din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Fiscal » Inadmisibilitatea actiunii de restituire a taxei de poluare in conditiile in care reclamantul nu a facut dovada procedurii prealabile

Inadmisibilitatea actiunii de restituire a taxei de poluare in conditiile in care reclamantul nu a facut dovada procedurii prealabile

  Publicat: 15 Feb 2011       14091 citiri        Secţiunea: Drept Fiscal  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata la Tribunalul Dambovita sub nr. 3686/120/18.08.2009, reclamantul B.N.V. a chemat in judecata Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice, Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita pentru AFP Targoviste, si Administratia Fondului pentru Mediu, solicitand restituirea sumei de 3174 lei, achitata cu titlu de taxa de poluare, plata dobanzii aferente calculata de la momentul achitarii, pana la restituirea efectiva si integrala, anularea deciziei prin care a fost calculata aceasta taxa si cheltuieli de judecata .

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Issuer) Entitate legala care are capacitatea de a emite si de a distribui un instrument financiar transferabil.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.

Prin intampinare, parata Administratia Finantelor Publice Targoviste a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii reclamantului, motivata de faptul ca acesta nu a facut dovada procedurii prealabile administrative, conform art. 207 Cod procedura fiscala si art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, reclamantul formuland cerere de restituire a taxei de poluare, nu contestatie impotriva deciziei de calcul a taxei.
Prin sentinta nr. 626 pronuntata in data de 16 octombrie 2009, Tribunalul Dambovita a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Administratia Fondului pentru Mediu, a respins ca atare, actiunea fata de aceasta parata, a respins exceptia inadmisibilitatii cererii invocata de Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita - AFP Targoviste, a admis, in parte, cererea formulata de reclamantul B.N.V., in contradictoriu cu paratii Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice, Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita pentru AFP Targoviste si a obligat paratii Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice si Directia Generala a Finantelor Publice Dambovita pentru AFP Targoviste sa restituire reclamantului suma de 3174 lei reprezentand contravaloare taxa auto cu dobanda legala si sa achite suma de 1539 lei, cheltuieli de judecata .
Pentru a hotari astfel prima instanta a retinut ca "Solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrativ fiscale" din Codul de procedura fiscala nu se aplica in cauza, intrucat reclamantul nu a contestat un titlu de creanta sau un act administrativ fiscal, asa cum sunt acestea reglementate de art. 41 Cod procedura fiscala pentru a fi obligat sa respecte procedura prevazuta de art. 205 si urmatoarele Cod procedura fiscala.
In speta, plata a taxei a fost achitata voluntar de reclamant, pentru a putea beneficia de achizitia efectuata si, considerand nejustificata plata efectuata, a solicitat restituirea ei, refuzata de parata Administratia Finantelor Publice Targoviste prin adresa 22158/28.07.2009; in aceste conditii, cu respectarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 554/2004, in termen de 6 luni de la comunicarea raspunsului, reclamantul a formulat actiune la instanta de contencios administrativ.
Pe fond s-a retinut ca suma platita de reclamata nu a fost datorata potrivit legislatiei comunitare, astfel ca taxa trebuie restituita.
Tribunalul a constatat intemeiata si cererea reclamantului de obligare a paratilor la repararea integrala a prejudiciului, in concret, a folosului nerealizat, dobanda legala calculata conform art. 3 alin3 din OG nr. 9/2000, de la data incasarii sumei pana la data restituirii sumei.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata Administratia Finantelor Publice Targoviste, in nume propriu si pentru Ministerul Economiei si Finantelor, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, sustinand ca instanta a considerat in mod nelegal ca reclamantul a efectuat demersul administrativ la care era obligat potrivit art. 207 Cod procedura fiscala si art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, respingand exceptia prematuritatii (in opinia sa) inadmisibilitatii (in opinia instantei).
A sustinut ca intimatul-reclamant nu a contestat si nu a solicitat anularea deciziei de calcul a taxei, ci a solicitat restituirea taxei. Titlul de creanta in baza caruia intimatul reclamant datora taxa de poluare era decizia de calcul a taxei de poluare, care potrivit prevederilor art. 41 din OG nr. 92/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare constituie act administrativ fiscal.
In opinia sa, pentru a se putea dispune restituirea taxei ca nedatorata, presupune ca in prealabil sau concomitent sa se solicite anularea titlului de creanta in baza caruia aceasta este datorata. Or, in speta nu s-a solicitat anularea deciziei, nu s-a dispus anularea acesteia, in schimb s-a dispus restituirea, titlul de creanta ramanand valabil.
Pe fond recurenta a sustinut ca potrivit art. 4 din OUG nr. 50/2008, obligatia de plata a taxei de poluare intervine cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania, iar potrivit art. 6, suma de plata reprezentand taxa se calculeaza pe baza elementelor prevazute in anexele 1-4.
In relatie cu art. 90 din Tratatul CE, se observa ca un stat membru are voie sa perceapa o taxa de prima inmatriculare a unui autovehicul in statul respectiv, cu conditia ca taxa sa fie conforma cu art. 90 din tratat, ceea ce inseamna ca prin taxa respectiva sa nu fie defavorizate produse din alte state membre.
In ceea ce priveste OUG nr. 50/2008, art. 4 face distinctie intre autovehiculele noi, la care, potrivit anexei, taxa de poluare este integrala si autoturismele vechi, second-hand, inmatriculate pentru prima data in Romania, pentru care taxa de poluare se plateste in procent, diminuat procentual progresiv in functie de vechimea autovehiculului.
Intimatul B.N.V. a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat sustinand in esenta ca sentinta recurata este temeinica si legala sub aspectul tuturor criticilor formulate.
Recursul este fondat.
Curtea a retinut ca potrivit art. 7 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, printr-un act administrativ unilateral, trebuie sa solicite autoritatii publice emitente in termen de 30 zile de la data comunicarii actului, revocarea, in tot sau in parte, a acestuia.
In cazurile anume prevazute de lege sesizarea instantei competente se poate face potrivit art. 109 alin. 2 Cod procedura civila, numai dupa indeplinirea procedurii prealabile, in conditiile prevazute de legea speciala.
Potrivit art. 207 Cod procedura fiscala contestatia se depune la organul emitent al actului administrativ fiscal in termen de 30 de zile de la data comunicarii sub sanctiunea decaderii.
In cauza actul atacat este un act administrativ fiscal caruia i se aplica dispozitiile din Codul de procedura fiscala, taxa achitata fiind stabilita prin "Decizia de calcul a taxei de poluare pentru autovehicule" comunicata reclamantului-intimat la data de 05.05.2009, cand acesta a achitat taxa datorata potrivit chitantei depuse la dosar (filele 13 si 14 dosar fond).
Reclamantul nu a contestat decizia respectiva, ci s-a adresat cu o cerere de restituire a taxei la data de 23.07.2007 potrivit adresei nr. 22158 (a se vedea adresa nr. 22158 din 28 iulie 2009 fila 19 dosar fond).
Prin urmare reclamantul nu a respectat termenul de 30 de zile prevazut de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 si art. 207 alin. 1 din Codul de procedura fiscala, instituit sub sanctiunea decaderii.
Procedura prealabila administrativa este reglementata ca o conditie de exercitare a dreptului la actiune in contenciosul administrativ, a carui neindeplinire in termenele si conditiile prevazute de lege, atrage inadmisibilitatea actiunii.
Recurenta a considerat ca sanctiunea ce intervine in cazul neindeplinirii procedurii prealabile ar fi respingerea cererii ca prematura, nu ca inadmisibila.
Prematuritatea ar putea fi retinuta atunci cand reclamantul formuleaza plangere administrativa, dar sesizeaza instanta fara a astepta implinirea termenului pentru rezolvarea ei, intrucat aceasta presupune ca dreptul ce se tinde a fi valorificat sa fie suspus unui termen sau unei conditii suspensive, nefiind nascut si actual, iar nu cand nu a fost indeplinita o conditie prealabila de exercitare a dreptului la actiune .
Instanta de fond a respins in mod gresit exceptia inadmisibilitatii actiunii si a solutionat cauza pe fond retinand neintemeiat ca in speta nu se aplica dispozitiile din Codul de procedura fiscala, desi se contesta un act administrativ fiscal, respectiv decizia de calcul a taxei de poluare.
Retinand ca intemeiat motivul de recurs referitor la gresita solutionare a exceptiei inadmisibilitatii actiunii nu se mai impune analizarea motivelor de recurs referitoare la fondul cauzei.
Fata de cele precizate, Curtea, in baza dispozitiilor art. 312 Cod procedura civila, a admis recursul, a modificat in tot sentinta si pe fond a respins ca inadmisibila actiunea, in cauza fiind incident motivul de modificare prevazut de art. 304 pct. 9 Cod procedura civila.
Pronuntata de: Curtea de Apel Ploiesti - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal - Decizia nr. 125/26 ianuarie 2010


Citeşte mai multe despre:    Registrul Auto Roman    Taxa de poluare    Taxa de prima inmatriculare    Legea 554/2004    Restituire taxa auto    Restituire taxa de poluare    OG 9/2000    OUG 50/2008
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Obligatie de a face. Inmatricularea unui autoturism fara plata taxei pe poluare
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia C.A.F., Sentinta civila nr. 99 din 18.01.2012

Restituirea taxei de poluare
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna, Sentinta civila nr. 1743 din 11.05.2012

Anulare trasmitere drept de proprietate. Lipsa document achitare taxa de poluare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1006 din data 06.05.2011

Cerere de analiza a legalitatii cerintei de plata a taxei de poluare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.228 din data 03.02.2011

Restituire taxa speciala de inmatriculare autoturism
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti- Decizie nr.702 din data 20.02.2012

Omologare autoturism. Stabilire provenienta autovehicul
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.137 din data 24.02.2009

Eliberare aviz de constatare pentru a se indeplini formalitatile de inmatriculare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 88 din data 23.02.2010

Obligarea la inmatricularea autovehiculului. Taxa de poluare
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 23 din data 01.03.2012

Anularea actului administrativ in baza caruia s-a anulat inmatricularea autoturismului, cu consecinta radierii din circulatie
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 2537 din data 07.06.2012

Desfiintarea actului de impunere a taxei de poluare. Restituirea sumei ce reprezinta contravaloarea taxei de poluare
Pronuntaţă de: Tribunalul Caras-Severin - Sentinta civila nr. 979 din data30.11.2011Articole Juridice

Cardurile de tahograf in transporturile rutiere
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Ghid util contestare taxa auto
Sursa: Cabinet de avocatura Leonte Oana Madalina

Articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in Romania
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Cauza TATU revine in dezbaterea profesionistilor in drept
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu

Taxa pe poluare instituita prin reglementarea romana si care se aplica vehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in acest stat membru este contrara dreptului Uniunii
Sursa: EuroAvocatura.ro

Procedura obtinerii autorizatiei de functionare a unui Service auto
Sursa: EuroAvocatura.ro

Procedura pentru obtinerea autorizarii unei Statii de inspectie tehnica auto conform RNTR-1
Sursa: EuroAvocatura.ro