din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2321 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Plata pagubelor cauzate asiguratului

Plata pagubelor cauzate asiguratului

  Publicat: 30 Sep 2012       2790 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea, inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg Jiu, sub numarul ......, reclamanta SC G.R.A.R. SA a chemat in judecata pe paratele D.R.D.P. Craiova si S.D.N. Tg Jiu, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa fie obligate paratele, in solidar, la plata sumei de 3499,97 lei, reprezentand contravaloarea pagubelor cauzate asiguratului acesteia, C.S.P. Tg Jiu, cu cheltuieli de judecata .

Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asezate in sectiunea I, cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri ce se pot lua in cauzele privitoare la infractiuni pedepsite cu inchisoare,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Specie de conditii ale actului juridic civil care, avand caracter esential, la incheierea lui trebuie strict indeplinite,
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Principiu fundamental prevazut in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Fapta care da nastere, modifica ori stinge raportul juridic penal.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Parte dintr-un proces
Parte dintr-un proces

In motivare, reclamanta a aratat ca la data de 06.03.2011, orele 18.00, domnul B.D.I., conducand autoturismul Peugeot 206 cu nr. de inmatriculare GJ-01-.... pe DE 79, dinspre Sadu spre Tg Jiu, a avariat vehiculul datorita nenumaratelor gropi din carosabil.
Ca potrivit art. 3 din regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, paratele in calitatea lor de administrator de drum au obligatia de a asigura viabilitatea acestuia, si sunt raspunzatoare pentru prejudiciile produse participantilor la trafic ca urmare a neintretinerii in bune conditii a drumurilor.
Arata reclamanta ca neluand masurile preventive ce se impuneau, impotriva paratelor actioneaza prezumtia de responsabilitate, urmand sa raspunda pentru daunele cauzate de lucruri, in calitate de paznic juridic.
Mai mult, arata reclamanta ca potrivit art. 40 din OG nr. 43/1997, administratorul drumului public are obligatia de a mentine drumul in stare tehnica corespunzatoare desfasurarii traficului in conditii de siguranta.
De asemenea, a invocat dispozitiile art. 22 din Legea 136/1995 conform carora in limitele indemnizatiei platite, asiguratorul este subrogat in toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurarii contra celor raspunzatori de producerea pagubei.
In drept, actiunea a fost intemeiata pe disp. art. 998,999 C civil, art. 22 din Legea 136/1995, art. 40 din OG 43/1997 si Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002.
Prin sentinta nr...... pronuntata de Judecatoria Tg.Jiu a fost admisa actiunea formulata de reclamanta SC G.R.A.R. SA, in contradictoriu cu paratele D.R.D.P. Craiova, si S.D.N. Tg Jiu si au fost obligate paratele catre reclamanta la plata sumei de 3499.97 lei, cu titlu de despagubiri si la 291 lei cu titlu de cheltuieli de judecata .
Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca la data de 06.03.2011, a avut loc un eveniment rutier, pe DE 79, soldat cu avarierea autoturismului Peugeot 206, cu nr. de inmatriculare GJ-01-.... condus de martorul B.D.I..
Autoturismul avariat apartine C.S.P. Tg Jiu, si are incheiata polita de asigurare la societatea reclamanta.
Paratele au calitatea de a administrator de drum si in aceasta calitate au obligatia de a asigura starea tehnica corespunzatoare a drumului potrivit art.40 din OG 43/1997 privind regimul drumurilor.
Potrivit art. 45 din acelasi act normativ, cat si art. 5 alin 2 din OUG 195/2002, administratorul drumului public este obligat sa ia masuri de urgenta, de inlaturare a oricarui obstacol aflat pe partea carosabila si care stanjeneste sau pune in pericol circulatia, iar potrivit art. 5 alin 6 din OUG 195/2005, in cazul producerii unui eveniment rutier, ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului public, administratorul drumului public, raspunde dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal in conditiile legii.
Din actele normative sus mentionate, reiese ca parata C.N.A.D.R. si subunitatile sale regionale, asigura conditiile de siguranta a circulatiei pe drumurile nationale deschise circulatiei publice, administrarea drumurilor avand ca obiect si suprafetele de teren aferente drumurilor publice din care fac parte si zonele de siguranta, pe o parte si alta necesara protectiei drumurilor.
Interpretarea sistematica a acestor prevederi conduc la ideea ca paratele au calitatea de paznic juridic al drumului DN 79, si in aceasta calitate,impotriva paratelor actioneaza prezumtia de responsabilitate fata de prejudiciile cauzate ca urmare a nerespectarii obligatiilor ce le reveneau.
Nu poate fi retinuta apararea paratei din intampinare, conform careia, nu exista drumuri in administrarea SDN Tg Jiu, care sa prezinte gropi ce pot avaria autovehiculele, aceasta afirmatie fiind o anomalie, iar in ceea ce priveste DN 79 Tg Jiu - Bumbesti Jiu, este de notorietate faptul ca acest sector de drum este unul aproape impracticabil, fiind un drum accidentat, ce contine aproape in totalitate gropi si denivelari, aspect ce reiese si din plansele foto depuse la dosarul de dauna intocmit de societatea reclamanta si depus la dosar.
De altfel din depozitia conducatorului auto ce conducea autoturismul la data cand s-a produs avarierea autoturismului, reiese ca acesta a fost in imposibilitate sa evite gropile ce se afla pe acest drum, intrucat din sens opus venea un alt autoturism, astfel ca a avariat autoturismul, in sensul ca i s-a desprins toba, pe care a si pierdut-o.
Fata de toate acestea instanta constata ca sunt implinite conditiile civile delictuale prevazute de art. 1000 alin 1 C civil, existand fapta delictuala, prejudiciu, legatura de cauzalitate intre fapta si prejudiciu, iar paratele nu au dovedit existenta vreunor cauze exoneratoare de raspundere,
Dat fiind faptul ca reclamanta cu toate inscrisurile depuse la dosarul cauzei, a facut dovada ca a platit asiguratului sau contravaloarea reparatiilor autoturismului, in suma de 3499,97 lei, in baza art. 22 din Legea 136/1995, se subroga in drepturile asiguratului platit impotriva celui responsabil de producerea prejudiciului, prin urmare, instanta apreciaza cererea reclamantei ca fiind intemeiata si o va admite, obligand paratele in solidar sa plateasca suma de 3499,97 lei, reclamantei, cu titlu de daune.
In baza art. 274 C.p.c., vor fi obligate paratele la plata sumei de 291 lei, cheltuieli de judecata .
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata D.R.D.P. Craiova, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
In motivele de recurs s-a sustinut in esenta ca in mod eronat reclamanta a chemat in judecata DRDP Craiova pe motiv ca se face vinovata de producerea accidentului, in sensul ca nu ar fi asigurat viabilitatea drumului ca urmare a neintretinerii acestuia, astfel incat, nu exista raport de cauzalitate intre prejudiciul suferit de petent si fapta pretins ilicita a paratei, care sa atraga incidenta dispozitiilor art. 1000 alin.1 din c.civil.
S-a mai aratat ca la dosarul cauzei nu exista un proces verbal intocmit de catre organele de politie, ci doar declaratia conducatorului auto, care, singura, nu poate conduce la angajarea raspunderii paratei si nici la concluzia ca avarierea s-a produs datorita gropilor din asfalt, existand posibilitatea ca avarierea sa se fi produs in orice alt loc si din orice alta cauza.
Tribunalul, examinand cauza prin prisma dispozitiilor art.3041 din C.pr.civila, fara a fi limitata doar la motivele de casare prevazute de art.304 din C.pr.civila, retine urmatoarele aspecte.
In primul rand, instanta urmeaza a se pronunta cu privire la exceptia invocata.
Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive este o exceptie de fond, peremptorie sau dirimanta, absoluta, care poate fi invocata de partea interesata sau de instanta din oficiu, in orice stare a pricinii.
In cazul de fata, aceasta exceptie a fost invocata pentru prima data in recurs, astfel incat se apreciaza ca poate fi analizata.
Astfel, se retine ca parata, in calitate de administrator de drum are obligatia de a asigura starea tehnica corespunzatoare a drumului, in conformitate cu dispozitiile art.40 al.1 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.
Conform art.45 si art. 5 alin.2 din OUG nr.195/2002 modificata, administratorul drumului public trebuie sa ia masuri de urgenta de inlaturare a oricarui obstacol aflat pe partea carosabila si care stanjeneste sau pune in pericol circulatia.
De asemenea, conform art. 5 alin.6 din OUG 195/2002, in cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului public, administratorul drumului public raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, in conditiile legii.
In aceste conditii, parata are calitate procesuala pasiva in cauza, fiind paznicul juridic al drumului, raspunderea sa fiind angajata in temeiul art.1376 din noul cod civil (fostul art.1000 alin.1 din codul civil anterior).
Potrivit art. 80 alin.1 din OUG nr.195/2002, republicata, proprietarul, detinatorul mandatat sau conducatorul auto al carui autovehicul, remorca, tramvai sau moped a fost avariat in alte imprejurari decat intr-un accident de circulatie este obligat sa se prezinte in 24 de ore de la constatare la unitatea de politie pe raza careia s-a produs evenimentul, pentru intocmirea documentelor de constatare, cu exceptia cazurilor la care face referire alin 2 din acest text de lege, respectiv daca exista o asigurare facultativa in baza careia pot fi despagubite pentru avarierea vehiculelor respective.
De asemenea, conform art. 801 din acelasi act normativ, in situatiile prevazute la art. 80, repararea vehiculelor se face pe baza documentului de constatare eliberat de unitatea de politie , sau, dupa caz, de societatile din domeniul asigurarilor.
Prin urmare, in cazul de fata, pentru autovehiculul in discutie exista o asigurare facultativa CASCO , acesta apartinand C.S.P. si era condus de un imputernicit al acestui club, fiind aplicabile dispozitiile legale mentionate.
Asadar nu exista in cauza obligatia anuntarii organelor de politie, fiind suficienta documentatia realizata de societatea de asigurare, ceea ce s-a si realizat.
In aceste conditii, tribunalul constata ca in mod corect instanta de fond a apreciat materialul probator aflat la dosarul cauzei si a admis actiunea, astfel incat recursul de fata urmeaza a fi respins pe fond .
Instanta:
Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de recurenta parata D.R.D.P. Craiova.
Respinge ca nefondat recursul declarat de recurenta parata D.R.D.P.Craiova, str. a��.. , nr. a��, jud. a��.. impotriva sentintei nr. a��. din 30 nov. 2012 pronuntata de Judecatoria Tg.Jiu, in dosarul nr. ...... in contradictoriu cu intimat SC G.R.A.R. SA - Suc.Vilcea, cu sediul in Rm.Vilcea, a��. , nr. a��, bla��., parter, jud. Valcea si intimat S.D.N. TG-JIU, a��. , nr. a�� , jud. Gorj . avand ca obiect pretentii .
Irevocabila.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Decizie nr. 78 din data 12.03.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Judecatoria Targu Jiu    Pagube    Despagubiri civile    OUG 195/2002    Paznic juridic    OG 43/1997    Legea 136/1995    Administrator de drum
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ � Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA � Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj � Sentinta civila nr. 534/10.09.2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020Articole Juridice

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Cesiunea de creanta. Efectele asupra executarii silite
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati