din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4795 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Emiterea unei decizii de recalculare a drepturilor de pensie

Emiterea unei decizii de recalculare a drepturilor de pensie

  Publicat: 07 Sep 2012       5145 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Reclamanta M.E. a chemat in judecata pe parata CASA JUDETEANA DE PENSII CONSTANTA, solicitand instantei � astfel cum s-a mentionat si prin precizarile si completarile formulate la termenul din 29.01.2010 � ca, prin hotararea pe care o va pronunta, sa oblige institutia parata la emiterea unei decizii de recalculare a drepturilor sale de pensie, cu includerea in baza de calcul si a veniturilor mentionate in rubrica �salariu cu spor acord global�, conform adeverintei nr. 1326/15.10.2009 emisa de S.C. Proiect S.A.; cu cheltuielile de judecata ocazionate de acest proces.

Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Dovada scrisa prin care
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Dovada scrisa prin care
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Tranzactia este un contract prin care partile termina un proces inceput sau preintampina un proces ce se poate naste (art. 1704 Cod Civil) prin concesii reciproce, .
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Veniturile si cheltuielile Uniunii Europene sunt prevazute in bugetul comunitatii, in baza unor prognoze anuale. Cheltuielile operationale determinate de transpunerea in practica a Titlurilor V si VI ale Tratatului asupra Uniunii Europene constituie o exceptie de la regula, fiind in sarcina statelor membre.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Dovada scrisa prin care
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.

