din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4090 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Proprietate Intelectuala » Marca comunitara. Procedura de opozitie. Cerere de inregistrare a marcii comunitare verbale

Marca comunitara. Procedura de opozitie. Cerere de inregistrare a marcii comunitare verbale

  Publicat: 26 Mar 2013       4346 citiri        Secţiunea: Proprietate Intelectuala  


1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Mrca inregistrata in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009
Mrca inregistrata in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009
La 24 mai 2004, Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd a formulat o cerere de inregistrare a unei marci comunitare la Oficiul pentru Armonizare in cadrul Pietei Interne (marci, desene si modele industriale) (OAPI), in temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitara (JO 1994, L 11, p. 1, Editie speciala, 17/vol. 1, p. 146), cu modificarile ulterioare [inlocuit de Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitara (JO L 78, p. 1)].

Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Materiale care invelesc un produs sau un ansamblu de produse in timpul manipularii, transportului,
Persoana asupra careia s-a emis o cambie pe care este obligata sa o onoreze la scadenta. In situatia in care trasul nu accepta la
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Marca inregistrata,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Marca inregistrata,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Marca inregistrata,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Marca inregistrata,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Marca inregistrata,
Marca inregistrata,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Marca inregistrata,
Marca inregistrata,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Marca inregistrata,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Marca inregistrata,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Marca inregistrata,
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Marca inregistrata,
Marca inregistrata,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Asemanare intre doua sau mai multe notiuni, situatii, fenomene etc.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Marca inregistrata,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Marca inregistrata,
Marca inregistrata,
Marca inregistrata,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Marca inregistrata,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Produse agroalimentare care pot fi donate conform prevederilor prezentei legi
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Produse agroalimentare care pot fi donate conform prevederilor prezentei legi
Marca inregistrata,
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Marca inregistrata,
Marca inregistrata,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Marca inregistrata,
Activitatea practica in cursul careia organele de stat infaptuiesc prevederile normelor juridice,
Activitatea practica in cursul careia organele de stat infaptuiesc prevederile normelor juridice,
Activitatea practica in cursul careia organele de stat infaptuiesc prevederile normelor juridice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Asemanare intre doua sau mai multe notiuni, situatii, fenomene etc.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
Marca inregistrata,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Marca inregistrata,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Marca inregistrata,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Marca inregistrata,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Marca inregistrata,
Marca inregistrata,
Marca inregistrata,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

2 Marca a carei inregistrare a fost solicitata este semnul verbal CLUB GOURMET.

3 Dupa limitarea intervenita in cursul procedurii in fata OAPI, produsele pentru care sa��a solicitat inregistrarea fac parte din clasele 16, 21, 29, 30, 32 si 33 in sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internationala a produselor si serviciilor in vederea inregistrarii marcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile si modificarile ulterioare, si corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, urmatoarei descrieri:

- clasa 16: ``Hartie, suporturi din hartie pentru carafe, fete de masa, servete de masa si servetele de masa din hartie, pungi de ambalaj din hartie``;
- clasa 21: ``Linguri pentru sos, emulgatoare neelectrice, deschizatoare de sticle, pensule de bucatarie, produse ceramice pentru menaj, rasnite de cafea, filtre mari de cafea, pungute decorative pentru cofetarie, forme pentru bucatarie, frigarui, ustensile de gatit, tirbusoane, storcatoare pentru alimente, palnii, razatoare, gratare, galeti pentru gheata, forme pentru cuburi de gheata, recipiente pentru bucatarie, mixere de bucatarie, ustensile de bucatarie, rasnite de uz casnic, amestecatoare, linguri de amestecat, masini de facut taitei, pulverizatoare, rasnite de piper si solnite, pipete, cani, oale, sucitoare pentru patiserie, servicii de masa, spatule, vaporizatoare, infuzoare de ceai, cutii pentru depozitarea ceaiului, infuzoare pentru ceai, servicii pentru ceai, platouri, sticle izolante si tevi pentru tras vin din butoaie; recipiente pentru pastrarea alimentelor, sticlarie, portelan si faianta``;
- clasa 29: ``Fructe si legume conservate, congelate, uscate si gatite; jeleuri, dulceturi, carne, peste, pasari si vanat, mezelarie, branza, supe, iaurt, ulei de masline, pateuri``;
- clasa 30: ``Cafea, paste alimentare, ceai, cacao, faina, zahar, paine, patiserie, dulciuri, prajituri, inghetata si serbeturi, sandvisuri, miere, melasa, mustar, otet, sosuri, condimente si mirodenii, sosuri cu fructe``;
- clasa 32: ``Bere; ape minerale si gazoase si alte bauturi nealcoolice; bauturi si sucuri din fructe; siropuri si alte produse pentru prepararea bauturilor``;
- clasa 33: ``Bauturi alcoolice (cu exceptia berii); vinuri; lichioruri``.

4 Cererea de inregistrare a unei marci comunitare a fost publicata in Buletinul marcilor comunitare nr. 17/2005 din 25 aprilie 2005.

5 La 22 iulie 2005, reclamanta, El Corte InglA�s, SA, a formulat o opozitie in temeiul articolului 42 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 41 din Regulamentul nr. 207/2009) impotriva inregistrarii marcii solicitate pentru toate produsele mentionate la punctul 3 de mai sus.

6 Opozitia a fost intemeiata initial pe cele patru marci anterioare de mai jos:

- marca spaniola figurativa nr. 1817328, inregistrata pentru servicii din clasa 35;
- cererea de inregistrare a unei marci spaniole verbale nr. 2229135, care desemneaza produse care fac parte din clasa 16;
- cererea de inregistrare a unei marci spaniole verbale nr. 2589335, care desemneaza produse care fac parte din clasele 29, 30, 31, 32, 33 si 34;
- cererea de inregistrare a unei marci comunitare verbale nr. 3789054, care desemneaza produse si servicii care fac parte din clasele 29, 30, 31, 32, 33 si 35.

7 Ulterior, cererea de inregistrare a unei marci comunitare nr. 3789054 a fost respinsa prin Decizia Camerei a doua de recurs a OAPI din 17 iulie 2006 (cauza R 343/2006a��2), ramasa definitiva. In plus, prin scrisorile din 24 noiembrie 2009 si din 11 august 2010, in cadrul procedurii de pe rolul diviziei de opozitie, reclamanta a renuntat sa isi intemeieze opozitia pe cererea de inregistrare a unei marci spaniole nr. 2229135 si, respectiv, nr. 2589335.

8 In consecinta, opozitia nu mai este intemeiata decat pe marca spaniola figurativa anterioara (denumita in continuare ``marca anterioara``) reprodusa mai jos, inregistrata sub nr. 1817328 pentru serviciile din clasa 35 care corespund urmatoarei descrieri: ``Un slogan publicitar. Se va aplica produselor acoperite de marcile nr. 1013156 (clasa 29), nr. 1013157 (clasa 30), nr. 1815538 (clasa 31), nr. 1815539 (clasa 32), nr. 1013158 (clasa 33), nr. 1815547 (clasa 42) A�El Corte InglA�sA� (marca figurativa)``.

9 Motivele invocate in sustinerea opozitiei au fost cele prevazute la articolul 8 alineatul (1) litera (b) si la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 [devenite articolul 8 alineatul (1) litera (b) si, respectiv, articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009].

10 La 3 septembrie 2010, divizia de opozitie a respins opozitia.

11 La 6 octombrie 2010, reclamanta a formulat o cale de atac la OAPI, in temeiul articolelor 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009, impotriva deciziei diviziei de opozitie.

12 Prin Decizia din 28 iulie 2011 (denumita in continuare ``decizia atacata``), Camera intai de recurs a OAPI a respins calea de atac. Mai concret, ea a considerat, cu titlu principal, ca descrierea produselor desemnate de marca anterioara ca fiind ``un slogan publicitar`` nu permite nicio comparatie cu produsele desemnate de marca solicitata, intrucat nu desemneaza nici un produs, nici un serviciu . In subsidiar, presupunand chiar ca marca anterioara desemneaza ``servicii de publicitate`` din clasa 35, produsele si serviciile desemnate de marcile in conflict ar fi diferite. Astfel, produsele si serviciile desemnate de marca solicitata sa��ar adresa consumatorului mediu, in timp ce serviciile de publicitate pe care lea��ar desemna marca anterioara sa��ar adresa unui public alcatuit in esenta din profesionisti. In sfarsit, marcile in conflict, pe de o parte, ar fi in ansamblu diferite pe plan vizual, pe de alta parte, ar fi lipsite de similitudine pe plan fonetic si, in sfarsit, ar prezenta un nivel redus de similitudine conceptuala.

Concluziile partilor

13 Reclamanta solicita Tribunalului:

- anularea deciziei atacate;
- obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecata .

14 OAPI solicita Tribunalului:

- respingerea actiunii;
- obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata .

In drept

15 Reclamanta invoca un motiv unic, intemeiat pe incalcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.

16 Potrivit articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, la opozitia titularului unei marci anterioare, se respinge inregistrarea marcii solicitate atunci cand, din cauza identitatii sau a asemanarii sale cu o marca anterioara si din cauza identitatii sau a asemanarii produselor sau serviciilor pe care le desemneaza cele doua marci, exista un risc de confuzie in perceptia publicului de pe teritoriul in care este protejata marca anterioara. Riscul de confuzie include riscul de asociere cu marca anterioara. Pe de alta parte, potrivit articolului 8 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, marci anterioare inseamna marcile inregistrate intra��un stat membru a caror data de depunere este anterioara cererii de inregistrare a marcii comunitare.

17 Potrivit unei jurisprudente constante, constituie risc de confuzie riscul ca publicul sa creada ca produsele sau serviciile in cauza provin de la aceeasi intreprindere sau de la intreprinderi legate din punct de vedere economic. Potrivit aceleiasi jurisprudente, riscul de confuzie trebuie apreciat in mod global, in functie de perceptia pe care o are publicul relevant asupra semnelor si a produselor sau serviciilor in discutie si tinand seama de toti factorii pertinenti din cauza, in special de interdependenta dintre similitudinea semnelor si cea a produselor sau a serviciilor desemnate [a se vedea Hotararea Tribunalului din 9 iulie 2003, Laboratorios RTB/OAPI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Ta��162/01, Rec., p. IIa��2821, punctele 30-33 si jurisprudenta citata].

18 Cu titlu introductiv, este necesar sa se examineze care sunt produsele desemnate de marca anterioara, aprecierea efectuata de camera de recurs fiind repusa in discutie de reclamanta.

19 Camera de recurs a considerat la punctul 17 din decizia atacata ca descrierea produselor si/sau a serviciilor pentru care era inregistrata marca anterioara nu precizeaza in mod clar natura serviciilor acoperite de marca anterioara si ca nu corespunde niciunuia dintre produsele si serviciile enumerate in clasificarea potrivit Aranjamentului de la Nisa. In plus, un ``slogan publicitar`` nu poate fi nici un produs si nici un serviciu, in sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009. In consecinta, aceasta descriere nu ar permite nicio comparatie a produselor si a serviciilor acoperite de marcile in conflict, astfel incat opozitia ar trebui respinsa. Camera de recurs a examinat apoi numai cu titlu subsidiar calea de atac intemeindua��se pe interpretarea data de divizia de opozitie potrivit careia expresia ``un slogan publicitar`` trebuie asimilata ``serviciilor de publicitate`` din clasa 35.

20 In aceasta privinta, reclamanta sustine in esenta ca, in conformitate cu practica urmata de Oficiul Brevetelor si Marcilor spaniol (OEPM) pana in anul 1997, o ``marcaa��slogan`` precum marca anterioara este protejata nu numai pentru serviciile din clasa 35, ci si pentru toate produsele si serviciile desemnate de una sau mai multe ``marci de baza``. In speta, marca anterioara, solicitata la 26 aprilie 1994 si inregistrata la 5 ianuarie 1996, ar fi, asadar, protejata pentru produsele si serviciile din clasele 29, 30, 31, 32, 33 si 42 si desemnate de marcile mentionate in descrierea serviciilor acoperite de marca anterioara. In consecinta, ar trebui sa se tina seama si de aceste produse si servicii pentru comparatia cu cele desemnate de marca solicitata, iar nu numai de cele din clasa 35.

21 OAPI sustine, in aceasta privinta, in esenta, ca nu este posibil sa se extinda protectia marcii anterioare la produsele din alte clase sau la servicii protejate de alte drepturi care nu au fost invocate in sprijinul opozitiei.

22 In aceste imprejurari, trebuie sa se stabileasca mai intai continutul descrierii produselor si/sau serviciilor pentru care a fost inregistrata marca anterioara. In aceasta privinta, in primul rand, se va tine seama de textul descrierii produselor si/sau serviciilor vizate astfel cum figureaza la punctul 8 de mai sus. In al doilea rand, va trebui sa se aprecieze indicatiile suplimentare furnizate de reclamanta in fata OAPI si, in al treilea rand, va trebui sa se examineze existenta si intinderea unei eventuale obligatii a OAPI de a examina din oficiu anumite circumstante.

Cu privire la textul descrierii produselor sau serviciilor desemnate de marca anterioara

23 In primul rand, trebuie amintit ca lista produselor sau serviciilor desemnate de marca anterioara are urmatorul cuprins: ``[clasa] 35: Un slogan publicitar. Se va aplica produselor acoperite de marcile nr. 1013156 (clasa 29), nr. 1013157 (clasa 30), nr. 1815538 (clasa 31), nr. 1815539 (clasa 32), nr. 1013158 (clasa 33), nr. 1815547 (clasa 42) A�El Corte InglA�sA� (marca figurativa)``.

24 Este necesar sa se arate, in aceasta privinta, ca aceasta lista identifica un singur serviciu, care face parte din clasa 35, si anume ``un slogan publicitar``, a carui utilizare preconizata o indica in continuare. In schimb, din lectura textului citat la punctul anterior nu rezulta ca se presupune ca marca anterioara desemneaza de asemenea produsele acoperite de marcile indicate a fi domeniul de aplicare al serviciului in cauza. Pe de alta parte, contrar sustinerilor reclamantei din sedinta, numai dupa lectura acestei liste nu este posibil sa se determine care sunt produsele desemnate de marcile pe care le enumera, intrucat acestea din urma nu sunt identificate in mod concret, ci numai in raport cu marcile prin care sunt desemnate si cu clasele din care fac parte . Or, intrucat clasele din Aranjamentul de la Nisa reunesc adeseori un numar mare de produse foarte variate, astfel de indicatii nu sunt suficiente pentru a identifica produsele vizate in mod concret (a se vedea in acest sens si prin analogie Hotararea Curtii din 19 iunie 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys, Ca��307/10, nepublicata inca in Repertoriu, punctele 49, 56, 61 si 62).

Cu privire la indicatiile furnizate de reclamanta in fata OAPI

25 Conform unei jurisprudente constante, o actiune cu care este sesizat Tribunalul urmareste controlul legalitatii deciziilor camerelor de recurs ale OAPI in sensul articolului 65 din Regulamentul nr. 207/2009. Din aceasta dispozitie rezulta ca faptele neinvocate de parti in fata organelor OAPI nu mai pot fi invocate in faza actiunii introduse la Tribunal si ca acesta din urma nu poate reexamina imprejurarile de fapt in lumina probelor prezentate pentru prima data in fata sa. Astfel, legalitatea unei decizii a unei camere de recurs a OAPI trebuie sa fie apreciata in functie de informatiile de care aceasta putea sa dispuna la momentul la care a adoptat decizia (Hotararea Curtii din 18 iulie 2006, Rossi/OAPI, Ca��214/05 P, Rec., p. Ia��7057, punctele 50-52, si Hotararea Curtii din 18 decembrie 2008, Les A�ditions Albert RenA�/OAPI, Ca��16/06 P, Rep., p. Ia��10053, punctele 136-138).

26 Or, trebuie sa se constate ca reclamanta a invocat pentru prima data in fata Tribunalului practica speciala a OEPM cu privire la tratamentul ``marcilora��slogan`` pana in anul 1997 si jurisprudenta organelor jurisdictionale spaniole cu privire la intinderea protectiei conferite de inregistrarile anterioare acestei date . Astfel, din interpretarea inscrisurilor sale depuse la OAPI rezulta ca reclamanta nu a sustinut niciodata in mod expres, nici in fata diviziei de opozitie, nici in fata camerei de recurs, ca protectia conferita de marca anterioara se extinde si dincolo de serviciile din clasa 35.

27 In special, in primul rand, in formularul de opozitie introdus la OAPI la 22 iulie 2005, reclamanta a bifat casuta care mentioneaza ca opozitia este intemeiata pe ``toate produsele/serviciile pentru care este inregistrata marca anterioara``, fara sa reiasa din formular despre ce produse sau servicii este vorba si nici macar din ce clase fac parte acestea din urma.

28 In al doilea rand, in anexa la formularul respectiv care detaliaza motivele opozitiei, reclamanta a invocat cele patru drepturi anterioare mentionate la punctul 6 de mai sus, printre care marca anterioara, indicand pentru fiecare dintre aceste drepturi din ce clase fac parte produsele sau serviciile desemnate de ele. Or, in ceea ce priveste marca anterioara, reclamanta a mentionat numai clasa 35, iar nu si clasele 29-33 si 42, la care se extinde, in opinia sa, protectia acestei marci.

29 In al treilea rand, prin scrisoarea din 27 octombrie 2005, OAPI a informat reclamanta ca opozitia sa nu contine nicio precizare privind produsele si serviciile pe care este intemeiata si ca simpla precizare potrivit careia opozitia este intemeiata pe toate produsele si serviciile pentru care este inregistrata marca anterioara nu este suficienta in aceasta privinta. Or, in raspunsul din 28 octombrie 2005, reclamanta sa��a limitat sa furnizeze in ceea ce priveste marca anterioara extrase din baza de date referitoare la situatia juridica a dosarelor de pe rolul OEPM (denumita ``baza de date sitadex``), in limbile spaniola si engleza, care nu cuprinde in rubrica ``clasa`` decat mentiunea ``35``.

30 In al patrulea rand, in observatiile sale din 10 iulie 2008 cu privire la opozitie, cealalta parte in procedura in fata OAPI a subliniat ca marca anterioara a fost inregistrata pentru servicii din clasa 35, definite drept un slogan publicitar care se aplica multor marci, si ca aceste servicii nu prezinta nicio similitudine si nu au nicio legatura cu produsele desemnate de marca solicitata. Ea a adaugat ca reclamanta nu isi intemeiase opozitia pe nicio inregistrare pentru clasele 29, 30, 32 si 33. Or, in observatiile sale din 15 decembrie 2008 in fata diviziei de opozitie, depuse drept raspuns la observatiile celeilalte parti in procedura in fata OAPI, reclamanta a precizat numai ca drepturile anterioare desemneaza produse si servicii din clasele 16, 29-35 si 42. Dat fiind ca la aceasta data reclamanta isi intemeia inca opozitia, pe langa marca anterioara, pe doua cereri de inregistrare a unor marci spaniole (a se vedea punctele 6 si 7 de mai sus), aceasta mentiune nu a permis diviziei de opozitie sa inteleaga ca se presupunea ca marca anterioara desemneaza produse din alte clase decat clasa 35.

31 In al cincilea rand, in decizia sa din 3 septembrie 2010, divizia de opozitie a precizat, in ceea ce priveste serviciile desemnate de marca anterioara, ca acestea din urma sunt ``identificate, in esenta, drept un slogan publicitar din clasa 35`` si ca interpreteaza aceasta ``lista mai curand neobisnuita si neclara`` in sensul ca vizeaza servicii de publicitate referitoare la produse din clasele 29, 30, 31, 32, 33 si 42. Divizia de opozitie a adaugat ca, ``dat fiind ca [lista serviciilor] figureaza numai sub titlul clasei 35, divizia de opozitie [a interpretata��o] in sensul ca acopera numai servicii din clasa 35, iar nu produse/servicii din clasele 29, 30, 31, 32, 33 si 42``.

32 Or, in pofida acestui refuz explicit al diviziei de opozitie de a tine seama de produsele din clasele respective intrucat ar fi fost desemnate de marca anterioara, reclamanta a continuat sa considere ca nu este util sa arate in mod clar in motivarea caii sale de atac exercitate in fata camerei de recurs ca, in opinia sa, marca respectiva este protejata si pentru aceste produse . Dimpotriva, reclamanta a indicat mai intai in sectiunea intitulata ``situatia de fapt si procedura`` a caii de atac ca opozitia sa este intemeiata pe ``inregistrarea [marcii anterioare] pentru clasa 35``. In continuare, ea a aratat in pasajele consacrate compararii produselor ca ``marca anterioara acopera servicii din clasa 35 A�servicii de publicitate aferente produselor din clasele 29, 30, 31, 32, 33 si 42A�``, pentru a se intemeia in cele din urma exclusiv pe argumentul potrivit caruia ``serviciile de publicitate`` din clasa 35 ar fi complementare fata de produsele desemnate de marca solicitata si ar avea legatura cu unele dintre aceste produse . In aceasta privinta, pe de o parte, trebuie subliniat ca marca anterioara desemneaza ``un slogan publicitar``, iar nu ``servicii de publicitate`` si ca, asadar, precizarile reclamantei in fata camerei de recurs sunt neintemeiate in fapt . Pe de alta parte, in cazul in care reclamanta intentionase sa invoce faptul ca protectia marcii anterioare se extinde la produsele si serviciile din clasele 29, 30, 31, 32, 33 si 42, ar fi fost suficient sa invoce similitudinea sau identitatea cel putin partiala a produselor si serviciilor in cauza, in loc sa invoce existenta unei pretinse legaturi de complementaritate intre serviciile din clasa 35 si produsele desemnate de marca anterioara, din clasele 16, 21, 29, 30, 32 si 33.

33 In consecinta, contrar sustinerilor reclamantei in sedinta, elementele pe care lea��a prezentat in procedura administrativa, in ansamblu, nu cuprind nicio precizare explicita potrivit careia, in perceptia sa, se presupune ca protectia conferita de marca anterioara se extinde dincolo de serviciile din clasa 35. Dimpotriva, elementele respective contin numeroase precizari, explicite si implicite, potrivit carora se presupune ca marca anterioara desemneaza exclusiv servicii din clasa 35 - si aceasta, in prezentul stadiu, fara sa prejudece problema privind modul in care trebuie inteleasa mentiunea ``un slogan publicitar``.

Cu privire la obligatia OAPI de a tine seama din oficiu de dreptul spaniol

34 Trebuie sa se examineze totusi daca, astfel cum a sustinut reclamanta in sedinta, OAPI era obligat sa tina seama din oficiu de faptul ca, in temeiul dreptului spaniol, protectia conferita de marca anterioara se extinde la produse din clasele 29, 30, 31, 32, 33 si 42 si care sunt desemnate de marcile mentionate in descrierea serviciilor.

35 In aceasta privinta, este necesar sa se arate ca, in principiu, in ceea ce priveste institutiile Uniunii, stabilirea si interpretarea normelor din dreptul national, in masura in care sunt indispensabile activitatii lor, tin de stabilirea situatiei de fapt, iar nu de aplicarea dreptului. Astfel, aplicarea dreptului priveste numai aplicarea dreptului Uniunii. Astfel, desi este adevarat ca articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, invocat de reclamanta, trebuie interpretat in sensul ca normele de drept a caror incalcare poate da nastere unei actiuni in fata Tribunalului pot apartine atat dreptului national, cat si dreptului comunitar, numai acesta din urma face parte, in schimb, din domeniul juridic, in care se aplica principiul iura novit curiae, in timp ce primul se situeaza in planul obligatiei de sustinere a pretentiilor si a sarcinii probei proprii expunerii situatiei de fapt, continutul sau trebuind sa fie eventual demonstrat cu probe depuse in acest scop (Concluziile avocatului general Kokott in cauza in care sa��a pronuntat Hotararea Curtii din 5 iulie 2011, Edwin/OAPI, Ca��263/09 P, nepublicata inca in Repertoriu, punctele 55, 56, 75 si 77; a se vedea prin analogie Hotararea Edwin/OAPI, citata anterior, punctele 47-50).

36 In ceea ce priveste in special intinderea protectiei conferite de o marca nationala anterioara, o astfel de interpretare poate fi, de altfel, intemeiata de asemenea pe textul normei 19 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere in aplicare a Regulamentului nr. 40/94 (JO L 303, p.1, Editie speciala, 17/vol. 1, p. 189), care prevede ca, ``[i]n termenul [stabilit de OAPI], persoana care a formulat opozitia depune, de asemenea, dovada existentei, valabilitatii si a domeniului de protectie a marcii sale anterioare sau a dreptului sau anterior``. In conformitate cu norma 20 alineatul (1) din regulamentul respectiv, ``[i]n cazul in care, pana la expirarea termenului [a��], persoana care a formulat opozitia nu a dovedit existenta, valabilitatea si domeniul de protectie ale marcii sale anterioare sau ale dreptului sau anterior [a��], opozitia este respinsa ca fiind nefondata``. In conformitate cu aceste dispozitii, revine, prin urmare, persoanei care a formulat opozitia sa dovedeasca intinderea protectiei dreptului anterior invocat, iar nu OAPI sa faca cercetari in aceasta privinta.

37 In consecinta, afirmatia reclamantei potrivit careia drepturile nationale ar face parte din cadrul dreptului Uniunii pertinent in vederea examinarii de catre Tribunal a legalitatii deciziilor OAPI trebuie respinsa. Desi Tribunalul poate in cadrul acestei analize sa sanctioneze de asemenea erorile de apreciere a faptelor pe care lea��ar fi savarsit OAPI, nu este mai putin adevarat ca, pentru a putea fi luate in considerare de OAPI, faptele in cauza trebuie sa fi fost invocate si eventual demonstrate de partea care se prevaleaza de acestea.

38 In consecinta, in principiu, in cadrul unei proceduri in fata institutiilor Uniunii, revine partii care invoca dreptul national sa demonstreze ca acesta din urma sustine pretentiile sale.

39 Desigur, este adevarat ca Tribunalul a adus o nuantare acestui principiu, statuand ca OAPI trebuie sa se informeze din oficiu, prin mijloacele pe care le considera utile in acest scop, cu privire la legislatia nationala a statului membru vizat, daca astfel de informatii sunt necesare pentru aprecierea conditiilor de aplicare a unui motiv de refuz al inregistrarii in discutie si in special pentru aprecierea realitatii faptelor sustinute sau a fortei probante a inscrisurilor prezentate (a se vedea Hotararea Tribunalului din 20 aprilie 2005, Atomic Austria/OAPI - Fabricas Agrupadas de MuA�ecas de Onil (ATOMIC BLITZ), Ta��318/03, Rec., p. IIa��1319, punctul 35 si jurisprudenta citata).

40 Aceasta a determinat Tribunalul sa considere ca OAPI este obligat sa tina seama in aprecierea sa cu privire la elementele de proba care ia��au fost prezentate de dreptul si de practica nationale, in situatia in care persoana care a formulat opozitia depusese extrase din registru care atesta inscrierea marcilor sale nationale, dar se aflase in imposibilitatea de a dovedi reinnoirea acestora, pentru ca oficiul marcilor national in cauza, din principiu, nu intocmeste documente oficiale care atesta o astfel de reinnoire (Hotararea ATOMIC BLITZ, citata anterior, punctele 43-47).

41 In conformitate cu pasajul citat la punctul 39 de mai sus, obligatia OAPI de a se informa din oficiu cu privire la dreptul national a fost supusa conditiei ca ``astfel de informatii sa fie necesare pentru aprecierea conditiilor de aplicare a unui motiv de refuz al inregistrarii in cauza si in special pentru aprecierea realitatii faptelor sustinute sau a fortei probante a inscrisurilor prezentate``. Prin urmare, OAPI este obligat, dupa caz, sa se informeze din oficiu cu privire la dreptul national numai in ipoteza in care dispune deja de informatii referitoare la dreptul national, fie sub forma de afirmatii privind continutul acestuia, fie sub forma de informatii furnizate in dezbateri si in privinta carora sa��a invocat o forta probanta.

42 Or, in prezenta cauza, astfel cum sa��a subliniat la punctele 27-33 de mai sus, reclamanta nu a sustinut niciodata in mod expres in fata OAPI ca marca anterioara in special ar fi protejata pentru alte produse sau servicii decat cele exclusiv din clasa 35. Dimpotriva, reclamanta a furnizat in repetate randuri indicatii care sugereaza ca marca respectiva priveste exclusiv clasa 35.

43 In astfel de imprejurari, era imposibil atat pentru divizia de opozitie, cat si pentru camera de recurs sa isi dea seama ca se presupunea ca marca anterioara desemneaza si produsele si serviciile desemnate de ``marcile de baza`` si care fac parte din clasele 16, 29, 30, 31, 32, 33 si 42. In consecinta, in prezenta cauza, OAPI nu era obligat sa se informeze cu privire la dreptul spaniol sau sa faca cercetari in aceasta privinta.

44 In sfarsit, trebuie sa se respinga argumentul reclamantei intemeiat pe faptul ca in realitate OAPI nici nu avea nevoie sa se informeze sau sa faca cercetari privind dreptul spaniol, intrucat, in opinia acesteia, intra��o decizie din 17 iulie 2006 a Camerei a doua de recurs in cauza R 343/2006a��2, in care era parte tot reclamanta, ``recunoscu[se] existenta, continutul si efectele domeniului de aplicare al produselor din clasele vizate, acoperite de A�marcia��sloganA�`` si divizia de opozitie a tinut seama de aceasta decizie in decizia sa din 3 septembrie 2010 din prezenta cauza.

45 Astfel, in primul rand, primul pasaj din decizia din 17 iulie 2006, citat de reclamanta, apare in sectiunea intitulata ``argumentele reclamantei`` si, prin urmare, camera de recurs doar a expus argumentele invocate de reclamanta. Trebuie subliniat in aceasta privinta ca reclamantei nu i se poate permite sa se prevaleze, pentru a contesta legalitatea deciziei atacate in prezenta cauza, de argumente si de fapte pe care nu lea��a invocat in fata OAPI in cadrul prezentei proceduri inter partes, ci in cadrul unei proceduri ex parte privind alta cerere de inregistrare a unei marci.

46 In al doilea rand, in al doilea pasaj citat de reclamanta, camera de recurs a precizat in mod clar ca practica specifica a OEPM referitoare la ``marcilea��slogan``, invocata de reclamanta in cadrul unui argument intemeiat pe existenta unor inregistrari nationale anterioare, ``nu pare pertinenta la prima vedere``. Prin urmare, in decizia invocata de reclamanta, OAPI nici nu a examinat pe fond argumentul reclamantei intemeiat pe particularitatile dreptului spaniol referitoare la ``marcilea��slogan``. Cu atat mai mult, nu se poate considera ca a recunoscut existenta, continutul si efectele acestor particularitati.

47 In al treilea rand, contrar afirmatiilor reclamantei, nu se poate considera ca aceste particularitati ale dreptului spaniol ar fi ``cunoscute si citate chiar de OAPI in procedura de opozitie [in prezenta cauza]``. Astfel, dupa cum rezulta din observatiile prealabile ale diviziei de opozitie cuprinse in decizia sa din 3 septembrie 2010 in prezenta cauza, acesta doar a tinut seama de dispozitivul Deciziei Camerei a doua de recurs din 17 iulie 2006 in cauza R 343/2006a��2, care, respingand calea de atac introdusa de reclamanta, a refuzat in mod definitiv inregistrarea uneia dintre marcile anterioare pe care reclamanta le invocase initial in sustinerea opozitiei sale formulate in prezenta cauza.

48 Din ansamblul consideratiilor anterioare rezulta ca OAPI nu putea sti, nici dupa lectura descrierii serviciilor desemnate de marca anterioara, nici in temeiul precizarilor furnizate in fata sa de reclamanta, ca se presupunea ca protectia conferita de marca anterioara se extinde la produsele desemnate de ``marcile de baza`` ale reclamantei din clasele 29, 30, 31, 32, 33 si 42. De asemenea, in imprejurarile cauzei, OAPI nu era obligat sa tina seama din oficiu de particularitatile dreptului spaniol referitoare la ``marcilea��slogan``, nici sa faca cercetari din oficiu cu privire la aceste particularitati.

49 Rezulta ca este necesar sa se respinga ca fiind inadmisibile toate probele si argumentele reclamantei referitoare la dreptul spaniol, conform jurisprudentei citate la punctul 25 de mai sus.

50 In consecinta, in cadrul prezentei cauze, descrierea serviciilor desemnate de marca anterioara se limiteaza la serviciile din clasa 35, astfel cum au fost identificate in descrierea preluata la punctul 8 de mai sus.

Cu privire la interpretarea descrierii serviciilor desemnate de marca anterioara

51 Camera de recurs a considerat cu titlu principal ca mentiunea ``un slogan publicitar`` ca descriere a serviciilor desemnate de marca anterioara nu corespunde niciunuia dintre produsele si serviciile enumerate in clasificarea de la Nisa, nu constituie nici un produs, nici un serviciu potrivit articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 si nu poate fi interpretata in sensul ca vizeaza ``servicii de publicitate``, in caz contrar extinzandua��se in mod inadmisibil sfera serviciilor acoperite de marca anterioara.

52 Invitata, in cadrul intrebarilor scrise adresate de Tribunal si in sedinta, sa isi precizeze pozitia cu privire la aceasta apreciere, reclamanta a aratat in sedinta ca nu se opune din principiu ca termenii ``un slogan publicitar`` sa fie interpretati, astfel cum a procedat divizia de opozitie, in sensul ca vizeaza in fapt servicii de publicitate, dar a subliniat ca contesta faptul ca protectia marcii anterioare este limitata la aceste servicii, excluzandua��se produsele desemnate de ``marcile de baza``. Reclamanta considera, pe de alta parte, ca serviciile din clasa 35 desemnate de marca anterioara sunt asemanatoare, complementare sau strans legate de produsele desemnate de marca solicitata. In aceasta privinta, ea invoca doua hotarari in care Tribunalul ar fi recunoscut existenta unei similitudini intre servicii din clasa 35, pe de o parte, si produse din clasele 5, 14, 18 si 25, pe de alta parte .

53 Este suficient sa se constate, in aceasta privinta, ca respectivele argumente ale reclamantei nu privesc nicidecum aprecierea camerei de recurs astfel cum este mentionata la punctul 51 de mai sus si ca, cu atat mai mult, nu o pot repune in discutie.

54 Astfel cum sa��a constatat mai sus, imprejurarile cauzei se caracterizeaza, pe de o parte, prin faptul ca nici din textul descrierii serviciilor desemnate de marca anterioara, nici din precizarile si afirmatiile reclamantei in cursul procedurii de pe rolul OAPI nu rezulta ca intinderea protectiei marcii respective excedeaza acest strict text. Pe de alta parte, particularitatile dreptului spaniol care permit, in opinia reclamantei, sa se precizeze in mod util sensul respectivei descrieri a serviciilor nu pot, din motive procedurale, sa fie luate in considerare de Tribunal. In aceste imprejurari, trebuie sa se constate, asemenea camerei de recurs, ca descrierea serviciilor desemnate de marca anterioara, precum cea reprodusa la punctul 8 de mai sus, nu permite sa le comparam cu produsele si cu serviciile desemnate de marca solicitata.

55 In consecinta, camera de recurs nu a savarsit nicio eroare atunci cand a concluzionat ca opozitia trebuie respinsa pentru acest motiv.

56 Avand in vedere ansamblul consideratiilor precedente, motivul unic invocat de reclamanta trebuie respins si, prin urmare, actiunea trebuie respinsa in totalitate.

Cu privire la cheltuielile de judecata

57 Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedura al Tribunalului, partea care cade in pretentii este obligata, la cerere, la plata cheltuielilor de judecata .
58 Intrucat reclamanta a cazut in pretentii, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata, conform concluziilor OAPI.

Pentru aceste motive, TRIBUNALUL (Camera a patra) declara si hotaraste:

1) Respinge actiunea .
2) Obliga El Corte Ingles, SA la plata cheltuielilor de judecata .
Pronuntata de: T-571/11, Hotararea din 20/03/2013. El Corte Ingles/OHMI - Chez Gerard (CLUB GOURMET)


Citeşte mai multe despre:    OAPI    Marca nationala anterioara    Marca nationala    Marca figurativa    Marcaa��slogan
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

D-na Lindqvist avea functia de instructoare pentru enoriasii unei parohii din Suedia. In scopul de a-i ajuta pe acestia pentru a obtine confirmarea, a
Pronuntaţă de: Cazul: Bodil Lindqvist c. Datainspektion, Suedia, recurs prealabil, 6 noiembrie 2003

In 1996 AUDI a cerut Oficiului de Armonizare a Pietei Interne (OAPI) sa inregistreze semnul �TDI� ca marca comunitara.
Pronuntaţă de: Cazul: AUDI AG/ Oficiul de armonizare a pietei interne, 3 decembrie 2003

D-na Lindqvist avea functia de instructoare pentru enoriasii unei parohii din Suedia. In scopul de a-i ajuta pe acestia pentru a obtine confirmarea, a
Pronuntaţă de: Cazul: Bodil Lindqvist c. Datainspektion, Suedia, recurs prealabil, 6 noiembrie 2003

In 1996 AUDI a cerut Oficiului de Armonizare a Pietei Interne (OAPI) sa inregistreze semnul �TDI� ca marca comunitara.
Pronuntaţă de: Cazul: AUDI AG/ Oficiul de armonizare a pietei interne, 3 decembrie 2003

D-na Lindqvist avea functia de instructoare pentru enoriasii unei parohii din Suedia. In scopul de a-i ajuta pe acestia pentru a obtine confirmarea, a
Pronuntaţă de: Cazul: Bodil Lindqvist c. Datainspektion, Suedia, recurs prealabil, 6 noiembrie 2003

In 1996 AUDI a cerut Oficiului de Armonizare a Pietei Interne (OAPI) sa inregistreze semnul �TDI� ca marca comunitara.
Pronuntaţă de: Cazul: AUDI AG/ Oficiul de armonizare a pietei interne, 3 decembrie 2003

D-na Lindqvist avea functia de instructoare pentru enoriasii unei parohii din Suedia. In scopul de a-i ajuta pe acestia pentru a obtine confirmarea, a
Pronuntaţă de: Cazul: Bodil Lindqvist c. Datainspektion, Suedia, recurs prealabil, 6 noiembrie 2003

In 1996 AUDI a cerut Oficiului de Armonizare a Pietei Interne (OAPI) sa inregistreze semnul �TDI� ca marca comunitara.
Pronuntaţă de: Cazul: AUDI AG/ Oficiul de armonizare a pietei interne, 3 decembrie 2003

D-na Lindqvist avea functia de instructoare pentru enoriasii unei parohii din Suedia. In scopul de a-i ajuta pe acestia pentru a obtine confirmarea, a
Pronuntaţă de: Cazul: Bodil Lindqvist c. Datainspektion, Suedia, recurs prealabil, 6 noiembrie 2003Articole Juridice

Inregistrarea la EUIPO unei marci sonore prezentate in format audio
Sursa: EuroAvocatura.ro

Forma unei iepure de ciocolata cu funda rosie nu poate fi inregistrata ca marca comunitara
Sursa: EuroAvocatura.ro

Anularea marcilor comunitare �BOTOLIST� si �BOTOCYL� pentru motivul existentei marcilor de renume �BOTOX�
Sursa: EuroAvocatura.ro

Apple Corps poate impiedica inregistrarea unei marci comunitare figurative compuse din termenul �BEATLE� pentru aparate rulante electrice
Sursa:

Volkswagen nu se poate opune inregistrarii marcii comunitare SWIFT GTi, solicitata de Suzuki
Sursa: EuroAvocatura.ro

Bang and Olufsen nu poate inregistra forma unuia dintre difuzoarele sale ca marca comunitara
Sursa: EuroAvocatura.ro

Stema sovietica nu poate fi inregistrata ca marca comunitara
Sursa: EuroAvocatura.ro