din anul 2007, atuul tau de DREPT!
5358 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Cerere somatie de plata

Cerere somatie de plata

  Publicat: 27 Feb 2013       4577 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Pe rol fiind judecarea cererii avand ca obiect somatie de plata formulata de reclamanta SC����., in contradictoriu cu parata SC ����� SRL.
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns consilier juridic V.D. pentru reclamanta si avocat T.M. pentru parata .

Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Termen care defineste creanta
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persaoana care are calificarea profesionala si cunostinte de specialitate si are dreptul sa acorde asistenta juridica sau sa reprezinte partile intr-un proces.
1. Datoria persoanei creditate.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
Stipulatie sau prevedere din cuprinsul unui contract.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Procedura prin care se urmareste realizarea acordului partilor cu privire la stingerea unor litigii cum ar fi in procesele de divort sau in unele pricini de competenta comisiei de judecata.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
1. Comunicare scrisa, adresata ardesata direct sau prin executorul judecatoresc, prin care se cere debitorului executarea obligatiei scadente.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.


Procedura legal indeplinita.


S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care consilier juridic D. D. pentru reclamanta depune la dosar o precizare si avocat T. M. pentru parata depune la dosar intampinare.


Reprezentantii partilor precizeaza faptul ca nu solicita termen pentru a studia actele depuse intrucat acestea au fost comunicate si cunosc continutul actelor.


Constatandu-se cauza in stare de judecata se acorda cuvantul:


Consilier juridic V.D. pentru reclamanta a solicitat admiterea cererii asa cum a fost formulata, cu motivarea ca prin procesul verbal de conciliere se recunoaste creanta .


Avocat T.M. pentru parata a solicitat respingerea somatiei de plata, cu motivarea ca s-a achitat intreg debitul, iar creantele ramase nu sunt certe, lichide si exigibile.


TRIBUNALUL


Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu la data de 13.03.2011, creditoarea a solicitat, in contradictoriu cu debitorul, emiterea unei ordonante cuprinzand somatia de plata cu privire la suma de 380.698,77 lei, din care 129.451,35 lei reprezentand contravaloarea facturilor neachitate la scadenta si 251.247,42 lei reprezentand penalitati de intarziere, calculate pentru fiecare factura in parte, cu cheltuieli de judecata .


In motivarea cererii, creditoarea a aratat ca intre parti au existat raporturi comerciale, incheindu-se in acest sens contractul de furnizare produse nr. 2/146 din 14.01.2010 avand ca obiect vanzarea a 200 de tone de motorina in transe lunare, in beneficiul societatii debitoare, fiind emise facturile fiscale nr. 2001696/19.03.2010; nr. 2001706/19.03.2010; nr. 38020000123/14.05.2010 si nr. 38020000136/31.05.2010 si anexele la aceste facturi .


A sustinut creditoarea ca pentru neplata la timp a facturilor a calculat penalitati de intarziere de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere calculate de la data scadentei, conform prevederilor art.12.2 din contractul incheiat intre parti, precum si faptul ca prin adresele faptul ca debitorul a fost notificata in nenumarate randuri pentru a achita debitul restant, fiind incercata si stingerea litigiului prin conciliere, conform art. 7201 C. pr. civ., debitorul fiind convocat conform procesului verbal de conciliere directa nr.3997/08.09.2010 reprezentanti debitorului prezentandu-se si fiind de acord sa achite esalonat, debitul datorat pana la data de 01.11.2011 insa aceasta nu a inteles sa achite debitul pana la respectiva data, iar la data de 21.10.2010 debitoarea a fost convocata din nou pentru conciliere directa, conform procesului verbal de conciliere directa nr. 5576/10.11.2010, data la care s-a prezentat reprezentantul debitoarei care a recunoscut debitul principal si a fost de acord cu achitarea acestuia cel mai tarziu pana la data de 10.12.2010, recunoscand si penalitatile de intarziere.


Sustine societatea creditoare ca debitorul a dat dovada de rea credinta, acesta neintelegand sa achite contravaloarea facturilor emise nici pana la momentul promovari actiunii.


Reclamanta creditoare a precizat ca sunt indeplinite conditiile solicitate de art. 1 din OG 5/2001privind procedura somatiei de plata, creanta pe care o are fata de debitor fiind certa, lichida si exigibila.


In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile O.G. nr. 5/2001, si art. 112 C. civ, solicitand, de asemenea, judecarea cauzei in lipsa .


In dovedirea cererii, creditoarea a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, sens in care a depus la dosarul cauzei un set de acte aflate la filele 8-35.


Cererea a fost legal timbrata cu 39 lei taxa de timbru si 0,5 lei timbru judiciar.


Prin sentinta nr. 917 din 19 Mai 2011 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. a��a��a��. s-a admis exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Targu Jiu si s-a declinat competenta de solutionare actiunii comerciale avand ca obiect somatia de plata formulata de creditoarea, in contradictoriu cu debitorul, in favoarea Tribunalului Gorj-Sectia Comerciala.


La Tribunalul Gorj dosarul a fost inregistrat sub nr. 14141/95/2011 la data de 06.12.2011 cu termen de judecata la data de 14.12.2011, iar la acest termen de judecata a fost amanat la data de 11.01.2012 la cererea de amanare depusa la dosar de catre parata in vederea angajarii unui aparator.


In sedinta publica din data de 11.01.2012 reclamanta a depus la dosar o precizare la actiunea principala a somatiei de plata prin care precizeaza faptul ca societatea, a achitat din debit suma de 129.451,35 lei, respectiv societatea debitoare mai figureaza in evidentele contabile cu debitul de 251.247,42 lei. S-a precizat ca, SNLO, isi mentine toate celelalte capete de cerere din actiunea principala.


De asemenea in sedinta publica din data de 11.01.2012 parata a depus la dosar intampinare impotriva cererii de chemare in judecata solicitand respingerea acesteia in principal ca ramasa fara obiect, avand in vedere faptul ca debitul a fost achitat prin compensare conform inscrisurilor anexate si solicita incheierea dosarului conform dispozitiilor art. 5 din OG nr. 5/2001, pronuntandu-se o incheierea irevocabila.


Daca se va trece peste aceasta prima teza, in subsidiar, pe fondul cauzei solicita respingerea cererii ca neintemeiata avand in vedere faptul ca aceasta creanta solicitata de reclamanta nu este certa si lichida, aceasta neindeplinind conditiile imperative impuse de art. 379 alin. 3 si 4, pentru ca aceasta creanta sa devina certa si lichida este nevoie de o cercetare mai ampla prin efectuarea unei expertize tehnice judiciare de specialitate contabila, solicitand sa se constate inexistenta creantei solicitate si sa se respinga cererea creditoarei, intrucat nu indeplineste conditiile cerute de aceasta procedura speciala ( OG nr. 5/2001) si sa se emita o ordonanta irevocabila in acest sens.


Debitoarea avand posibilitatea sa-si realizeze dreptul pe calea dreptului comun, in cadrul careia se pot administra toate probatoriile necesare pentru determinarea intinderii creantei.


Dupa cum rezulta din continutul inscrisurilor anexate, debitele solicitate de creditoare prin cererea de chemare in judecata au fost stinse prin compensare.


Parata a precizat ca, astfel cum rezulta din documentele depuse la dosarul cauzei de catre reclamanta, prin procesul verbal de conciliere nr. 5576 din data de 10.11.2010, reprezentantul subscrisei a recunoscut doar debitul principal, nu si penalitatile de intarziere, acestea neputand fi determinate.


In acelasi context considera ca aceasta cerere a fost introdusa prematur, intrucat creanta solicitata nu este certa, lichida si exigibila, conditiile obligatorie impusa de art. 1 din OG 5/2001, cuantumul creantei solicitate nu emana din actul de creanta s-au inscrisuri recunoscute de subscrisa.


In drept, parata invoca dispozitiile art. 82, 115 - 118 Cod procedura civila si pe dispozitiile art. 4 alin. 4 din OG 5/2001.


Tribunalul , analizand actele si lucrarile dosarului, constata si retine urmatoarele:


Intre reclamanta si parata s-a incheiat contractul de furnizare de produse nr.2/146/14.01.2010, avand ca obiect vanzarea cumpararea de motorina.


Reclamanta a vandut paratei marfa contractata conform facturilor depuse la dosar, insusite de parata prin semnatura, necontestate.


Prin procesul verbal de conciliere directa din 10.11.2010 parata recunoaste debitul de 477.685,32 lei conform facturilor existente in sold la data de 10.11.2010, rezultate din contractul de furnizare produse nr.2/146/2010, fara a recunoaste penalitatile de intarziere.


Debitul principal solicitat prin cererea introductiva in cuantum de 129.451,35 lei a fost achitat astfel cum se sustine in precizarea depusa de catre reclamanta, ramanand a analiza cererea de somatie de plata cu privire la penalitatile de intarziere solicitate in cuantum de 251.247,42 lei.


OG nr.5/2001 prin disp. art.1 alin.1 prevede admisibilitatea ordonantei de plata si pentru penalitatile de intarziere datorate potrivit legi.


Prin contractul de furnizare de produse nr.2/146/14.01.2010, semnat de ambele parti, s-a stabilit in art.12.2 ca in cazul in care cumparatorul nu onoreaza facturile in termenul convenit prin contract, acesta are obligatia de a plati ca penalitati o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0.15% din intarziere din plata neefectuata .


Potrivit art.969 cod civil vechi (aplicabil spetei conform art.5 cod civil nou) conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractuale, iar potrivit art.970 cod civil conventiile trebuie executate cu buna credinta .


Cum parata a recunoscut debitul principal prin procesul verbal de conciliere directa, avand in vedere neachitarea debitului la termenul scadent, precum si clauza contractuala din contractul partilor privind penalitatile de intarziere, citate mai sus, se apreciaza ca reclamanta este indreptatita la acordarea penalitatilor de intarziere .


Este de precizat ca parata nu a contestat modul de calcul al penalitatilor si cuantumul, ci a sustinut ca nu datoreaza penalitati de intarziere, lucru neadevarat fata de cele retinute anterior.


Sunt irelevante sustinerile paratei in sensul ca debitul a fost stins prin ordinele de compensare indicate in intampinare, atat timp cat aceste ordine de compensare sunt anterioare procesului verbal de conciliere directa din 10.11.2010 prin care parata recunoaste debitul de 477.685,32 lei.


Fata de cele retinute se va admite cererea de somatie de plata cu precizarea ulterioara.


Vazand si disp. art.274 c.proc.civ.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite cererea de somatie de plata, cu precizarea ulterioara, formulata de reclamanta S N, cu sediul in Rovinari, a��a��a��a��., in contradictoriu cu parata SC a��a��a��, cu sediul in comuna Balesti, a��a��a��...


Ordona paratei sa plateasca reclamantei suma de 251247,42 lei in 30 zile de la comunicarea hotararii.


Obliga parata la 44 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta.


Cu drept de cerere in anulare.


Pronuntata in sedinta publica de la 11 Ianuarie 2012, la Tribunalul Gorj.


Pronuntata de: Tribunalul Gorj, Sentinta civila nr. 4 din 11.01.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Gorj    Somatie de plata    OG 5/2001    Penalitati de intarziere
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Actiune in pretentii formulata ulterior inchiderii procedurii insolventei. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1395 din 16 iulie 2020

Importanta indicarii unui spor stabilit prin CCM in contractul individual de munca sau actele aditionale la acesta
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta Civila nr. 1003/10.12.2020

Jurisdictia muncii si solutionarea conflictelor de munca. Exceptia necompetentei functionale
Pronuntaţă de: Tribunalul GORJ � Sentinta civila nr. 78/10.01.2019

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA � Decizia civila nr. 02.04.2019

Modificarea unilaterala a felului muncii si implicit a salariului. Nelegalitatea deciziei angajatorului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova - Decizia civila nr. 459 din data de 28 Octombrie 2020

Nerespectarea regulilor de procedura interna a angajatorului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentita civila nr. 213 din data de 02 Iunie 2020

Nulitatea absoluta a deciziei de imputare. Lipsa unui titlu executoriu
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta civila nr. 372/2019

Obligarea angajatorului la plata orelor suplimentare prestate de salariat. Dispozitii legale incidente
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj � Sentinta civila nr. 534/10.09.2020

Dovada platii contravalalorii orelor suplimentare, a orelor lucrate sambata si duminica si a orelor lucrate pe timp de noapte. Contract de munca temporara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA - DECIZIE Nr. 2152 din 23 Iulie 2020Articole Juridice

Recuperare creante in domeniul transporturilor. Temei legal si Proceduri
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Recuperarea creantelor prin procedura Ordonantei de plata
Sursa: Radu Georgescu

Dreptul Uniunii reglementeaza exhaustiv conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o cerere de somatie europeana de plata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Procedura europeana de somatie de plata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Instanta nationala nu poate modifica continutul unei clauze abuzive care figureaza intr-un contract incheiat intre un vanzator sau un furnizor si un consumator
Sursa: EuroAvocatura.ro

Investirea cu formula executorie a somatiei de plata
Sursa: CSM