din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4182 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Restituirea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare

Restituirea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare

  Publicat: 12 Oct 2012       3332 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
1.) ´┐Ż Obiectul cererii
Prin cererea inregistrata la Judecatoria Ramnicu Sarat sub nr.3887/287/2011 din 23.11.2011 petenta D.M.a solicitat in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Buzau pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna restituirea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare privind autoturismul X, pana la solutionarea plangerii formulate cu B. I. G. impotriva procesului verbal de contraventie seria Y nr. Z/2011.

Fapta care da nastere, modifica ori stinge raportul juridic penal.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala;
Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala;
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si reglementarile referitoare la relatiile sociale avand ca obiect vanzarea si cumpararea marfurilor.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

2.) -Motivarea plangerii
2.1.) - In fapt , petenta a sustinut ca petentul a fost sanctionat contraventional pentru practicarea activitatii de taximetrie fara, autorizatie, folosindu-i autoturismul X pe care i l-a incredintat spre testare in vederea vanzarii , astfel ca se impune restituirea certificatului si a placutelor intrucat nu poate raspunde pentru fapta altuia .
2.2) - In drept, petenta a invocat dispozitiile art.581 din Codul de procedura civila .
3.) - Intampinarea
Legal citat, intimatul a formulat intampinare in conditiile art.115 - 118 din Codul de procedura civila , prin care a solicitat respingerea cererii invocand inadmisibilitatea cererii in raport de prevederile art. 581, iar pe fond netemeinicia cererii , in raport de declaratiile martorilor audiati .
4.) - Probe
In sprijinul cererii si a intampinarii , partile in proces au depus la dosar inscrisuri ( filele 5-7, 13-18) .
5.) - Solutia instantei fondului
5.1.) - Prin sentinta nr.2864 din 9.12.2011 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat s-a respins ca neintemeiata cererea formulata de petent.
5.2.) - Hotarand astfel, instanta fondului a retinut ca in cauza nu sunt intrunite cerintele art.581 Cod procedura civila sub aspectul urgentei si ca nici nu s-a facut dovada acoperirii neregularitatilor constatate prin procesul verbal , conform art.202 din HG nr.1391/2006.
6.) - Recursul
6.1.) - Impotriva sentintei a declarat recurs petenta in termen legal conform art.34 alin.2 din OG nr.2/2001, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse in scris la dosar .
6.2.) - In expunerea motivelor de recurs , petenta a invocat gresita respingere a cererii de catre instanta fondului , in conditiile in care pentru autoturismul X detine : autorizatie de transport in regim de taxi nr.16/15.10.2008 vizata pentru anul 2011 si valabila pana la 14.10.2013, certificat de agreare pana la data de 14.10.2018 si certificat profesional valabil pana la data de 28.08.2012.
7.) Analiza . Constatari
Examinand sentinta atacata in raport de actele si lucrarile dosarului , de prevederile legale incidente cauzei , de criticile formulate precum si din oficiu conform art.304? din Codul de procedura civila , tribunalul constata :
7.1.) - Prin procesul verbal de contraventie seria Y nr.Z/2011 , B. I. G. a fost sanctionat cu 25.000 lei amenda pentru comiterea contraventiei prevazuta la art.55 lit.d) raportat la art.7 din legea nr.38/2003, constand in exercitarea activitatii de transport in regim taxi , fara autorizatie, dispunandu-se si masura tehnico - administrativa a retragerii certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare , prevazuta la art.97 alin.1 lit.b) din OUG nr.195/2002.
7.2.) - Procesul verbal de contraventie a fost atacat in tot de B. I. G. utilizator al autoturismului , iar prin sentinta nr.132 din 18.01.2012 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat in dosarul nr.3886/287/2011 s-a admis plangerea in parte si s-a inlocuit amenda aplicata cu avertisment , mentinandu-se prin consecinta celelalte masuri dispuse prin actul constatator.
7.3.) - Impotriva aceluiasi proces verbal de contraventie a formulat plangere si petenta D. M., in calitate de proprietar al autoturismului , pretins vatamat , sub aspectul masurii tehnico - administrative privind retragerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare , ce face obiectul prezentului dosar inregistrat sub nr.3887/287/2011.
7.4.) - Prin sentinta recurata , instanta s-a pronuntat concomitent atat asupra inadmisibilitatii cererii ( intrucat nu este intrunita cerinta urgentei prevazuta de art.581 Cod procedura civila) , cat si pe fond in sensul netemeinicei cererii ( intrucat nu s-a facut dovada acoperirii neregularitatii constatate sub aspectul lipsei autorizatiei de transport in regim de taxi , conforma rt.202 din GH nr.1391/2006).
8.) - Solutia tribunalului
8.1.) - In raport de contradictia evidenta in cuprinsul considerentelor sentintei , in baza art.312 alin.5 din Codul de procedura civila s-a admis recursul ca intemeiat si s-a casat sentinta atacata , dispunandu-se trimiterea cauzei aceleeasi instante pentru a se pronunta ferm asupra plangerii formulate de proprietarul autovehiculului sub aspectul masurii tehnico - administrative dispuse prin procesul verbal contestat , in aplicarea art.112 alin.4 din OG nr.2/2001 raportat la art.202 din HG nr.1361/2006.
8.2.) - Tribunalul a stabilit ca in rejudecare, instanta fondului sa aiba in vedere si inscrisurile noi depuse la dosar in copie , in recurs , urmand a fi confruntate cu originalul acestora si a se dispune prin consecinta.
Pronuntata de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 59 din data 30.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Buzau    HG 1391/2006    Judecatoria Ramnicu Sarat    OG 2/2001    HG 1361/2006    Inspectoratul de Politie al Judetului Buzau    Autorizatie de transport in regim de taxi    Legea 38/2003    Placute cu numar de inmatriculare    Certificat de inmatriculare    Legea 195/2002
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Promisiune bilaterala de cesiune de parti sociale. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2144 din 4 noiembrie 2020

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 251/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 117/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 38 din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Natura juridica a avizului tehnic de racordare. Retea de distributie a energiei electrice. Efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1282 din 30 iunie 2016

Incidenta motivului prevazut de dispozitiile art. 304 pct. 8 din Codul de procedura civila din 1865. Recurs. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1395 din 20 septembrie 2016

Vatamare corporala din culpa. Culpa cu prevedere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia I Penala, Decizia nr. 418/24.02.2012

Vatamare corporala din culpa. Accident rutier. Raspunderea societatii asiguratoare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia I Penala,Decizia nr. 418 din 24.02.2012