din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1678 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Cerere de intoarcere a executarii silite

Cerere de intoarcere a executarii silite

  Publicat: 11 Oct 2012       5528 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
1.) ´┐Ż Obiectul actiunii
Prin actiunea inregistrata la Judecatoria Buzau sub nr. 7175//200/2011 din 13.04.2011, reclamanta SC X SRL, in insolventa, reprezentata prin lichidator judiciar Y a formulat in contradictoriu cu parata Z cerere de intoarcere a executarii silite ce a facut obiectul dosarului executional nr. 652/2010 al BEJ W si prin consecinta obligarea acesteia la restituirea sumei de 2.526,25 lei reprezentand cheltuieli cu procedura insolventei, precum si cheltuielile ocazionate de executarea silita.

Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Act adoptat de organele de stat,
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Persoana desemnata de catre tribunal pentru a reprezenta masa creditorilor unei companii aflata in procedura de lichidare;
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

2.) - Motivarea cererii
2.1.) - In fapt, reclamanta a sustinut ca in conditiile in care prin incheierea din 22.06.2010 pronuntata de Tribunalul Buzau in dosarul nr. 3058/114/2009 s-a dispus inchiderea procedurii de insolventa si plata catre parata in calitate de administrator judiciar a sumei de 2.216,25 lei, reprezentand cheltuieli cu procedura in sarcina debitoarei, iar prin decizia nr. 1882/12.11.2010 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti s-a modificat incheierea mentionata in sensul inlaturarii obligatiei respective de plata, este indreptatita a i se intoarce suma incasata, din patrimoniul sau, la data de 05.11.2010.
2.2.) - In drept, reclamanta a invocat dispozitiile art. 4041 din Codul de procedura civila.
3.) - Intampinarea
Legal citata, parata nu a formulat intampinare si nici nu s-a infatisat in instanta.
4.) - Probe
In sprijinul actiunii, reclamanta a depus la dosar inscrisuri ( filele 7-16), atasandu-se totodata dosarul executional nr. 652/2010 al Biroului Executorului Judecatoresc W/ Rm. Sarat.
5.) - Solutia instantei fondului
5.1.) - Prin sentinta nr. 5304 din 04.08.2011 pronuntata de Judecatoria Buzau s-a admis exceptia lipsei calitatii procesual pasive a paratei referitor la cheltuielile ocazionate cu executarea silita, invocata din oficiu de instanta la acest termen si s-a admis in parte cererea de intoarcere a executarii silite, dispunandu-se obligarea paratei la restituirea catre reclamanta a sumei de 2.216,25 lei reprezentand cheltuieli cu procedura insolventei, cu cheltuieli de judecata in suma de 400 lei.
5.2.) - Admitandu-se exceptia invocata din oficiu de instanta, s-a retinut ca suma de 310 lei stabilita cu titlu de cheltuieli de executare silita conform procesului verbal nr. 625/07.10.2010 a fost platita executoriului judecatoresc de catre debitoare ( reclamanta) din patrimoniul sau.
5.3.) - Dispunandu-se intoarcerea executarii silite , instanta a retinut in baza probatoriului administrat ca parata, in calitate de administrator judiciar a incasat cheltuielile efectuate cu procedura insolventei debitoarei ( reclamanta) in suma de 2.216,25 lei la data de 05.11.2010, deci, ulterior pronuntarii incheierii din 22.06.2010 prin care s-a dispus inchiderea procedurii si stabilirea cheltuielilor efectuate cu procedura si respectiv anterior pronuntarii deciziei nr. 1882 din 12.11.2010 a Curtii de Apel Ploiesti prin care s-a reformat incheierea, in sensul inlaturarii obligatiei de plata a cheltuielilor de procedura .
6.) - Recursul
6.1.) - Impotriva sentintei a declarat recurs parata in termen legal conform art. 301 din Codul de procedura civila, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, potrivit motivelor de recurs depuse la dosar in baza art. 303.
6.2.) - In expunerea motivelor de recurs, parata a invocat gresita admitere a cererii de intoarcere a executarii silite, in conditiile in care in calitate de administrator judiciar a pus in executare o hotarare a judecatorului sindic, executorie, prin care s-a dispus plata cheltuielilor de procedura .
7.) - Analiza . Constatari
Examinand sentinta atacata in raport de actele si lucrarile dosarului, de prevederile legale incidente cauzei, de criticile formulate, precum si din oficiu conform art. 3041 din Codul de procedura civila, tribunalul constata:
7.1.) - Prin sentinta nr. 386 din 23.03.2010 pronuntata de Tribunalul Buzau in dosarul nr. 3058/114/2009 s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei SC X SRL, numindu-se in calitate de administrator judiciar Y.
7.2.) - Prin decizia nr. 993 din 04.06.2010 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti s-a admis recursul debitoarei , modificandu-se sentinta nr. 386/2010 in sensul respingerii cererii de deschidere a procedurii impotriva acesteia.
7.2.) - Prin consecinta, judecatorul sindic a dispus prin incheierea din 22.06.2010 inchiderea procedurii insolventei, precum si plata cheltuielilor de procedura in cuantum de 2.216,25 lei din averea debitoarei.
7.4. ) - Incheierea din 22.06.2010 astfel pronuntata, a fost modificata in recursul debitoarei, prin decizia nr. 1882 din 12.11.2010 pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti, in sensul inlaturarii obligatiei debitoarei de a suporta cheltuielile de procedura, stabilindu-se ca acestea vor fi retinute in sarcina creditorilor care au solicitat deschiderea procedurii.
7.5.) - In perioada cuprinsa intre data pronuntarii incheierii din 22.06.2010 si a deciziei nr. 1882 din 12.11.2010 si anume la data de 05.11.2010, administratorul judiciar, parata- recurenta a pus in executare titlul executoriu : incheierea din 22.06.2010, incasand astfel cheltuielile de procedura acordate de judecatorul sindic .
7.6.) - Or, potrivit art. 4041 din Codul de procedura civila, in toate cazurile in care se desfiinteaza titlul executoriu, cel interesat are dreptul la intoarcerea executarii, prin restabilirea situatiei anterioare acesteia, norma legala enuntata fiind incidenta cauzei, chiar daca administratorului judiciar nu i se poate retine culpa in executarea unui titlu executoriu.
8. ) - Solutia tribunalului
In raport de considerentele expuse, apreciindu-se asupra legalitatii si temeiniciei sentintei atacate , in baza art. 312 alin. 1 din Codul de procedura civila, s-a respins recursul declarat de parata impotriva sentintei 5304 din 04.08.2011 pronuntata de Judecatoria Rm. Sarat in dosarul nr. 7175/200/2011.
Pronuntata de: Tribunalul Buzau - Decizie nr.50 din data 30.04.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Buzau    Insolventa    Creditor    Judecatoria Ramnicu Sarat    Debitor    Legea 85/2006    Titlu executoriu    Administrator juridiciar    Curtea de Apel Ploiesti    Executare silita    Exceptia lipsei calitatii procesual pasive
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Promisiune bilaterala de cesiune de parti sociale. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2144 din 4 noiembrie 2020

Obligarea salariatului la restituirea sumei nedatorate. Concediu de odihna efectuat in natura
Pronuntaţă de: Sentinta Civila nr. 251/02.03.2020 ´┐Ż Tribunalul Iasi

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Scopul activitatii de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare. Insolventa beneficiar
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1737/2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 251/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 117/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 38 din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 788/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea nr. 85/2006
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 779/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Cererea abuziva a falimentului introdusa de catre creditor. Mijloacele de aparare ale debitorului vizat
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II ´┐Ż pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Codul Fiscal: Stabilirea de catre Presedintele A.N.A.F. a criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal ´┐Ż o incalcare a principiului separatiei puterilor in stat?
Sursa: Irina Maria Diculescu

ICCJ. Contestatie decizie incetare contract individual de munca. Insolventa. Suspendare de drept
Sursa: Avocat Lacatus Igor

RIL. In procesul penal Fondul de garantare a asiguratilor nu poatea avea calitate de parte responsabila civilmente
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor