din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Spete Drept Succesoral » Indivizibilitatea si irevocabilitatea actului de optiune succesorala al renuntarii exprese in conditiile Legea 10/2001 si art. 696 cod civil

Indivizibilitatea si irevocabilitatea actului de optiune succesorala al renuntarii exprese in conditiile Legea 10/2001 si art. 696 cod civil

  Publicat: 17 Nov 2010       7355 citiri        Secţiunea: Spete Drept Succesoral  


Caracteristica a unui bun mobil sau imobil care nu poate fi impartit,
Actul de optiune succesorala al renuntarii este indivizibil si irevocabil si vizeaza atat bunurile existente in succesiune la data decesului, cat si pe cele care, eventual, ar intra in succesiunea respectiva in viitor.

Mostenitor.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Activitate prin care se realizeaza strangerea probelor necesare pentru descoperirea infractorilor si antecedentelor penale ale acestora.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Persoana care accepta oferta facuta de o alta persoana numita ofertant de a incheia cu acesta un contract
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Activitatea practica in cursul careia organele de stat infaptuiesc prevederile normelor juridice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Unirea a doua sau mai multe cauze aflate in curs de cercetare si urmarire penala,
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Legea 10 din 2001. Persoana fizica sau juridica, proprietara a unui/unor imobil(e) la data preluarii abuzive, care indeplineste conditiile impuse de lege pentru a beneficia de dispozitiile acesteia;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Persoana care accepta oferta facuta de o alta persoana numita ofertant de a incheia cu acesta un contract
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Persoana care accepta oferta facuta de o alta persoana numita ofertant de a incheia cu acesta un contract
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Prevazut in sectiunea II, cap. II, t. 1, C. proc. pen., partea genrala,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Caracteristica a unui bun mobil sau imobil care nu poate fi impartit,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mostenitor.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate �n mod abuziv �n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Vreme Valerian - membru al Parlamentului Romaniei.

Renuntatorul nu este doar prezumat ca fiind strain de mostenire, precum neacceptantul, ci este cert ca prin actul notarial acesta a inteles sa ramana strain de succesiune, iar titlul sau de erede sa se desfiinteze cu efect retroactiv.

La data de 6 august 2008, reclamantele D.E. si D.C.V. au chemat in judecata paratii Primarul Municipiului Craiova si Primaria Municipiului Craiova, solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta acestia sa fie obligati a le restitui partial in natura , in masura in care terenul este liber, imobilul situat in Craiova in suprafata de 3600mp, partial despagubiri pentru terenul ce nu poate fi restituit in natura si pentru constructia demolata,teren care a apartinut autorului lor D.C.
Au mai solicitat in contradictoriu cu aceiasi parati si cu paratele D. G. , M.R. si N. C. , ca aceste trei parate, persoane fizice, sa le restituie in natura , in masura in care terenul nu este afectat de utilitati publice si un alt imobil situat in Craiova,insa cu acelasi numar cadastral vechi , iar pentru restul de teren care a apartinut autorilor B.S. si B.M., sa primeasca despagubiri .
Reclamantele au solicitat si anularea partiala a dispozitiei Primarului Municipiului Craiova (cu precizarea ca nu cunosc datele de identificare ale acesteia), prin care s-a restituit in natura celor trei parate persoane fizice terenul situat in Craiova , judetul Dolj.
In motivarea actiunii, au aratat ca autorii B.S. si B.M. au fost coproprietarii imobilului situat in Craiova , judetul Dolj , in suprafata de 3500 m.p., ca acesti autori au avut doi copii, respectiv D. C., decedat, care are ca mostenitori pe D.N. ( sotie supravietuitoare , in prezent decedata ) si pe cele doua fiice, reclamantele in speta.
Al doilea fiu al autorilor B.S. si B. M. are ca mostenitori pe D. G., ca sotie supravietuitoare si M. R. si N. C. , fiice.
In ceea ce il priveste pe autorul reclamantelor D. C. s-a sustinut ca acesta a avut in proprietate suprafata de teren de 3600 m.p. situata in Craiova , teren care a fost limitrof cu cel al parintilor sai B. S. si B. M.
Au mai precizat ca din terenul ce a apartinut autorului D. C. li s-a restituit prin Ordin al Prefectului judetului Dolj numai suprafata de 214 m.p., iar notificarile in baza Legii nr. 10/2001 cu privire la restituirea celor doua imobile, au fost facute de mama lor, D. N.
Prin aceeasi precizare la actiune au solicitat solutionarea celorlalte doua capete de cerere, respectiv restituirea in natura , in masura in care terenul nu este afectat de utilitati a imobilului situat in Craiova si ,pentru restul de teren ce a apartinut autorilor B.S. si B. M. despagubiri si anularea partiala a dispozitiei Primarului Municipiului Craiova nr. 22300/2 noiembrie 2007, prin care s-a restituit paratelor M.R.M. si N. C. terenul in suprafata de 998 m.p. situat in Craiova, judetul Dolj.
Prin sentinta civila nr.198 din 27 mai 2009, pronuntata de Tribunalul Dolj, in dosarul nr.14522/63/2008, s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantelor invocata de paratele M.R.M. si N. C. I.
S-a respins actiunea precizata formulata de reclamantele D.E. si D. V, impotriva paratilor PRIMARIA CRAIOVA, PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA, D. G., M. R. si N.C.
Pentru a decide astfel, Tribunalul a retinut ca reclamantele nu au calitate procesuala activa, intrucat nu au calitatea de persoane indreptatite, in sensul art. 4 din legea 10/2001, tatal lor, D.C. renuntand expres la succesiunea autorului comun, B.S.
Renuntarea la succesiune are un caracter irevocabil, astfel ca certificatul de mostenitor subsecvent nr. 2343/1987, prin care s-a constatat calitatea de acceptant a lui D.C. este lovit de nulitate .
Tribunalul a apreciat ca reclamantele nu pot beneficia, potrivit art. 4 din legea 10/2001, de repunerea in termenul de acceptare a succesiunii, prin insasi cererea de restituire formulata in temeiul legii 10/2001, intrucat textul de lege vizeaza doar pe mostenitorii neacceptanti, si nu si pe aceia care au renuntat expres, in acelasi sens fiind si practica ICCJ, care a pronuntat decizia n XI/2007, in interesul legii.
Impotriva acestei sentinte civile, in termen legal, au declarat apel reclamantele D.E. si D. C., criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
Au sustinut ca hotararea primei instante a fost data cu aplicarea gresita a dispozitiilor art. 4 alin.3 din Legea 10/2001, potrivit carora repunerea in termenul de acceptare a succesiunii opereaza pentru succesibilii care dupa data de 6 martie 1945 nu au acceptat succesiunea sunt repusi de drept in termenul de acceptare a succesiunii pentru bunurile care fac obiectul prezentei legi, prin insasi cererea de restituire formulata, situatie in care dispozitiile generale continute in art.696 si 700 Cod civil nu isi gasesc aplicarea, conform principiului de drept " normele speciale deroga de la cele generale."
In speta, atat reclamantele, cat si paratele au formulat cereri pentru acordarea de masuri reparatorii pentru terenul situat in Craiova, preluat abuziv de la autorul comun B.S., bunicul partilor.
Reclamantele au sustinut ca au formulat notificarea nr.148/N/2001 pentru imobilul mai sus mentionat, prin mandatar D.N., cererea fiind respinsa prin dispozitia nr. 9766/N/2001, intrucat nu s-a facut dovada calitatii solicitantilor de persoane indreptatite.
Contestatia formulata a fost respinsa prin sentinta civila nr. 95/13.03.2009 a Tribunalului Dolj, mentinuta prin respingerea apelului, iar recursul declarat se afla pe rolul instantei supreme, asa cum au confirmat partile la interpelarea instantei.
Paratele au formulat notificarile nr.353/N/2001 si nr. 586/N/2001, cu privire la acelasi imobil, solutionate prin dispozitia nr. 22300/2.11.2007, contestata in prezenta cauza.
Unitatea detinatoare nu a procedat la conexarea celor trei notificari, potrivit art.4 din legea 10/2001, desi priveau acelasi imobil, si erau formulate de persoane care pretindeau ca sunt mostenitoare ale aceluiasi autor.
