din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4430 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Invocarea exceptiei necompetentei teritoriale. Conditii si efecte

Invocarea exceptiei necompetentei teritoriale. Conditii si efecte

  Publicat: 03 Oct 2014       13323 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Potrivit art. 130 alin. (3) din noul Cod de procedura civila, necompetenta de ordine privata poate fi invocata doar de catre parat prin intampinare sau, daca intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Denumire data monedei unice europene.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Denumire data monedei unice europene.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Denumire data monedei unice europene.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.

Daca paratul nu a invocat exceptia necompetentei teritoriale, in conditiile prevazute de art. 130 alin. (3) NCPC, instanta trebuie sa constate ca este competenta, neputand-o invoca din oficiu, intrucat prin lege s-a urmarit ca exceptia necompetentei teritoriale relative sa fie lasata doar la indemana paratului, nu si la aprecierea instantei.

Prin actiunea inregistrata sub nr. xx85/288/2013 pe rolul Judecatoriei Ramnicu Valcea, Sectia civila, reclamantul C.B. a chemat in judecata pe paratii M.M.E. si M.L., solicitand instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa se dispuna instituirea interdictiei de a instraina sau greva cu orice sarcina imobilul apartament cu numarul 28, situat in Bucuresti, str. P. nr. 62, precum si asupra oricarui imobil detinut in proprietate de catre parati, pana la achitarea imprumutului in suma de 117.000 Euro.

In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca la data de 13.02.2013 intre parti s-a incheiat un contract de imprumut cu titlu gratuit, paratii asumandu-si prin contract obligatia ferma de a restitui suma imprumutata pana la data de 02.04.2013.

Reclamantul a mai aratat ca, desi creanta in valoare de 117.000 Euro nu a ajuns la scadenta, solicita instituirea asupra imobilului proprietatea paratilor a interdictiei de instrainare, ca o masura de siguranta ca suma imprumutata va fi restituita si ca paratii nu vor incerca sa isi instraineze bunurile imobile tocmai pentru a se sustrage de la obligatia pe care si-au asumat-o si de a evita o eventuala urmarire silita asupra bunurilor.

Judecatoria Ramnicu Valcea, Sectia civila, prin sentinta civila nr. 4066 din 19 aprilie 2013, a admis exceptia necompetentei sale teritoriale invocata din oficiu si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti, retinand ca in raport de dispozitiile art. 107 NCPC, cererea de chemare in judecata se introduce la instanta in a carei circumscriptie domiciliaza paratul, daca legea nu prevede altfel si avand in vedere ca paratii isi au domiciliul in Bucuresti, in circumscriptia careia se afla situat de altfel si imobilul.

Prin sentinta civila nr. 2401 din 18 martie 2014, Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, Sectia civila, a admis exceptia necompetentei sale teritoriale si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Ramnicu Valcea, retinand ca Judecatoria Ramnicu Valcea nu putea sa ridice din oficiu in cauza exceptia necompetentei sale teritoriale intrucat in cauza competenta este de ordine privata si nu de ordine publica.

A constatat intervenit conflictul negativ de competenta si a inaintat cauza la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru solutionarea acestuia.

Inalta Curte, constatand existenta unui conflict negativ de competenta ivit intre cele doua instante, care se declara deopotriva necompetente in a solutiona pricina, in temeiul dispozitiilor art. 135 alin. (1) din NCPC, a pronuntat regulatorul de competenta, stabilind competenta teritoriala de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Ramnicu Valcea, pentru urmatoarele considerente:

Instanta retine ca obiectul litigiului il constituie instituirea interdictiei de a instraina sau greva cu orice sarcina imobilul apartament cu numarul 28, situat in Bucuresti, str. P. nr. 62, precum si asupra oricarui imobil detinut in proprietate de catre parati, pana la achitarea imprumutului in suma de 117.000 Euro.

Se constata ca Judecatoria Ramnicu Valcea a fost investita cu judecarea unei actiuni civile al carei obiect il constituie obligatia de a nu face, deci cu o actiune personala.

Art. 107 din NCPC arata ca in cazul actiunilor personale competenta apartine instantei in circumscriptia careia domiciliaza paratii, astfel ca in cauza suntem in prezenta unei competente teritoriale de ordine privata, iar nu de ordine publica.

Art. 130 alin. (3) din NCPC prevede ca "Necompetenta de ordine privata poate fi invocata doar de catre parat prin intampinare sau, daca intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante", situatie in care aceasta exceptie nu putea sa fie invocata de instanta.

Se retine ca, in speta, dispozitiile art. 131 din NCPC trebuie interpretate in sensul ca, daca paratii nu au invocat exceptia necompetentei teritoriale, Judecatoria Ramnicu Valcea trebuia sa constate ca este competenta tocmai pentru acest motiv, intrucat prin lege s-a urmarit ca exceptia necompetentei teritoriale relative sa fie lasata doar la indemana paratului, nu si la aprecierea instantei.

In raport de considerentele anterior expuse, de obiectul cererii de chemare in judecata obligatia de a nu face, Inalta Curte a apreciat ca actiunea dedusa judecatii este o actiune personala, guvernata de norme cu caracter de ordine privata ce reglementeaza materia competentei teritoriale alternative, in baza carora reclamanta are optiunea alegerii intre mai multe instante deopotriva competente, dreptul de a contesta alegerea revenind exclusiv paratului in conditiile prevazute de dispozitiile art. 130 alin. (3) din NCPC, astfel incat invocarea exceptiei necompetentei teritoriale de catre Judecatoria Ramnicu Valcea s-a facut cu incalcarea dispozitiilor legale precitate.

In atare situatie, fata de considerentele expuse si de dispozitiile art. 131 si art. 135 alin. (4) din NCPC, Inalta Curte a stabilit ca in litigiul promovat de reclamantul C.B. impotriva paratilor M.M.E. si M.L., competenta teritoriala de solutionare apartine Judecatoriei Ramnicu Valcea.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2224 din 12 iunie 2014


Citeşte mai multe despre:    Conflict negativ de competenta    Competenta teritoriala    Contract de imprumut    Exceptia necompetentei teritoriale    Obligatia de a nu face
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict de competenta functionala intre sectiile instantei. Actiune introdusa de personalul silvic. Determinarea naturii juridice a actelor contestate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Sentinta civila nr. 8/3.03.2020

Competenta teritoriala. Locul savarsirii infractiunii. Marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 93 din 20 februarie 2020

Conflict negativ de competenta ivit intre instanta civila si instanta de contencios administrativ. Despagubiri pentru lipsa de folosinta a terenului apartinand fondului forestier. Natura civila a pretentiilor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 90 din 16 ianuarie 2020

Conflict de munca cu element de extraneitate. Competenta teritoriala. Conflict negativ de competenta
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 208 din 28 ianuarie 2020

Dispozitia contestata priveste modificarea contractului de munca sub aspectul salarizarii ceea ce caracterizeaza litigiul ca fiind un conflict de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 6 din data de 22 Ianuarie 2019

Angajarea raspunderii patrimoniale a angajatorului pe calea de drept comun. Incetarea raportului de serviciu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 719 din data de 25.08.2020

Pretentiile intemeiate pe un contract de bursa. Inexistenta unor raporturi de munca ale partilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 43 din data de 02 Septembrie 2020

Tranzactia incheiata intre salariat si angajator priveste raporturi juridice de dreptul muncii. Aceasta prevede modul in care se vor stinge datoriile existente, derivate din contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 9 din data de 04 Februarie 2019Articole Juridice

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Cum isi pot schimba cetatenii romani numele pe cale administrativa?
Sursa:

Profesionistii, indiferent de statutul lor juridic sunt supusi regulilor de drept civil
Sursa: Avocat Lacatus Igor

Recuperare creante in domeniul transporturilor. Temei legal si Proceduri
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Ordonanta de declinare de competenta a organului de urmarire penala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Competenta teritoriala a instantelor judecatoresti in materie penala. Art. 41 - 42 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Exceptiile de necompetenta. Art. 47 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro