din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2297 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Obligarea la eliberarea licentei de taxi

Obligarea la eliberarea licentei de taxi

  Publicat: 29 Mar 2011       7290 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin actiunea formulata la data de 30 iunie 2004, reclamantul C.E. a solicitat anularea adresei nr. 1389 din 12 mai 2004, a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, A.R.R. - Agentia Cluj si a adresei nr. 14312 din 14 iunie 2004, a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului - A.R.R., prin care i s-a refuzat eliberarea licentei taxi; a solicitat, de asemenea, obligarea paratelor sa-i elibereze licenta taxi, plus cheltuielile de judecata .

Confirmare intr-o anumita functie
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Infractiune cpnstand in fapta unei persoane incadrate in munca sau care indeplineste o insarcinare in serviciul unei organizatii sau institutii de a insusi, folosi sau trafica, in interesul sau ori pentru altul, bani,
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Infractiune cpnstand in fapta unei persoane incadrate in munca sau care indeplineste o insarcinare in serviciul unei organizatii sau institutii de a insusi, folosi sau trafica, in interesul sau ori pentru altul, bani,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Conform art. 290 Cod Penal, falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 288 (falsul material in inscrisuri oficiale),
Infractiune cpnstand in fapta unei persoane incadrate in munca sau care indeplineste o insarcinare in serviciul unei organizatii sau institutii de a insusi, folosi sau trafica, in interesul sau ori pentru altul, bani,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Infractiune cpnstand in fapta unei persoane incadrate in munca sau care indeplineste o insarcinare in serviciul unei organizatii sau institutii de a insusi, folosi sau trafica, in interesul sau ori pentru altul, bani,
Infractiunea se consuma in momentul in care,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

In motivarea actiunii s-a aratat ca reclamantul este taximetrist din anul 1999, in anii anteriori obtinand toate avizele necesare desfasurarii acestei activitati; ca, odata cu aparitia Legii nr. 38/2003 a efectuat cursurile de pregatire profesionala, a obtinut certificatul de atestare si a dobandit un autoturism D.S., prin cumparare, insa i-a fost refuzata eliberarea licentei taxi, cu motivarea ca are cazier judiciar, fiind condamnat in anul 2000, la un an inchisoare, pentru infractiunea de delapidare. Reclamantul apreciaza ca, daca la momentul atestarii profesionale, avand acelasi cazier, a obtinut licenta taxi, trebuie sa obtina licenta taxi si in anul 2004, situatia fiind aceeasi.

Prin sentinta civila nr. 1008/2004, a Curtii de Apel Cluj, sectia comerciala si de contencios administrativ, actiunea a fost admisa fata de Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului - A.R.R., s-au anulat cele doua adrese, A.R.R. a fost obligata sa elibereze reclamantului, licenta taxi si s-a respins actiunea fata de A.R.R. - Agentia Cluj, apreciindu-se ca nu are calitate procesuala. A.R.R. a fost obligata la cheltuieli de judecata catre reclamant, in cuantum de 68.000 lei.

Instanta a retinut ca este nejustificat refuzul paratei de a elibera licenta taxi, refuz intemeiat pe argumentul ca reclamantul nu indeplineste conditia de onorabilitate, deoarece a fost condamnat in anul 2000, la pedeapsa de un an inchisoare, astfel cum prevad dispozitiile Ordinului Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr. 1170/2003. Curtea de apel a apreciat ca potrivit art. 4 lit. e) din Legea nr. 507/2002, infractiunea de delapidare nu este prevazuta, ca reprezentand o interdictie pentru eliberarea licentei taxi.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs in termen, A.R.R. din subordinea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

In motivarea recursului s-a aratat in esenta ca Legea nr. 507/2002 era abrogata la data pronuntarii sentintei, prin Legea nr. 300/2004; ca Legea nr. 300/2004 nu mai distinge asupra infractiunilor care intra in aprecierea conditiei de onorabilitate, astfel cum distingea art. 4 lit. c) din Legea nr. 507/2002; ca autoritatea competenta sa elibereze licenta, era chemata sa aprecieze onorabilitatea solicitantului fata de gravitatea infractiunii pentru care a fost condamnat; ca este indeplinita conditia de onorabilitate, cand nu exista o condamnare penala a solicitantului, intrucat profesia de taximetrist este de interes public si trebuie garantata siguranta calatorilor.

Verificand cauza, in functie de motivarea recursului, in lumina dispozitiilor art. 3041 C. proc. civ., Curtea a constatat ca recursul nu este fondat.

