din anul 2007, atuul tau de DREPT!
5061 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Acordarea pensiei pentru limita de varsta. Plata diferentelor drepturilor de pensie

Acordarea pensiei pentru limita de varsta. Plata diferentelor drepturilor de pensie

  Publicat: 26 Sep 2012       3672 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata pe rolul acestui tribunal la data de 12.08.2009 contestatorul S V a formulat contestatie impotriva deciziei nr. R15660/29.06.2009 emisa de intimata CJ P Arges, solicitand anularea acesteia si obligarea intimatei la emiterea unei decizii de acordare a pensiei pentru limita de varsta incepand cu data de 01.04.2009, cu cheltuieli de judecata .

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Dovada scrisa prin care
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivarea contestatiei se arata ca la data de 01.04.2008 contestatorul a depus la intimata o cerere prin care a solicitat acordarea pensiei pentru limita de varsta, considerand ca handicapul ce il are de la nastere ii permite sa beneficieze de prevederile art.7 din Ordinul 50/1990.
Invedereaza contestatorul ca in urma demersurilor intreprinse la sediul intimatei dupa primirea deciziei contestate, i s-a pus in vedere sa dovedeasca ca handicapul pe care il are este anterior inceperii activitatii in munca .
In sustinerea contestatiei formulate a fost anexat un set de inscrisuri (f.2-8).
La data de 06.11.2009 contestatorul a depus la dosarul cauzei note scrise prin care a invederat ca la data de 22.10.2009 intimata a emis o noua decizie de pensie, prin care drepturile i-au fost acordate incepand cu data de 12.08.2009. Solicita contestatorul anularea si acestei din urma decizii si acordarea drepturilor de pensie cuvenite incepand cu 09.04.2009.
In motivarea acestei cereri contestatorul sustine ca drepturile de pensie trebuiau sa fie acordate incepand cu data de 09.04.2009, data depunerii dosarului de pensie la sediul intimatei, si nu cu data de 12.08.2009, intrucat are un handicap din nastere si nu de la data de 2.02.1967.
La data de 19.11.2009 parata a depus la dosarul cauzei intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei formulate ca neintemeiata.
In motivarea intampinarii se arata ca prin cererea inregistrata la C.J.P Arges sub nr.2006/09.04.2009, contestatorul a solicitat inscrierea la pensie pentru limita de varsta incepand cu data de 01.04.2009.
Sustine intimata ca la data cererii de inscriere la pensie, contestatorul avea varsta de 61 ani si 8 luni si un stagiu total de cotizare de 41 de ani, 5 luni si 26 de zile, realizat in conditii normale de munca .
Avand in vedere actele depuse in sustinerea cererii de inscriere la pensie precum si anexa nr.9 a Ordinului nr.340/2001, intimata a emis decizia nr. R/15660/29.06.2009 prin care a respins cererea contestatorului, avand in vedere ca nu erau indeplinite disp.art.41 alin.1 din Legea nr.19/2000, in sensul ca varsta contestatorului la data inscrierii la pensie era mai mica decat varsta standard de pensionare.
Invedereaza intimata ca la calculul stagiului de cotizare realizat de contestator nu a fost avuta in vedere adeverinta nr.2767/21.09.2007 eliberata de SC FA SA Pitesti, intrucat contestatorul nu poate beneficia de incadrare in grupa a II-a de munca, avand in vedere ca din documentele prezentate reiese ca a lucrat in aceasta grupa in procent de 40% si nu in procent de cel putin 70% din programul de lucru, asa cum prevad dispozitiile pct.7 din Ordinul 50/1990 si, in plus, activitatea desfasurata de acesta nu se regaseste in Anexa nr. II pct.7 din Ordinul 50/1990.
In drept, intampinarea a fost intemeiata pe dispozitiile Codului de procedura civila, ale Legii nr. 19/2000 si Ordinului 50/1990.
In sustinerea intampinarii formulate intimata a anexat un set de inscrisuri (f. 24-29).
La data de 28.01.2010 intimata a depus la dosarul cauzei o completare la intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei asa cum a fost precizata.
In motivarea acestei intampinari se arata ca ulterior emiterii deciziei R/15660/29.06.2009, contestatorul s-a adresat intimatei cu o noua cerere inregistrata sub nr.4649/12.08.2009, in sustinerea careia a depus certificatul nr. 6248/11.08.2009 de incadrare in grad de handicap emis de CEPA cu Handicap din Cadrul Consiliului Judetean Arges, certificat in care se mentioneaza ca acesta se incadreaza in gradul de handicap accentuat si ca poate beneficia de prevederile art.47 alin.1 lit.b din Legea nr. 19/2000.
Avand in vedere disp.art.47 alin.1 lit.b din legea nr.19/2000 intimata a emis decizia nr.318424/22.10.2009 prin care contestatorul a fost inscris la pensie pentru limita de varsta incepand cu data de 12.08.2009, data depunerii cererii nr. 4649.
Sustine intimata ca drepturile de pensie nu pot fi acordate incepand cu data de 09.04.2009, asa cum solicita contestatorul, deoarece la acea data nu a facut dovada cu inscrisuri ca indeplineste conditiile de pensionare, certificatul de incadrare in grad de handicap accentuat fiind depus in sustinerea cererii inregistrate la C.J.P Arges sub nr.4649/12.08.2009.
Sub aspectul probatoriului in cauza a fost incuviintata si administrata pentru ambele parti proba cu inscrisuri .
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Prin cererea inregistrata la C.J.P Arges sub nr.2006/09.04.2009 (fila 26), contestatorul a solicitat inscrierea la pensie pentru limita de varsta incepand cu data de 01.04.2009.
Fata de cererea contestatorului, intimata a emis decizia nr. R/15660/29.06.2009 (fila 24) prin care a respins cererea contestatorului, apreciind ca nu erau indeplinite conditiile prevazute de disp.art.41 alin.1 din Legea nr.19/2000, in sensul ca varsta contestatorului la data inscrierii la pensie era mai mica decat varsta standard de pensionare.
Prin cererea initiala, contestatorul a inteles sa conteste decizia mai sus-mentionata, solicitand anularea acesteia si obligarea intimatei la emiterea unei decizii de acordare a pensiei pentru limita de varsta incepand cu data de 01.04.2009, considerand ca handicapul ce il are de la nastere ii permite sa beneficieze de prevederile art.7 din Ordinul 50/1990.
La data de 12.08.2009 contestatorul a depus la sediul intimatei, cererea nr.4649 (fila 56), la care a anexat certificatul nr.6248/11.08.2009 (fila 57) de incadrare in grad de handicap emis de CEPAH din Cadrul Consiliului Judetean Arges, certificat in care se mentioneaza ca acesta se incadreaza in gradul de handicap accentuat si ca poate beneficia de prevederile art.47 alin.1 lit.b din Legea nr. 19/2000.
La data de 22.10.2009 intimata a emis o noua decizie (fila 19) prin care contestatorul a fost inscris la pensie pentru limita de varsta incepand cu data de 12.08.2009, data depunerii cererii nr. 4649.
Prin cererea completatoare depusa la dosarul cauzei la data de 06.11.2009, contestatorul a inteles sa conteste si aceasta decizie, solicitand anularea ei si acordarea drepturilor de pensie incepand cu 09.04.2009 si nu cu data de 12.08.2009.
Analizand contestatia formulata impotriva deciziei nr.R/15660/29.06.2009, instanta constata ca aceasta a ramas fara obiect, avand in vedere ca prin decizia nr.318424/22.10.2009 contestatorul a fost inscris la pensie pentru limita de varsta.
In ceea ce priveste contestatia formulata impotriva deciziei nr. 318424/22.10.2009, instanta retine ca este intemeiata, intrucat drepturile de pensie trebuiau acordate contestatorului incepand cu data de 09.04.2009, data depunerii cererii nr.2006/09.04.2009, cerere la care de altfel si intimata se raporteaza in decizia contestata, atunci cand mentioneaza in preambulul acesteia ``Urmare a examinarii actelor din dosarul de pensionare inregistrat la numarul 2006 din 09.04.2009.....``.
Sustinerea intimatei potrivit careia drepturile de pensie se impun a fi acordate de la data depunerii cererii nr.4649/12.08.2009 nu sunt intemeiate, avand in vedere ca prin aceasta din urma cerere contestatorul nu a solicitat propriu-zis inscrierea la pensie pentru limita de varsta, ci a revenit in sustinerea cererii din 09.04.2009, depunand in completare si certificatul nr.6248/11.08.2009 de incadrare in grad de handicap, emis de CEPAH din Cadrul Consiliului Judetean Arges, certificat care atesta ca acesta se incadreaza in gradul de handicap accentuat, astfel ca si la data formularii cererii nr.2006/09.04.2009 contestatorul indeplinea conditiile de inscriere la pensie pentru limita de varsta.
Potrivit art.83 alin.4 lit.a din Legea nr.19/2000 ``In cazul persoanelor ale caror cereri de pensionare au fost depuse cu depasirea termenului prevazut la alin. (1), drepturile de pensie se acorda si se platesc de la data depunerii cererii, in cazul pensiei pentru limita de varsta``.
Cum cererea pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta a fost depusa de catre contestator la sediul intimatei la data de 09.04.2009, aceasta este data de la care intimata trebuia sa ii acorde acestuia drepturile de pensie .
Prin urmare, instanta urmeaza sa admita in parte contestatia formulata de contestator, asa cum a fost completata, si sa anuleze decizia nr. 318424/22.10.2009 emisa de catre intimata.
In consecinta, va fi obligata intimata sa emita contestatorului o noua decizie de pensie prin care drepturile sa-i fie acordate incepand cu data de 09.04.2009 si de asemenea va fi obligata intimata sa plateasca contestatorului diferentele de drepturi de pensie pentru perioada 09.04.2009 - 12.08.2009.
In ceea ce priveste cererea contestatorului privind plata cheltuielilor de judecata, instanta urmeaza a o respinge, avand in vedere ca la dosarul cauzei nu au fost depuse dovezi privind cheltuielile efectuate.
Instanta:
Admite in parte contestatia completata formulata de contestator SV, domiciliat in jud. Arges, in contradictoriu cu intimata CJPARGES, cu sediul in jud. Arges.
Anuleaza decizia nr.318424/22.10.2009 emisa de catre intimata.
Obliga intimata sa emita contestatorului o noua decizie de pensie prin care drepturile sa-i fie acordate incepand cu data de 09.04.2009.
Obliga intimata sa plateasca contestatorului diferentele de drepturi de pensie pentru perioada 09.04.2009 - 12.08.2009.
Respinge cererea contestatorului privind acordarea cheltuielilor de judecata .
Cu recurs in 15 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 211/AS din data 03.02.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Arges    Pensie    Pensionar    Pensie pentru limita de varsta    Drepturile de pensie    Legea 19/2000    Grad de handicap
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Contestatie impotriva deciziei privind acordarea pensiei, valoarea probanta a inscrierilor efectuate in carnetul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 120/2021

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020

Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES - Sentinta civila nr. 292/17.07.2020

Clauza penala privind nedenuntarea unilaterala a contractului de munca intr-un anumit termen in schimbul unei prime este contrara principiului libertatii muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia civila nr. 2493 din data de 20 Mai 2019

Stabilirea unei clauze penale prin Contractul individual de munca. Nulitate absoluta partiala
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL PITESTI - DECIZIA CIVILA nr. 2493/20.05.2019

Obligarea salariatului, conducator auto, la plata catre angajator a contravaloarii amenzii de circulatie aplicate salariatului in exercitarea atributiilor de serviciu. Raspunderea patrimoniala a salariatului.
Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES ´┐Ż Sentinta civila nr. 3073/13.11.2020

Lipsa elementelor obligatorii ale deciziei de concediere atrage sanctiunea nulitatii absolute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia civila nr. 2114 din data de 18 aprilie 2019

Documentele mentionate in decizia de sanctionare disciplinara nu scutesc angajatorul de a descrie fapta ce reprezinta abaterea disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti - Decizia civila nr. 4973 din data de 11 decembrie 2019Articole Juridice

Declaratia unica (212) pe 2024. Model Declaratia unica pe 2024
Sursa: EuroAvocatura.ro

Perioadele de crestere a copilului realizate in alte state membre trebuie luate in considerare la calcularea pensiei pentru limita de varsta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Dreptul cetatenilor UE inactivi din punct de vedere economic de a fi afiliati la sistemul public de asigurari de sanatate al statului membru gazda
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I ´┐Ż in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Limitarea beneficiului unei prestatii suplimentare instituite in favoarea anumitor sportivi de inalt nivel numai la cetatenii statului membru in cauza constituie un obstacol in calea liberei circulatii a lucratorilor
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene