din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Penal » Propunere prelungire arestare preventiva. Inlocuirea masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea de domiciliu

Propunere prelungire arestare preventiva. Inlocuirea masurii arestarii preventive cu masura obligarii de a nu parasi localitatea de domiciliu

  Publicat: 20 Sep 2012       5412 citiri        Secţiunea: Drept Penal  


Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Vezi Domiciliu conventional.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prin incheierea penala nr. 526 din 7 decembrie 2011 a Judecatoriei Sighetu Marmatiei s-a respins propunerea de prelungire a arestarii preventive formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei si s-a inlocuit masura arestarii preventive a inculpatului T,V.A. cu masura obligarii de a nu parasi localitatea de domiciliu . S-a dispus punerea in libertate a inculpatului de sub efectele mandatului de arestare preventiva nr. 8/U/14.11.2011 emis de Judecatoria Sighetu Marmatiei daca nu este arestat in alta cauza.

Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Calitate procesuala pe care o are faptuitorul odata cu declansarea procesului penal,
Este activitatea procesuala exercitata de organele de urmarire penala sau de instanta de judecata in scopul scoaterii la iveala a unor obiecte sau inscrisuri care se afla ascunse, si care, daca ar fi descoperite ar contribui la aflarea adevarului intr-o cauza penala.
Activitate procesuala, desfasurata in scopul scoaterii la iveala a unor obiecte sau inscrisuri
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
vezi Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Diferenta pozitiva intre valoarea elementelor care constituie garantia unui credit si valoarea creditului, constata de catre banci cu ocazia verificarii garantiilor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
Vezi Domiciliu conventional.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Oragn judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care executa atributiile ce revin acestui minister.
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Privare de libertate a unei persoane prin arestarea sa.Arestare preventiva,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este persoana impotriva careia a fost pusa in miscare actiunea penala, moment din care acesta devine parte in procesul penal.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

In temeiul art. 145 alin.11 C.pr.pen., inculpatul a fost obligat ca pe durata acestei masuri sa respecte urmatoarele obligatii:
1. sa se prezinte la organul de urmarire penala sau, dupa caz, la instanta de judecata ori de cate ori este chemat;
2. sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa - Sectia nr. 5 Politis Rurala Ocna Sugatag, conform programului de supraveghere intocmit de acesta, sau ori de cate ori este chemat;
3. sa nu isi schimbe locuinta fara incuviintarea organului judiciar care a luat masura;
4. sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poate nici o categorie de arme.
In baza art. 145 alin.12 C.pr.pen., s-a stabilit in sarcina inculpatului obligatia de a nu se apropia de persoanele impreuna cu care a comis fapta si de martori si sa nu comunice cu acestia in mod direct sau indirect.
In temeiul art. 145 alin.3 C.pr.pen., i s-a atras atentia inculpatului asupra faptului ca in caz de incalcare cu rea-credinta a masurii luate sau a obligatiilor stabilite, se va lua fata de acesta masura arestarii preventive.
In baza art. 145 alin.21 C.pr.pen., s-a dispus comunicarea incheierii la inculpat, la politia de domiciliu, jandarmerie, politia comunitara, organul competent sa elibereze pasaport, organul de frontiera si alte institutii pentru a se asigura respectarea obligatiilor ce ii revin.
In considerentele incheierii s-a retinut faptul ca, potrivit art.155 al.1 C.pr.pen., ``arestarea inculpatului poate fi prelungita in cursul urmaririi penale motivat, daca temeiurile care au determinat arestarea initiala impun in continuare privarea de libertate sau exista temeiuri noi care sa justifice privarea de libertate `` .
Raportat la ac
est text legal rezulta ca pentru a se dispune prelungirea arestarii preventive este necesar ca temeiurile care fundamentat arestarea preventiva sa subziste si acestea sa fundamenteze in continuare privarea de libertate a inculpatului sau sa fi intervenit noi temeiuri.
Din analiza motivelor care stau la baza propunerii de prelungire a arestarii preventive nu rezulta prin ce ar influenta inculpatul buna desfasurare a urmaririi penale in conditiile in care ar fi lasat in libertate.
Astfel se arata ca se fac cercetari pentru a se identifica cea de-a treia persoana participanta la comiterea faptei, dar analizand dosarul de urmarire penala rezulta din cuprinsul procesului verbal de constatare al faptei din data de 13.11.2011 ca inculpatul T.V. si sora acestuia T.A. ar fi declarat verbal ca a treia persoana implicata se numeste P.S.
Aceasta persoana a fost audiata deja in calitate de invinuit in dosar, in data de 02.12.2011 dupa ce, in prealabil, i-a fost adusa la cunostinta invinuirea.
In ceea ce priveste perchezitia asupra sistemelor electronice de telecomunicatii, aceasta a fost incuviintata prin autorizatia de perchezitie nr. 32 din data de 29.11.2011 emisa de Judecatoria Sighetu Marmatiei, fiind efectuata la data de 02.12.2011.
Prin urmare, actele de urmarire penala sunt aproape finalizate, iar cele care mai sunt de efectuat, respectiv obtinerea desfasuratorului de convorbiri, si localizarea prin GPS nu pot fi influentate de catre inculpatul aflat in stare de libertate.
Astfel in jurisprudenta sa CEDO a recunoscut ca motive ce pot justifica continuarea unei privari de libertate necesitatea de a proteja ordinea de drept si de a asigura o buna desfasurare a anchetei (cauza Letellier contra Frantei si Garychi contra Poloniei).
Cu toate acestea a aratat ca desi anumite infractiuni prezinta un pericol special pentru ordinea publica, acesta scade odata cu trecerea timpului, fapt care impune autoritatilor obligatia de a oferi o motivare concreta si extrem de detaliata cu privire la persistenta motivelor care justifica arestarea preventiva a unei persoane . Curtea a apreciat ca prelungirea starii de arest nu poate fi motivata doar prin trimiteri la gravitatea faptei, la pedeapsa pe care legea o impune pentru aceasta sau la valoarea prejudiciului. (cauza Jiga contra Romaniei).
Ca atare, chiar daca temeiurile de la arestare se mentin, ceea ce s-a schimbat prin trecerea unui interval de timp si a derularii aproape in intregime a urmaririi penale, este convingerea ca buna derulare a procesului penal poate fi asigurata numai prin privarea in continuare de libertate a inculpatului.
In acest sens instanta a apreciat ca scopul prevazut de art. 136 C.p.p poate fi atins si prin inlocuirea masurii arestarii preventive cu o alta masura preventiva, respectiv obligarea inculpatului de a nu parasi localitatea de domiciliu, obligatiile legale ce-i incumba potrivit art. 145 C.p.p. fiind o garantie in plus .
Prin urmare, instanta a admis cererea inculpatului prin aparator si, in consecinta, in baza art. 139 C.p.p, a inlocuit masura arestarii preventive a inculpatului T.V.A. cu masura obligarii de a nu parasi localitatea de domiciliu .
S-a dispus punerea in libertate a inculpatului de sub puterea mandatului de arestare preventiva nr. 8/U/din 14.11.2011 emis de Judecatoria Sighetu Marmatiei in dosar nr. 3280/307/2011, daca nu este arestat in alta cauza.
In baza art. 145 alin. 1ind. 1 C.p.p inculpatul a fost obligat ca pe durata masurii obligarii de a nu parasi localitatea, sa respecte urmatoarele obligatii:
-sa se prezinte la organul de urmarire penala sau, dupa caz, la instanta de judecata ori de cate ori este chemat;
-sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea, si anume Sectia nr. 5 Politie Rurala Ocna Sugatag, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie, sau ori de cate ori este chemat;
-sa nu isi schimbe locuinta fara incuviintarea organului judiciar care a dispus masura;
-sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poate nici o categorie de arme.
In baza art. 145 alin. 1 ind. 2 C.p.p., i s-a impus inculpatului obligatia de a nu se apropia de persoanele impreuna cu care a comis fapta, martori, si sa nu comunice cu acestea direct sau indirect.
Prin incheierea penala nr. 279/R din 9.12.2011 Tribunalul Maramures, a admis recursul declarat de parchet impotriva acestei incheieri, pe care a casat-o in totalitate si in consecinta:
In temeiul art. 159 Cod procedura penala, a admis cererea formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei si a prelungit cu 30 de zile incepand cu data de 13.12.2011 si pana la data de 11.01.2012 inclusiv arestarea preventiva a inculpatului T.V.A.
Tribunalul a retinut ca prin incheierea penala nr. 465 din 14 noiembrie 2011 a Judecatoriei Sighetu Marmatiei s-a dispus arestarea preventiva a intimatului-inculpat T.V.A. pe o perioada de 29 de zile (14 noiembrie 2011 - 12 decembrie 2011 inclusiv), in temeiul art. 148 lit.d,f C.pr.pen., solutie mentinuta de instanta de control judiciar.
Pe baza probelor de la dosar s-a constatat existenta unor indicii temeinice care sa justifice presupunerea ca in data de 13 noiembrie 2011 recurentul-inculpat T.V.A. si inculpata T.V.A. impreuna cu inculpatul P.S. s-au deplasat cu doua autoturisme in muntii Ignis la locul numit "Varfu Rotundu" pentru a prelua mai multe baxuri de tigari de provenienta ucraineana, la fata locului fiind gasite 30 de baxuri de tigari si un motodeltaplan care a aruncat alte asemenea bunuri (inca 10 baxuri). Recurentul-inculpat si inculpata au fost prinsi la fata locului de organele de politie, inculpatul P.S. reusind sa fuga.
In consecinta, tribunalul a apreciat ca temeiurile care au stat la baza luarii masurii arestarii preventive a intimatului-inculpat subzista inca si se impune mentinerea starii de arest, intrucat exista indicii in sensul celor prev. de art. 143 Cod procedura penala si sunt indeplinite si cerintele prev. de art. 148 alin. 1 lit. d din Codul de procedura penala, intrucat acesta este cercetat pentru infractiunea de contrabanda si intr-un alt dosar penal.
S-a retinut ca pedeapsa prevazuta de lege este inchisoare mai mare de 4 ani si s-a apreciat ca lasarea in libertate a recurentului-inculpat prezinta in continuare pericol concret pentru ordinea publica avand in vedere: modalitatea in care se presupune ca a fost comisa fapta (ajutorul dat pentru valorificarea tigarilor introduse ilegal in tara cu un motodeltaplan ceea ce denota ca existenta unei modalitati perfectionate de a comite astfel de fapte ilicite, perseverenta sa in a comite fapte de acest gen chiar daca face parte dintr-o familie organizata. In raport de acest pericol, luarea in prezent a unei alte masuri preventive nu este suficienta.
S-a avut in vedere si faptul ca urmarirea penala nu este finalizata, fiind necesara administrarea si a altor probe (cu privire la cel de-al treilea participant la comiterea presupusei faptei, desfasurator de convorbiri, localizare prin G.P.S.)
Pentru toate aceste motive s-a admis recursul parchetului, s-a casat incheierea instantei de fond si s-a admis sesizarea privind prelungirea masurii arestarii preventive.
Pronuntata de: Tribunalul Maramures - Decizie nr.279/r din data 09.12.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Maramures    Judecatoria Sighetu Marmatiei    Arestare preventiva    Parchetul de pe langa Judecatoria Sighetu Marmatiei    Obligarea de a nu parasi localitatea de domiciliu    Prejudiciu
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Persoana aflata in continuarea studiilor. Protectia si promovarea drepturilor copilului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea in cauza Brisc impotriva Romaniei din 11.12.2018
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Termenul de prescriptie pentru solicitarea de reparatii materiale in urma condamnarii politice a unui ascendent din perspectiva liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Decizia de concediere nu mai poate fi revocata dupa comunicarea acesteia catre salariat
Sursa: EuroAvocatura.ro