La data (mai - iunie 2004) la care parata a refuzat reclamantului, eliberarea licentei taxi, era in vigoare Legea nr. 507/2002. In art. 4 al legii sunt enumerate conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, pentru desfasurarea activitatii in mod independent. La lit. c) a art. 4 din Legea nr. 507/2002, se prevede ca petentul nu trebuie sa fi fost condamnat pentru savarsirea infractiunii prevazute la art. 281 C. pen., a altor infractiuni privind regimul legal stabilit pentru unele activitati economice sau a infractiunii de fals .

Infractiunea de delapidare (art. 2151 C. pen.) nu face parte din infractiunile mentionate de art. 4 lit. e) din Legea nr. 507/2002, care sunt cuprinse in Partea speciala a Codului penal, Titlul VII si Titlul VIII. Infractiunea de delapidare este cuprinsa in Titlul III (infractiuni contra patrimoniului).

Din redactarea textului art. 4 lit. e) din Legea nr. 507/2002, se constata ca s-au avut in vedere infractiuni care sa aiba legatura cu activitatea desfasurata de petent, si nu orice fel de infractiune .

De altfel, prin Legea nr. 300/2004 (M. Of. nr. 576/29.06.2004), intrata in vigoare, conform art. 24 alin. (1), la 90 de zile de la data publicarii, lege prin care a fost abrogata Legea nr. 507/2002, nu mai sunt prevazute restrictiile mentionate in art. 4 lit. e) din Legea nr. 507/2002.

La art. 5 lit. d) din Legea nr. 300/2004 sunt prevazute, ca interdictie pentru desfasurarea activitatii economice in mod independent, fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal.

Oricum, prevederile Legii nr. 300/2004 nu au aplicabilitate in cauza de fata, intrucat la data refuzului paratei de a emite licenta taxi, erau in vigoare dispozitiile Legii nr. 507/2002.

Nu poate fi primita asertiunea recurentei, in sensul ca autoritatea parata era chemata sa aprecieze onorabilitatea solicitantului, intrucat s-ar incuraja arbitrariul si aprecierea facuta de functionari neautorizati in acest sens, de lege.

Pentru considerentele expuse, recursul a fost respins ca nefondat, in cauza neexistand motive de recurs de ordine publica, in conformitate cu dispozitiile art. 306 alin. (2) C. proc. civ.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, sectia de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 2431 din 12 Aprilie 2005


Citeşte mai multe despre:    Taxi    Licenta taxi    Delapidare    Legea 38/2003    Legea 300/2004    Legea 507/2002
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ � Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Omisiunea inscrierii in concret a motivelor de fapt si de drept. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3581/2019

Contestare decizie de concediere. Solictare plata drepturi banesti si a indemnizatiei de concediu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 993 din 9 septembrie 2019

Inlocuirea de catre instanta a sanctiunii aplicate angajatorului. Avertisment pentru neincheierea contractului de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul V, Sectia Civila, Decizia nr. 1005/A/2016

Primirea la munca a 4 persoane fara contract de munca. Amenda contraventionala
Pronuntaţă de: Judecatoria Botosani, Sectia Civila, Sedinta din 14.06.2016

Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de ruina edificiului. Solidaritate pasiva intre coproprietari
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 279 din 4 februarie 2016

Amanarea aplicarii pedepsei. Institutia amanarii aplicarii pedepsei este incompatibila cu pronuntarea unei solutii de condamnare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 17/A din 19 ianuarie 2015

Lipsire de libertate in mod ilegal. Inselaciune. Declinarea competentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Incheierea nr. 1084 din 01.08.2012

Lipsire de libertate in mod ilegal. Trafic de minori si proxenetism
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia Penala, Decizia nr. 1100 din 10.04.2012

Furt calificat. Patrunderea prin efractie
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea, Sectia penala si pentru cauze cu minori, Decizia penala nr. 167/R/ din 14 februarie 2012Articole Juridice

Un serviciu care pune in legatura directa, prin intermediul unei aplicatii electronice, clienti si soferi de taxi constituie un serviciu al societatii informationale din moment ce nu reprezinta o parte integranta dintr-un serviciu global al carui element principal ar fi o prestatie de transport
Sursa: EuroAvocatura.ro

Drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii in interesul serviciului
Sursa:

Exemple de date si informatii care constituie date cu caracter personal
Sursa: MCP Cabinet avocati

Serviciul oferit de Uber nu poate fi calificat drept "serviciu al societatii informationale"
Sursa: EuroAvocatura.ro

Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

In cazul anularii unui zbor, pasagerii pot solicita o compensatie pentru prejudiciul moral suferit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Emiterea facturii cu si fara TVA
Sursa: InfoTVA