din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1748 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Noul Cod Civil: Varietatile de vanzare

Noul Cod Civil: Varietatile de vanzare

  Publicat: 02 Oct 2011       13724 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
1. Vanzarea cu optiune de rascumparare, desi era reglementata de Codul civil de la 1864 era interzisa pentru ca ascundea un imprumut cu dobanda excesiva (peste limitele premise de lege).

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Operatiune prin care se sting fara plata in numerar, unele datorii reciproce intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, ramanand sa se achite eventualele diferente de sume, nu in bani, ci prin simpla lor inregistrare.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sintagma ce desemneaza ipotecile constituite ex lege (ipoteci legale propriu-zise), ca si ipotecile conventionale a caror obligatie de constituire rezulta din lege.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Pierdere in total sau in parte a dreptului de proprietate asupra unui lucru
Vanzarile facute prin abordarea activa a clientilor individuali, in interiorul fie al teritoriului exclusiv al unui alt distribuitor, fie al clientelei exclusive a unui alt distribuitor; aceasta se poate face, de exemplu, prin:
Persoana care este chemata la mostenire in temeiul legii.
Ansamblul bunurilor, drepturilor si obligatiilor care alcatuiesc patrimoniul lasat de defunct.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Noul Cod civil o reglementeaza in mod amanuntit, stabilind conditiile in care se poate exercita. Astfel, vanzatorul trebuie sa-si rezerve dreptul de a rascumpara bunul sau dreptul transmis cumparatorului, intr-un termen care nu poate fi mai mare de 5 ani (art.1758). Ca si in cazul vanzarii mostenirii se subliniaza ca obiectul acestei varietati de vanzare il constituie nu numai bunul dar si dreptul transmis cumparatorului.

De asemenea, se stabilesc criteriile care stau la baza determinarii pretului ce se va plati daca vanzatorul exercita optiunea de rascumparare. Cheltuielile utile care nu au marit valoarea bunului si cele voluptuare (adica cele facute de cumparator numai pentru a-i face placere ), intrucat nu se restituie, este indicat sa nu fie facute de cumparator pe durata termenului optiunii de rascumparare; pentru a se evita eventuale litigii, este indicat ca in contractele ce se vor incheia sa apara o clauza in acest sens .

Indiferent de durata lor, contractele de inchiriere trebuie evidentiate in cartea funciara. In privinta operatiilor de carte funciara, art. 902 alin. 2 pct. 9 prevede ca aceasta varietate de vanzare este supusa notarii, ceea ce inlesneste exercitarea optiunii de rascumparare.

Inainte de implinirea termenului, vanzatorul are obligatia sa notifice nu numai cumparatorul ci si orice alt subdobanditor, ca intelege sa-si exercite optiunea de rascumparare; de asemenea are obligatia sa consemneze pretul la dispozitia cumparatorului sau, dupa caz, a tertului. Neindeplinirea acestei formalitati atrage sanctiunea decaderii vanzatorului din dreptul de a exercita optiunea de rascumparare si la radierea notarii din cartea funciara.

In cazul in care diferenta dintre pretul rascumpararii si pretul platit pentru vanzare depaseste nivelul maxim stabilit de lege pentru dobanzi, pretul rascumpararii va fi redus la pretul platit pentru vanzare.

2 Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii

Daca art. 1684 reglementeaza orice vanzare in care plata pretului este garantata prin rezerva dreptului de proprietate, art.1755 se aplica vanzarii cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii. In primul caz, riscul pieirii bunului ramane la vanzator si se transfera cumparatorului doar cand i se transmite dreptul de proprietate; in al doilea, riscul este transferat cumparatorului daca a avut loc predarea bunului. Pentru aplicarea art.1755 esential este momentul predarii bunului, adica punerii lui la dispozitia cumparatorului impreuna cu toate accesorile sale; daca bunul s-a predat la incheierea contractului, riscul se transfera asupra cumparatorului chiar daca nu i s-a transmis proprietatea, in asa fel incat cumparatorul este tinut sa plateasca intregul pret al bunului, chiar daca acesta a pierit. Pe langa faptul ca nu opereaza rezolutiunea, cumparatorul nu pierde beneficiul termenului daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: nu se achita o singura rata, aceasta nu depaseste o optime din pret, iar partile nu au stabilit altfel prin contract .

