din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Profit nerealizat. Stabilirea cuantumului despagubirilor

Profit nerealizat. Stabilirea cuantumului despagubirilor

  Publicat: 12 Apr 2013       10911 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului, constata urmatoarele:

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, �intreprinderile comune� sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
1. Contract incheiat intre locatar si locator prin care primul inchiriaza un bun,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

Prin sentinta comerciala nr. 1397 din 2 noiembrie 2010, pronuntata in dosarul nr. 4622/114/2007, judecatorul din cadrul Tribunalului Buzau, sectia comerciala si de contencios administrativ, a admis in parte actiunea formulata de reclamanta SC T. SRL in contradictoriu cu parata SC A.G.G. SRL si a obligat parata sa plateasca reclamantei suma de 23.715 lei, cu titlu de profit nerealizat in perioada 15 februarie - 14 iunie 2007.

Din probatoriu administrat, judecatorul a retinut urmatoarea situatie de fapt: la data de 05 decembrie 2006 reclamanta a inchiriat de la o terta societate un teren pentru amplasarea unei statii de distributie G.P.L., statia fiind achizitionata in data de 21 decembrie 2006, neputand fi amplasata pe terenul inchiriat intrucat era ocupat de statia paratei. Proprietarul terenului a notificat parata sa elibereze terenul, aceasta din urma procedand la eliberare la data de 14 iunie 2007, conform procesului verbal incheiat de executorul judecatoresc.

Din raportul de expertiza efectuat in cauza, judecatorul a retinut ca daca reclamanta ar fi instalat statia de distributie G.P.L. chiar la momentul cumpararii si ar fi obtinut toate avizele si autorizatiile necesare, ar fi inceput activitatea efectiva la data de 15 februarie 2007, astfel incat a apreciat ca perioada in care reclamanta a fost impiedicata sa desfasoare activitate ar fi de 4 luni (15 februarie 2007 - 14 iunie 2007). Raportat la aceasta perioada, judecatorul a retinut calculul efectuat de expert cu privire la prejudiciul suferit de reclamanta in cele 4 luni.

Sentinta de fond a fost apelata de reclamanta SC T. SRL, care a solicitat admiterea recursului si modificarea sentintei de fond in sensul admiterii actiunii in totalitate.

Prin decizia nr. 4 din 20 ianuarie 2011 a Curtii de Apel, sectia comerciala si de contencios administrativ, a admis apelul reclamantei, a schimbat sentinta de fond in sensul admiterii in totalitate a cererii de chemare in judecata si obligarii paratei la plata sumei de 280.000 lei cu titlu de daune.

Judecatorii apelului au apreciat ca judecatorul fondului a retinut corect situatia de fapt, gresind in ceea ce priveste nivelul despagubirii. Au apreciat ca finalitatea daunelor interese compensatorii consta in repararea integrala a prejudiciului cauzat creditorului, prin acordarea pierderilor efective si a castigului nerealizat. Au constatat astfel ca expertul a stabilit un nivel al acestor sume superior sumei solicitate de reclamanta prin cererea de chemare in judecata, acordand, in concluzie, in baza principiului disponibilitatii, suma solicitata prin actiune . Au criticat suma acordata de judecatorul fondului, apreciind ca nu este sustinuta prin probe; au mai precizat ca la stabilirea prejudiciului trebuie avut in vedere doar culpa paratei, care nu a eliberat terenul la data la care reclamanta l-a inchiriat de la terta societate .

Decizia de apel a fost recurata de parata SC A.G.G. SRL, care a solicitat in principal casarea deciziei de apel si trimiterea cauzei spre rejudecare, iar in subsidiar, modificarea deciziei de apel in sensul respingerii apelului reclamantei.

Criticile paratei au vizat, pentru solutia de casare cu trimitere spre rejudecare, aspectul incalcarii formelor de procedura, apreciind ca judecatorii apelului nu au pus in discutia partilor aspecte importante, incalcand astfel principiul contradictorialitatii; a mai sustinut ca judecatorii apelului nu au motivat acordarea daunelor sub aspectul cuantumului.

In ce priveste solicitarea de modificare a deciziei de apel in sensul respingerii apelului reclamantei, parata a invocat dispozitiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., considerand ca judecatorii apelului nu au aplicat corect dispozitiile art. 998 C. civ. Parata a invocat faptul ca reclamanta a notificat-o in vederea eliberarii terenului pana la data de 22 octombrie 2007, a mai aratat ca nivelul despagubirilor nu poate cuprinde decat prejudiciul efectiv, beneficiul nerealizat intervenind doar in cauza raspunderii contractuale; de asemenea, a aratat ca nivelul despagubirilor a fost stabilit dupa criterii nerealiste, fara a se observa ca reclamanta a obtinut avizele de functionare dupa 6 luni de la instalarea statiei G.P.L., iar raportarea la profiturile proprii este nelegala, in conditiile in care ea era cunoscuta in zona, in timp de reclamanta nu se bucura de notorietate. A criticat decizia de apel si din perspectiva lipsei criteriilor efective din care sa rezulte modul de stabilire al cuantumului despagubirii acordate.

Prin intampinare, reclamanta SC T. SRL a solicitat respingerea recursului, ca nefondat, apreciind legalitatea deciziei de apel.

Nu au fost administrate inscrisuri noi in recurs.

Analizandu-se decizia de apel din perspectiva criticilor formulate si a apararilor invocate, se retin urmatoarele:

Este inlaturata critica paratei referitoare la incalcarea principiului contradictorialitatii, constatandu-se ca judecatorii apelului au respectat dispozitiile legale, dand posibilitatea partilor sa isi faca apararile in cauza si sa administreze probele care le cred de cuviinta. De asemenea, este inlaturata si critica paratei referitoare la nemotivarea deciziei sub aspectul cuantumului daunelor acordate, constatandu-se ca judecatorii apelului au motivat suma stabilita prin raportare la expertiza efectuata in cauza.

Se retine temeinicia motivului de recurs intemeiat pe dispozitiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., din perspectiva gresitei aplicari a prevederilor art. 998 C. civ., cu raportare la elementele raspunderii civile delictuale. Astfel, se constata ca judecatorii apelului au apreciat cuantumul despagubirilor ce se cuvin reclamantei doar prin raportare la culpa paratei, care nu a eliberat terenul. Este evident ca stabilirea culpei este un element care atrage aplicabilitatea dispozitiilor ce reglementeaza raspunderea civila delictuala, dar acest element este de natura de a stabili persoana vinovata delictual, nefiind definitorie sub aspectul despagubirilor solicitate.

Din aceasta perspectiva, se retine ca prejudiciul, alt element al raspunderii civile delictuale, trebuie dovedit, neputand fi acordata cu titlu de despagubire suma solicitata de reclamanta, in lipsa unor dovezi care sa justifice cuantumul acesteia. Se observa ca judecatorii apelului s-au raportat in operatiunea de stabilire a nivelului prejudiciului la totalitatea veniturilor realizate de societate, acest criteriu nefiind util pentru stabilirea prejudiciului suferit de reclamanta la punctul de lucru ce urma a fi infiintat pe terenul inchiriat. In consecinta, se apreciaza ca judecatorul fondului a facut o corecta aplicare a principiilor pentru stabilirea prejudiciului suferit de reclamanta prin raportare la suma efectiva ce ar fi fost obtinuta de reclamanta in conditiile in care ar fi putut instala statia G.P.L. si ar fi obtinut avizele de functionare necesare. Se subliniaza ca nivelul despagubirii ce se cuvine reclamantei nu trebuie raportat la data la care a incheiat contractul de inchiriere pentru teren, acest moment nefiind cel in care reclamanta ar fi obtinut un profit din activitatea ce urma sa o desfasoare. Asa cum a retinut si judecatorul fondului, esential este momentul in care statia G.P.L. ar fi urmat sa functioneze, acesta fiind si momentul in care reclamanta putea obtine profit, de care a fost lipsita datorita atitudinii paratei de a nu elibera terenul.

Nu poate fi retinuta apararea paratei ca prejudiciul nu ar trebui raportat la profitul propriu obtinut, ca urmare a vadului comercial de care beneficia, constatandu-se ca vadul comercial nu cuprinde numai notorietatea comerciantului, ci si locatia ca atare, astfel incat profitul obtinut este determinat si de pozitionarea efectiva a statiei G.P.L., aspect ce nu tine de bonitatea si notorietatea comerciantului ce a ocupat anterior acea locatie.

Pentru considerentele retinute, in temeiul art. 312 C. proc. civ., recursul paratei va fi admis. Decizia de apel va fi modificata in sensul respingerii apelului declarat de reclamanta impotriva sentintei de fond .

In considerarea prevederilor art. 274 C. proc. civ., intimata va fi obligata la plata cheltuielilor de judecata efectuate si dovedite de recurenta, constand in taxa judiciara de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D E C I D E


Admite recursul formulat de parata SC A.G.G. SRL, impotriva deciziei Sectiei comerciale, de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Ploiesti nr. 4 din 20 ianuarie 2011.
Modifica decizia recurata, in sensul ca respinge apelul reclamantei.
Obliga intimata sa plateasca recurentei suma de 3455 lei, reprezentand cheltuieli de judecata .
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica, astazi 19 ianuarie 2012.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 98/2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Buzau    Profit    Despagubiri    Cheltuieli de judecata    Prejudiciu    Prejudiciu nerealizat
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Efectele fiscale ale cesiunii de creanta. Importanta determinarii caracterului cert sau incert al creantei preluate in determinarea corecta a impozitului pe profit
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 2536 din 16 iunie 2020

Promisiune bilaterala de cesiune de parti sociale. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2144 din 4 noiembrie 2020

Nu orice conditie pentru exercitarea unui drept constituie si criteriu de discriminare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 4058 din data de 09 Noiembrie 2020

Numai statul de plata sau alt document justificativ in sensul art. 168 din Codul muncii are valoare probanta in materia achitarii drepturilor salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 882 din data de 23 Februarie 2018

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 251/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 117/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 38 din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Invitatia la conciliere directa nu echivaleaza si nu poate substitui negocierea. Cota de participare la profit. Fond de premiere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Oradea Sectia I Civila, Decizia civila nr. 217/A/2017, in sedinta publica din 27 martie 2017Articole Juridice

Formularul 230 model editabil 2024 PDF. Completeaza Declaratia 230!
Sursa: EuroAvocatura.ro

Conditiile in care se poate construi pe un teren privat cu functiunea de spatiu verde, dupa suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sector
Sursa: Roxana Dudau, Partener Asociat si coordonator al practicii de drept imobiliar din cadrul Radu si Asociatii SPRL

Angajatorul unor soferi de camioane salariati in transportul international rutier este intreprinderea de transport care exercita autoritatea efectiva asupra acestor soferi, suporta sarcina lor salariala si dispune de puterea efectiva de a-i concedia
Sursa: EuroAvocatura.ro

Distributia exclusiva si restrictionarea vanzarilor pasive
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incetarea contractului de munca temporara. Concedierea salariatului temporar
Sursa: MCP Cabinet avocati

Abuz de pozitie dominanta. Efectele favorabile pentru concurenta trebuie luate in considerare fara a tine seama de obiectivele urmarite de autorul sau
Sursa: EuroAvocatura.ro