturile civile fara distinctie dupa cum acestea se valorifica in procesul penal sau civil.
Hotararea tribunalului prin care s-a respins ca inadmisibila cererea petentei de restituire a bunurilor ridicate in urma perchezitiei facute la inculpat este nelegala. Curtea apreciaza ca o asemenea excludere este in sine contrara dreptului de acces la justitie garantat de art. 6 paragraful 1 din Conventie (Brumarescu v. Romania).
Dreptul unui justitiabil de a se adresa instantelor ar fi iluzoriu daca o instanta, legal sesizata, avand competenta de a se pronunta asupra unei asemenea cereri, ar respinge-o ca inadmisibila pe considerentul indicarii gresite a unui text de lege.
Codul de procedura penala permite instantelor de judecata modificarea temeiului sesizarii (vezi schimbarea incadrarii juridice). Mutatis mutandis, in cazul unei cereri a partii, instanta poate pune in discutie un alt temei de drept, cu atat mai mult cu cat, in cuprinsul cererii depuse la fond se face vorbire despre neindeplinirea cerintelor art. 108 Cod procedura penala in ceea ce priveste obiectele ridicate.
Articolul 6 paragraful 1 CEDO garanteaza dreptul oricarei persoane de a se plange unei instante judecatoresti cu privire la drepturile si obligatiile sale civile; art. 6 paragraful 1 include "dreptul la instanta", iar dreptul de a avea acces la justitie, respectiv dreptul de a declansa proceduri in fata unei instante civile este o componenta a acestuia (Hornsby v. Grecia).
Dreptul la actiune si conditiile de exercitare sunt prevazute chiar de legea romana.
Solutia instantei de respingere ca inadmisibila a plangerii apare ca nelegala, Codul insusi garantand dreptul de a formula actiune in baza art. 169 Cod procedura penala, rap. la art. 168 Cod procedura penala, sau in baza art. 109 Cod procedura penala.
In cauza, petenta a invocat faptul ca o parte dintre bunurile ridicate in urma perchezitiei la adresa din Bucuresti sector 5, P.C. nr. 14 ii apartin si nu au legatura cu obiectul cauzei pendinte.
Relevand ca fata de bunurile ridicate nu s-au dispus masuri asiguratorii cu atat mai mult instanta ar fi trebuit sa verifice temeiul restrangerii dreptului de proprietate al petentei.
S-ar fi impus verificarea pe fond a temeiniciei masurii, legea insasi (art. 109 Cod procedura penala) prevazand ca obiectele si inscrisurile predate sau ridicate in urma perchezitiei si care nu au legatura cu cauza se restituie persoanei careia ii apartin.
O actiune avand ca obiect plangerea impotriva restrangerii dreptului de proprietate nu poate fi respinsa ca inadmisibila. Dimpotriva, aceasta trebuie analizata pe fondul ei pentru a se verifica daca ingerinta (restrangerea dreptului) este permisa de lege.
Avand in vedere ca tribunalul nu s-a pronuntat pe fondul cauzei, prejudiciind-o astfel pe petenta, o solutie data de Curte ar incalca dublul grad de jurisdictie (in lipsa unei analize anterioare a dreptului), astfel incat se impune admiterea recursului si trimiterea cauzei spre rejudecare. Cauza urmeaza a fi trimisa sectiei penale la care s-a inregistrat dosarul de urmarire penala, pentru a aprecia, in raport de stadiul procedurii, daca restituirea obiectelor stanjeneste sau nu stanjeneste aflarea adevarului.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti, sectia I penala, decizia nr. 1673/2004


Citeşte mai multe despre:    Perchezitie    Perchezitie domiciliara
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Imunitatea de jurisdictie a Uniunii Europene. Incheiere contract individual de munca
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 40/A din 07.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Perioada serviciului de permanenta al procurorilor fara prestarea activitatii nu constituie timp de lucru
Pronuntaţă de: Tribunalul Valcea - Sentinta Civila nr. 867 din 24.09.2020.

Decizia CCR nr 467/2016 - Legea pentru modificarea Codului Penal si a Legii Organizarii judiciare este neconstitutionala.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Data incetarii de drept a contractului individual de munca ca urmare a condamnarii la executarea unei pedepse privative de libertate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - DECIZIE Nr. 107 sedinta publica de la 17 Ianuarie 2017

Decizia ICCJ 5/2017. Medicul sef de sectie din cadrul unui spital public are calitatea de functionar public in sensul legii penale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Nelegalitatea si netemeinicia deciziei de sanctionare a salariatului. Restituirea drepturilor salariale retinute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 1166/2016 din 11.05.2016

Descrierea faptei ce constituie abatere disciplinara. Element esential al deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia civila nr. 955/2016 din data de 20.04.2016

Conditii privind revizuirea in cazul hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 179 din 11 februarie 2016

Confiscare extinsa. Infractiune prevazuta in art. 7 alin. (2) din Legea nr. 241/2005
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 129/A din 30 martie 2016Articole Juridice

RECHIZITORIUL conform Noului cod de procedura penala
Sursa: EuroAvocatura.ro

REFERAT privind incuviintarea perchezitiei informatice
Sursa: EuroAvocatura.ro

Proces verbal privind ffectuarea perchezitiei domiciliare
Sursa: EuroAvocatura.ro

REFERAT privind incuviintarea perchezitiei domiciliare
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile avocatului. Art. 92 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Retinerea, predarea si perchezitionarea trimiterilor postale. Art. 147 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Perchezitia. Tipuri de perchezitii. Art. 156 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro