din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1367 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Calcularea in mod eronat a pensiei. Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari

Calcularea in mod eronat a pensiei. Sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari

  Publicat: 12 Sep 2012       6780 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin cererea inregistrata la 4.03.2009, contestatoarea C. E. a solicitat anularea deciziei nr. 114941/2009, aratand ca nu i-au fost trimise nici un fel de documente din care sa rezulte eroarea pe care o invoca si cum s-a ajuns la concluzia ca trebuie sa restituie suma de 4687 lei.

Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Datoria persoanei creditate.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Parte dintr-un proces
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Datoria persoanei creditate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Datoria persoanei creditate.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
1. Datoria persoanei creditate.
1. Datoria persoanei creditate.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Datoria persoanei creditate.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Datoria persoanei creditate.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prestatiile de asigurari sociale reprezinta venit de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batranetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului si care se acorda sub forma de:
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Creante de recuperat de catre unitate in urma vanzarii pe credit a bunurilor sau a avansurilor de fonduri.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Datoria persoanei creditate.

Mai invoca si prescriptia de 3 ani., conform art. 187 Lg. nr. 19/2000.
La 30.03.2009, intimata a depus intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei aratand ca drepturile de pensie au fost calculate gresit pentru vechime completa, desi nu intrunea conditiile, motiv pentru care s-a constituit debit prin decizia de revizuire in conformitate cu art. 187 Lg. nr. 19/2000.
Prin decizia nr. 1731/04 mai 2009 , emisa de Tribunalul Dolj in dosarul nr. 2556/63/2009 s-a respins contestatia privind pe contestator CE in contradictoriu cu intimat CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ .
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata si retine urmatoarele:
Prin decizia nr. 114941/1990, contestatoarea a beneficiat de pensie pentru limita de varsta cu vechime completa in munca .
Insa asa cum rezulta din dosarul de pensionare vechimea in munca era de 11 ani 1 luna si 9 zile si prin urmare drepturile de pensie trebuiau acordate nu pentru vechime completa, ci incompleta.
Urmare a acestei erori, contestatoarea in decursul timpului a beneficiat de majorari si indexari cuvenite numai pentru pensionarii cu vechime completa
Prin urmare in mod corect, intimata a revizuit drepturile de pensie ale contestatoarei si a constituit debit sumele incasate necuvenit pe ultimii 3 ani, incepand cu 2005.
In acest sens sunt dispozitiile art. 187 Lg. nr. 19/2000, potrivit carora sumele incasate necuvenit cu titlu de pensie se recupereaza de la beneficiari in termen de 3 ani.
Avand in vedere aceste considerente, instanta va respinge contestatia apreciind asupra temeiniciei deciziei de debit emisa de Casa de Pensii.
Impotriva sentintei a declarat recurs contestatoarea, criticand-o ca nelegala si netemeinica, aratand ca eroarea apartine angajatilor casei de pensii. A aratat ca se impunea aplicarea dispozitiilor legale privind termenul de prescriptie de 3 ani, prev. de art. 187 din Legea nr. 19/2000, in mod gresit stabilindu-se debitul pentru o perioada de 5 ani.
Prin decizia nr. 7141/7 12 2009 , Curtea de Apel Craiova a admis recursul declarat de contestatoare impotriva sentintei civile nr. 1731 din 04.05.2009 pronuntata de Tribunalul Dolj in dosarul nr. 2556/63/2009 in contradictoriu cu intimata CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ, avand ca obiect contestatie privind alte drepturi de asigurari sociale , a casat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare la instanta de fond .
Analizand actele si lucrarile dosarului, Curtea constata ca prin decizia nr. 114941/1990, contestatoarea a beneficiat de pensie pentru limita de varsta cu vechime completa in munca . Insa, asa cum rezulta din dosarul de pensionare, vechimea in munca era de 11 ani 1 luna si 9 zile si prin urmare drepturile de pensie trebuiau acordate nu pentru vechime completa, ci incompleta. Aceasta eroare a fost observata de intimata abia in anul 2009, cand intimata a emis decizia de debit nr. 114941/26.01.2009, prin care s-a constituit in sarcina reclamantei un debit de 4687 lei, reprezentand plati netemeinice pe perioada 01.07.2005 - 30.10.2008.
Se constata ca, desi reclamanta a invocat prin actiune faptul ca nu se putea stabili un debit decat pentru perioada ultimilor 3 ani anterior emiterii deciziei de debit, potrivit disp. art. 187, instanta de fond nu a analizat si nu s-a pronuntat asupra acestei sustineri a reclamantei, ci doar a indicat enuntul textului art. 187 alin. 1 din Legea nr. 19/2000.
Procedand astfel instanta de fond a solutionat cauza fara a intra in cercetarea fondului, astfel ca, vazand si disp. art. 312 C.pr.civ., va fi admis recursul, va fi casata sentinta si se va trimite cauza spre rejudecare la instanta de fond .
