din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1632 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Mostenitor strain de succesiune prin neacceptare. Anulare certificat de mostenitor

Mostenitor strain de succesiune prin neacceptare. Anulare certificat de mostenitor

  Publicat: 09 Aug 2012       23869 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Pe rol , solutionarea actiunii civile avand ca obiect ´┐Żanulare certificat de mostenitor´┐Ż formulata de reclamanta C. I.M impotriva paratului C. I.P..

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Mijloc de proba in procesul civil, si, in mod corespunzator, in litigiul de munca, constand in intrebari formulate de una din parti sau de instanta, din oficiu, pentru obtinerea marturisirii celeilalte parti, cu privire la faptele care fac obiectul judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Situatia persoanei care este chemata sau indreptatita sa vina la mostenirea unei persoane,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Persoana care accepta oferta facuta de o alta persoana numita ofertant de a incheia cu acesta un contract
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Consimtamantul dat de cumparator, care, in baza unei conventii incheiata cu banca, putea ca pana la un anumit termen precis sa-i transmita accesteia o acceptare expresa
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Mostenitor.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Consimtamantul dat de cumparator, care, in baza unei conventii incheiata cu banca, putea ca pana la un anumit termen precis sa-i transmita accesteia o acceptare expresa
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)

La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamanta si avocat P.E. pentru parat, lipsa fiind paratul.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefiera de sedinta , s-a luat act ca s-a raspuns la adresa efectuata in cauza, i s-a luat un interogatoriu din oficiu reclamantei dupa care, instanta , luand act de precizarea partilor ca nu inteleg sa propuna administrarea altor probe in cauza, a acordat cuvantul pe fond .
Reclamanta a aratat ca lasa la aprecierea instantei solutionarea cauzei.
Avocat E. P. pentru parat a solicitat respingerea actiunii ca nedovedita , aratand ca nu se poate sustine teza reclamantei cu privire la aspectul ca nu a fost citata pentru dezbaterea succesiunii autorului C.I. la notariat atat timp cat paratul a indicat la data emiterii certificatului ca mai are doua surori iar acestea figureaza ca neacceptante.De asemenea, a mentionat ca actiunea s-a promovat dupa trecerea termenului legal de 3 ani.
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta cu nr.1689/05.12.2006 ( in urma disjungerii dispusa prin incheierea de sedinta din 30.11.2006 pronuntata in dosarul nr.1273/2006 ) , reclamanta C. I.M a solicitat in contradictoriu cu paratul C. P. anularea certificatului de mostenitor nr.2212 din 10.11.1988 emis pe numele acestuia de Notariatul de Stat Dolj.
Prin cererile ulterioare depuse la dosar si cu prilejul interogatoriului luat in sedinta publica din 08.02.2007, reclamanta a aratat ca certificatul de mostenitor contestat a fost emis cu incalcarea prevederilor legale , ea neavand cunostinta de procedura dezbaterii succesorale notariale a succesiunii tatalui sau pana in luna octombrie 2006, desi figureaza in act ca mostenitor strain de succesiune prin neacceptare, conform art.700 din Codul Civil.
La dosarul cauzei au fost depuse in xerocopie acte de stare civila ale reclamantei, certificatul de mostenitor emis dupa decesul defunctului C. I. certificatul de deces al acestuia din urma si prin adresa, s-a solicitat Judecatoriei Craiova sa inainteze dosarul nr.2851/1988 al fostului Notariat de Stat pe care-l detine in arhiva.
Prin referatul aflat la fila nr.22 la dosar (verso), Judecatoria Craiova a comunicat aspectul ca nu mai detine dosarele notariale din anul 1988 intrucat a expirat termenul obligatoriu de pastrare de 10 ani, in arhiva aflandu-se doar certificatele de mostenitor in original , emise in anul respectiv.
Analizand actele si lucrarile dosarului , instanta constata si retine ca reclamanta a solicitat anularea certificatului de mostenitor nr.2212 emis la data de 10.11.1988 in urma dezbaterii succesiunii tatalui sau C. I. decedat la 20.08.1987, sustinand ca nu a fost citata in fata notarului de stat si nu a avut cunostinta de desfasurarea procedurii notariale pana in luna octombrie 2006, cand a observat certificatul de mostenitor , cu prilejul unui alt litigiu cu paratul.
In lipsa dosarului numarul 2851/1988 constituit la nivelul Notariatului de Stat Dolj si finalizat prin emiterea certificatului de mostenitor contestat, deci in lipsa posibilitatii de a verifica daca notarul a indeplinit in mod corect procedura de citare a tuturor succesibililor in viata ai defunctului si a derulat apoi dezbaterea succesorala in contradictoriu cu toti cei ce ar fi putut avea vocatie succesorala concreta potrivit dispozitiilor Decretului nr.40/1953, temeinicia actiunii de fata urmeaza a fi apreciata prin raportate la celelalte mijloace de proba, respectiv inscrisuri ( insusi actul contestat ) si prezumtii.
Asa cum s-a consemnat in certificatul nr.2212 din 10.11.1988, singurul mostenitor acceptant al succesiunii defunctului C. I. deschisa la data de 20.08.1987, a fost paratul C. P. care a cules astfel intreaga masa succesorala, reclamanta si sora sa C.I. plasandu-se in afara mostenirii prin neacceptarea acesteia in termenul de 6 luni la care se refera art.700 din Codul civil.
Asadar, notarul care a instrumentat dosarul nr.2851/1988 i-a avut in vedere pe toti descendentii defunctului C. I., iar pentru ca doi dintre acestia nu si-au manifestat in mod expres optiunea succesorala, s-a apreciat ca nu inteleg sa-si asume titlul de mostenitori ai autorului lor.
Din continutul certificatului de mostenitor nu se poate concluziona in nici un caz ca reclamanta nu a fost incunostintata despre derularea procedurii succesorale notariale ci dimpotriva, ea apare mentionata la rubrica mostenitori straini prin neacceptare , ceea ce releva ca, sub aspectul persoanelor care aveau un interes direct in dezbaterea succesiunii, notarul a respectat prevederile art.12 si 13 din Decretul nr.40/1953.
Mai mult decat atat, certificatul de mostenitor reprezinta inscris autentic ce face dovada constatarilor personale ale agentului instrumentator pana la inscrierea in fals, reclamanta neurmand o asemenea procedura in cauza pentru a demonstra neadevarul mentiunilor referitoare la mostenitori si calitatea lor, cuprinse in act.
Ea nu a dovedit insa nici faptul ca a facut acte de acceptare tacita a mostenirii tatalui in sensul dispozitiilor art.689 din Codul civil care stabileste ca acceptarea `` este tacita cand eredele face un act , pe care n-ar putea sa-l faca decat in calitatea sa de erede si care lasa a se presupune neaparat intentia sa de acceptare``, si sa justifice astfel promovarea prezentei actiuni in anulare, din interogatoriul luat din oficiu la termenul din 08.02.2007 desprinzandu-se contrariul.
Astfel, reclamanta a declarat ca atat ea cat si sora sa C. I. domiciliau in alte localitati la data dezbaterii succesiunii defunctului , chiar cu mult timp inainte de anul 1988, iar singurul care a locuit in casa parinteasca si s-a gospodarit impreuna cu parintii a fost paratul C. P.. A mai declarat ca a avut o relatie buna cu acesta din urma o perioada lunga de timp dupa decesul tatalui, iar ceea ce a afectat ambianta existenta intre ei a fost refuzul paratului de a-i restitui sumele de bani imprumutate pentru edificarea unei case in curtea parinteasca.
Din cele aratate de catre reclamanta, se deduce ca aceasta i-a recunoscut implicit fratelui sau ( care si-a intemeiat gospodaria alaturi de parinti ), dreptul de a stapani exclusiv chiar si dupa deschiderea succesiunilor autorilor bunurile imobile pe care le-a folosit vreme indelungata in interes personal , ( intelegand doar sa-l imprumute pentru a construi casa ), o asemenea atitudine fiind in concordanta cu atitudinea manifestata in general in familiile traditionale romanesti conform careia fiul care ramanea in familia de origine avea si obligatii dar si drepturi mai multe decat cei care paraseau casa parinteasca.
In considerarea aceleiasi ipoteze, reclamanta, aflata in relatii bune cu fratele sau, a inteles sa nu raspunda demersului notarial de a fi fost citata pentru a-si exprima pozitia fata de mostenirea tatalui, consimtind implicit ca paratului sa-i fie recunoscut dreptul asupra intregii mase succesorale.
Cum imprumutul acordat nu poate fi asimilat unui act de acceptare tacita a mostenirii si cum reclamanta nu a relevat si alte aspecte in sprijinul actiunii sale, instanta constata ca certificatul de mostenitor a fost emis cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare la data de 10.11.1988 iar cererea avand ca obiect anularea acestuia este neintemeiata , urmand a fi respinsa ca atare.
Respinge actiunea civila avand ca obiect ``anulare certificat de mostenitor`` formulata de reclamanta C. I.M. impotriva paratului C. I.P.,
Pronuntata de: Judecatoria Filiasi - Sentinta civila nr. 99 din data 08.02.2007


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Filiasi    Succesiune    Certificat de mostenitor    Judecatoria Craiova    Decretul 40/1953    Masa succesorala    Bunuri imobile    Vocatie succesorala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Cerere de consfintire a unui acord de mediere avand ca obiect iesirea din indiviziune asupra unui imobil. Competenta teritoriala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1968 din 18 iunie 2014

Contract de vanzare-cumparare. Imobil. Coproprietate.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 965 din 8 martie 2005

Contract de vanzare-cumparare. Imobil. Coproprietate.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 965 din 8 martie 2005

Contract de vanzare-cumparare. Imobil. Coproprietate.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 965 din 8 martie 2005

Nulitatea unor contracte de vanzare-cumparare succesive incheiate cu privire la acelasi bun
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 239 din 29 ianuarie 2013

Anulare certificat de mostenitor. Vocatia succesorala concreta a statului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IV-a Civila, Decizia civila nr. 164 din 27.01.2012

Uzucapiune. Actiune in prestatie tabulara
Pronuntaţă de: Judecatoria Intorsura Buzaului, Sentinta civila nr. 124 din 02.03.2011

Uzucapiune. Neindeplinirea conditiilor
Pronuntaţă de: Tribunalul Sibiu, Decizia nr. 354 din 28.04.2011

Acord de mediere in materia partajului succesoral
Pronuntaţă de: Judecatoria Drobeta Turnu Severin, Sectia civila dosar nr. 683/22/2011

Acord de mediere privind partajul bunurilor succesorale
Pronuntaţă de: Judecatoria Orastie, Sentinta civila nr. X din 15.02.2011Articole Juridice

Dobandirea calitatii de notar public de catre judecatorii Curtii Constitutionale. Studiu de caz
Sursa: Dobre Ion

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Taxele pentru dezbaterea succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Termenul in care se accepta si se dezbate succesiunea
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dezvoltare opinie privind calitatea de persoana prejudiciata
Sursa: Florin Iordache ´┐Ż Law Office

Instrainarea unui bun inainte de dezbaterea succesiunii
Sursa: MCP Cabinet avocati