din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1943 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Contract colectiv de munca. Suplimentarea salariala reprezentand ajutor material

Contract colectiv de munca. Suplimentarea salariala reprezentand ajutor material

  Publicat: 18 Sep 2012       2915 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin cererea inregistrata la Tribunalul Dambovita sub nr.15/120/2009 reclamantii M.D, IC, SD, s.a au solicitat in contradictoriu cu SC P� SA obligarea paratei la plata drepturilor prevazute de art. 183 din CCM la nivelul ramurii , energie electrica , termica , petrol si gaze pe anii 2005-2008 , obligarea la achitarea drepturilor salariale rezultate prin neaplicarea CCM la nivelul ramurii energie electrica , termica , petrol si gaze pe anii 2005-2008 prevazute de art. 170 alin.1 din CCM reprezentand aprovizionarea toamna-iarna si suplimentarea salariala reprezentand ajutor material , egal cu contravaloarea a 2500 � 4000 m. c. de gaze naturale conform art. 178 alin.1 din CCM la nivel de ramura .

Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana sau grup de persoane care desfasoara anumite activitati conform obiectului de activitate si cu care banca intra in contact.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Sindicatele sunt persoane juridice independente, fara scop patrimonial, constituite in scopul apararii si promovarii drepturilor colective si individuale,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Au mai solicitat constatarea nulitatii clauzei prevazute de art. 176 alin 1 din CCMU si obligarea paratei la acordarea sumei reprezentand salariul mediu de baza pe unitate pentru Pasti 2008 .
Motivand cererea au aratat ca sunt salariatii paratei , ca suplimentarea salariala pentru aprovizionarea de toamna-iarna prevazuta in art. 170 alin 1 din CCM la nivel de ramura trebuia acordata in cuantum de un salariu minim pe ramura , ca ajutorul material constand in contravaloarea a 2500-4000 m.c. de gaze naturale prevazut de art. 178 alin 1 din CCM la nivel de ramura avea urmatoarea formulare :``salariatii agentilor economici nominalizati in anexa 1 vor primi anual un ajutor material , egal cu contravaloarea a 2500-4000 m.c. gaze naturale`` iar parata, semnatara acestui contract nu s-a achitat de obligatiile ce ii reveneau .
In ce priveste constatarea nulitatii art. 176 alin 1 din CCM al SC Paa��A�. SA reclamantii si intervenientii au aratat ca acest drept salarial poate fi compensat numai in temeiul unui act aditional la CCM pe ramura si nici de cum in cazul contractului incheiat la nivel de unitate , iar referitor la neacordarea drepturilor prevazute de art. 150 din CCM la nivel de unitate angajatorul trebuia sa le plateasca o indemnizatie minima de concediere in functie de vechime fiind concediati din motive care nu tin de persoana salariatului .
Mai arata ca dreptul salarial reprezentand suplimentarea pentru Paste pe anul 2008 nu mai este prevazuta de art. 168 al.1 din CCMU pe anul 2008 , insa printr-o prevedere arbitrara s-a mentionat in acest text ca partile inteleg si confirma faptul ca dupa anul 2003 primele de Paste si Craciun au fost incluse in salariul lunar de baza al angajatilor , ca nu a avut loc o crestere salariala ci doar o crestere a salariului de baza iar parata nu a reusit sa demonstreze includerea in salariile de baza ale salariatilor a acestor suplimentari salariale .
In drept si-au intemeiat cererea pe disp. art.166 , 40 alin 1 lit .c. , 38 , 283 din Codul muncii , art. 176 , 224, 226,,227, din CCM la nivel de ramura , art. 50 din CCMU si pe dispozitiile Legii 130/1996.
Au atasat cererii de chemare in judecata extras din contractul colectiv de munca la nivelul ramurii , energie electrica , termica , petrol si gaze pe anul 2006 cu nr. 288/2/15.02.2006 , precum si copii de pe cartile de identitate si carnetele de munca .
Desi legal citata parata nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat in instanta.
Examinand actele si lucrarile dosarului , tribunalul retine urmatoarele:
In ce priveste capatul de cerere referitor la nulitatea clauzei prevazuta de art. 176 alin 1 lin CCM la nivel de unitate tribunalul a invocat din oficiu exceptia prescriptiei dreptului de a solicita constatarea nulitatii acestei clauze in raport de prevederile art. 283 alin.1 lit.d. din Codul muncii care stabilesc ca in cazul in care se solicita constatarea nulitatii unui contract individual sau colectiv de munca ori a unor clauze ale acestuia aceasta se poate solicita pe toata durata existentei contractului .
Or, in speta , se solicita constatarea nulitatii art.176 alin 1 din CCM al SC Paa��A�.SA pe anul 1997 referitor la includerea in salariul de baza a contravalorii a 4000 m.c. de gaze naturale intrucat compensarea putea fi realizata printr-un act aditional la CCM pe ramura si nu prin CCM la nivel de unitate .
Ceea ce rezulta din motivarea acestui capat de cerere este imprejurarea ca se solicita constatarea nulitatii unei clauze a contractului colectiv de munca la nivel de unitate pe anul 1997 a carui durata a incetat, astfel incat cererea in constatarea nulitatii absolute a clauzei prevazuta de art. 176 alin 1 din acest contract este prescrisa , urmand ca cererea sa fie respinsa .
Pe fond , referitor la cererile intemeiate pe prevederile art. 170 alin.1 la nivel de grup de unitati din industria petroliera si 178 alin 1 din CCM la nivel de ramura pe anii 2005-2008 prin care se solicita obligarea paratei la acordarea suplimentarii salariale pentru aprovizionarea de toamna-iarna si la contravaloarea a 2500-4000 m.c. gaze naturale tribunalul retine ca aceste drepturi urmau a fi acordate in conditiile in care prin contractele colective la nivel de agent economic nu s-ar fi convenit introducerea lor in salariul de baza sau compensarea acestor drepturi .
Aceste conditii sunt prevazute de art.176 al.5 din CCM la nivel de ramura pe anii 2005-2007 si de art. 170 alin. 4 din CCM la nivel de grup de unitati din industria petroliera pe aceeasi perioada .
Verificand contractele colective la nivel de unitate se constata ca in contractul incheiat in anul 1997 s-a prevazut la art. 176 alin.1 includerea in salariul de baza incepand cu 1.06.1997 a ajutorului material reprezentand c.val. a 4000 m.c. de gaze naturale ce se acorda fiecarui salariat iar in ce priveste suplimentarea pentru aprovizionarea de toamna in acelasi contract s-a prevazut in art. 168 alin.3 introducerea in salariul de baza incepand cu data de 1.06.1997.
De asemenea in art. 168 alin.2 din contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate pe anul 1998 s-a mentionat ca a fost introdusa in salariul de baza suplimentarea salariala pentru aprovizionarea de toamna iarna conform telexului 2412/1998.
Aceeasi mentiune apare si in contractul la nivel de unitate pe anul 2000 si 2002 .
Rezulta , fara putinta de tagada, ca aceste drepturi salariale au fost incluse in salariul de baza sau compensate , in acest mod putandu-se concluziona si din examinarea contractelor colective de munca la nivel de unitate ulterioare anului 2002, in cuprinsul carora nu mai apare nici o mentiune referitoare la aprovizionarea de toamna-iarna , iar in ce priveste contravaloarea unei cantitati de gaze in art. 176 alin.1 din CCM pe anul 2008 se prevede expres ca acest ajutor a fost compensat prin CCM pe 1997 iar incepand cu acest an prezentul articol a ramas fara obiect , ca acest ajutor nu se mai acorda salariatilor fiind inclus in salariul lor si va ramane asa pana cand societatea si FSLI vor conveni altfel.
Se constata ca vointa partilor semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de unitate a fost aceea ca valoarea acestor suplimentari salariale sa ramana stabilita la nivelele fixate in anul 1997 iar , in conformitate cu art. 243 din Codul muncii executarea contractului colectiv de munca este obligatorie pentru parti , astfel incat nemaiexistand temeiul legal al solicitarii acestor drepturi , urmeaza a fi respinse .
Referitor la capatul de cerere privind acordarea suplimentarii salariale pentru sarbatoarea de Pasti pe anul 2008 tribunalul retine ca potrivit art. 168 alin.2 din CCM la nivel de unitate pe anul 2008 s-a convenit ca incepand cu anul 2003 primele de Pasti si Craciun au fost incluse in salariul lunar de baza al tuturor angajatilor care au beneficiat de o crestere salariala , devenind astfel parte a salariului de baza ca intreg , iar pentru inlaturarea oricaror neclaritati partile au confirmat ca dupa anul 2003 aceste prime au fost incluse in salariul de baza al angajatilor si nu au mai fost calculate si acordate in mod direct salariatilor , regula urmand a se aplica pana la data la care societatea si FSLI vor conveni in mod expres altfel .
Aceasta reprezinta vointa partilor exprimata in mod neechivoc in contractul colectiv de munca pe anul 2008 , contract care in conformitate cu art. 236 al.4 din Codul muncii reprezinta legea partilor astfel incat nu mai exista temeiul legal al acordarii suplimentarilor salariale pe anul 2008 .
Sustinerea reclamantilor in sensul ca prevederile articolului sunt arbitrare nu este in nici un fel dovedita iar imprejurarea recunoasterii de catre sindicate a suprimarii acestui drept pentru anul 2008 este dovada rezultatului negocierilor purtate intre cele doua parti si a faptului ca salariatii au beneficiat de cresteri salariale echivalente cu cuantumul primei pentru Pastele anului 2008 .
Pronuntata de: Tribunalul Dambovita - Sentinta civila nr. 529 din data 26.02.2009


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Dambovita    Drepturi salariale    Angajat    Legea 130/1996    Contract individual de munca    Exceptia prescriptiei dreptului de a solicita constatarea nulitatii    Angajator    Salariu    Contract colectiv de munca    Conflicte de munca    Salariu minim pe ramura    Indemnizatie minima de concediere    Vechime    Crestere salariala    Ajutor material
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Lamurirea dispozitivului hotararii judecatoresti. Limitele judecatii. Neclaritatea dispozitivului. Drepturi salariale. Notiunea de �spor�. Modalitatea de stabilire si de plata
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 442/24.06.2020

Functionari publici. Drepturi salariale functionari. Revocarea pentru viitor a efectelor unui act administrativ de stabilire a drepturilor salariale. Inlaturare pentru trecut a efectelor actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 628/30.07.2020

Reducerea programului de lucru si a salariului in contextul reducerii temporare a activitatii impune existenta unor motive obiective care nu depind de vointa exclusiva a angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr.135/2020

Obligarea angajatorului la plata impozitul si a celorlalte contributii prevazute de lege pentru despagubirile cuvenite salariatului in urma concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 605/18.12.2019

Obligarea angajatorului la plata drepturilor salariale restante si a dobanzii legale aferente acestora
Pronuntaţă de: Tribunalul BUZAU - Sentinta civila nr. 4471/08.08.2019

Existenta sau inexistenta resurselor financiare ale angajatorului nu poate avea vreo influenta asupra platii drepturilor salariale prevazute in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 5590 din data de 03 Decembrie 2019

Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata, precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea platii catre salariatul indreptatit
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3376 din data de 24 Iunie 2019

Numai statul de plata sau alt document justificativ in sensul art. 168 din Codul muncii are valoare probanta in materia achitarii drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 882 din data de 23 Februarie 2018

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de salariat. Incheierea notei de constatare nu echivaleaza cu probarea de catre angajator a intrunirii conditiilor platii nedatorate
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 836/ 31.03.2020Articole Juridice

Plata drepturilor cuvenite salariatilor detasati. Aspecte particulare
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (XI): Recuperarea prejudiciilor stabilite de Curtea de Conturi de la salariati
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dialogurile MCP (V) � Legea Kurzarbeit (a somajului tehnic). Avantaje si lipsuri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Discriminarea, victimizarea si hartuirea la locul de munca. Modificarile si completarile aduse Codului muncii prin Legea 151/2020
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu