din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1788 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Proces verbal de contraventie. Lipsa calitatii procesuale

Proces verbal de contraventie. Lipsa calitatii procesuale

  Publicat: 28 Aug 2012       11709 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petentii S.C. I. S.R.L. prin reprezentant legal si T. A. in contradictoriu cu intimatul DIRECTIA GENERALA DE CONTROL SILVIC SI CINEGETIC - INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC SI VANATOARE BRASOV, prin reprezentant legal, avand ca obiect plangere contraventionala.

1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Persoana care a savarsit nemijlocit o fapta prevazuta de legea penala
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Persoana care a savarsit nemijlocit o fapta prevazuta de legea penala
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Parte intr-un raport juridic de obligatie, titular de drepturi de creanta, indreptatit sa pretinda subiectului pasiv,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Parte intr-un raport juridic de obligatie, titular de drepturi de creanta, indreptatit sa pretinda subiectului pasiv,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Parte intr-un raport juridic de obligatie, titular de drepturi de creanta, indreptatit sa pretinda subiectului pasiv,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Parte intr-un raport juridic de obligatie, titular de drepturi de creanta, indreptatit sa pretinda subiectului pasiv,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns petentul T. A. personal si asistat de avocat, cu imputernicire avocatiala la dosar, petenta S.C. I. S.R.L. fiind reprezentata de avocat cu imputernicire avocatiala la dosar, lipsind intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC SI VANATOARE BRASOV.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, dupa care se constata ca s-a depus la dosar, prin serviciul registratura al instantei, de catre intimata intampinare in dublu exemplar din care un exemplar se inmaneaza aparatorului petentilor.
Intrebat fiind de catre instanta,aparatorul petentilor arata ca nu solicita acordarea unui nou termen ,in vederea studierii intampinarii.
Instanta pune in discutia partilor prezente exceptia lipsei calitatii procesuale active a S.C. I. S.R.L. invocata prin intampinare.
Aparatorul petentilor solicita instantei sa admita exceptia invocata prin intampinare avand in vedere ca in cuprinsul procesului verbal la rubrica faptuitor este mentionat numele petentului T. A. , persoana fizica, in calitate de administrator, astfel incat doar acesta putea formula plangere contraventionala impotriva procesului verbal de contraventie.
Petentul T. A. achieseaza la concluziile aparatorului sau.
Instanta, deliberand admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentei S.C. I. S.R.L. invocata prin intampinare cu motivarea ca, fata de cuprinsul procesului verbal in care la rubrica faptuitor este mentionat numele persoanei fizice T. A. in calitate de administrator, numai acesta avea calitate procesuala activa pentru a formula plangere impotriva procesului verbal de contraventie.
Instanta, din oficiu, pune in discutie legalitatea procesului verbal de contraventie fata de imprejurarea ca in procesul-verbal, la rubrica ``faptuitor`` figureaza numele persoanei fizice - petentul T. A. , in calitate de administrator, iar nu cel al persoanei juridice S.C. I. S.R.L, avand in vedere ca doar aceasta din urma putea fi subiect activ al contraventiilor retinute in procesul verbal.
Avand cuvantul, aparatorul petentilor solicita admiterea plangerii si anularea procesului verbal de contraventie ca nelegal intocmit fata de nelegalitatea incheierii acestuia.
Aparatorul petentilor depune la dosar copii conforme cu originalul ale situatiei privind depozitul de busteni, din luna octombrie 2008 si luna februarie 2009.
Intrebat fiind de catre instanta, aparatorul petentilor arata ca nu mai are alte cereri de formulat sau probe de solicitat.
Instanta, in temeiul art.150 cod pr.civila, constata dezbaterile incheiate si retine cauza spre solutionare.
Judecatoria:
Deliberand asupra cauzei civile de fata, instanta constata urmatoarele:
Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante, petentii S.C. I. S.R.L. prin reprezentant legal si T. A. , in nume propriu, au solicitat in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE REGIM SILVIC SI VANATOARE BRASOV anularea procesului verbal de constatare a contraventiei silvice nr. X din 21.03.2009, prin care petentul T. A. a fost sanctionat in total cu 3000 lei amenda.
In motivare, petentii au aratat ca petentul T. A. , persoana fizica, nu putea fi sanctionat pentru savarsirea contraventia stabilita in sarcina sa intrucat utilizarea sistemului Sumal este obligatorie pentru ocoalele silvice si operatorii economici, iar nu pentru persoanele fizice.
In drept, plangerea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile art. 5 alin.2, lit.a, alin.5, art. 6 alin.1, art. 7, art. 17 si art. 31 din O.G. 2/2001.
In dovedirea cererii s-au depus la dosar, in copie, procesul-verbal de constatare a contraventiei silvice.
La data de 13.05.2009 intimata a depus la dosar intampinare, prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a S.C. I. S.R.L. iar pe fond a solicitat respingerea plangerii contraventionale ca inadmisibila si neintemeiata, anexand acesteia copii de pe fisa situatiei depozitului de busteni a S.C. I. S.R.L. pe luna februarie 2009.
La termenul de astazi instanta, dupa punerea in discutie a exceptiei lipsei calitatii procesuale active a S.C. I. S.R.L., a admis exceptia invocata prin intampinare si a pus in discutie legalitatea procesului verbal atacat fata de imprejurarea ca in procesul-verbal contestat, la rubrica ``faptuitorul`` figureaza, petentul-persoana fizica T. A. , in calitate de administrator, iar nu persoana juridica - S.C. D. Eco S.R.L. care putea fi subiect activ al contraventiei silvice consemnate in procesul-verbal.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin procesul verbal de constatare a contraventiei silvice nr. X din 21.03.2009, incheiat de catre intimata, petentul T. A. , in calitate de administrator al S.C. I. S.R.L., a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 3000 lei pentru savarsirea contraventiei prevazute de art. 3 lit. c din H.G nr. 996/2008, retinandu-se ca pe luna februarie 2009 raportarea s-a efectuat gresit, operarea fiind facuta eronat, respectiv s-a mentionat o sortare inexistenta si s-a inregistrat o specie inexistenta, respectiv rasinoase nordice, fapta care potrivit dispozitiilor H.G. nr. 996/2008 constituie contraventie.
Verificand legalitatea procesului-verbal atacat, in conformitate cu dispozitiile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanta retine ca acesta nu indeplineste conditiile de legalitate prevazute imperativ, existand o cauza de nulitate absoluta a acestuia constand in aceea ca procesul-verbal contestat a fost intocmit in mod eronat pe numele petentului-persoana fizica T. A. , administrator al S.C. I. S.R.L., iar nu pe cel al persoanei juridice S.C. I. S.R.L. care de fapt putea fi subiect activ al contraventiei retinute in procesul-verbal, in calitate de detinatoare a unei instalatii de transformat lemn rotund. Astfel, la rubrica ``faptuitorul`` din procesul-verbal atacat figureaza numele petentului - persoana fizica T. A. in calitate de administrator al S.C. I. S.R.L., mentionandu-se ca petentul ar fi savarsit o contraventie silvica prevazuta de H.G. 996/2008 pentru aprobarea normelor referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund.
In drept, dispozitiile art. 20 alin.2 lit.b din Normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund din 27.08.2008 stipuleaza ca utilizarea sistemului SUMAL este obligatorie pentru operatorii economici care exploateaza, prelucreaza, depoziteaza sau comercializeaza materiale lemnoase.
Avand in vedere dispozitiile legale sus mentionate, instanta retine imprejurarea ca persoana care se poate face vinovata de incalcarea acestora si care pe cale de consecinta poate fi subiect activ al contraventiei silvice retinute in procesul-verbal contestat nu este petentul - persoana fizica T. A. , in calitate de administrator al S.C. I. S.R.L. ci chiar persoana juridica S.C. I. S.R.L., in calitate de operator economic care exploateaza, prelucreaza, depoziteaza sau comercializeaza materiale lemnoase. Prin intocmirea de catre intimata a procesului verbal pe numele unei alte persoane decat cea care se face vinovata de savarsirea contraventiei retinute, s-a incalcat totodata si principiul fundamental al personalitatii raspunderii contraventionale conform caruia atat obligatia ce decurge dintr-o norma contraventionala cat si raspunderea ce decurge din nesocotirea acelei obligatii revin persoanei ce nu si-a respectat obligatia, savarsind fapta interzisa si nu altei persoane, asadar neputandu-se antrena raspunderea contraventionala pentru fapta altuia.
Avand in vedere cele expuse anterior, constatand ca procesul-verbal a fost intocmit in mod nelegal prin sanctionarea unei alte persoane decat cea care a savarsit contraventia, instanta va admite plangerea formulata si pe cale de consecinta va anula procesul verbal atacat, exonerand petentul de plata amenzii contraventionale.
Instanta:
Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a S C I. S R L.
Respinge plangerea formulata de petentul S C I. S R L cu sediul in Apata, str. X, judetul Brasov ca formulata de catre o persoana fara calitate procesuala activa.
Admite plangerea contraventionala formulata de petentul T. A. domiciliat in Apata, str. Brasovului nr. 15A, jud. Brasov in contradictoriu cu intimata Directia generala de control silvic si cinegetic - Inspectoratul teritorial de regim silvic si de vanatoare Brasov cu sediul in Brasov, jud. Brasov.
Anuleaza procesul verbal nr. X din data de 21.03.2009.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Judecatoria Rupea - Sentinta civila nr. 325/2009 din data 04.06.2009


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Rupea    Plangere contraventionala    Calitate procesuala    Administrator    Proces verbal de contraventie    OG 2/2001    HG 996/2008
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Neindicarea salariului confidential al membrilor de familie in declaratia de avere nu poate fi sanctionata cu amenda
Pronuntaţă de: Judecatoria Pascani Sentinta civila nr. 1976 din 20 noiembrie 2020

Prestarea muncii in lipsa incheierii in forma scrisa a contractului individual de munca. Sanctiune contraventionala
Pronuntaţă de: Judecatoria Pitesti - Sentinta civila nr. 3023 din data de 10 Mai 2019

Eludarea de catre angajator a dispozitiilor legale privind durata maxima a timpului de munca. Raspunderea contraventionala
Pronuntaţă de: Tribunalul Bihor - Decizia civila nr. 857/A/CA/2019 din data de 11.06.2019

Primirea la munca a unui numar de 3 (trei) salariati in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial
Pronuntaţă de: Judecatoria PITESTI - Sentinta civila nr. 1318 din 04.03.2019

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: participantul la comiterea unei infractiuni care a fost judecat separat de ceilalti participanti si audiat ulterior ca martor, in cauza disjunsa, nu poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Primirea la locul de munca a persoanei, fara incheirea contractului individual de munca. Amenda contraventionala
Pronuntaţă de: Judecatoria Onesti, Sentinta Civila nr 643 din 01.03.2016

Incetarea procesului penal ca urmare a impacarii partilor. Actiune in despagubiri formulata impotriva asiguratorului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1008 din 11 mai 2016

ICCJ-dezlegare chestiune de drept. Intreprinderea individuala nu are calitatea de persoana juridica si nu poate raspunde penal in conditiile art. 135 Cod penal
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Clauze abuzive. Rambursare anticipata a creditului
Pronuntaţă de: Judecatoria Sibiu, Sentinta civila nr. 1 din 22.10.2012