din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3782 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Spete Contraventii » Reexaminare sanctiune contraventionala. Sesizare introdusa de persoana lipsita de calitate

Reexaminare sanctiune contraventionala. Sesizare introdusa de persoana lipsita de calitate

  Publicat: 16 Oct 2012       6213 citiri        Secţiunea: Spete Contraventii  


Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
La data de 20.01.2011, pe rolul Judecatoriei R. S. a fost inregistrata sub nr. 208/287/2011 sesizarea formulata de Inspectoratul Judetean B., prin care s-a solicitat reexaminarea sanctiunii contraventionale aplicate prin procesul verbal seria AP nr. 1201591 incheiat la data de 06.10.2009 de Politia Mun. prin care contravenientului P. C. i s-a aplicat amenda in suma de 120 lei in baza art. 99 al. 1 lit. b din OUG nr. 195/2002 rep.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Act procedural prin care organul de urmarire penala, instanta de judecata, in procese penale sau civile, ori alt organ de jurisdictie dispune ca o persoana sa se prezinte in fata sa la o data determinata, in legatura cu un proces.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mod de sesizare a organelor de urmarire penala, prevazut in sectiunea I, cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala.
Bunuri materiale, activitati sau actiuni, proiecte, pe care o banca accepta sa le crediteze
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;


Initial, cauza a fost inregistrata sub nr. 5/247/2010 la Judecatoria I. care, prin sentinta civila nr. a admis exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei I. si a declinat competenta de solutionare a sesizarii in favoarea Judecatoriei B..


Prin sentinta civila nr., pronuntata in dosarul nr., Judecatoria B. a admis exceptia necompetentei teritoriale a instantei, invocata din oficiu si a declinat cauza in favoarea Judecatoriei R. S.


Pentru a hotari astfel, Judecatoria B. a retinut in considerentele hotararii ca din procesul-verbal de contraventie seria AP nr. rezulta ca locul comiterii contraventiei este localitatea R. S. si in conformitate cu dispozitiile art. 9 al. 3 din OG nr. 2/2001 instanta competenta sa solutioneze cauza este cea pe a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia.


In sprijinul sesizarii I.P.J B. a depus la dosarul cauzei inscrisuri : procesul-verbal de contraventie, somatia nr. emisa de Primaria com. B. de J., titlu executoriu nr..


La termenul din, contravenientul, desi legal citat, nu s-a prezentat in instanta. Insa, la dosarul cauzei a fost depusa, prin posta, copia chitantei nr., din care rezulta ca acesta a achitat amenda aplicata prin procesul-verbal mentionat.


Din verificarea inscrisurilor de la dosar instanta a retinut urmatoarele :


Contravenientul P. C. a fost sanctionat cu amenda contraventionala in suma de 120 lei in baza art. 99 al. 1 pct. 8 din OUG nr. 192/2002 rep, prin procesul verbal de contraventie seria AP nr. incheiat de Politia R. S.


Potrivit prevederilor art. 9 din OG. nr. 2/2001 rep., in cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanta de judecata pe a careia raza teritoriala s-a savarsit contraventia, in vederea inlocuirii sanctiunii amenzii cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, tinandu-se seama de partea din amenda care a fost achitata.


Din interpretarea dispozitiilor legale mentionate rezulta ca sesizarea instantei poate fi facuta de IPJ din care face parte agentul constatator, in speta, IPJ B. intrucat procesul verbal a fost incheiat de un agent din cadrul politiei mun. R.S., jud. B.


Fata de aceste dispozitii legale si de imprejurarea ca procesul-verbal este intocmit de Politia R. S., la termenul de judecata din data de, cand procedura de citare a partii a fost legal indeplinita, instanta a invocat din oficiu exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentei IPJ B..


Instanta a ramas in pronuntare asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale a petentei, avand in vedere dispozitiile art. 137 C.p.c. potrivit carora instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si a celor de fond care fac de prisos, in tot sau in parte, cercetarea in fond a pricinii.


Analizand exceptia invocata instanta prin prisma dispozitiilor art. 9 al. 3 din OG nr. 2/2001 rep., citate mai sus, avand in vedere ca procesul verbal de contraventie a fost incheiat de Politia R. S., organul din care face parte agentul constatator este IPJ B. si acesta avea legitimare procesuala pentru a sesiza instanta si nu IPJ B. - institutia de la domiciliul contravenientului -


Intrucat lipsa calitatii procesuale - active sau pasive - este o exceptie de fond , peremptorie, instanta o va admite si pe fond va respinge sesizarea .


Chiar si in conditiile in care sesizarea ar fi putut fi analizata pe fond, fata de imprejurarea ca s-a facut dovada achitarii amenzii sesizarea ar fi urmat sa fie respinsa ca ramasa fara obiect .


Fata de cele de mai sus, instanta va admite exceptia si va respinge sesizarea ca fiind introdusa de o persoana lipsita de calitate .


Instanta:


Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a IPJ B., invocata din oficiu de instanta.


Respinge sesizarea privind inlocuirea cu prestarea unei activitati in folosul comunitatii a amenzii in suma de 120 lei aplicata prin procesul-verbal de contraventie seria AP nr. din data de incheiat de Politia R. S. , jud. B. prin care contravenientul P. C. a fost sanctionat in baza art. 99 al. 1 pct. 8 din OUG nr. 192/2002 rep., ca fiind introdusa de o persoana fara calitate .


Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare .

Pronuntata de: Judecatoria Ramnicu Sarat - Sentinta penala nr. 208 din data 19.07.2011


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Ramnicu Sarat    Exceptia necompetentei teritoriale    Sanctiune contraventionala    Proces-verbal de contraventie    OG 2/2001    OUG 192/2002    Persoana lipsita de calitate    Lipsa calitatii procesual pasive
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Invocarea exceptiei de necompetenta teritoriala dupa primul termen de judecata
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Decizia nr. 640/2020

Efectele prorogarii legale de competenta in situatia in care cererea reconventionala este disjunsa de cererea principala
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 222 din 23 ianuarie 2015

Conflict negativ de competenta ivit in cazul competentei facultative
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 271 din 29 ianuarie 2015

Conflictul de legi in timp in cazul executarii silite
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 475 din 17 februarie 2015

Actiunea avand ca obiect obligatia de predare a unui bun mobil prin anticipatie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 534 din 17 februarie 2015

Invocarea exceptiei necompetentei teritoriale. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2224 din 12 iunie 2014

Competenta teritoriala alternativa. Invocarea exceptiei de catre instanta
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 4265 din 30 octombrie 2012

Acord de mediere. Reincredintarea minorului si sistarea pensiei de intretinere
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnic Sarat, Sentinta civila nr. 662 din 18.03.2011

Acord de mediere. Impartirea bunurilor comune inaintea ramanerii irevocabile a hotararii de divort.
Pronuntaţă de: Judecatoria Ramnicu Sarat, Sentinta civila nr. 156 din 21.01.2011

Majorare impozite si taxe locale datorate de persoane juridice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.326 din data 14.02.2011Articole Juridice

Cum se poate contesta o sanctiune a ANSPDCP (Autoritatii de supraveghere)?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Notiunea de ´┐Żdomiciliu´┐Ż in dreptul muncii
Sursa: Larisa Stefana Mihalache