In aceste conditii, reclamantele pretind ca au calitatea de persoane indreptatite pentru a beneficia de masurile reparatorii prevazute de Legea 10/2001, intrucat nu sunt terti fata de raportul juridic creat prin emiterea dispozitiei pentru parate. Titularele actiunii invoca nu doar un interes personal in justificarea demersului juridic initiat, ci si calitatea de persoane indreptatite la acordarea beneficiului Legii 10/2001, caz in care contestatia formulata de ele impotriva dispozitiei nr. 22300/2007 prin care s-a dispus acordarea de masuri reparatorii pentru imobil doar pentru parate are natura juridica a unui litigiu grefat pe dispozitiile Legii 10/2001 si este de competenta Tribunalului, si nu a Judecatoriei, ca instanta de drept comun, examinarea criticilor aduse urmand a fi facuta prin analiza calitatii de persoane indreptatite a reclamantelor, in contextul legii speciale.
Criticile vizand fondul cauzei sunt neintemeiate.
Tribunalul a apreciat in mod just ca imobilul situat in Craiova,a fost expropriat de la autorul paratelor, D. G., prin Decretul 134/1980.
Desi in cuprinsul anexei actului de preluare s-a mentionat calitatea de proprietar a CAP 8 martie Bariera Valcii, aceasta persoana juridica nu dobandise in mod valabil dreptul de proprietate de la autorul B. S., preluarea avand un caracter abuziv. Prin urmare, la data la care a operat exproprierea, bunul imobil se gasea in continuare in patrimoniul succesoral al autorului, patrimoniu transmis catre mostenitorul acceptant al acestuia, D.G., tatal paratelor M.R. si N.C.
La data exproprierii, 1980, autorul B.S. era decedat, iar mostenirea sa era culeasa de fiul sau, D.G, asa cum reiese din certificatele de mostenitor nr.404/1979 si 406/1979, celalalt descendent de gradul I, D.C. tatal reclamantelor renuntand expres atat la succesiunea tatalui sau, cat si la succesiunea mamei, B.M, decedata la data de 19 dec. 1978.
Este adevarat ca prin certificatul de mostenitor nr. 2343/29.10.1987, s-a constatat calitatea de mostenitor acceptant al lui D.C. fata de succesiunea lui B.S, alaturi de D. G, insa acest act juridic nu poate produce efecte juridice valabile, cata vreme, anterior, succesibilul renuntase expres la succesiunea tatalui sau, declaratia fiind inregistrata in registrul special de renuntari sub nr.357/1979.
Renuntarea la mostenire este expresa, indivizibila si irevocabila, in sensul ca o data ce s-a exercitat dreptul de optiune succesorala, nu se mai poate reveni asupra optiunii facute, cu singura exceptie a retractarii renuntarii, care potrivit art. 701 Cod civil se poate face inainte de expirarea termenului de 6 luni prevazut de art. 700Ccod civil, situatie care nu este incidenta in speta.
Tribunalul a constat ineficacitatea juridica a certificatului de mostenitor nr.2343/2987, pe cale incidentala, fara a pronunta o extra petita, asa cum sustin apelantele reclamante.
Imprejurarea ca terenul notificat a fost preluat de la autorul paratelor, D. G., reiese si din cuprinsul procesului verbal incheiat la data de 8.11.1980 ( fila 154, dosar Tribunal),unde acesta figureaza in calitate de proprietar.
Reclamantele au facut dovada cu certificatul de mostenitor nr.123/23.08.2004 ca sunt succesoare acceptante ale succesiunii autorului D. G., decedat la data de 31.08.2003.
Desi pentru imobilul in litigiu s-au formulat cereri de restituire atat de catre reclamante, cat si de catre parate, in mod corect prin dispozitia nr.22300/2007 s-au acordat masuri reparatorii doar in favoarea paratelor.
Potrivit art. 4 alin.2 din legea 10/2001, beneficiaza de dispozitiile legii si mostenitorii legali sau testamentari ai persoanei indreptatite.
Alin. 3 al aceluiasi articol prevede ca succesibilii care, dupa data de 6 martie 1945 nu au acceptat succesiunea, sunt repusi de drept in termenul de acceptare a succesiunii pentru bunurile care fac obiectul acestei legi. Cererea de restituire are valoare de acceptare a succesiunii pentru bunurile a caror restituire se solicita in temeiul prezentei legi.
In mod corect a apreciat prima instanta ca textul legal face referire numai la succesibilii neacceptanti, nu si la cei care au renuntat expres, in conditiile art. 696 Cod civil, aspect mentionat si in art. 4.6. din HG nr. 250/7.03.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a legii 10/2001.
Concluzia este fireasca si se intemeiaza pe considerentul ca actul de optiune succesorala al renuntarii este indivizibil si irevocabil, si vizeaza atat bunurile existente in succesiune la data decesului, cat si cele care, eventual, ar intra in succesiunea respectiva in viitor. In plus, renuntatorul nu este doar prezumat ca fiind strain de mostenire, precum neacceptantul, care poate produce probe in sensul contrar, ci in privinta sa exista o certitudine evidentiata prin actul notarial ca a inteles sa ramana strain de succesiune, iar titlul sau de erede sa se desfiinteze cu efect retroactiv.
Statuarile din decizia in interesul legii nr. XI/5.02.2007, pronuntata de ICCJ, sectiile unite, referitoare la dispozitiile art. 13 din legea 18/1991, sunt aplicabile si in materia Legii 10/2001 prin analogie, existand identitate de ratiune juridica.
Legea 10/2001 nu este o lege de modificare a Legii 18/1991, avand obiect de reglementare diferit, insa aceasta imprejurare retinuta de Tribunal nu afecteaza de nelegalitate hotararea pronuntata, cata vreme solutia adoptata este temeinica si conforma cu prevederile legale.
Apreciind ca fiind neintemeiate criticile formulate de apelantele reclamante, Curtea va respinge apelul ca nefondat, potrivit art. 296 Cod pr. civ.
Pronuntata de: Curtea de Apel Craiova - Sectia civila - Decizia 14 din 26.01.2010)


Citeşte mai multe despre:    Optiune succesorala    Renuntare la mostenire    Legea 10/2001
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Necitare mostenitor prezumtiv la dezbaterea succesiunii. Sanctiune. Principiul rolului activ al judecatorului. Calificarea exacta a actiunii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 176/17.03.2020

Anulare certificat de mostenitor. Vocatia succesorala concreta a statului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. 164 din 27.01.2012

Acceptarea in mod tacit a succesiunii in termenul de optiune succesorala de 6 luni
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu, Sectia civila, Decizia nr. 216 din 01.03.2012

Anulare certificat de mostenitor. Renuntare la succesiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1204 din data 20.05.2010

Renuntare la mostenire. Stabilire unic mostenitor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr. 456 din data 03.02.2012

Partaj avere succesorala
Pronuntaţă de: Judecatoria Valenii de Munte - Sentinta civila nr. 2039 din data 06.12.2011

Cerere de anulare a renuntarii la succesiune
Pronuntaţă de: Tribunalul Olt - Decizie nr. 595 din data 31.05.2010

Prescriptia achizitiva. Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorului 1 - Sentinta civila nr. 909 din data 26.01.2010

Cerere de reconstituire a dreptului la proprietate
Pronuntaţă de: Judecatoria Pogoanele - Sentinta civila din data 30.12.2009

Acceptarea tacita a succesiunii. Semnificatia unor acte materiale de folosinta asupra unor bunuri succesorale. Caracterul irevocabil a actelor de optiune succesorala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Ploiesti - Sectia civila a Curtii de Apel Ploiesti - Decizia Civila 1061 din 06.04.2004Articole Juridice

Taxele pentru dezbaterea succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Noul Cod Civil: Varietatile de vanzare
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Transmisiunea mostenirii (Art. 1100-1134)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Moartea cerebrala, consecinte in materie succesorala
Sursa: Av. Artin SARCHIZIAN

Transmisiunea mostenirii. Dispozitii generale (Art. 1.100 - 1.105 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Acceptarea mostenirii (Art. 1.106 - 1.119 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro