din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1691 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Sprijin financiar acordat in baza OUG 123/2006

Sprijin financiar acordat in baza OUG 123/2006

  Publicat: 12 Oct 2012       2495 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


1.) � Obiectul actiunii
Prin actiunea inregistrata la Judecatoria Rm. Sarat sub nr.1373/287/2011 din 18.04.2011 , reclamanta Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura � Centrul Judetean Buzau a chemat in judecata pe parata SC ,,A� SRL/ Balaceanu , judetul Buzau , solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata la plata sumei de 31.116 lei reprezentand sprijin financiar acordat in baza OUG nr.123/2006, actualizata cu majorarile si penalizarile de intarziere calculate in conformitate cu dispozitiile OUG nr.92/2003.

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Confirmare intr-o anumita functie
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana sau grup de persoane care desfasoara anumite activitati conform obiectului de activitate si cu care banca intra in contact.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Este o metoda care se utilizeaza in evaluarea unor proiecte de investitii si care foloseste tehnica actualizarii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana sau grup de persoane care desfasoara anumite activitati conform obiectului de activitate si cu care banca intra in contact.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Datorie angajata de puterea publica.
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

2.) - Motivarea actiunii
2.1.) - In fapt, reclamanta a sustinut ca urmare cererii paratei inregistrata sub nbr.14619/2.09.2009, s-a acordat acesteia suma de 31.116 lei cu titlu de sprijin financiar pentru productia de plante medicinale si aromatice si valorificarea acesteia, apreciindu-se ca sunt indeplinite cerintele art.2 din Anexa K la Ordinul MAPDR nr.850/2006 . Ulterior , s-a constat , insa , ca la data depunerii cererii , parata avea datorii bugetare restante , aspect de natura sa conduca la restituirea sumei de ca fiind incasata necuvenit .
2.2.) - In drept, reclamanta a invocat dispozitiile art. OUG nr.123/2006 , Ordinul MAPDR nr.850/2006 si art.1079 - 1081 Cod civil.
3.) - Intampinarea
Parata a formulat intampinare conform prevederilor art.115 - 118 Cod procedura civila , solicitand respingerea actiunii ca neintemeiata , intrucat la data inregistrarii cererii nu avea datorii la bugetul de stat , conform ordinului de plata nr.63/31.08.2009 si certificatului de atestare fiscala nr.2974/08.09.2009 ( fila 28).
4.) - Probe
In sprijinul sustinerilor formulate prin cererea introductiva si prin intampinare , partile in proces au depus la dosar inscrisuri ( filele 6 - 21 , 29 - 31).
5.) - Solutia instantei fondului
5.1.) - Prin sentinta nr.2276 din 6.10.2011 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat s-a respins actiunea ca neintemeiata .
5.2.) - Pentru a hotari astfel , instanta fondului a retinut in baza probatoriului administrat ca parata , in calitate de agent economic , a beneficiat in mod corect de sprijinul financiar in suma de 31.116 lei acordat pentru cultivarea plantelor medicinale , in conditiile in care la data inregistrarii cererii nr.14619 din 2.09.2009 intrunea cumulativ cerintele art.2 din Anexa K la Ordinul MAPDR nr.850/2006, inclusiv sub aspectul lipsei datoriilor la bugetul de stat si bugetul local.
6.) - Recursul
6.1.) - Impotriva sentintei a declarat recurs reclamanta in termen legal conforma rt.301 Cod procedura civila , criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar in baza art.303 .
6.2.) - In expunerea motivelor de recurs, reclamanta a invocat adresa nr.14920 din 10.11.2011 prin care Administra Finantelor Publice a municipiului Ramnicu Sarat certifica existenta unei obligatii fiscale in sarcina paratei, la data de 2.09.2009, in suma de 143 lei reprezentand impozit pe veniturile din salarii.
6.3.) - Prin intampinarea depusa la filele 11 - 12 dosar, parata a solicitat motivat respingerea recursului ca neintemeiat.
7.) - Analiza . Constatari
Examinand sentinta atacata in raport de actele si lucrarile dosarului , de prevederile legale incidente cauzei , de criticile formulate precum si din oficiu conform art.304? Cod procedura civila , tribunalul constata ca recursul declarat este neintemeiat.
In acest sens , se are in vedere:
7.1.) - In baza probatoriului administrat , instanta fondului a retinut in mod just si motivat ca parata , in calitate de agent economic , a beneficiat in mod legal de sprijinul financiar in suma de 31.116 lei acordat pentru cultivarea plantelor medicinale , in conditiile in care la data inregistrarii cererii nr.14619 din 2.09.2009 intrunea cumulativ cerintele art.2 din Anexa K la Ordinul MAPDR nr.850/2006, inclusiv sub aspectul lipsei datoriilor la bugetul de stat si bugetul local.
7.2.) - Hotarand astfel , instanta fondului a avut in vedere adresa inregistrata la dosar la 5.10.2011 , fila 45 , prin care Administratia Finantelor Publice a municipiului Ramnicu Sarat confirma ca societatea parata nu figureaza cu datorii la bugetul de stat si local la data de 2.09.2009.
7.3.) - De necontestat , ulterior pronuntarii sentintei atacate , pe fondul investigatiilor efectuate de catre reclamanta , Administratia Finantelor Publice a municipiului Ramnicu Sarat face cunoscut cu adresa nr.14920 din 10.11.2011 ca la data de 2.09.2009 , parata avea o datorie la bugetul local de 143 lei , dar si un sold TVA de recuperat de la stat in suma de 95.270 lei ( aspect reconfirmat , la cererea tribunalului si cu adresa nr.5614 din 23.03.2012 ( fila 33) .
7.4.) - Or , in contextul expus , in raport de situatia financiara a societatii parate , prin raportare la cele doua datorii reciproce : 143 lei ( parata catre stat ) si respectiv 95.270 lei ( statul catre parata ) , tribunalul apreciaza , fundamentat si pe regula compensatiei, ca sprijinul financiar acordat paratei nu poate fi calificat drept necuvenit.
8.) - Solutia tribunalului
Pentru considerentele expuse , apreciindu-se asupra legalitatii si temeiniciei sentintei atacate , sub motivarea retinuta in baza inscrisurilor noi depuse la dosar , s-a respins recursul ca neintemeiat , in baza art.312 alin.1 Cod procedura civila.
Pronuntata de: Tribunalul Buzau - Decizie nr. 61 din data 30.05.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Buzau    Sprijin financiar    OUG 123/2006    Judecatoria Ramnicu Sarat    Agent economic
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Promisiune bilaterala de cesiune de parti sociale. Denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 2144 din 4 noiembrie 2020

ICCJ: Cu privire la rezolvarea aspectelor accesorii divortului, instanta de judecata poate consfinti acordul de mediere avand acest obiect.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 251/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 158/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 159 alin. (3) teza a doua din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 117/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 375 si art. 377 din Codul de procedura penala, cu referire la art. 38 din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Natura juridica a avizului tehnic de racordare. Retea de distributie a energiei electrice. Efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1282 din 30 iunie 2016

Incidenta motivului prevazut de dispozitiile art. 304 pct. 8 din Codul de procedura civila din 1865. Recurs. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1395 din 20 septembrie 2016

Profit nerealizat. Stabilirea cuantumului despagubirilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 98/2012

Transformare daune cominatorii in daune compensatorii
Pronuntaţă de: Judecatoria Patarlagele - Sentinta civila nr.56 din data 17.05.2011Articole Juridice

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I � in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Accesul la justitie. Asistenta judiciara (gratuita) prin avocat
Sursa: UNBR

Decizia Consiliului de inghetare a fondurilor Melli Bank a fost confirmata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Sprijin financiar pentru producatorii agricoli din sectoarele legume-fructe si agricultura ecologica
Sursa: Infolegal.ro