Daca a obtinut rezolutiunea contractului pentru neplata pretului, vanzatorul este obligat sa restituie toate sumele primite, dar este indreptatit sa retina, pe langa alte daune-interese, o compensatie justa pentru folosirea de catre cumparator a bunului. Este posibil ca partile sa convina ca sumele incasate cu titlu de rate sa ramana, in tot sau in parte, dobandite de vanzator, dar instanta le va putea reduce aplicand in mod corespunzator dispozitiile referitoare la cuantumul clauzei penale.

Vanzarea facuta cu rezerva dreptului de proprietate, in conditiile art. 1684 si 1755, se noteaza in cartea funciara conform art. 902 alin. (2 ) pct. 9 si se inscrie ipoteca legala in favoarea cumparatorului in temeiul art. 2386 pct.2, intrucat proprietar ramane in continuare vanzatorul

3 Vanzarea mostenirii

Indiferent de bunurile care intra in componenta unei mosteniri (mobile sau imobile) contractul privind vanzarea acesteia trebuie incheiat in forma autentica sub sanctiunea nulitatii absolute. Obiectul vanzarii il constituie dreptul de a culege o mostenire, chiar daca bunurile care o compun nu sunt specificate in cuprinsul actului.

Partile au posibilitatea sa inlature expres obligatia vanzatorului de a garanta calitatea sa de mostenitor . Cu toate acestea, vanzatorul este tinut sa raspunda fata de cumparator pentru evictiunea pe care i-ar cauza-o prin faptul sau personal, ori de cea provenita din cauze pe care le-a ascuns cumparatorului desi le cunostea la momentul vanzarii.

In practica notariala de pana acum, de regula vanzatorul nu garanta intinderea dreptului, ci numai calitatea sa de mostenitor . De altfel, vanzarea mostenirii are efectul acceptarii succesiunii, astfel incat vanzatorul nu mai poate sa renunte la mostenire. In asemenea situatii, cand a fost posibil s-a procedat chiar la eliberarea unui certificat de calitate de mostenitor . Prezentarea acestei dovezi, de altfel neobligatorie, va fi dificil de facut in conditiile in care noul Cod civil a marit durata termenului de optiune succesorala (un an art.1103), iar vanzarea mostenirii prezinta in cele mai multe cazuri caracter de urgenta. Daca partile declara bunurile asupra carora se intind drepturile vanzatorului, acesta are obligatia sa garanteze pentru evictiune si vicii ca in cazul oricarei vanzari . Se subliniaza caracterul supletiv al dispozitiilor.

Raspunderea pentru datoriile mostenirii ramane in sarcina vanzatorului. Creditorii succesiunii au dreptul sa-l urmareasca pe vanzator caci el are calitatea de mostenitor .

Chiar daca vanzarea nu enumera bunurile ce intra in componenta mostenirii, se prezuma ca intre acestea nu sunt incluse bunurile de familie, daca nu au o valoare patrimoniala insemnata.

Potrivit art. 887 din noul Cod civil, drepturile reale se dobandesc fara inscriere in cartea funciara cand provin din mostenire. Dispozitiile nu sunt aplicabile la vanzarea mostenirii, intrucat cumparatorul le dobandeste in temeiul contractului de vanzare, astfel incat el are obligatia sa indeplineasca formalitatile privind inscrierea lor.Document redactat de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania

Citeşte mai multe despre:    Contractul de vanzare    Contractul de vanzare-cumparare    Contracte speciale    Vanzarea cu optiune de rascumparare    Bun nepartajat    Vanzarea cu plata pretului    Vanzarea mostenirii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Determinarea expertului pentru stabilirea pretului intr-un contract prin incheiere definitiva prin prisma liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Posibilitatea unui consumator de a chema in judecata un comerciant strain in fata instantelor nationale nu presupune ca contractul in litigiu sa fi fost incheiat la distanta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de vanzare. Dispozitii generale (Art. 1.650 - 1.740 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Vanzarea bunurilor imobile (Art. 1.741 - 1.746 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Vanzarea mostenirii (Art. 1.747 - 1.754 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Vanzarea cu plata pretului in rate si rezerva proprietatii (Art. 1.755 - 1.757 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Inselaciune. Incheierea si executarea unui contract. In dubio pro reo
Pronuntaţă de: Decizia nr. 960/A din 01.10.2018a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Validarea deciziilor acordarea de despagubiri privind acordarea de despagubiri pentru bunurile abandonate in Bulgaria de catre persoanele refugiat in baza Tratatului dintre Romania Bulgaria
Pronuntaţă de: Decizia nr. 420/27 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020