din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4834 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Acordare spor de instanta. Specialisti IT din cadrul instantelor judecatoresti

Acordare spor de instanta. Specialisti IT din cadrul instantelor judecatoresti

  Publicat: 23 Oct 2012       5876 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Prin sentinta civila nr.2030/15.10.2010 Tribunalul Galati s-a admis actiunea formulata de reclamantii V.I.L., F.F.C, si R.V. in contradictoriu cu parata C.A., ca fiind nefondata.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Indicator rezultat din analiza raportului unor aspecte diferite din activitatea unei societati, cum ar fi coeficientul de randament, coeficientul de rotatie, de solvabilitate, rentabilitate, lichiditate etc.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
O interfata care este capabila sa incarce, pe rand,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitatea infractiunilor savarsite pe un teritoriu determinat, intr-o anumita perioada.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Indicator rezultat din analiza raportului unor aspecte diferite din activitatea unei societati, cum ar fi coeficientul de randament, coeficientul de rotatie, de solvabilitate, rentabilitate, lichiditate etc.
Indicator rezultat din analiza raportului unor aspecte diferite din activitatea unei societati, cum ar fi coeficientul de randament, coeficientul de rotatie, de solvabilitate, rentabilitate, lichiditate etc.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloc procesual care da posibilitatea de a se invoca unele stari de fapt si situatii (lipsa unui martor, a unor acte) pe care instanta trebuie sa le solutioneze imediat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.


Impotriva acestei hotarari au declarat recurs reclamantii V.I.L., F.F.C. si R. V. considerand-o nelegala si netemeinica pentru urmatoarele motive:


- Instanta a interpretat eronat disp. Legii 97/2008 intrucat la intrarea in vigoare a legii, salariul de baza al specialistilor IT din cadrul instantelor judecatoresti, potrivit nr.crt.28 de la lit.A se stabileste noul coeficient de multiplicare nu si valoarea de referinta.


- In ceea ce priveste acordarea sporului de instanta prev. de OUG nr.8/2007 considera ca Legea 97/2008 nu a modificat decat salariul de baza al grefierilor informaticieni si denumirea functiei acestora, de specialisti IT fara sa abroge art.3 (5) OUG nr.8/2007 ci doar punct .8 al articolului 3.


In concluzie au solicitat admiterea recursului, modificarea hotararii instantei de fond in sensul admiterii actiunii asa cum a fost formulata.


Intimata C. A. Galati a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea recursului ca nefondat si mentinerea hotararii instantei de fond ca fiind legala si temeinica.


Analizand hotararea recurata prin prisma criticilor formulate de recurenti cat si sub toate aspectele de fapt si de drept, in conf. cu disp.art.304 indice 1 Cod procedura civila, Curtea apreciaza ca recursul este nefondat pentru urmatoarele considerente:


Pana la intrarea in vigoare a Legii nr.95/2008 privind aprobarea OUG nr.100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, drepturile salariale ale recurentilor se stabileau in functie de valoarea de referinta sectoriala prevazuta pentru grefieri de OG nr.8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei.


In statutul personalului auxiliar de specialitate reclamantii erau numiti grefieri informaticieni beneficiind de drepturile salariale prevazute pentru aceasta categorie profesionala prin OUG nr.8/2007.


Legea 97/2008 a modificat Legea 45/2007 prin care a fost aprobata OUG nr.27/2008 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si alte categorii de personal din sistemul justitiei introducandu-se reglementari speciale privind stabilirea drepturilor salariale pentru specialisti IT care isi desfasurau activitatea la instantele judecatoresti, acordandu-se coeficientul de multiplicare din grila de salarizare a judecatorilor.


Este adevarat ca, punctul 16 din Legea 97/2008 modifica art.11 alin.2 din OUG nr.27/2008 conform caruia ,,salariul de baza pentru specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, precum si pentru specialistii in domeniul informatic din aparatul propriu al Ministerului Justitiei, al C.S.M. si al Parchetului de pe langa I.C.C.J., precum si de la instante si parchete se stabileste potrivit nr.crt.28 de la lit.A din anexa.


De asemenea, specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism,precum si specialistii din domeniul informatic din aparatul propriu al M.J.,al.C.S.M. si al Parchetului de pe langa I.C.C.J. beneficiaza si de celelalte drepturi salariale prevazute de lege pentru categoria profesionala din care fac parte, dupa caz.


Specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism beneficiaza si de prev.art.23.


Insa, analizand anexa 1 la care face referire art.11 al.2 din OUG nr.27/2006, instanta constata ca aceasta cuprinde atat valoarea de referinta sectoriala cat si coeficientul de multiplicare contrar celor sustinute de recurenti.


Odata cu intrarea in vigoare a Legii 97/2008, pentru specialistii IT s-a modificat modul de calcul al salariului de baza, drepturile salariale ale acestora au fost stabilite asa cum erau prevazute pentru judecatorii si procurorii care aveau peste 3 ani vechime, in conf. cu disp.nr.crt.28 de la lit. A din anexa la OUG nr.27/2006, indiferent de vechimea in specialitatea avuta sau de nivelul instantei sau parchetului la care functionau, respectiv pe baza unui coeficient de multiplicare crescut si a valorii de referinta sectoriala care li se aplica judecatorilor la stabilirea indemnizatiei de incadrare lunara.


Prin intrarea in vigoare a Legii 97/2008, reclamantilor recurenti li s-a modificat salarizarea in sensul ca au beneficiat de o noua incadrare corespunzatoare unei noi valori de referinta si unui nou coeficient de multiplicare, cum corect a retinut si instanta de fond .


Sustinerea recurentilor ca li se cuvine sporul de instanta prev.de OG nr.8/2007, nu este intemeiata.


Este adevarat ca potrivit disp.art.3 alin.1 din Legea 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea este format din grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentaristi, grefieri arhivari, grefieri registratori si specialisti IT.


Insa, prin intrarea in vigoare a Legii 97/2008 salariul de baza pentru recurenti este calculat in conformitate cu prevederile OUG nr.27/2006 si nu pot beneficia si de disp. privind calcularea salariului de baza prevazute in beneficiul celuilalt personal auxiliar de specialitate, altul decat specialistii IT, salariat in baza altui act normativ, respectiv OG nr.8/2007.


Or, recurentii nu puteau beneficia si de disp.art.3 al.1, 4 si 5 din OG nr.8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei, intrucat salariile de baza ale acestora erau calculate in conf. cu disp. OUG nr.27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei.


Asadar, salariul de baza pentru specialistii IT din cadrul instantelor judecatoresti se stabileste pe baza valorii de referinta sectoriala stabilita pentru judecatori si a coeficientului de multiplicare prev.la nr. crt.28 de la lit.A din anexa din OG nr.27/2006, la care se adauga sporurile prevazute de disp.art.13,16,22 din OG nr.8/2007, respectiv sporul de vechime in munca, sporul de fidelitate si sporul pentru conditii deosebite de munca, grele, vatamatoare sau periculoase.


Intentia legiuitorului a fost ca specialistii IT sa beneficieze la stabilirea salariului de baza atat de coeficientul de multiplicare cat si de valoarea de referinta sectoriala acordata unui magistrat nu si de valoarea de referinta sectoriala si sporul de instanta de care beneficiaza personalul auxiliar de specialitate prev.de Ordonanta nr.8/2007, intrucat s-ar ajunge ca specialistii IT sa aiba salarii mai mari decat magistratii desi nu au raspunderea acestei categorii de personal.


Practica judiciara depusa la dosar de reclamanti nu poate constitui temei de drept pentru instanta, avand doar valoare de jurisprudenta (de altfel, este vorba de


sentinte definitive fara a purta mentiunea ca sunt si irevocabile, deci au putere de lucru judecat relativa).


Mai mult, Curtea Europeana a Drepturilor Omului, prin hotararea pronuntata la data de 6 decembrie 2007 in cauza Beian impotriva Romaniei, a precizat faptul ca, divergentele de jurisprudenta constituie, prin natura, consecinta inerenta a oricarui sistem judiciar care se bazeaza pe un ansamblu de instante de fond avand autoritate asupra competentei lor teritoriale iar rolul de a reglementa aceste contradictii ale jurisprudentei revine instantei supreme.


Fata de toate considerentele expuse mai sus, Curtea apreciaza ca in cauza nu devine incident motivul de recurs prev. de art.304 pct.9 Cod procedura civila si in temeiul disp.art.-312 al.1 Cod procedura civila, se va respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantii V.I.L., F.F.C. si R.V. impotriva sentintei civile nr.2030/15.10.2010 pronuntata de Tribunalul Galati.

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 516 din data 10.03.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Legea 97/2008    CEDO    OUG 27/2008    OG 8/2007    Tribunalul Galati    Judecator    Spor de vechime in munca    Spor de fidelitate    Spor pentru conditii deosebite de munca    Procuror    Sistemul justitiei    Ministerul Justitiei    Directia Nationala Anticoruptie    Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism    Legea 95/2008    OUG 100/2007    Legea 45/2007    Instanta judecatoreasca    Drepturi salariale    Salariu de baza    Salariat    Angajat    Angajator    Specialist IT    OUG 8/2007    Legea 97/2008    Legea 567/2004    Grefier informatician    Spor de instanta
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta ´┐Żinscrisuri noi´┐Ż
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului ´┐Ż masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv ´┐Ż aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN