din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2697 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Suspendarea executarii masurilor dispuse prin procesul verbal de contraventie

Suspendarea executarii masurilor dispuse prin procesul verbal de contraventie

  Publicat: 11 Oct 2012       5813 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Prin plangerea inregistrata la Judecatoria Buzau sub nr. 15961/200/2010 din 22.11.2010, petenta SC X S.A Bucuresti a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna: 1.1.) � suspendarea executarii masurilor dispuse prin procesul verbal de contraventie seria Y nr. Z din 5.11.2010 incheiat de Autoritatea Nationala Pentru Protectia Consumatorilor, Comisariatul Judetean Pentru Protectia Consumatorilor Buzau, in baza caruia a fost sanctionat cu 20.000 lei amenda in temeiul art. 86 alin.2 raportat la art.35 alin.1 lit. b) din OUG.nr.50/2010 si 20.000 lei amenda in temeiul art. 86 alin.2 raportat la art.36 OUG.nr.50/2010 si la restituirea sumelor pretins incasate fara temei legal, corelativ cu remedierea pretinselor deficiente constata ; 1.2.)� sa se constate nulitatea absoluta a procesului verbal contestat; 1.3.) � sa se sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.2 alin.1, art.13 alin.2, art.14 alin.1 lit.t), art.14 alin.2, art.91,92 si art.95 din OUG.nr.50/2010; 1.4.) � sa se adreseze Curtii de Justitie a Comunitatii Europene o intrebare referitoare la conformitatea implementarii Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23.04.2008 in sistemul de drept romanesc prin OUG nr.50/2010 in situatia in care se apreciaza ca anumite aspecte legate de dreptul comunitar sunt neclare.

Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Constituţia Rom�niei - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Abrogarea dispozitiei legale prin care o fapta era prevazuta si pedepsita ca infractiune, astfel incat aceasta fapta este sanctionata ca abatere,
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Credit in urma caruia imprumutatul primeste o suma de bani, pe care se angajeaza sa o restituie in rate constante periodice plus dobanzile.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Abrogarea dispozitiei legale prin care o fapta era prevazuta si pedepsita ca infractiune, astfel incat aceasta fapta este sanctionata ca abatere,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Constituţia Rom�niei - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.

2.) - Motivarea plangerii
2.1.) - In fapt, petentul a sustinut in esenta, in dezvoltarea motivelor de critica invocate ca nu se face vinovata de savarsirea contraventiilor retinute in sarcina sa prin procesul verbal contestat, act afectat de altfel de nulitate absoluta, intrucat nu este consemnata data comiterii pretinselor contraventii. In raport de motivele expuse, apreciaza ca se impune a fi formulate si celelalte capete de cerere vizand Directiva 2008/48/CE din 23.04.200 si respectiv sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei.
2.2) - In drept, petentul a invocat dispozitiile OG nr. 2/2011, precum si o serie de alte dispozitii din OUG nr. 50/2010, din Legea nr.554/2004 din Codul civil si din Constitutia Romaniei.
3.) - Modificarea plangerii
Prin notele depuse la filele 84-85 , pentru primul termen de judecata din 15.03.2011, petenta si-a modificat plangerea intelegand sa solicite anularea procesului verbal de contraventie contestat intrucat faptele contraventionale retinute in sarcina sa au fost dezincriminate prin Legea nr.288/2010 pentru aprobarea OUG nr. 50/2010.
4.) - Intampinarea
Desi legal citat, intimatul nu a formulat intampinare in temeiul art. 115 - 118 din Codul de procedura civila si nici nu s-a infatisat in instanta.
5.)- Probe
In sprijinul sustinerilor formulate prin plangerea introductiva, astfel cum a fost modificata , petenta a depus la dosar inscrisuri, inclusiv precedente judecatoresti(filele 16-79, 87-488);
6.) - Solutia instantei fondului
6.1.) - Prin incheierea din 29.03.2011, instanta fondului a respins ca neintemeiata atat cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu exceptia de nelegalitate a textelor de lege invocate din OUG nr.50/2010, cat si cererea de sesizare a Curtii Europene cu privire la implementarea Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului, motivarea regasindu-se in considerentele incheierii pronuntate ( filele 1-2 vol. II dosar).
6.2.) - Prin sentinta civila nr.3064 din 26.04.2011 pronuntata de Judecatoria Buzau s-a dispus suspendarea executarii sanctiunilor complementare aplicate prin procesul verbal seria Y nr. Z din 5.11.2010 pana la solutionarea irevocabila a cauzei si s-a anulat procesul verbal de contraventie mentionat inlaturandu-se sanctiunile aplicate de agentul constatator.
6.3.) - Dispunand suspendarea executarii sanctiunilor complementare aplicate, instanta fondului a retinut in esenta, in raport de art.14 din Legea nr.554/2004 ca punerea in executare a cestei masuri este de natura sa produca petentei o paguba iminenta, cazul fiind justificat.
6.4.) - Pe fond, prezentand dispozitiile art.35, art.36 si art.95 din OUG nr.50/2010, instanta a retinut ca ulterior sesizarii instantei, prevederile art.95 din OUG nr.50/2010 au fost modificate prin art. I pct.39 din Legea nr.288/2010, textul avand urmatorul cuprins:
``Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica contractelor in curs de derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta cu exceptia dispozitiilor art.66-69 si in ceea ce priveste contractele de credit pe durata nederminata existente la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ale art. 50-55, ale art. 56 alin.2, ale art.57 alin.1 si 2, precum si ale art. 66-71``.Or, modificarea art.95 din OUG nr.50/2010 echivaleaza cu o lege contraventionala mai favorabila,operand o dezincriminare a faptelor sanctionate de art.86 alin.2 din actul normativ invocat. In contextul expus s-a considerat de prisos a se mai analiza celelalte situatii formulate de petenta.
7.) - Recursul
7.1.) - Impotriva sentintei a declart recurs intimatul in termen legal conform art. 34 al.2 din OG nr.2/2001, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar.
7.2.) - In expunerea motivelor de recurs intimatul a invocat in esenta gresita anulare a procesului verbal de contraventie de catre instanta fondului, intrucat faptele retinute de catre organul de control nu pot fi considerate dezincriminate in conditiile in care sanctiunile au fost aplicate in intervalul de timp in care OUG nr.50/2010 era in vigoare, in forma initiala.
8.) - Intampinarea la recurs
Petenta a formulat intampinare conform art.115-118 Cod procedura civila, solicitand motivat respingerea recursului ca neintemeiat.
9.) - Analiza . Constatari
Examinand sentinta atacata in raport de actele si lucrarile dosarului, de prevederile legale incidente cauzei, de criticile formulate precum si din oficiu conform art. 3041 din Codul de procedura civila, tribunalul constata ca recursul declarat este neintemeiat.
In acest sens se are in vedere.
9.1) - OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori a fost emisa in implementarea Directivei 2008/48/CE privind contractele de credit de consum , intr-o maniera neconforma, textul ordonantei venind in conflict cu regulile si principiile directivei europene.
9.2) - Legiuitorul a procedat al corectarea transpunerii gresite a Directivei prin adoptarea Legii nr.288/2010 de aprobare a ordonantei transand fara echivoc problema neaplicarii dispozitiilor ordonantei, contractelor in derulare la data intrarii in vigoare a acesteia , ceea ce echivaleaza cu o dezincriminare a faptelor retinute prin procesul verbal contestat ( incalcarea art. 35 alin.1 si b si art.36).
9.3) - Din aceasta perspectiva, solutia recurata este legala si temeinica, judecatorul fondului anuland procesul verbal ca urmare a dezincriminarii faptelor imputate, dand eficienta principiului consacrat la art.15 alin.2 din Constitutia Romaniei ( potrivit caruia legea dispune numai pentru viitor , cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile), dar si regulii consacrate la art.12 alin.1 din OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor ( potrivit careia, daca printr-un act normativ fapta nu mai este considerata contraventie , ea nu se mai sanctioneaza chiar daca a fost savarsita inainte de data intrarii in vigoare a noului act normativ).
10.) - Solutia tribunalului
Pentru considerentele expuse, apreciindu-se asupra legalitatii si temeiniciei solutiei fondului, in baza art. 312 alin.1 din Codul de procedura civila, s-a respins ca neintemeiat recursul declarat de intimatul Comisariatul Judetean Pentru Protectia Consumatorilor Buzau impotriva sentintei nr.3064 din 26.04.2011 pronuntata de Judecatoria Buzau .
Pronuntata de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 46 din data 30.04.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Buzau    OUG 50/2010    Legea 554/2004    Contract de credit    Contract de credit de consum    Consumator    Proces verbal de contraventie    OG 2/2001    Legea 288/2010    Exceptia de nelegalitate    Judecatoria Buzau
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Promisiune bilaterala de cesiune de parti sociale. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2144 din 4 noiembrie 2020

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 251/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 117/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 38 din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 140/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2010
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR 62/2017. Neconstitutionalitatea dispozitiilor Legii pentru completarea OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Situatia creditelor in franci elvetiei
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala

Natura juridica a avizului tehnic de racordare. Retea de distributie a energiei electrice. Efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1282 din 30 iunie 2016

Incidenta motivului prevazut de dispozitiile art. 304 pct. 8 din Codul de procedura civila din 1865. Recurs. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1395 din 20 septembrie 2016Articole Juridice

Alinierea contractelor de credit la prevederile OUG 50/2010 - intrebari si raspunsuri
Sursa: EuroAvocatura.ro

Sfaturi pentru consumatori la semnarea actelor aditionale de modificare a contractelor de credit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Modificarile aduse de OUG 50/2010 in raporturile client-banca
Sursa: EuroAvocatura.ro