din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1475 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Plata sumei incasata necuvenit, fara documente justificative

Plata sumei incasata necuvenit, fara documente justificative

  Publicat: 30 Sep 2012       4100 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Prin cererea inregistrata la data de 22 aug. 2011 , reclamanta Primaria � , jud. Gorj , a chemat in judecata pe parata SC �� SRL Tg.Jiu , solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta sa fie obligata parata la plata sumei de 19.,935,83 lei reprezentand suma incasata necuvenit ,fara documente justificative pentru operatiunea de montaj a statiilor de clorinare satele Saulesti � Dolcesti .

Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Termenul autoritate competenta desemneaza, ministrul, ministrii sau o alta autoritate echivalenta responsabila de regimurile de securitate sociala pe intreg teritoriul sau pe orice portiune a teritoriului statului in cauza.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Intamplator; care depinde de un eveniment viitor si nesigur. Se are in vedere mai ales in cazul contractelor.
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala;
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Persoana care a dobandit aceasta calitate potrivit legii si care are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

In motivarea cererii , se arata ca in perioada a��. , in baza delegatiei nr. 47 din a��. 2010 o echipa de autoritori externi ai a��.. , au efectuat la primarie auditul performantei modului de alocare si utilizare a sumelor de la bugetul de stat destinate finantarii `` Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural pentru perioada 2006 - 2009 `` .
Ca, urmare auditului efectuat la aceasta autoritate in opinia auditorilor a��.. Gorj a fost constatata ca abatere de la legalitate si regularitate plata catre SC a��a�� SRL Tg.Jiu , a sumei de 19.935,83 lei reprezentand plati fara documente justificative pentru operatiunea de montaj a statiilor de clorinare satele a��a�� .
Se mentioneaza ca parata a fost desemnata in cadrul procedurii de achizitie publica la investitia ``Alimentare cu apa comuna a��..i, satele a��.. `` drept castigator al licitatiei , fiind incheiat contractul de executie de lucrari nr. a��... 2007 .
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor a fost inregistrat sub nr. a��. din a��. 2009.
Ca, in vederea punerii in aplicare a masurilor dispuse prin decizia nr. a�� 2010 , emisa de directorul a��. , reclamanta a adus la cunostinta paratei suma a carei recuperare a fost solicitata precum si dorinta de rezolva pe cale amiabila aceasta speta .
Parata prin adresa nr., a��. 2010 a comunicat ca nu este de acord cu plata acestei sume si intrucat nu s-a realizat stingerea litigiului nici pe cale amiabila in vederea recuperarii sumei , s-a initiat prezenta actiune .
In drept cererea a fost intemeiata pe principiul imbogatirii fara just temei si s-a solicitat judecarea in lipsa .
In dovedirea actiunii au fost depuse la dosar: copie deciziei nr. a��. 2010 , contract lucrari a��.. 2007 , copie adresa nr. a��. 2010 , copie proces verbal de constatare nr. a��a�� 2010 .
In cauza parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii .
La termenul de judecata din 9 nov. 2011 , partile au fost lipsa, insa instanta retinand ca in considerentele intampinarii parata propunea proba cu expertiza contabila pentru solutionarea justa a cauzei , a apreciat-o justificata si utila , astfel ca a admis-o .
Astfel , a fost desemnat aleatoriu expert contabil d.na a��. cu un onorariu de 2000 lei in sarcina paratei si cu urmatoarele obiective :
- analizarea situatiei de lucrari ;
- analizarea notelor de comanda suplimentare ;
- analizarea facturilor fiscale ;
- sa se stabileasca cu exactitate daca montajul instalatiilor de la statiile de clorinare a fost inclus in pretul acestora sau a fost prevazut distinct .
La data de 01 febr. 2012 , la dosarul cauzei a fost depus acest raport de expertiza , acordandu-se termen pentru observarea acestuia si formularea eventualelor obiectiuni, care nu au fost insa depuse.
Analizand intregul material probator de la dosarul cauzei , instanta constata ca actiunea este neintemeiata , urmand a o respinge pentru urmatoarele considerente.
Se retine ca in baza contractului de prestari de servicii nra��.2007, parata a executat obiectivul ``alimentare cu apa comuna a��. satele a��a�� perioada 2007-2009., insa pe parcursul derularii contractului, fata de propunerea tehnica ce a facut parte din oferta depusa initial, au intervenit modificari.
Ca urmare a adresei proiectantului, reclamanta a solicitat montarea la forajul a��. a instalatiilor necesare pentru tratarea parametrului amoniu si aducerea acestuia in limitele admise.
Pentru achizitionarea acestor instalatii a fost selectata oferta a��. SRL, iar intre aceasta societate si parata s-a incheiat contractul nr. a��.2008,in temeiul caruia SC a��. se obliga sa livreze si sa monteze echipamentele ofertate.
In anexa la contract sunt prezentate in detaliu instalatiile care urmeaza sa fie livrate, si, distinct de pretul utilajelor, contravaloarea montajului acestor instalatii.
Echipamentele au fost facturate de SC a��. SRL catre parata, care a inclus in situatiile de lucrari intocmite pentru lunile noiembrie 2008 si martie 2009 echipamentele achizitionate de la SC a��. SRL la pretul de achizitie, precum si pretul montajului.
Se retine pe baza expertizei contabile intocmite in cauza ca pretul de achizitie al acestor echipamente, inscris pe facturile primite de parata de la SC a��a�� SRL este acelasi cu cel inscris in situatiile de plata emise de parata catre reclamanta, si nu include pretul montajului echipamentelor.
Montajul echipamentelor a fost mentionat distinct de pretul acestora, atat in oferta SC a��.. SRL, cat si in situatiile de plata emise de catre parata.
Desi in contractul incheiat intre parata si SC a��.. SRL, cea din urma se obliga sa execute si montajul echipamentelor livrate,la un pret prevazut distinct, , aceasta prestatie a fost realizata de parata, astfel cum rezulta din situatia ``montaj statii clorinare``, din adresa nra��..2010 a reclamantei si din situatia de plata .
Prin urmare, suma reprezentand contravaloarea acestor montaje a fost incasata cuvenit de parata, deoarece aceasta a fost cea care in cele din urma a prestat aceasta activitate, chiar daca ea ar fi trebuit sa fie prestata, conform contractului de SC a��. SRL.
Desigur ca SC a��. SRL nu va mai putea avea vreo pretentie in aceasta ipoteza , pentru ca nu si-a executat obligatia contractuala, ceea ce a determinat-o pe parata sa o execute, dar sa si fie platita pentru aceasta in mod corect.
Asa fiind, se apreciaza ca in mod corect a fost incasata de catre parata suma solicitata de reclamanta, astfel incat va fi respinsa actiunea ca nefondata.
Totodata, avandu-se in vedere dispozitiile art.276 din c.pr.civila, va fi obligata reclamanta la plata cheltuielilor de judecata avansate de parata, in speta 2000 lei reprezentand onorariul pentru expertiza.
Instanta:
Respinge actiunea formulata de reclamanta PRIMARIA a��.. , judetul Gorj impotriva paratei SC a��.S SRL, cu sediul in a��a��. , jud. Gorj -.
Obliga reclamanta la 2000 lei - cheltuieli de judecata reprezentand onorariu expert .
Cu apel.
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta comerciala nr. 17 din data 29.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Primaria    Documente justificative    Principiul imbogatirii fara just temei    Expertiza contabila    Contract de prestari servicii
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ � Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA � Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj � Sentinta civila nr. 534/10.09.2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020Articole Juridice

Dezvaluirea de date unor terti, intr-un dosar aflat pe rolul instantelor judecatoresti
Sursa: Raportul pe anul 2020 al ANSPDCP

Raporturi juridice de munca �sui generis� intre primar/viceprimar si unitatile administrativ-teritoriale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Protectia sociala a persoanelor cu dizabilitati
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actele de stare civila (Art. 98 - 103 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Tutorele (Art. 112 - 123 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Curatela (Art. 178 - 186 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Formalitatile pentru incheierea casatoriei (Art. 278 - 289 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro