din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1443 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Cerere de acordare despagubiri. Legea 221/2009

Cerere de acordare despagubiri. Legea 221/2009

  Publicat: 29 Mar 2013       12459 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Prin actiunea formulata la 25.01.2010 apelanta MM a chemat in judecata Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice, solicitand obligarea acestuia la plata sumei de 300.000 euro, in echivalent in lei la data platii, reprezentand daune materiale si morale in temeiul art.5 alin.1 lit.a si alin.4 din Legea nr.221/2009.

Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra capacitatii de aparare a Romaniei,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Infractiune care face parte din grupul infractiunilor contra capacitatii de aparare a Romaniei,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Denumire data monedei unice europene.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Legea privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.

Potrivit art.4 alin.2 din Legea nr.221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 06.03.1945-22.12.1989 persoanele care au facut obiectul unor masuri administrative, altele decat cele prevazute la art.3 pot solicita instantei sa se constate caracterul politic al acestora conform art.1 alin.3, care se aplica in mod corespunzator. Acest din urma text arata ca poate constitui condamnare cu caracter politic condamnarea pronuntata in perioada 06.03.1945-22.12.1989 pentru orice alt fapt prevazut de legea penala, daca prin savarsirea acestora s-a urmarit unul dintre scopurile prevazute de art.2 alin.1 din OUG nr.214/1999 prin acordarea calitatii de luptator si rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, condamnarea persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat in Romania.
Reclamanta a aratat ca sotului sau si familiei sale li s-a stabilit domiciliu fortat in comuna B, Judetul Galati, pentru ca un frate al sotului sau a dezertat din armata si a fugit peste granita. Situatia de fapt a dislocarii si stabilirii domiciliului fortat rezulta atat din declaratia martorului BV, audiat in fata instantei, cat si din declaratia extrajudiciara data in fata notarului public de catre numitii PM si SA, si care a fost avuta in vedere la emiterea hotararii nr.949/1991 de catre Comisia pentru acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice conform Decretului Lege nr.118/1990. Martorul audiat a declarat ca masura administrativa a fost dispusa ca urmare a dezertarii din armata a unui frate al sotului reclamantei pe care il chema MS.
Prin intampinarea depusa de Ministerul Finantelor Publice la 09.02.2010 s-a solicitat respingerea actiunii, deoarece din continutul actiunii nu reiese prejudiciul material si moral suferit de sotul reclamantei.
Prin sentinta civila nr. -/24.03.2010 Tribunalul Calarasi a respins actiunea formulata de reclamanta.
Pentru a hotari astfel, instanta de fond a constatat ca masura administrativa dispusa impotriva sotului reclamantei, si care a constat in dislocarea si stabilirea domiciliului intr-o alta localitate, nu a avut caracter politic, atata timp cat ea a fost dispusa ca urmare a dezertarii din armata a unui frate al sotului reclamantei, aceasta situatie neincadrandu-se intre cele reglementate de art.1 alin.3 din Legea nr.221/2009, atata timp cat nu s-a facut dovada ca dezertarea a avut ca scop impotrivirea fata de regimul comunist sau a reprezentat un act prin care s-a urmarit unul din scopurile prevazute de art.2 alin.1 din OUG nr.214/1999. Chiar daca masura administrativa dispusa poate fi apreciata ca abuziva ea nu a fost dispusa din motive politice, asa cum sunt descrise de Legea nr. 221/2009.
Nefiind vorba de o masura administrativa cu caracter politic, evident reclamanta nu poate fi beneficiara unor despagubiri reprezentand daune morale conform art.5 din Legea nr. 221/2009.
Impotriva acestei sentinte a formulat apel reclamanta MM, fara a motiva apelul.
Verificand legalitatea si temeinicia sentintei civile apelate, in conditiile art.292 alin.2 Cod de procedura civila, Curtea a admis apelul, a desfiintat sentinta apelata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante, Tribunalul Calarasi, pentru urmatoarele considerente:
Sentinta atacata cu apel a fost pronuntata la 03.03.2010 si la 30.06.2010 prin OUG nr.62 a fost modificat textul de lege ce reprezinta temeiul juridic al actiunii introductive de instanta, respectiv alin.11 al art.5, care stabileste criteriile pentru determinarea cuantumului despagubirilor prevazute la alin.1 al normei mentionate.
Cum modificarile legislative sunt de imediata aplicare, iar prin modul de solutionare a actiunii introductive de instanta nu a fost cercetat fondul cauzei, Curtea a admis apelul si in temeiul art.297 alin.1 Cod procedura civila a desfiintat sentinta apelata si a trimis cauza spre rejudecare aceleiasi instante, Tribunalul Calarasi.
Dosarul a fost reinregistrat pe rolul Tribunalului Calarasi sub nr. -/116/2010.
Prin intampinarea depusa pentru termenul din 12.01.2011 paratul Statul Roman prin reprezentant Directia Generala a Finantelor Publice Calarasi a solicitat respingerea actiunii formulate de reclamanta in principal ca inadmisibila si in subsidiar ca nefondata aratand urmatoarele motive:
Art. 5 alin.1 din Legea 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic a fost declarat neconstitutional prin decizia nr.1358/2010 a Curtii Constitutionale publicata in Monitorul Oficial nr.761/15.11.2010, astfel incat dispozitiile legale in baza carora se solicita despagubirile fiind declarate neconstitutionale nu mai exista temei legal in baza careia instanta sa acorde suma solicitata.
In subsidiar, in cazul in care instanta va respinge exceptia inadmisibilitatii paratul a solicitat respingerea actiunii drept neintemeiata deoarece nu rezulta clar prejudiciul material si moral suferit de autorul reclamantei care a beneficiat atat el cat si sotia sa de despagubiri sub forma unor indemnizatii lunare conform Decretului Lege 118/1990 prejudiciu ce nefiind probat in nici un fel nu se impune deci a fi reparat.
Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine ca si prima instanta ca masura administrativa dispusa impotriva sotului reclamantei nu a avut caracter politic deoarece a fost dispusa ca urmare a dezertarii din armata a unui frate al acestuia, aceasta situatie neincadrandu-se in cele reglementate de art.1 alin.3 din Legea 221/2009 atata vreme cat nu s-a facut dovada ca dezertarea a avut drept scop impotrivirea fata de regimul comunist sau a reprezentat un act prin care s-a urmarit unul din scopurile prevazute de art.2 alin.1 din OUG 214/1999 si chiar daca masura administrativa a fost abuziva la data respectiva nu s-a facut dovada ca ea s-ar fi dispus din motive politice dupa cum imperativ prevede Legea 221/2009.
Deci primul capat de cerere al actiunii reclamantei care priveste constatarea caracterului politic al masurii administrative dispusa impotriva sotului reclamantei -numitul MF este neintemeiat si urmeaza a fi respins.
Cat priveste capatul de cerere privind obligarea paratului la plata daunelor morale in cuantum de 300 000 Euro intemeiat pe art.5 alin.1 lit. a din Legea 221/2009, instanta constata ca acest text de lege a fost modificat prin OUG 62/2010 stabilindu-se o limitare a cuantumului despagubirilor.
La data pronuntarii prezentei sentinte dispozitiile art.5(1) lit.a din Legea 221/2009 atat in forma nemodificata cat si art.1 pct.1 din OUG 62/2010 care a modificat acest articol au fost declarate neconstitutionale prin deciziile nr.1354/20.10.2010 si 1358/21.10.2010 pronuntate de Curtea Constitutionala, acestea fiind publicate in Monitorul Oficial al Romaniei din 15.11.2010.Cum in intervalul de timp scurs de la data publicarii pana la zi nu a intervenit nici o punere de acord a prevederilor legale declarate neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei devin aplicabile mentiunile art.31(3) din Legea 47/1992 potrivit carora dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare constatate neconstitutionale isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziilor Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial, astfel incat actiunea reclamantei ramanand in acest fel fara temei legal se va respinge ca neintemeiata (si nu drept inadmisibila cum a solicitat paratul intrucat aceasta exceptie intervine in alt gen de situatii).
Pronuntata de: Tribunalul Calarasi, Sentinta civila nr. 27 din 12 ianuarie 2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Calarasi    Legea 221/2009    Condamnare cu caracter politic    Despagubiri    OUG 214/1999    Decret-lege 118/1990    Masura administrativa    Dezertare    Daune morale    OUG 62/2010    Legea 47/1992    Prejudiciu
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de un salariat. Termenul de prescriptie.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 4376/ 09.10.2019

Convocarea nelegala a salariatului la cercetarea disciplinara atrage nulitatea deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2834 din 27.05.2019

Elementele obligatorii ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin referiri la acte emise in cursul cercetarii disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2871/2019

Caracterul inform si nelegal al deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Calarasi - Sentinta civila nr. 69/2019

Necompetenta instantei in avizarea locurilor de munca ce se incadreaza in conditii deosebite/speciale de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 2770 din data de 11 septembrie 2020

Dovada calitatii de salariat - suficienta pentru recuperarea drepturilor salariale restante. Sarcina probei in conflictele de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Calarasi - Sentinta civila nr. 286/2019 din data de 09 Aprilie 2019

ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia nr. 3/2019 privind solutionarea sesizarilor formulate prin care se solicita pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Termenul de prescriptie pentru solicitarea de reparatii materiale in urma condamnarii politice a unui ascendent din perspectiva liberului acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

Competenta solutionarii in prima instanta a cererilor de despagubiri formulate in baza art. 5 din Legea nr. 221/2009
Sursa: CSM