din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Cerere de scutire de la plata taxei de timbru

Cerere de scutire de la plata taxei de timbru

  Publicat: 31 Aug 2012       8344 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Deliberand in camera de consiliu cu privire la cererea de scutire de la plata taxei de timbru formulata de petenta SC A.T.I.E.SRL, constata urmatoarele:

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Inscris prin care o persoana este chemata in fata otganului de urmarire penala, a instantei de judecata penala sau civila ori a altui organ de jurisdictie in legatura cu un proces.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

Petenta are calitatea de reclamanta in Dosarul nr. 5500/221/2008, in care a solicitat, initial, obligarea paratului N.I. la plata sumei de 143.696,60 lei.
Pentru primul termen de judecata, petenta a fost citata cu mentiunea sa achite o taxa de timbru de 4121,13 lei (a se vedea citatia de la fila 29).
La primul termen de judecata, petenta a aratat ca nu poate timbra pentru ca suma este prea mare si a solicitat acordarea unui termen pentru a plati taxa .
Avocatul paratului a fost de acord cu acordarea unui termen pentru a se achita taxa de timbru (a se vedea incheierea de la fila 34).
La urmatorul termen, petenta a depus cerere de scutire de taxa de timbru pentru suma de 4121,13 lei (f. 35-37), pe motiv ca situatia financiara nu-i permite sa achite taxa de timbru si a atasat ca dovezi in sustinerea cererii de scutire:
- Extras conturi de la Banca Transilvania (f. 38-44);
- Acte din dosarul de executare nr. 4127385/2007 (f. 45-48, 84-86));
- Sentinta civila nr. 2597/2008 prin care s-a anulat ca netimbrata o alta actiune introdusa de petenta impotriva paratului (f. 81)
In data de 27.01.2009, petenta a depus prin registratura instantei note scrise prin care si-a precizat cererea de scutire, solicitand, in subsidiar reducerea, esalonarea sau amanarea platii taxei de timbru (f. 83) iar in data de de 28.01.2009, a depus note scrise prin care a aratat ca a calculat gresit suma si ca in realitatea valoarea prejudiciului este de 328.376,21 lei (f. 88).
La termenul din data de 28.01.2009 instanta i-a pus in vedere sa achite o taxa de timbru de 6470,28 lei (f.89).
Pentru a solutiona cererea, instanta a solicitat informatii privind situatia financiara a SC A.T.I.E.SRL, de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala-Administratia Finantelor Publice Contribuabili Mijlocii, care a comunicat copii de pe urmatoarele acte:
- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.06.2008 (f. 95-96);
- Contul de profit si pierderi la data de 30.06.2008 (f. 97-98)
- Date informative la data de 30.06.2008 (f. 99);
- Balanta de verificare pe luna iunie 2008 (f. 100-104);
- Raport de gestiune la data de 30 iunie 2008 (f. 105).
Instanta a pus in vedere petentei, prin avocat, la doua termene, respectiv la termenul din data de 28.01.2009 (a se vedea incheierea de la fila 89) si la termenul din data de 18.02.2009 (a se vedea incheierea de la fila 107) sa depuna balantele pe ultimele trei luni si dovezi privind codul de identificare fiscala si domiciliul fiscal, dar acesta nu s-a conformat.
Analizand cererea si actele anexate prin prisma legislatiei in vigoare, instanta consta urmatoarele:
Potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 146/1997, instanta acorda persoanelor juridice, la cerere, facilitati sub forma de reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru actiuni si cereri introduse la instantele judecatoresti, in urmatoarele situatii:
a) cuantumul taxei reprezinta mai mult de 10 % din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate;
b) plata integrala a taxei, potrivit art. 20, nu este posibila deoarece persoana juridica se afla in curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, in conditiile legii, indisponibilizate.

In speta, din raportul de gestiune depus la fila 105, rezulta ca profitul net al petentei, la data de 30.06.2008, era de 37.863 lei iar taxa stabilita de instanta este de 6470,28 lei.
In plus, din actele depuse de petenta rezulta ca are probleme financiare.
Petenta a cerut sa fie scutita de taxa, invocand articolul 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului,
Instanta constata ca in legislatia interna nu este prevazuta posibilitatea de se acorda scutiri de taxe persoanelor juridice.
In privinta jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, iinstanta constata ca dreptul de acces la justitie este garantat de art. 6 din Conventie (a se vedea in acest sens Golder contra Regatului Unit al Marii Britanii).
Cu toate acestea, "dreptul la justitie" nu este absolut. El poate face obiectul unor limitari, de vreme ce, prin insasi natura sa, presupune o reglementare din partea statului, care urmeaza sa aleaga mijloacele pentru atingerea acestui scop.
In aceasta privinta, Curtea a retinut in numeroase cauze, ca interesul unei bune administrari a justitiei poate justifica impunerea unei restrictionari financiare a accesului unei persoane la o instanta (Lungoci impotriva Romaniei, cererea nr. 62710/00, A� 36, 26 ianuarie 2006, Tolstoy-Miloslavsky, impotriva Regatului Unit, Hotararea din 13 iulie 1995, A�A� 61 si urmatoarele, Weissman si altii impotriva Romaniei, cererea nr. 63945/00, 24 mai 2006, A� 35, Iorga impotriva Romaniei, nr. 4.227/02, A� 35, 25 ianuarie 2007), SC Marolux SRL si Jacobs impotriva Romaniei, A� 35. 21 februarie 2008).
Evident, restrictiile financiare, permise de art. 6 din Conventie, nu trebuie sa aiba ca efect, punerea unei persoane, fizice sau juridice, in imposibilitate de a-si valorifica drepturile pe calea actiunilor judecatoresti.
In speta situatia finaciara a petentei nu este foarte buna iar taxa de 6470,28 lei este foarte mare fata de posibilitatile finaciare ale petentei.
Totusi petenta desi invoca starea financiara precara pentru a fi scutita de taxa de timbru nu a facut dovada ca ar fi depus vreo cerere pentru a se deschide procedura prevazuta de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, desi potrivit prevederilor art. 27 din acest act normativ, avea obligatia de a depune o astfel de cerere in termen de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.
Avand in vedere argumentele expuse mai sus, instanta va respinge cererea de scutire de la plata taxei de timbru dar va amana obligatia de plata a taxei judiciare de timbru in valoare de 6470,28 lei pentru un termen de 6 luni, respectiv pana in data de 10.09.2009.
Instanta:
Admite in parte cererea petentei SC A.T.I.E.SRL, avand domiciliul fiscal in localitatea Deva, ..., inregistrata la registrul comertului sub nr. ..., CUI ....
Respinge cererea de scutire de plata taxei de timbru.
Amana obligatia de plata a taxei judiciare de timbru in valoare de 6470,28 lei pentru un termen de 6 luni, respectiv pana in data de 10.09.2009.
Cu drept de reexaminare in termen de 5 zile de la data comunicarii.
Pronuntata de: Judecatoria Deva - Sentinta civila din data 10.03.2009


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Deva    Taxa de timbru    Legea 146/1997    Legea 85/2006    Insolventa    Persoane juridice    CEDO    Taxa judiciara de timbru    Lichidare    Dizolvare    Raport de gestiune
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Lipsa interesului in promovarea actiunii impotriva angajatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 534 din data de 30.06.2016

Procese funciare. Taxa de timbru.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi - Sectia Civil Decizie 72 (25.01.2006)

Incheiere prin care s-a solutionat cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia-sectia comerciala Decizie 1963 (26.09.2005)

Obligatia de plata a taxei de timbru trebuie adusa la cunostinta ambilor apelanti, nu numai unuia dintre ei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Sectia civila Decizie 734 (19.10.2005)

AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT. IMPOSIBILITATEA PUNERII IN DISCUTIE IN CAILE DE ATAC A TIMBRAJULUI PENTRU UN CAPAT DE CERERE ADMIS PRINTR-O HOTARARE INTR
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Sectia comerciala+MF Decizie 1750 (02.09.2005)

Proces-verbal de contraventie. Scutire de timbraj. Conditii.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi - Sectia Comercial Decizie 32 (13.01.2004)

Procese funciare. Taxa de timbru.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi - Sectia Civil Decizie 72 (25.01.2006)

Incheiere prin care s-a solutionat cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia-sectia comerciala Decizie 1963 (26.09.2005)

Obligatia de plata a taxei de timbru trebuie adusa la cunostinta ambilor apelanti, nu numai unuia dintre ei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Sectia civila Decizie 734 (19.10.2005)Articole Juridice

Contestarea deciziei de pensionare conform Noii Legi a Pensiilor (Legea 360/2023)
Sursa: MCP Cabinet avocati

Concedierea Salariatilor. Modalitati de incetare a CIM si contestarea deciziei de concediere
Sursa: MCP Cabinet avocati

Restituirea taxei de timbru in ipoteza solutionarii litigiilor civile pe calea medierii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Taxele pentru dezbaterea succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Deschiderea succesiunii si dezbaterea succesiunii. Modalitati de dezbatere a succesiunii
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Concedierea pe motiv de forta majora este mai usor de contestat decat concedierea individuala si decat concedierea colectiva?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati