din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1604 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate. Exceptia lipsei de interes

Nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate. Exceptia lipsei de interes

  Publicat: 11 Sep 2012       8636 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prin cererea introdusa si inregistrata sub nr. 2287/329/2009 din 20 august 2009, la Judecatoria Turnu Magurele, reclamantii SSR si SPS au chemat in judecata pe paratii ZM, ZS , Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor ´┐Ż Teleorman cu sediul in Alexandria,judetul Teleorman si Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Turnu Magurele pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr.0102485 din 25 iulie 2002 emis pe numele paratului ZM si sa dispuna modificarea acestuia in sensul inscrierii suprafetei de teren de 473 m.p. in categoria curti - constructii in loc de 541 m.p. cat gresit s-a consemnat .

Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea fondului funciar
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.

In motivarea actiunii, reclamantii au aratat ca sunt proprietarii imobilului situat in Turnu Magurele,strada MV,nr.3,judetul Teleorman,imobil compus din teren loc de casa in suprafata de 544 m.p. si constructiile de pe acest teren, imobil ce se invecineaza pe latura de nord cu proprietatea paratului ZM.
In cadrul unui proces de granituire, aflat pe rolul instantei promovat de reclamant impotriva paratului acesta a prezentat titlul de proprietate cu suprafata de 544 mp teren curti - constructii, mai mult cu 68 mp decat suprafata la care este indreptatit . Paratul a achizitionat imobilul la 07.09.1973, prin act autentic, act in care este inscrisa suprafata de 473 mp insa i s-a reconstituit dreptul de proprietate pe o suprafata mai mare.
In drept s-au invocat dispozitiile Legii 247/2005, iar in dovedirea actiunii reclamantii au depus inscrisuri .

Prin sentinta civila nr. nr.1688 din 26.10.2009 Judecatoria Turnu Magurele, a respins ca nefondata exceptia lipsei de interes a reclamantilor invocata de parat, a admis actiunea reclamantilor si a constatat nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr.0102485 din 25 iulie 200, modificand in ceea ce priveste suprafata de 541 mp teren curti-constructii, pe care a inlocuit-o cu suprafata de 473 mp.
I-a obligat pe parati la 800 lei cheltuieli de judecata catre reclamanti.
Impotriva acestei sentinte au declarat, in termen legal, recurs paratii recurentii ZM si ZS, solicitand admiterea acestuia si modificarea sentintei in sensul respingerii actiunii reclamantilor.
Considera recurentii parati ca sentinta este nelegala si au invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei ZS, care nu este inscrisa in titlul de proprietate .
Au mai invocat exceptia lipsei de interes a reclamantilor in promovarea actiunii, intrucat cu ocazia punerii sale in posesie si delimitarea proprietatii sale, nu au existat obiectiuni, procesul-verbal fiind semnat de toti vecinii, inclusiv persoanele de la care reclamantii intimati au cumparat imobilul proprietatea lor.
Tribunalul constata recursul intemeiat pentru urmatoarele considerente:
In raport cu dispozitiile art. 137 Cod procedura civila, tribunalul constata ca in cauza dedusa judecatii, parata ZS nu are calitate procesuala pasiva, exceptia invocata sub acest aspect de recurenti fiind intemeiata.
Obiectul judecatii il constituie titlul de proprietate eliberat in baza Legii 18/1991, pentru recurentul parat ZM in calitate de mostenitor al defunctei BG.
Parata ZS nu figureaza inscrisa in titlul de proprietate asa incat ii lipseste legitimarea procesuala de a asta in cauza in calitate de parata in conditiile art. 47 Cod procedura civila. In ceea ce priveste interesul reclamantilor in promovarea actiunii in constatarea nulitatii absolute partiala a titlului de emis pe numele paratului ZM, se constata ca si exceptia invocata sub acest aspect, a lipsei de interes este intemeiata pentru urmatoarele motive:
Instanta de fond a apreciat ca interesul legitim al intimatilor reclamanti rezulta din raporturile de vecinatate existente intre parti si din imprejurarea ca intre acestea exista litigii cu privire la hotarul despartitor dintre proprietatile lor, exceptia invocata in fata acestei instante, fiind respinsa ca nefondata.
Insa asa cum rezulta din probele de la dosar intimatii reclamanti sunt proprietarii unui imobil detinut in baza contractului de intretinere autentificat cu nr. 2017/11.12.2006 la BNP RM din Turnu Magurele iar recurentul parat ZM, vecinul de la nord al acestuia este proprietarul imobilului situat pe suprafata de 541 mp teren curti-constructii in baza titlului de proprietate nr.0102485 din 25 iulie 2002. Fata de acest din urma titlului de proprietate reclamantii intimati sunt terti si avand in vedere dispozitiile art. 60 din legea 18/1991 care statueaza ca tertii nu pot folosi decat calea actiunii de drept comun, singura posibilitate legala o reprezinta formularea unei actiuni in revendicare, in cadrul careia, instanta sa poata compara actele de proprietate ale partile litigante intrucat sustinerile reclamantilor intimati, nu pot forma obiectul analizei intr-o actiune in constatarea nulitatii titlului de proprietate eliberat recurentului parat.
In conditiile in care intimatii reclamanti nu au initiat procedura legala pentru reconstituirea dreptului de proprietate, la autoritatile competente potrivit dispozitiilor Legii 18/1991, acestia nu pot justifica un interes legitim pentru promovarea unei actiuni in constatarea nulitatii unui titlu de proprietate in baza acestei legi speciale.
Pronuntata de: Tribunalul Teleorman - Decizie nr. 45R din data 29.01.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Teleorman    Judecatoria Turnu Magurel    Proprietate privata    Actiune in revendicare    Legea 18/1991    Contract de intretinere    Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive    Exceptia lipsei de interes    Titlu de proprietate    Nulitate absoluta    Legea 247/2005
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020

Pretentiile intemeiate pe un contract de bursa. Inexistenta unor raporturi de munca ale partilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 43 din data de 02 Septembrie 2020

Nerespectarea dreptului la aparare al salariatului. Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 6839/2019

Nicio retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman - Sentinta civila nr. 339 din data de 01.10.2020

Dovada intervalului de timp lucrat. Neimplicarea salariatilor de catre angajator in atestarea nemijlocita a timpului de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 6084 din data de 23.12.2019

Sustinerile angajatorului au valoarea juridica a unei recunoasteri. Prestare muncii in zilele de sambata si duminica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 62 din data de 14 ianuarie 2020

Munca suplimentara. Clarificarea si dovedirea aspectelor de fapt si de drept.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3743/2020

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