din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1510 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Plata diferente salariale

Plata diferente salariale

  Publicat: 11 Sep 2012       2608 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin actiunea inregistrata sub nr. 3929/87/2009, reclamantul Sindicatul Invatamantului Preuniversitar Teleorman, in numele si pentru urmatorii membrii de sindicat ´┐Ż SE , IF, Dd , DMN (cf.tabel f. 7 dosar), a chemat in judecata pe paratii Inspectoratului Scolar al Judetului Teleorman cu sediul in Alexandria , Str. Carpati , nr. 15 , Scoala cu clasele I-VIII Cringu, Judetul Teleorman , Consiliul Local Cringu, Judetul Teleorman si Primarul ´┐Ż Institutia Primarului Cringu , Judetul Teleorman, solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta, acestia sa fie obligati la plata diferentelor salariale neacordate reprezentand diferenta dintre drepturile banesti efective incasate si cele ce s-ar fi cuvenit prin aplicarea Lg.nr.220/2007 pentru intervalul 1 ianuarie 2007.20.07.2007, cu actualizare la data platii.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acele situatii in care efectele contractului se produc fata de alte persoane care nu au calitatea de parti contractante sau de succesori in drepturi ai partilor.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Infractiune constand in conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara permis de conducere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,

In motivarea actiunii, in esenta, s-a aratat ca la data 31.01.2007 s-a adoptat Ordonanta nr.11/2007 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2007 personalului didactic din invatamant, salarizat potrivit Lg.nr.128/1997.
Aceasta ordonanta a prevazut ca in cursul anului 2007 salariile de baza ale personalului didactic din invatamant se majoreaza prin modificarea coeficientului de multiplicare in trei etape.
Astfel, pentru etapa 01.01.-31.03.2007, valoarea coeficientului de multiplicare este de 221,307 lei, pentru perioada 01.04.2007-30.09.2007 de 225,733 lei si pentru perioada 01.10.2007-31.12.2007 este de 259,593 lei.
La art.9 s-a prevazut ca acesta se aplica incepand cu luna ianuarie 2007.
Ulterior, aceasta ordonanta a fost aprobata prin Lg.nr.220/2007, act normativ care a modificat anexele privind coeficientii de multiplicare, insa a mentinut aceleasi etape de acordare.
De asemenea, a precizat reclamantul ca prin noua modificare legislativa pentru cadrele didactice cu gradul I s-a prevazut o majorare cu 10% a coeficientilor de ierarhizare, fara a se preciza in mod expres data de la care se acorda aceste majorari.
In aceste conditii s-a apreciat ca, in mod nelegal paratii au refuzat aplicarea acestor norme legale pentru perioada 01.01.2007- 20.07.2007, cand a intrat in vigoare Lg.nr.220/2007.
In drept, cererea a fost intemeiata pe disp.art.283 al.1 lit.c) Codul Muncii, art.67 din Lg.nr.168/1999, Lg.nr.220/2007 si OG nr.11/2007.
In sustinerea cererii, reclamantul a depus la dosar tabel cu membrii de sindicat, adeverinte emise de unitatea de invatamant din care rezulta ca semnatarii tabelului sunt cadre didactice si practica judiciara.
Paratul Consiliul local al comunei Cringu , desi legal citat, nu a formulat intampinare si nici nu s-a prezentat in instanta spre a-si face apararea ori pentru a opune eventuale exceptii .
Paratul Institutia Primarului comunei Cringu prin serviciul registratura a depus la dosarul cauzei intampinare , prin care a invederat instantei ca, institutia admiterii actiunii , drepturile salariale solicitate pot fi platite numai din sumele alocate bugetului local special pentru plata acestor drepturi si nu din veniturile proprii ale bugetului local al comunei Cringu .
In sedinta publica din 4.02.2010, din oficiu , instanta invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman motivat de faptul ca nu are calitatea de angajator , nu este parte in contractul de munca cu acestia si nu este ordonator de credite, finantator sau platitor al drepturilor salariale ale personalului didactic de predare si conducere .
Examinand actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:
Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman , este intemeiata, intrucat, potrivit art. 167 din Legea nr. nr. 84/1995, unitatile de invatamant functioneaza ca unitati finantate din fondurile alocate de bugetele locale ale unitatilor administrativ teritoriale pe a caror raza isi desfasoara activitatea .
Cum din analiza acestui text de lege rezulta ca ordonator de credite este Consiliul Local in a carei raza teritoriala isi are sediul unitatea de invatamant , se constata ca, paratul Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman nu are calitate procesuala pasiva, asa incat exceptia urmeaza a fi admisa .
In ceea ce priveste fondul cauzei , actiunea este apreciata intemeiata pentru considerentele :
Salarizarea personalului didactic se realizeaza potrivit Lg.nr.128/1997, iar Ordonanta nr.11/2007 a stabilit cresterile salariale ce urmau a se acorda personalului didactic din invatamant in cursul anului 2007.
Astfel, potrivit actului normativ mentionat, in cursul anului 2007 salariile de baza ale personalului didactic din invatamant urmau sa fie majorate prin modificarea coeficientului de multiplicare in 3 etape; pentru etapa 01.01.2007-31.03.2007 a fost prevazuta o valoare a coeficientului de multiplicare de 221,307 lei, pentru etapa cuprinsa intre 01.04.2007-30.09.2007 de 225,733 lei, iar pentru perioada 01.10.2007-31.12.2007 de 259,592 lei.
Prin art.9 s-a prevazut ca prevederile ordonantei se aplica incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.
Modificarea esentiala care vizeaza membrii de sindicat din prezenta cauza o reprezinta Ordonanta nr. 11/2007 care a fost aprobata prin Legea nr. 220/2007, act normativ prin care au fost modificate doar anexele privind coeficientii de multiplicare , fiind mentinute aceleasi etape de acordare.
Fata de aceste modificari legislative , paratele au procedat la calcularea si acordarea cresterilor salariale , respectiv , a modificarii cu 10% a coeficientilor de ierarhizare prevazuti in anexa 2 pentru personalul didactic cu gradul I, incepand cu data de 20.07.2007 , desi Legea nr. 220/04.07.2007 nu a mentionat data de la care se aplica modificarile.
Cu privire la termenul de aplicare a dispozitiilor modificatoare ale coeficientilor de multiplicare detaliati pe grade didactice, vechime in invatamant si functie didactica din Lg.nr.220/2007 de aprobare a OG nr.11/2007, tribunalul constata ca, in conditiile in care art.9 privind termenul de la care se opereaza cresterile salariale, nu a suferit modificari, OG nr.11/2007, astfel cum a fost modificata, trebuie aplicata de la data stabilita in cuprinsul sau, prin art.9, respectiv 01.01.2007 si nu de la data de 20.07.2007, cum in mod gresit au procedat paratii.
Fata de cele expuse si avand in vedere disp.art.154 Codul Muncii, se va admite actiunea formulata de Sindicatul Invatamantului Preuniversitar Teleorman ,in numele si pentru membrii sai de sindicat - SH , Ion Florica , DD , DMN- cadre didactice iar paratii Scoala cu clasele I-VIII din comuna Cringu , Judetul Teleorman ; Primarul- Institutia Primarului comunei Cringu si Consiliul Local comunei Cringu, Judetul Teleorman, vor fi obligati la plata drepturilor salariale reprezentand diferenta dintre drepturile banesti efectiv incasate si cele care s-ar fi cuvenit prin aplicarea Lg.nr.220/2007 pe perioada 01.07.2007- 20.07.2007, cu actualizare la data platii.
Se va respinge actiunea fata de paratul Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman ca fiind formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.
Pronuntata de: Tribunalul Teleorman - Sentinta civila nr. 247 din data 04.02.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Teleorman    Personal didactic cu gradul I    Sindicatul Invatamantului Preuniversitar Teleorman    Legea 84/1995    Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive    Cadru didactic    OG 11/2007    Personal didactic    Invatamant    Legea 128/1997    Legea 220/2007    Coeficient de ierarhizare    Inspectoratul Scolar al Judetului Teleorman    Consiliul Local Cringu
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Prelungirea raportului de serviciu dupa implinirea varstei de pensionare, pana la varsta de 65 de ani. Conditii. Aplicarea prioritara a dreptul european
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - 533/28.05.2020

Pretentiile intemeiate pe un contract de bursa. Inexistenta unor raporturi de munca ale partilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 43 din data de 02 Septembrie 2020

Nerespectarea dreptului la aparare al salariatului. Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 6839/2019

Nicio retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman - Sentinta civila nr. 339 din data de 01.10.2020

Dovada intervalului de timp lucrat. Neimplicarea salariatilor de catre angajator in atestarea nemijlocita a timpului de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 6084 din data de 23.12.2019

Sustinerile angajatorului au valoarea juridica a unei recunoasteri. Prestare muncii in zilele de sambata si duminica
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 62 din data de 14 ianuarie 2020

Munca suplimentara. Clarificarea si dovedirea aspectelor de fapt si de drept.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3743/2020

ICCJ: Contractul privind serviciile financiare incheiat la distanta constituie titlu executoriu in lipsa semnaturii olografe sau a semnaturii electronice extinse
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