din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1753 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Desfiintarea actului de impunere a taxei de poluare. Restituirea sumei ce reprezinta contravaloarea taxei de poluare

Desfiintarea actului de impunere a taxei de poluare. Restituirea sumei ce reprezinta contravaloarea taxei de poluare

  Publicat: 21 Sep 2012       3821 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Prin cererea inregistrata pe rolul tribunalului a reclamantul D. P. a chemat in judecata pe paratele Directia Generala a Finantelor Publice, Administratia Finantelor Publice , solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna anularea raspunsului emis de Administratia Finantelor Publice comunicat ca urmare a procedurii prealabile, dar si chitanta din 2008; obligarea paratei la restituirea sumei ce reprezinta contravaloarea taxei pe poluare platita si nerestituita, pentru autovehiculul marca O., conform chitantei din 2008. De asemenea, solicita ca, in baza dispozitiilor art. 1082, 1084 Cod civil plata sa se faca cu aplicarea ratei inflatiei.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act adoptat de organele de stat,
Prevazuta in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea generala,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prevazuta in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea generala,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

In fapt, Tribunalul a retinut ca reclamantul a achizitionat un autoturism second-hand dintr-un stat mambru UE, marca O., inmatriculat anterior in Germania, la data de 12.11.1998.
Pentru a putea inmatricula acest autovehicul in Romania, reclamantul a fost obligat sa plateasca taxa de poluare stabilita prin Decizia de calcul a taxei de poluare emisa de Administratia Finantelor Publice a Municipiului .
Reclamantul a platit taxa de poluare impusa de lege, astfel cum rezulta din copia chitantei depusa la dosar.
Ulterior, la data de 22.06.2011, reclamantul a solicitat Administratiei Finantelor Publice restituirea taxei de poluare achitate, conform Ordonantei de Urgenta nr. 50/2008, iar potrivit adresei din 27.06.2011 s-a comunicat acestuia ca taxa de poluare a fost emisa conform dispozitiilor legale, fiind refuzata restituirea sumei.
Intrucat autoritatea parata a refuzat restituirea taxei de poluare, reclamantul a promovat, la data de 30.06.2011, prezenta actiune, prin care a solicitat anularea deciziei de calcul a taxei de poluare, a chitantei de plata a taxei de poluare si obligarea paratei la restituirea taxei de poluare achitate conform Ordonantei de Urgenta nr. 50/2008, cu prilejul inmatricularii in Romania a autovehiculului respectiv.
Reclamantul a invocat dispozitiile art. 90 din Tratatul instituind Comunitatea Europeana si aratand, ca taxa de poluare achitata contravine acestor dispozitii din dreptul comunitar, care prevaleaza asupra dreptului national si impun inlaturarea reglementarii din Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008, care instituie o taxa interna discriminatorie.
In analizarea inscrisurilor depuse de catre reclamant in sustinerea actiunii, asupra cererii formulate, Tribunalul retine ca taxa de poluare a fost instituita prin OUG nr. 50/2008, care a abrogat prevederile din Codul fiscal referitoare la taxa de prima inmatriculare a autovehiculelor. Reglementarea taxei de poluare a suferit mai multe modificari dupa intrarea in vigoare.
Curtea Europeana de Justitie in cauza Tactu (cauza C-402/09), s-a pronuntat cu privire la forma in vigoare la data achitarii de catre reclamant a taxei de poluare, in sensul ca s-a pronuntat hotarare in care s-a retinut incompatibilitatea dintre art. 110 TFUE si reglementarea romana a taxei de poluare conform OUG nr. 50/2008, in versiunea sa initiala.
Curtea de justitie a constatat astfel ca taxa de poluare instituita conform OUG nr. 50/2008 este impusa numai pentru autovehiculele care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania dupa intrarea in vigoare a acestui act normativ - 1.07.2008 - cu excluderea de la plata acestei taxe pentru autovehiculele deja inmatriculate in Romania anterior acestei date .
Ori, instituindu-se o astfel de diferentiere, Curtea Europeana de Justitie a constatat ca OUG nr.50/2008 are ca efect descurajarea importarii si punerii in circulatie in Romania a unor vehicule de ocazie cumparate in alte state membre.
In plus, s-a apreciat ca nu este respectat nici principiul poluatorul plateste aceasta taxa fiind aplicabila doar autoturismelor de ocazie importate, obiectivul protectiei mediului putand fi atins prin instituire unei taxe anuale care nu ar mai favoriza piata nationala a vehiculelor de ocazie in detrimentul punerii in circulatie a vehiculelor de ocazie importate.
Prin urmare, avand in vedere argumentele Curtii Europeane de Justitie redate in cauza Tactu (cauza C-402/09), precum si principiul prioritatii dreptului comunitar fata de dreptul national, Tribunalul constata intemeiate sustinerile reclamantului cu privire la incalcarea art.110 TFUE (fostul articol 90) prin perceperea taxei de poluare.
Retinand incompatibilitatea taxei de poluare instituite in sarcina reclamantului cu dispozitiile art. 110 TFUE, Tribunalul urmeaza sa desfiinteze actul de impunere a acestei taxe, respectiv Decizia de calcul a taxei de poluare pentru autovehicule emisa de parata Administratia Finantelor Publice, decizia fiind consecinta aplicarii eronate a unor dispozitii legale interne contrare reglementarii europene.
Ca urmare a anularii actului de impunere, se impune si restituirea sumelor percepute in temeiul acestui act, in vederea repararii prejudiciului pricinuit reclamantului prin acest act nelegal. Prin urmare, Tribunalul va dispune obligarea paratei Administratia Finantelor Publice la restituirea catre reclamant a sumei reprezentand taxa de poluare perceputa cu incalcarea art. 110 TFUE.
In privinta cererii de chemare in garantie a Administratiei Fondului pentru Mediu, cerere formulata de parata DGFP , Tribunalul retine urmatoarele:
In drept, instanta retine ca, potrivit prevederilor art. 60 alin. 1 Cod de Procedura Civila, ``partea poate sa cheme in garantie o alta persoana impotriva careia ar putea sa se indrepte, in cazul cand ar cadea in pretentii cu o cerere in garantie sau in despagubire``.
In fapt, constata ca raportul juridic dedus judecatii consta in pretentia reclamantului de anulare a deciziei de calcul a taxei de poluare pentru autovehicule emisa de Administratia Finantelor Publice si de obligare a acesteia la restituirea taxei de poluare platita si contestata de reclamant, cu obligarea la plata dobanzilor legale aferente si a cheltuielilor de judecata .
Potrivit dispozitiilor art. 1 alin. 1 din Ordonanta de Urgenta nr. 50/2008 rezulta ca sumele percepute de Statul Roman cu titlul de taxa de poluare sunt virate in contul Administratiei Fondului pentru Mediu si ca aceasta autoritate gestioneaza sumele respective.
Avand in vedere aceste reglementari, Tribunalul retine ca organele fiscale au competente limitate la calcularea, incasarea si solutionarea contestatiilor formulate de contribuabili impotriva acestor acte, iar competentele privind administrarea sumelor astfel incasate revin Administratiei Fondului pentru Mediu.
Motiv pentru care Tribunalul retine ca suma platita de reclamant cu titlul de taxa de poluare a fost virata in contul Administratiei Fondului pentru Mediu, parata Administratia Finantelor Publice nefiind creditor bugetar.
Pentru cele mai sus mentionate, Tribunalul apreciaza ca fiind intemeiata cererea de chemare in garantie a Administratiei Fondului pentru Mediu.
Referitor la acordarea dobanzilor legale aferente sumei platite cu titlul de taxa de poluare, Tribunalul retine ca legislatia care reglementeaza dobanzile datorate in cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget este dispusa de art. 124 Cod de Procedura Fiscala, potrivit caruia , ``pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobanda din ziua urmatoare expirarii termenului prevazut la art. 117 alin. (2) sau la art. 70, dupa caz. Acordarea dobanzilor se face la cererea contribuabililor``, iar nu de dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 9/2000 sau de dispozitiile art. 1084 din Codul civil, astfel cum a solicitat reclamantul.
Astfel, potrivit prevederilor fiscale mai sus enuntate, ``cererile depuse de catre contribuabil potrivit prezentului cod se solutioneaza de catre organul fiscal in termen de 45 de zile de la inregistrare``.
Conform art. 117 alin. 2 Cod de Procedura Fiscala, ``prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele de restituit reprezentand diferente de impozite rezultate din regularizarea anuala a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice se restituie din oficiu de organele fiscale competente, in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere``.
Prin coroborarea dispozitiile enuntate, Tribunalul constata ca dobanzile legale datorate de autoritatile fiscale in prezenta cauza se impun a fi calculate din ziua urmatoare expirarii termenului de 45 de zile de la inregistrarea in evidenta acestor autoritati a cererii de restituire a taxei.
Astfel instanta a admis actiunea formulata de reclamant in contradictoriu cu parata Administratia Finantelor Publice si chemata in garantie Administratia Fondului pentru Mediu,a anulat decizia de calcul a taxei de poluare emisa de Administratia Finantelor Publice , a obligat parata Administratia Finantelor Publice la plata sumei de 5975 lei cu titlu de taxa de poluare,a obligat parata Administratia Finantelor Publice la plata dobanzilor legale, respectiv a dobanzilor fiscale, calculate incepand cu ziua urmatoare celor 45 de zile de la data inregistrarii in evidentele paratei a cererii de restituire a taxei de poluare si pana la data efectuarii platii efective,a admis cererea de chemare in garantie a Administratiei Fondului pentru Mediu si obliga chematul in garantie sa plateasca paratei Administratia Finantelor Publice suma de 5975 lei, reprezentand contravaloarea taxei de poluare,cu cheltuieli de judecata .
Pronuntata de: Tribunalul Caras-Severin - Sentinta civila nr. 979 din data30.11.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Caras-Severin    Directia Generala a Finantelor Publice    Administratia Fondului pentru Mediu    Curtea Europeana de Justitie    Administratia Finantelor Publice    Taxa de poluare    OUG 50/2008    Drept comunitar
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 80/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 67 din Codul de Procedura Civila
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia ICCJ nr. 10/2019: participantul la comiterea unei infractiuni care a fost judecat separat de ceilalti participanti si audiat ulterior ca martor, in cauza disjunsa, nu poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ: actiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevazuta de art. 336 din Codul penal, nu presupune in mod necesar punerea in miscare a vehiculului prin actionarea sistemelor de autopropulsie.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Procesul verbal de contraventie pentru lipsa rovinietei trebuie comunicat in 2 luni de la data constatarii contraventiei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ-dezlegare chestiune de drept. Intreprinderea individuala nu are calitatea de persoana juridica si nu poate raspunde penal in conditiile art. 135 Cod penal
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Divort. Reluarea numelui de familie avut anterior. Cerere pentru pastrarea numelui din casatorie formulata ulterior. Inadmisibilitate.
Pronuntaţă de: Sectia civila a Curtii de apel Timisoara Decizie nr. 2288/2002 din 26/09/2002Articole Juridice

Criza financiara a a unitatilor administrativ-teritoriale. Procedura de declarare si de incetare
Sursa: EuroAvocatura.ro

Conditiile de participare la cursurile de formare profesionala pentru absolventi
Sursa: EuroAvocatura.ro

Articolul 110 TFUE trebuie interpretat in sensul ca se opune ca un stat membru sa instituie o taxa pe poluare aplicata autovehiculelor cu ocazia primei lor inmatriculari in Romania
Sursa: EuroAvocatura.ro - Avocat dr. Razvan Viorescu