In considerente s-a aratat ca la recalcularea drepturilor de pensie nu s-au luat in considerare toate veniturile pentru care fostul angajator - S.C. PROIECT S.A. - a platit contributiile la bugetul asigurarilor sociale, astfel cum rezulta din adeverinta mentionata, in sensul ca au fost valorificate sumele reprezentand salariu lunar si sporul de vechime, dar au fost ignorate veniturile consemnate sub titulatura ,,salariu cu spor acord globala��a��.
Prin intampinare, parata C.J.P. Constanta a solicitat respingerea actiunii, in considerarea dispozitiilor cuprinse in anexa O.U.G. nr. 4/2005, care exclude sporul de acord global din categoria veniturilor salariale care au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare.
S-a solicitat sa se inlature apararile privitoare la plata contributiilor la bugetul asigurarilor sociale pentru aceste sume, intrucat acest fapt nu este de natura a atrage fructificarea automata a acestor sporuri, iar contributia la pensia suplimentara a fost calculata si retinuta la nivelul salariului tarifar.
In raport de sustinerile partilor, de probele administrate si de temeiurile in drept aplicabile in speta, vor fi avute in vedere urmatoarele considerente:
Reclamanta a prezentat la Casa Judeteana de Pensii Constanta, in vederea recalcularii drepturilor de pensie, adeverinta nr. 1326/15.10.2009 emisa de S.C. Proiect S.A prin care s-a atestat de catre fostul angajator cuantumul drepturilor salariale platite in perioada august 1973 - decembrie 1994, astfel cum s-au regasit in statele de plata originale si cum au fost evidentiate, pe rubrici si coloane, in documentul aratat.
Angajatorul a mentionat ca sporul de acord este evidentiat impreuna cu salariul aferent in coloana ,,salariu cu spor de acorda��a�� din statul de plata, pentru care unitatea a retinut si virat contributia de asigurari sociale.
S-a mai mentionat ca sporul de acord a fost platit ,,in suma globalaa��a�� adaugata la salariul tarifar conform Legii nr. 57/1974, art. 117 alin. 3.
Potrivit acestui text, ,,In activitatea de cercetare stiintifica, inginerie tehnologica si proiectare se va utiliza cu precadere forma de retribuire in acord global, potrivit careia un colectiv de cercetatori sau proiectanti isi asuma raspunderea de a efectua si finaliza o cercetare sau un proiect, intr-un anumit termen, pentru care primeste o suma globala, stabilita in contract, in conditiile prevazute de lege. Aceasta forma de retribuire se va aplica indeosebi pentru crearea si introducerea in productie a unor tehnologii sau produse noi, perfectionarea si modernizarea celor existente, proiectarea obiectivelor de investitii si va cuprinde intreg ciclul cercetare-proiectare si aplicarea in productie a rezultatelor obtinute pana la atingerea parametrilor stabiliti. In contract se prevad termenele, parametrii sau indicatorii tehnico-economici care trebuie obtinuti, conditiile de calitate, sumele totale pentru retribuire si alte conditii . Sumele pe lucrari pentru retribuirea personalului din cercetare, inginerie tehnologica si proiectare se vor stabili, pe baza de norme de munca pe unitati fizice, pe categorii de lucrari. Personalul care lucreaza in acord global primeste, pe parcursul executarii lucrarilor, avansuri lunare reprezentand 80% din retributia tarifara. Avansurile cumulate nu pot fi mai mari de 80% din suma stabilita pe lucrare. La predarea obiectivelor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si proiectare, suma totala stabilita pe lucrare se repartizeaza membrilor colectivului in functie de contributia acestora. Din suma cuvenita fiecaruia se retine o parte de 10%, care se restituie dupa aplicarea in productie sau intrarea in functiune a obiectivului respectiv si realizarea indicatorilor tehnico-economici prevazuti in proiecte sau in documentatia tehnica, iar cealalta parte, de 90%, se plateste dupa ce in prealabil s-au scazut avansurile primite, daca au fost indeplinite conditiile prevazute in contract .a��a��
Prin urmare, actul normativ impunea, ca modalitate preponderenta de plata a muncii personalului cu activitate in domeniile vizand cercetarea stiintifica, ingineria tehnologica si proiectarea ( ultimul fiind domeniul de activitate al reclamantei ), retribuirea in acord global, ceea ce presupunea salarizarea angajatilor in functie de realizarile profesionale lunare.
Aceasta situatie nu excludea, insa, aplicarea Decretului nr.389/1972 cu privire la contributia pentru asigurarile sociale de stat, care prin textul art. 1 impunea fostelor unitati socialiste de stat si tuturor persoanelor juridice sa vireze la bugetul asigurarilor sociale o contributie de 15% asupra ,,castigului brut realizat de personalul lor salariata��a��.
Prin urmare, retribuirea in acord global era diferita de salarizarea cu retributia tarifara prin elementele definite in art. 117 alin. 3 din Legea nr. 57/1974, fiind insa neechivoc faptul ca drepturile obtinute in acest mod de personalul din proiectare era supus platii contributiei la bugetul asigurarilor sociale potrivit legislatiei in vigoare la acea data, iar nu exceptat de la aceasta obligatie legala, conform art. 2 din Decretul nr. 389/1972.
In egala masura, art. 3 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurari sociale de stat prevedea ca: ,,Dreptul la pensia de asigurari sociale este recunoscut tuturor cetatenilor tarii care au desfasurat o activitate permanenta pe baza unui contract de munca si pentru care unitatile socialiste au depus contributia prevazuta de lege, la fondul de asigurari sociale de stat .
Fondurile necesare pentru plata pensiilor de asigurari sociale de stat se constituie din contributiile pe care le platesc unitatile socialiste, precum si din sumele alocate in acest scop de la bugetul de stat .a��a��

Aceeasi obligatie legala impusa angajatorului s-a regasit si in prevederile Legii nr. 49/1992, care a modificat si completat Decretul nr. 389/1972.
Toate aceste acte normative au fost abrogate la data intrarii in vigoare a Legii nr. 19/2000.
Principala aparare formulata de institutia parata se raporteaza la prevederile cuprinse in Anexa Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 4/2005, care intr-o mentiune finala consemneaza ca ,,Nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual, intrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001:
- formele de retribuire in acord sau cu bucata, in regie ori dupa timp, pe baza de tarife sau cote procentualea��a��.

Pornind de la premisa corecta ca veniturile care nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor potrivit legislatiei anterioare nu pot participa la evaluarea punctajului mediu anual in conditiile Legii nr. 19/2000 (intrucat nu au fost facute virari din aceste castiguri la bugetul asigurarilor sociale), instanta va retine ca aceasta ipoteza nu se aplica in mod abstract si cu caracter general, urmand a se statua, in fiecare caz in parte, daca veniturile asiguratului au beneficiat de deducerea cotei de contributie la acest buget .
La aceasta concluzie s-a raportat si solutia pronuntata de Curtea Constitutionala in analiza exceptiei de neconstitutionalitate a mentiunii de la pct. IV din anexa O.U.G. nr. 4/2005, retinandu-se in esenta prin decizia nr. 736/24.10.2006 ( publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 4/04.01.2007 ) ca aceste dispozitii nu modifica, cu caracter retroactiv, legislatia anterioara si ca ,,verificarea imprejurarilor daca, potrivit legislatiei anterioare, s-au incasat sau nu contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat pentru veniturile excluse de la stabilirea punctajului mediu anual si daca sau nu aceste venituri au facut sau nu parte din baza de calcul a pensiilor, constituie probleme de fapt si de aplicare a legii in cazuri concretea��a��.
Ori, in speta, fostul angajator a emis o adeverinta certificata in conditiile O.U.G. nr. 4/2005, prin care a mentionat ca s-au retinut si virat contributiile pentru asigurari sociale si pensie suplimentara prin raportare la intreg venitul brut realizat lunar, care include asadar si salariul cu sporul de acord global.
Pentru toate aceste considerente, va fi admisa actiunea, in sensul ca parata CASA JUDETEANA DE PENSII CONSTANTA va fi obligata sa emita o decizie de recalculare a drepturilor de pensie ale reclamantei, cu includerea in baza de calcul si a veniturilor mentionate in rubrica ``salariu cu spor acord global``, conform adeverintei nr. 1326/15.10.2009 emisa de S.C. Proiect S.A.
Pronuntata de: Tribunalul Constanta - Sentinta civila nr. 202 din data 12.03.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Constanta    OUG 4/2005    Legea 57/1974    Legea 49/1992    Exceptia de neconstitutionalitate    Curtea Constitutionala    Legea19/2000    Cercetare stiintifica    Inginerie tehnologica    Proiectare    Bugetul asigurarilor sociale    Proiectanti    Cercetatori    Cercetare    Proiect    Suma globala    Salariu tarifar    Casa Judeteana de Pensii Constanta    Angajat    Angajator    Legea 3/1977    Pensie    Salariu lunar    Recalculare pensie    Salariu cu spor acord global    Spor de vechime
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Accesiune reala imobiliara artificiala. Actiuni in constatare formulate, succesiv, cu privire la aceeasi suprafata de teren
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1883 din 7 octombrie 2020

Termenul legal de contestare a unei decizii de sanctionare disciplinara. 30 sau 45 de zile de la comunicare. Paralelism legislativ
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Constanta - Decizia civila nr. 27 din data de 21.01.2020

Lipsa caracterului penal al faptei, raportata la valoarea derizorie a folosului obtinut
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 29/RC/2020

Dezbaterile in fata completului de divergenta pot avea ca obiect exclusiv chestiunea cu privire la care instanta a constatat ivirea divergentei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJSectia I civila, decizia nr. 1626 din 3 octombrie 2019

Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Competenta teritoriala de solutionare a cauzei in materia conflictelor de munca
Pronuntaţă de: ICCJ, Decizia nr. 187 din 30 ianuarie 2019Articole Juridice

Diferentierea termenelor de solutionare a cererilor de restituire a imobilelor preluate abuziv si egalitatea in drepturi
Sursa: Irina Maria Diculescu