din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1451 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Suspendarea pensiei de invaliditate de gradul II

Suspendarea pensiei de invaliditate de gradul II

  Publicat: 19 Apr 2011       10803 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Cauzele legale de suspendare a platii pensiei de invaliditate sunt prevazute expres si limitativ, fiind cele reglementate de dispozitiile art. 92 din Legea nr. 19/2000 coroborate cu cele ale art. 62 alin. 4 din aceeasi lege.

Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Dovada scrisa prin care
Perioada electorala - intervalul de timp cuprins intre ziua aducerii la cunostinta publica a datei la care vor avea loc alegerile si data in care rezultatele finale
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prevazute in cap. I, t. VII, art.119, si urm. C, pen., partea generala,
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Drepturi banesti care se acorda pentru desfasurarea unor anumite activitati.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Primarul, viceprimarul, consilierii locali, presedintele consiliului judetean, vicepresedintii consiliului judetean si consilierii judeteni;
Prevazuta in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, masura temporara a procesului penal luata de instanta de judecata, cand se constata, pe baza unei expertize medicale, ca inculpatul sufera de o boala grava, care il impiedica sa participe la judecata.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Stare a unei persoane care si-a pierdut capacitatea de munca din cauza de accident de munca, boala profesionala sau boala obisnuita.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Imprejurarea ca pensionarii de invaliditate de gradul II nu se numara printre categoriile de persoane, prevazute de art.94 din Legea nr. 19/2000, care pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala nu poate constitui temei al suspendarii pensiei de invaliditate pentru pensionarul care are calitatea de consilier local, deoarece indemnizatia de sedinta nu se incadreaza in notiunea de venit realizat dintr-o activitate profesionala.


Prin sentinta civila nr. 1037/27.11.2008, pronuntata in dosarul nr. 3341/108/2008, Tribunalul Arad a admis actiunea formulata de catre reclamantul M.C.M. impotriva paratei Casa Judeteana de Pensii Arad, a anulat decizia nr. 233569/10.06.2008, emisa de catre Casa Judeteana de Pensii Arad, si a dispus plata catre reclamant a pensiei incepand cu data de 1.02.2008, precum si restituirea sumelor retinute in baza deciziei atacata.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut ca parata a emis decizia nr. 233569/10.09.2008, prin care s-a dispus suspendarea platii pensiei reclamantului incepand cu data de 1.02.2008 si s-a constatat existenta unui debit, constand din pensia incasata in perioada 1.02.2008-1.05.2008, in temeiul art. 94 din Legea nr. 19/2000, apreciind ca reclamantul nu poate cumula pensia cu veniturile dintr-o activitate profesionala, respectiv aceea de consilier local in cadrul Consiliului Local Tarnova.
Totodata, a avut in vedere caracterul obligatoriu al deciziei nr. 54/4.06.2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prin care dispozitiile art. 92 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, au fost interpretate in sensul ca persoanele alese in functiile de consilier local pot cumula pensia anticipata, respectiv pensia anticipata partiala, cu indemnizatia prevazuta de art. 34 din Legea nr. 393/2004.
Parata Casa Judeteana de Pensii Arad a formulat recurs impotriva sentintei civile nr. 1037/27.11.2008 a Tribunalului Arad, solicitand admiterea recursului si modificarea hotararii recurate, in sensul respingerii actiunii reclamantului.
In motivarea recursului se arata ca instanta de fond nu a avut in vedere ca decizia nr. 54/4.07.2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie nu se refera la categoria de pensie de care a beneficiat reclamantul.
Pe de alta parte, prima instanta a ignorat dispozitiile art. 54 lit. b) si art. 94 din Legea nr. 19/2000 modificata si completata, conform carora doar pensionarii pentru limita de varsta pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala.
Reclamantul nu este beneficiar al unei astfel de pensii, ci a unei pensii de invaliditate, astfel incat se regaseste in situatia prevazuta la art. 5 alin. (1) pct. II din Legea nr. 19/2000, plata pensiei de invaliditate trebuind suspendata.
In drept, se invoca dispozitiile art. 304 pct. 9 si art. 3041 C.proc.civ..
Intimatul a depus intampinare, prin care solicita respingerea recursului ca neintemeiat, fara cheltuieli de judecata, aratand ca decizia nr. 54/2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie este incidenta in speta, deoarece prin dispozitivul ei s-a statuat, cu forta obligatorie, ca exercitarea calitatii de consilier local nu reprezinta o activitate profesionala in sensul art. 94 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, iar parata sustine ca suspendarea platii de invaliditate se impune ca urmare a realizarii unor venituri constand in indemnizatia de consilier. Chiar daca Inalta Curte de Casatie si Justitie a avut in vedere cumulul unei alte categorii de pensii cu veniturile din indemnizatia de consilier, stabilirea naturii juridice a acestor venituri este obligatorie pentru toate instantele, conform art. 329 alin. (3) C.proc.civ.
Cu referire la motivul de recurs prevazut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ., intimatul arata ca sustinerile recurentei sunt contrare dispozitiilor art. 62 alin. (2) lit. c), art. 62 alin. (4), art. 91 si art. 92 din Legea nr. 19/2000, care reglementeaza expres si limitativ cauzele ce duc la incetarea sau suspendarea platii pensiei de invaliditate. In speta, recurenta nu a avut in vedere vreuna din aceste cauze legale.
Aplicarea masurii suspendarii platii pensiei in temeiul art. 94 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 19/2000 este eronata, deoarece acest articol se refera la cumulul pensiei de invaliditate cu veniturile obtinute dintr-o activitate profesionala, iar cele rezultate dintr-o calitate electiva nu au o astfel de natura .
Examinand recursul prin prisma motivelor invocate, a inscrisurilor depuse la dosarul cauzei si a dispozitiilor art. 304 pct. 9 si art. 3041 Cod procedura civila, Curtea a apreciat ca este neintemeiat pentru considerentele ce vor fi expuse in continuare:
Reclamantul a contestat decizia nr. 233569/10.06.2008, emisa de parata Casa Judeteana de Pensii Arad, prin care, in temeiul art. 94, art. 54 lit. b) si art. 187 din Legea nr. 19/2000, a fost suspendata plata pensiei de invaliditate a reclamantului, cu incepere de la 1.02.2008, deoarece reclamantul a cumulat in mod necuvenit salariul cu pensia, asa cum rezulta din adeverinta nr. 74832/7.05.2008 a serviciului stagii de cotizare, si s-a dispus recuperarea de la reclamant a debitului de 1.617 lei, reprezentand pensie incasata necuvenit in perioada 1.02.2008-1.05.2008.
Cauzele legale de suspendare si incetare a platii pensiei de invaliditate sunt prevazute expres si limitativ, fiind cele reglementate de dispozitiile art. 91 si art. 92 din Legea nr. 19/2000 coroborate cu cele ale art. 62 alin. (1) lit. c) si art. 62 alin. (4) din aceeasi lege. In speta, nu se regaseste vreuna din aceste cauze . De altfel, decizia de suspendare a pensiei nu a fost intemeiata pe prevederile acestor articole.
Art. 54 lit. b) din Legea nr. 19/2000 defineste invaliditatea de gradul II, astfel incat nu poate justifica suspendarea platii pensiei de invaliditate.
Prin decizia nr. 54/4.06.2007, obligatorie conform art. 329 alin. (3) C.proc.civ., Inalta Curte de Casatie si Justitie a solutionat recursul in interesul legii, formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in legatura cu aplicarea dispozitiilor art. 92 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, referitor la posibilitatea consilierilor locali de a cumula pensia anticipata, respectiv pensia anticipata partiala, cu indemnizatia reglementata prin art. 34 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, statuand ca persoanele alese in functii de consilieri locali pot cumula pensia anticipata, respectiv pensia anticipata partiala, cu indemnizatia prevazuta de dispozitiile art. 34 din Legea nr. 393/2004.
In considerentele acestei decizii s-a retinut ca art. 92 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000 coroborat cu art. 5 alin. (1) pct. I si II din legea mentionata nu poate justifica insa excluderea automata de la beneficiul cumulului pensiei anticipate sau al pensiei anticipate partiale cu indemnizatia de sedinta pentru alesii locali, reglementata prin art. 34 din Legea nr. 393/2004, cata vreme natura juridica a unei atari indemnizatii nu justifica incadrarea ei intr-o remuneratie sau alt venit cu caracter permanent, susceptibil a se constitui in cumul impreuna cu pensia anticipata sau cu pensia anticipata partiala.
S-a apreciat ca indemnizatia de sedinta, in intelesul firesc ce poate fi dat dispozitiilor din textul de lege mentionat, nu poate avea alta semnificatie decat aceea a unei remuneratii ocazionale, nepermanenta, lipsita de importanta care sa ii confere o valoare de natura a-i atribui consistenta unei entitati susceptibile de a fi luata in considerare drept componenta a unui cumul cu pensia anticipata sau cu pensia anticipata partiala. Obtinerea in mod ocazional de catre alesii locali a 2 - 3 indemnizatii lunare, reprezentand fiecare pana la 5% din indemnizatia lunara, dupa caz, a primarului, presedintelui consiliului judetean sau primarului general al municipiului Bucuresti, nu poate fi asimilata cu realizarea unui venit susceptibil a determina suspendarea platii pensiei in sensul prevederilor art. 92 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000.
Desi in cauza se pune problema posibilitatii cumularii pensiei de invaliditate cu indemnizatia prevazuta de dispozitiile art. 34 din Legea nr. 393/2004, decizia nr. 54/2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie este incidenta, deoarece in considerentele sale s-a statuat ca indemnizatia de sedinta cuvenita unui consilier local nu poate fi asimilata cu realizarea unui venit susceptibil a determina suspendarea platii pensiei in sensul prevederilor art. 92 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000.
Art. 94 din Legea nr. 19/2000 enumera categoriile de persoane care pot cumula pensia cu veniturile rezultate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective. Cu toate ca reclamantul nu face parte dintr-o astfel de categorie, dispozitiile art. 94 din Legea nr. 19/2000 nu pot justifica suspendarea platii pensiei sale de invaliditate, in conditiile in care cauzele de suspendare a platii pensiei sale de invaliditate sunt prevazute expres si limitativ in lege, iar indemnizatia prevazuta de dispozitiile art. 34 din Legea nr. 393/2004 nu are natura juridica a unei remuneratii sau a unui alt venit cu caracter permanent, in sensul art. 5 alin. (1) pct. I si II din Legea nr.19/2000, asa cum a statuat Inalta Curte de Casatie si Justitie prin decizia nr. 54/4.06.2007.
Pentru considerentele expuse mai sus, Curtea a apreciat ca, in speta, nu este incident motivul de recurs prevazut de art. 304 pct. 9 C.proc.civ. sau vreun alt motiv de nelegalitate ori netemeinicie a hotararii recurate.
Pe cale de consecinta, in temeiul art. 312 alin. (1) C.proc.civ., a respins recursul paratei ca nefondat.
Pronuntata de: Curtea de Apel Timisoara, sectia litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 474 din 11 martie 2009


Citeşte mai multe despre:    Pensie    Legea 19/2000    Titlu executoriu    Resitituirea pensiei    Tribunalul Arad    Pensie anticipata partial
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Legislatia pensiilor militare are un caracter special, derogatoriu, si nu poate fi completata cu dispozitiile Legii nr. 263/2010
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.620/18.10.2018 a Curtii de Apel Galati

Venituri care nu intra in categoria ´┐Żveniturilor din alte surse´┐Ż si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Anularea deciziilor medicale emisie de Cabinetul de expertiza medicala. Incadrarea in gradul III de invaliditate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.334/24.05.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie impotriva deciziei de pensionare, dovada vechimii in munca, stagiul de cotizare in sistemul public de pensii, dovedirea perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 403/29.09.2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Contestatie impotriva deciziei privind acordarea pensiei, valoarea probanta a inscrierilor efectuate in carnetul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 120/2021Articole Juridice

Declaratia unica (212) pe 2024. Model Declaratia unica pe 2024
Sursa: EuroAvocatura.ro

Perioadele de crestere a copilului realizate in alte state membre trebuie luate in considerare la calcularea pensiei pentru limita de varsta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Dreptul cetatenilor UE inactivi din punct de vedere economic de a fi afiliati la sistemul public de asigurari de sanatate al statului membru gazda
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I ´┐Ż in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza constituie un obstacol in calea liberei circulatii a lucratorilor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Transferul drepturilor la pensie in strainatate
Sursa: MCP Cabinet avocati