Cu prilejul rejudecarii, prin sentinta nr. 1022/11.03.2010 instanta a admis in parte contestatia, a admis exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, a anulat in parte decizia de debit 114941/26.01.2009 emisa de intimata pentru debitul aferent perioadei 01.07.2005 - 26.01.2006 ca prescrisa, a dispus recalcularea debitului pentru perioada 27.01.2006 - 30.10.2008 si a mentinut restul dispozitiilor deciziei 114941/26.01.2009 retinand urmatoarele.
Analizand potrivit art. 1234 cod pr. civila exceptia prescriptiei dreptului la actiune invocate de catre reclamanta instanta constata ca exceptia este intemeiata .
Potrivit art. 187 alin 1 din Lg 19/2000 , sumele incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale se recupereaza de la beneficiari in termenul de prescriptie de 3 ani .
Prin decizia nr 114941/26 01 2009 emisa de intimata Casa Judeteana de Pensii Dolj , i-a fost imputata contestatoarei suma de 4687 ron reprezentand plati necuvenite acordate in perioada 01 07 2005 - 30 10 2008.
In raport de data emiterii deciziei contestate ( 26 01 2009 )rezulta ca pentru debitul aferent perioadei 01 iulie 2005 - 26 01 2006 dreptul intimatei de a recupera sumele acordate necuvenit este prescris.
Analizand potrivit art. 315 cod pr. civila incidenta in cauza a Lg. 544/2003 privind scutirea de la plata a unor debite catre bugetul asigurarilor sociale de stat ,instanta apreciaza ca dispozitiile legale amintite , nu se aplica in speta de fata.
Astfel, potrivit art. 1 din Lg. 544 / 18 12 2003, "debitele pensionarilor din sistemul public de pensii ......generate de interpretari neunitare ale prevederilor legislatiei din domeniul relatiilor de munca si asigurarilor sociale .....se scutesc de la plata" .
Dispozitiile art. 1 se aplica si debitelor catre bugetul asigurarilor sociale de stat constate dupa intrarea in vigoare a Lg. 544 / 2003 .
Totodata, art. 5 din Lg. 544 / 2003, prevede ca "nu fac obiectul scutirii la plata in conditiile prezentei legi debitele care au drept cauza culpa debitorului materializata in folosirea de catre acesta a unor documente neconforme realitatii sau declararea de catre acesta a unor date nereale realitatii".
In cauza de fata , debitul retinut in sarcina contestatoarei nu a fost cauzat de interpretari neunitare ale prevederilor legislatiei in domeniul asigurarilor sociale.
Contestatoarea pensionata prin decizia nr. 114941 / 10 07 1990 , a beneficiat de o pensie corespunzatoare unei vechimii complete in munca, desi, in realitate , vechimea realizata de contestatoare era de 11 ani o luna si 9 zile .
Totodata, dispozitiile art. 5 din Lg 544/18 12 2003 care exclud scutirea de la plata debitului in cazul in care acestea au fost cauzate din culpa autorului sau din folosirea unor documente neconforme realitatii , nu sunt incidente in cauza .
Articolul 5 face trimitere la dispozitiile " prezentei legi " adica , potrivit art. 1 din Lg 544/18 12 2003 ,la debite cauzate de interpretari neunitare ale prevederilor legislatiei din domeniul relatiilor de munca si asigurarilor sociale" .
Rezulta asadar, ca manoperele dolosive folosite de autor, sau culpa autorului trebuie apreciate in considerarea unei interpretari neunitare a prevederilor legislatiei in materie .
Pe fond , probatoriul administrat a confirmat ca pensia acordata contestatoarei a fost calculata gresit avandu-se in vedere o vechime completa desi in realitate vechimea realizata de contestatoare era de 11 ani o luna si 9 zile .
Fata de cele retinute, instanta a admis in parte contestatia, a admis exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, a anulat in parte decizia de debit 114941/26.01.2009 emisa de intimata pentru debitul aferent perioadei 01.07.2005 - 26.01.2006 ca prescrisa, a dispus recalcularea debitului pentru perioada 27.01.2006 - 30.10.2008 si a mentinut restul dispozitiilor deciziei 114941/26.01.2009 .
Pronuntata de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 1022 din data 11.03.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Dolj    Legea 19/2000    Legea 544/2003    Casa judeteana de pensii Dolj    Pensie    Pensionar    Curtea de Apel Craiova    Decizie de debit    Exceptia prescriptiei dreptului material la actiune
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Hotarare penala prin care s-a solutionat si actiunea civila. Efecte asupra actiunii in regres formulata ulterior de prepusul - debitor solidar
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 45 din 16 ianuarie 2020

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 830/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG 28/1999
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Respectarea principiului contributivitatii in sistemul public de pensii si aplicarea in timp a legii
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Modul de stabilire a nivelului maxim al salariului de baza pentru personalul incadrat in directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
Sursa:

Art. 222 alin. 10 CPP referitor la durata maxima a arestarii preventive declarat neconstitutional
Sursa: Euroavocatura.ro

Cum se determina si cum va evolua pana in 2030 valoarea punctului de pensie
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ce se va intampla cu pensiile speciale dupa intrarea in vigoare a noii legi a pensiilor?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Cum se va realiza cresterea varstei de pensionare la femei si la barbati? Orizont 2030
Sursa: EuroAvocatura.ro