din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1918 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Formula de calcul pentru pensionari nevazatori. Recalculare pensie. Legea 19/2000

Formula de calcul pentru pensionari nevazatori. Recalculare pensie. Legea 19/2000

  Publicat: 23 Oct 2012       10149 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta civila nr.1116/12.11.2010 Tribunalul Braila a respins ca nefondata actiunea formulata de reclamantul DI, in contradictoriu cu parata C.J.P.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Acea persoana pe care mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale, o impiedica total sau ii limiteaza accesul cu sanse egale la viata sociala,
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.


Impotriva acestei sentinte a declarat recurs contestatorul D.I. invederand aceleasi critici si aspecte invocate ca si la instanta de fond:


Reclamantul a criticat procedura de recalculare in raport de durata stagiului de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual.


Notiunea de stagiu complet de cotizare isi are sediul materiei in disp. art.77 din Legea 19/2000.


Stagiul complet de cotizare este numarul de ani prevazut de lege, la care se imparte numarul total de puncte realizate, care provine din stagiul de cotizare realizat de parte in vederea determinarii punctajului mediu anual.


Astfel, potrivit disp. art.77 al.1 din Legea 19/2000, punctajul mediu anual realizat de asigurat in perioada de cotizare se determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din insumarea punctajelor anuale realizate in perioada de cotizare la numarul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare prevazut de anexa 3.


In cazul persoanelor ale caror drepturi au fost stabilite anterior intrarii in vigoare a Legii 19/2000 durata stagiului complet de cotizare este reglementata prin disp. OUG nr.4/2005 si actele normative la care aceasta face trimitere expresa.


Astfel, potrivit disp.art.4 din OUG nr.4/2005 determinarea punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii se face pe baza datelor elementelor si informatiilor din documentatiile de pensie aflate in pastrarea caselor teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor HG nr.1550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare in vederea recalcularii pensiilor din sistemul public stabilite in fostul sistem al asigurarilor sociale de stat potrivit legislatiei anterioare datei de 1.04.2001 in conformitate cu principiile Legii nr.19/2000.


In raport de specificul cauzei in speta de fata se impune utilizarea unui stagiu complet de cotizare in conformitate cu prev.art.47 al.2 din Legea 19/2000, deoarece dispozitiile Legii 19/2000 in raport de care s-a efectuat si recalcularea reglementata prin OUG nr.4/2005, prevede utilizarea unui asemenea stagiu de cotizare mai favorabil pentru cei pensionati in baza Legii nr.19/2000 in raport cu cei 15 ani anterior mentionati.


Conform disp. art.77 al.2 din Legea 19/2000, in situatia asiguratilor prevazuti la art. 43 si 47 la stabilirea punctajului mediu anual conf.al.1 se iau in considerare stagiile de cotizare prevazute la aceste articole.


In speta in discutie sunt aplicabile prevederile legale, deoarece contestatorul a realizat stagii de cotizare ca nevazator, dupa cm rezulta din copia certificatului de incadrare in grad de handicap din care rezulta clar ca handicapul este dobandit inainte de a fi salariat, codul bolii si faptul ca gradul de handicap este grav.


Potrivit art. 47 al.1 lit.a din Legea 19/2000 persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare in conditiile de handicap preexistent calitatii de asigurat in functie de gradul handicapului, beneficiaza de reducerea stagiilor de cotizare si a varstei standard de pensionare prevazute in anexa 3.


Conform art. 47 al.2 din Legea 19/2000, asiguratii nevazatori beneficiaza de pensie pentru limita de varsta daca au realizat ca nevazator cel putin o treime din stagiul complet de cotizare prevazut de lege.


Prin urmare in conditiile in care disp.art.77 prevad ca se utilizeaza stagiile de cotizare prevazute de art.47, in conditiile in care in aceste dispozitii legale se face referire la o treime din stagiul complet de cotizare prevazut de lege, fiind singura trimitere pe care textul de lege o face despre stagiul complet de cotizare, inseamna ca pentru calcularea punctajului mediu anual in cazul contestatorului, stagiul complet de cotizare ce trebuie realizat este echivalentul unei treimi din stagiul complet de cotizare de 30 de ani (prev.de art.8 din Legea 3/1977 si din anexa 3 a Legii 19/2000 la data intrarii in vigoare a legii), respectiv de 10 ani.


Verificand sentinta recurata prin prisma motivelor de recurs invocate si a celor de ordine publica Curtea retine urmatoarele:


Reclamantul a solicitat emiterea unei noi decizii de pensie conform OUG nr.4/2005, de recalcularea drepturilor sale de pensie prin utilizarea unui stagiu complet de cotizare de 10 ani. Reclamantul s-a pensionat pentru limita de varsta si munca depusa in baza Legii nr. 57/1992 din 01.01.1996. Fiind pensionat conform legii anterioare conform OUG nr.4/2005 si HG nr. 1550/2004 drepturile sale au fost recalculate. OUG nr. 4/2005 priveste recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat . Ordonanta a fost data in aplicarea principiului ``la conditii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul iesirii la pensie``, astfel ca se recalculeaza toate pensiile stabilite in baza legii vechi (art.1) pentru respectarea Legii 19/2000 (punctaj mediu anual si cuantum). Determinarea punctajelor si a cuantumului fiecarei pensii se face cu respectarea H.G. nr.1550/2004 si a Legii 19/2000. Practic se aplica aceeasi formula de calcul pentru toate pensiile indiferent de data iesirii la pensie ( legea veche/legea noua).


Conflictul ce apare intre reclamant si C.J.P. Braila consta in aceea ca reclamantul solicita aplicarea art. 47 alin.2 Legea nr. 19/2000, respectiv impartirea punctajului total la 10, iar C.J.P. Braila sustine ca punctajul total se imparte la 15, acesta fiind stagiul complet de cotizare conform A.4.3. din Normele Tehnice 5377/16.11.2004 emise de CNPAS.


Potrivit dispozitiilor art. 47al.1 Legea nr. 19/2000 Legea nr. 19/2000 asiguratii nevazatori beneficiaza de pensie pentru limita de varsta, indiferent de varsta, daca au realizat ca nevazatori cel putin o treime din stagiul complet de cotizare prevazut de lege. Aceasta este dispozitia Legii 19/2000 privind nevazatorii, dispozitie in legatura cu care Casa de Pensii sustine ca nu e aplicabila reclamantului. Aceasta inseamna ca pentru nevazatorii pensionati pe legea veche punctajul total se imparte la 15, iar pentru nevazatorii pensionati dupa Legea 19/2000 punctajul total se imparte la 10. Aceasta in conditiile in care OUG nr. 4/2005 isi propune sa recalculeze pensiile tocmai pentru aplicarea aceluiasi regim si pentru a beneficia de conditii egale indiferent de data iesirii la pensie, iar pe de alta parte principiul OUG nr. 4/2005 este acela de a respecta Legea nr. 19/2000, adica punctajul si calculul se realizeaza conform Legii 19/2000.


Daca ar fi acceptata teza propusa (si aplicata) de CJP Braila ar insemna ca in fapt nu este desfasurata nicio recalculare conform OUG nr. 4/2005, respectiv lucrurile au ramas exact ca inainte de recalculare. Astfel, anterior OUG nr. 4/2005 punctajul total s-ar imparti la 15 si ulterior recalcularii tot la 15 si aceasta, dincolo de faptul ca, am ignora singura ratiunea pentru care a fost instituita OUG nr.4/2005, egalizarea regimurilor de stabilire a pensiilor.


Art.47 alin.2 din Legea nr. 19/2000 ar insemna, in teoria Casei Judetene de pensii, sa fie valabil doar pentru nevazatorii carora li s-au deschis dreptul la pensie dupa 1 aprilie 2001, ceea ce nu poate fi acceptat, pentru ca OUG nr. 4/2005 este data tocmai pentru aplicarea regulilor din Legea 19/2000 si pentru pensionarii iesiti la pensie pe legea veche.


De asemenea, nu pot fi retinute explicatiile intimatei conform carora este explicata de normele tehnice de aplicare a prevederilor HG nr.1550/2004 in masura in care normele sunt date in alt sens decat dispozitiile OUG nr.4/2005 nu pot fi avute in vedere.


Prin urmare, cum ce se face prin operatiunea de recalculare a pensiilor vechi (prin OUG nr.4/2005) este trecerea la acelasi algoritm, la acelasi calcul, conform Legii nr. 19/2000.


In cauza de fata stagiul complet de cotizare este de 10 ani, conform art. 47 alin.2, aceasta fiind formula de calcul pentru nevazatori a Legii nr. 19/2000, iar in fapt reclamantul a lucrat mai mult decat atat. Aceasta insa nu va duce la impartirea numarului de ani lucrati ci la stagiul complet de cotizare pentru ca astfel ar insemna ca fiecare an lucrat sa duca la impartirea punctajului total la un numar mai mare, adica la diminuarea pensiei. Impartirea se face la stagiul complet de cotizare, conform legii, si nu la stagiul total realizat de reclamant.


Art. 47 alin.1 lit.b si art. 47 alin.2 prevad stagiul complet de cotizare derogator de 1/3 din stagiul complet de 30 de ani. De asemenea, instanta nu poate sa retina nici motivarea ca art. 47 alin.2 se refera doar la reducerea varstei de pensionare standard deoarece arata clar care este conditia ce trebuie indeplinita obligatoriu, adica 1/3 din stagiul complet de cotizare, iar primul alineat al acestui text spune clar ca se reduc stagiile de cotizare si varstele astfel se poate concluziona ca o persoana cu handicap grav are un stagiu complet de cotizare de 1/3 din stagiul complet de cotizare, la fel ca si persoanele prevazute de lege.


Ca atare, fata de aceste considerente, conf.art.89 din Legea 19/2000, pentru indreptarea situatiei nelegale evidentiata in modul de calcul al punctajului pensiei reclamantului, urmeaza ca intimata sa fie obligata sa emita decizie revizuita. Conform art.89 ``in situatia in care se constata erori in stabilirea si in plata drepturilor de pensie, se vor opera revizuirile si modificarile legale, atragand, dupa caz, raspunderea celor vinovati``.


Cu privire la celelalte capete de cerere acestea urmeaza insa a fi respinse, reclamantului cuvenindu-i-se drepturile recalculate doar de la data cererii sale si nu de la data la care acestea i se cuveneau, motiv pentru care nici dobanzile nu puteau curge conf.art.83(4) din Legea 19/2000.


Conform art.312 C.pr.civ., urmeaza a se admite recursul declarat de reclamantul D.I. impotriva sentintei civile nr.1116/12.11.2010 a Tribunalului Braila pe care o va modifica in tot, in sensul ca;


Va admite in parte actiunea .


Va obliga parata CJP Braila sa emita decizie de pensionare revizuita, cu luarea in considerare a stagiului complet de cotizare de 10 ani.


Va respinge celelalte capete de cerere ca nefondate.

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 285 din data 17.02.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Stagiu de cotizare    Legea 57/1992    Drepturi de pensie    Punctaj mediu anual    Pensie    Pensionar    Pensie pentru limita de varsta    Legea 3/1977    Legea 19/2000    Nevazator    Certificat de incadrare in grad de handicap    OUG 4/2005    HG 1550/2004    Recalculare pensie
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta �inscrisuri noi�
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Contestatie impotriva deciziei privind acordarea pensiei, valoarea probanta a inscrierilor efectuate in carnetul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 120/2021

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019Articole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II � pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (I � in general)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului � masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu