din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2057 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Anularea deciziei de pensionare. Recalcularea pensiei anticipate

Anularea deciziei de pensionare. Recalcularea pensiei anticipate

  Publicat: 30 Sep 2012       6859 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin actiunea civila adresata instantei de judecata si inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj, Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, reclamanta P M a chemat in judecata parata C J P solicitand ca prin sentinta ce va pronunta sa se dispuna anularea deciziei de pensionare nr.174151 emisa de C J P la data de 14.04.2011 si recalcularea pensiei anticipate respectandu-se prevederile legii nr.19/2000 si acordarea drepturilor cuvenite retroactiv, incepand cu data de 13.12.2010.

Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Pensie privata desemneaza suma platita lunar, pe toata durata vietii, dintr-un fond de pensii capitalizat si administrat privat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
(in prima instanta). Reglementat in cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala, s elimiteaza la fapta si persoana (persoanele) aratata in actul de sesizare a instantei, chiar si in cazul de extindere a procesului penal.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Perioada electorala - intervalul de timp cuprins intre ziua aducerii la cunostinta publica a datei la care vor avea loc alegerile si data in care rezultatele finale
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Exceptie de la principiul incetarii actiunii unui act normative prin abrogare sau expirarea termenului, in sensul ca, desi nu mai este in vigoare,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile sociale din domeniul administratiei de stat, activitate indeplinita de organele administrative.
Legea privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Pensie privata desemneaza suma platita lunar, pe toata durata vietii, dintr-un fond de pensii capitalizat si administrat privat.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivarea actiunii reclamanta a aratat ca, deoarece prevederile art.105 din legea 263/2010 reiau cele vechile dispozitii ale art.83 din legea nr.19/2000 (``in sistemul public de pensii, pensiile se platesc de la data acordarii stabilita prin decizia casei teritoriale de pensii, cu exceptia pensiei anticipate, care se platesc de la data incetarii calitatii de asigurat``) iar calitatea sa de asigurat a incetat la data de 13.12.2010, noua lege care a intrat in vigoare incepand cu data de 03.01.2011 trebuia sa aiba in vedere data incetarii calitatii de asigurat, care a fost 13.12.2010. De asemenea, a precizat ca a intrat in posesia deciziei de pensionare nr.174151 emisa de C J P la data de 04.04.2011, fiind astfel in termenul stabilit de legea nr.263/2010 privind dreptul la contestatie. S-a mai aratat ca dosarul de pensionare anticipata a fost depus la Casa Judeteana de Pensii la data de 13.12.2010, data la care legea nr.19/2000 era suspendata si legea nr.263/2010 nu fusese inca adoptata, insa calculul pensiei s-a facut conform legii nr.263/2010 (desi aceasta a intrat in vigoare incepand cu data de 03.01.2011), deci ulterior datei la care dosarul sau a fost inregistrat la parata.
Reclamanta a depus la dosar in copie adresa nr.15658/16.06.2011 emisa de C J P, adresa nr.11853/07.04.2011 emisa de C J P, decizia nr.174751/04.04.2011 emisa de C J P si buletinul de calcul privind acordarea pensiei anticipate partiala.
Parata C J P nu a formulat intampinare. A depus la dosar adresa nr.14254/95/2011 si copii de pe borderoul nr.256/21.12.2011 intocmit de C J P si nota de prezentare inregistrata la C J P sub nr.26370/21.12.2012.
Analizand intregul material probator administrat in cauza instanta retine ca reclamanta P M a adresat la data de 13.12.2010 o cerere de acordare a pensiei anticipate partiale, iar prin decizia nr.174751/04.04.2011 emisa de C J P parata s-a pronuntat asupra acestei cereri stabilind o pensie de asigurari sociale in cuantum de 1096 lei incepand cu data de 03.01.2011. Aceasta decizie a fost comunicata reclamantei impreuna cu buletinul de calcul si extrasul privind stagiul de cotizare realizat, iar P M a contestat decizia la C C C din cadrul C N P Pe. Cu ocazia inaintarii acestei contestatii C J P a emis adresa nr.11853/07.04.2011 prin care i s-a comunicat reclamantei ca pensia anticipata partial a fost stabilita in conformitate cu prevederile legii nr.263/2010 si nu in baza legii nr.19/2000, acesta fiind motivul pentru care drepturile de pensie au fost calculate incepand cu data de 03.01.2011.
Instanta urmeaza sa stabileasca pe cale de consecinta, in raport cu obiectul contestatiei reclamantei (legea aplicabila in speta, si anume legea nr.19/2000 sau legea nr.263/2010 in raport de care decurge si momentul de la care se stabilesc drepturile de pensie), sub imperiul carei legi trebuia emisa decizia prin care se solutiona cererea de acordare a pensiei anticipate partiale. Astfel, la data la care reclamantei P M ii incetase calitatea de asigurat si a adresat cererea catre C J P (13.12.2010) era in vigoare legea nr.19/2000 in cuprinsul careia in art.83 alin.2 se mentiona ca pensia anticipata partiala se datoreaza de la momentul incetarii calitatii de asigurat. Dispozitiile art.83 din legea nr.19/2000 au fost suspendate ca si aplicare prin art.10 din legea nr.118/2010 care impunea ca incepand cu data intrarii in vigoare a legii nr.118/2010 (03.07.2010) in sistemul public de pensii dispozitiile legale privind inscrierea la pensie anticipata si pensia anticipata partiala nu se mai aplica, solutionandu-se doar cererile de inscriere la pensia anticipata partiala depuse pana la data intrarii in vigoare a legii nr.118/2010. Interpretand aceste dispozitii se ajunge la concluzia ca cererile pentru pensie anticipata partiala depuse in perioada 03.07.2010-31.12.2010 nu se mai solutioneaza de catre C J P, deoarece in aceasta perioada legea nu mai prevede posibilitatea acordarii acestui tip de pensie, iar cum reclamanta s-a aflat in aceasta situatie (depunand cererea in luna decembrie 2010) in mod corect parata a procedat la analizarea acestei cereri doar dupa data de 31.12.2010, data la care a intrat in vigoare noua lege, legea nr.263/2010. A fost emisa pe cale de consecinta in mod corect de catre C J P decizia nr.174751/04.04.2011 prin care s-a stabilit in favoarea reclamantei pensia anticipata partiala incepand cu data de 03.01.2011, drepturile de pensie urmand sa fie achitate incepand cu momentul la care a intrat in vigoare noua lege si exista din nou posibilitatea acordarii acestui tip de pensie . Sub acest aspect al criticilor formulate de catre reclamanta decizia contestata nu este lipsita de temei legal, iar acordarea pensiei incepand cu data incetarii calitatii de asigurat (13.12.2010) ar echivala cu ultraactivitatea legii nr.19/2000 (intr-o perioada in care dispozitiile sale in materie erau suspendate) sau cu retroactivarea legii nr.263/2010 (intr-o perioada in care legea nu era in vigoare). Sustinerile reclamantei referitoare la faptul ca si potrivit legii nr.263/2010 plata pensiei anticipate partiale se realizeaza incepand cu data incetarii calitatii de asigurat (art.105 din legea nr.263/2010) nu conduc la ideea acordarii drepturilor de pensie de la data de 13.12.2010 (cand reclamantei i-a incetat calitatea de asigurat), deoarece la acel moment legea nu mai prevedea posibilitatea acordarii acestui tip de pensie si, dimpotriva, interzicea acordarea sa.
In consecinta, pentru considerentele mentionate anterior si in temeiul dispozitiilor legale invocate, va fi respinsa contestatia formulata de reclamanta impotriva deciziei nr.174751/04.04.2011 emisa de C J P, reclamanta neputand beneficia de stabilirea si acordarea drepturilor de pensie in baza legii nr.19/2000 ca urmare a unei stari de fapt de care legea leaga dreptul la pensie (incetarea calitatii de asigurat) intervenite la data la care legea 19/2000 era suspendata. Chiar daca legea noua (nr.263/2010) leaga nasterea dreptului de aceeasi stare de fapt, aceasta nu inseamna ca dreptul se stabileste de la data incetarii calitatii de asigurat, caci la acel moment nu exista o lege care sa prevada dreptul la pensie anticipata partiala, drepturile la pensie fiind calculate in mod corect de la data la care a existat din nou cadru legal pentru acest tip de pensie .
Instanta:
Respinge actiunea civila formulate de reclamanta P M, impotriva paratei C J P.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr.474 din data 10.02.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Pensie anticipata    Recalcularea pensiei    Decizie de pensionare    Asigurator    Asigurat    Principiul ultraactivitatii    Legea 263/2010    Casa Judeteana de Pensii    Legea 19/2000    Exceptia pensiei anticipate
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ � Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA � Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj � Sentinta civila nr. 534/10.09.2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020Articole Juridice

Revizuire decizie de pensionare. Reintegrarea salariatului dupa incetarea de drept a contractului de munca pe temeiul pensionarii
Sursa: avocat Gales Iulia | MCP Cabinet avocati

Acte necesare si conditii pentru primirea de subventii de catre angajatorii care incadreaza personal din randul somerilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Pensie anticipata sau anticipata partiala?
Sursa: Ana Cioriciu Stefanescu