din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1259 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Respingerea ca prematura a cererii privind obligarea la reconstituirea dreptului de proprietate. Obligarea reclamantei sa lase in deplina proprietate si posesie terenul intervenientului in interes propriu

Respingerea ca prematura a cererii privind obligarea la reconstituirea dreptului de proprietate. Obligarea reclamantei sa lase in deplina proprietate si posesie terenul intervenientului in interes propriu

  Publicat: 15 Apr 2013       5619 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin actiunea civila inregistrata la Judecatoria Aiud sub dos. nr. 359/175/2006, (dosar vechi nr.2142/2006) si precizata, reclamanta P.A. a chemat in judecata paratii Comisia judeteana X pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor si Comisia locala X de fond funciar, solicitand ca prin hotarare:
- sa fie obligata parata Comisia locala de fond funciar X la intocmirea documentatiei necesara pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2102 mp, teren intravilan, sub sanctiunea daunelor cominatorii in cuantum de 50 lei pentru fiecare zi de intarziere;
- sa fie obligata parata Comisia Judeteana X de fond funciar la eliberarea titlului de proprietate asupra suprafetei de teren in litigiu;
- cu cheltuieli de judecata .

Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act adoptat de organele de stat,
Constatare si declarare ca nevalabile a anumitor acte procedurale (ex. poprirea) sau a unor alegeri de membri in organele reprezentative ale statului sau ale agentilor economico-sociali (societati comerciale, asociatii etc.).
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Roman Cristian-Constantin - membru al Parlamentului Romaniei.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act adoptat de organele de stat,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este relatarea facuta de catre expertul desemnat de instanta, in scris sau oral, in care acesta expune constatarile si concluziile sale cu privire la imprejurarile de fapt a caror lamurire a fost solicitata.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

In motivarea actiunii se arata ca terenul solicitat este inscris in registrul agricol ca urmare a unui schimb de terenuri efectuat de bunica si respectiv mama reclamantei, numitele O.M. si I.V., suprafata de 2102 mp, teren este inscrisa in CF nr. 33 X, fiind folosita in mod continuu de catre antecesorii sai si de catre reclamanta impreuna cu sotul ei numitul P.S..
Sustine ca a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2102 mp,in baza Legii 247/2005, dar parata Comisia locala de fond funciar X nu a dat curs cererii.
Prin intampinarea depusa la (fl.38) si completarea la intampinare (fila 108), Comisia locala de fond funciar X a solicitat respingerea actiunii ca netemeinica si nelegala, cu motivarea ca terenul solicitat este proprietatea municipiului X, fiind inscris in CF nr. 33 X cu nr. top 2666/120/2/2/2 si nr. top 2667/1/120/2/2/2 - pasune in suprafata de 6208 mp.
Arata ca antecesorii reclamantei, O.T. si O.M. figurau in registrul agricol al comunei X cu suprafata de 1,74 ha teren arabil, suprafata care a fost reconstituita numitilor O.F., O.I. si O.V. prin Decizia de validare nr.1189/1992 a paratei Comisia Judeteana X de fond funciar, Decizia nr.3021/1994 si prin Decizia nr.1802/1994 a aceleiasi parate, fiind inscrisi in anexa 3 pozitia 1315. In baza acestor decizii le-a fost eliberat Titlul de proprietate nr.7129/1435, fiind pusi in posesie dupa cum urmeaza: 0,58 ha - fata X, 0,58 ha - la X, 0,58 ha - la X.
Mai sustine ca reclamanta solicita reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul Legii 247/2005 pentru suprafata de 2102 mp. inscris in C.F.nr.33 X, teren care insa face parte din domeniul privat al municipiului X. Totodata arata ca sora reclamantei I.L. casatorita B. a obtinut suprafata de teren de 4773 mp. apartinand municipiului X inscrisa in C.F. 33 cu nr. top 2666/120/2/2/1, 2667/1/120/2/2/1, teren invecinat cu cel solicitat de reclamanta prin efectuarea unui schimb cu Consiliul local X si nu ca urmare a reconstituirii in baza legilor fondului funciar.
In drept art.115 - 118 Cod pr.civila.
Comisia Judeteana X de fond funciar, prin intampinare solicita respingerea actiunii invocand exceptia lipsei calitatii procesuale pasive motivat de imprejurarea ca nu a emis nici un act prin care reclamanta sa fi fost vatamata, in sensul ca nu exista nici o hotarare de validare sau invalidare care sa o priveasca.
De asemenea, invoca si exceptia prematuritatii actiunii invederand ca eliberarea titlului de proprietate nu se poate realiza decat dupa ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii instantei de fond altfel cum prevede art.36 al.1 din H.G. nr.890/2005.
In drept: Cod pr.civila Legea nr.18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.1/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, H.G.nr.890/2005.
La termenul de judecata din data de 05.12.2006, Consiliul local al municipiului X a formulat cerere de interventie in interes propriu prin care solicita sa se constate ca imobilul in litigiu este proprietatea tabulara a unitatii administrativ-teritoriala a municipiului X si in consecinta sa dispuna obligarea reclamantei sa puna la dispozitia Consiliului local X, in deplina proprietate si posesie imobilul dedus judecatii, situat administrativ in municipiului X, str. X, f.n., inscris in C.F. nr.33 X sub nr.top 2666/120/2/2/2 si nr.top 2667/1/120/2/2/2 reprezentand pasune de 6208 mp.
In motivarea cererii arata ca imobilul in litigiu este proprietatea privata a municipiului X nefacand obiectul colectivizarii sau a exproprierii de catre Statul Roman . De asemenea, sustine ca reclamanta prin prezenta actiune pune in discutie, de fapt, dreptul de proprietate al unitatii administrativ-teritoriale, aratand totodata ca asupra intregii parcele Consiliul local X a exercitat acte de dispozitie, prin Hotararea nr.31/204 fiind parcelat imobilul, iar prin Hotararea 97/2004 a fost aprobat un schimb de teren .
Pe de alta parte arata ca potrivit art.4 din Legea nr.213/1998 cu modificarile si completarile ulterioare imobilul in litigiu reprezinta domeniul privat al municipiului X, motiv pentru care apreciaza ca si-a dovedit calitatea de proprietar.
In drept art.49 si urmatoarele Cod pr.civila, Legea nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.18/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.1/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, art.480 Cod civil.
Deliberand mai intai asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Comisia Judeteana X de fond funciar, instanta apreciaza ca aceasta este neintemeiata urmand a o respinge pentru urmatoarele motive:
Potrivit art.6 lit.f din H.G.nr.890/2005, paratei Comisia Judeteana X de fond funciar ii revine obligatia de a elibera titlul de proprietate dupa intocmirea documentatiei de catre Comisia locala de fond funciar, motiv pentru care instanta apreciaza ca parata are calitate procesuala pasiva fata de imprejurarea ca prin precizarea de actiune depusa la filele 50-51 din dosar reclamanta a solicitat si eliberarea titlului de proprietate pentru terenul in litigiu.
Cu privire la exceptia prematuritatii actiunii instanta constata ca aceasta este intemeiata urmand a o admite din urmatoarele considerente:
Prin cererea inregistrata la Primaria municipiului X sub nr.11785/24.10.2005 (f.10), reclamanta a solicitat, in baza Legii nr.247/2005 reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 2102 mp. teren inscris in C.F.33 X.
Cererea reclamantei a fost respinsa de catre Comisia locala de fond funciar X astfel cum rezulta din procesul verbal incheiat la data de 30 noiembrie 2005, iar in data de 17 ianuarie 2006 a fost afisat la sediul Primariei Municipiului X modul de solutionare a acestei cereri (f. 70-99). Totodata s-a adus la cunostinta ca persoanele nemultumite pot formula contestatie in teremen de 10 zile de la afisare la Comisia judeteana X de fond funciar in temeiul art.27 alin.42 din HG nr.890/2005.
Nerespectarea dispozitiilor legale privind competenta solutionarii cererilor formulate in temeiul Legii nr.247/2005, prevazute in mod imperativ in regulamentul de aplicare a legilor fondului funciar aprobat prin HG nr.890/2005, nu justifica solicitarea reclamantei de a substitui controlului administrativ jurisdictional, un control judiciar asupra modului de solutionare a cererii de catre Comisia locala de fond funciar X.
Potrivit art.51 din Legea nr.18/1991 republicata, Comisia judeteana X este competenta sa solutioneze contestatiile si sa valideze ori sa invalideze masurile stabilite de comisiile locale.
Art.52 alin.1 din acelasi act normativ stabileste ca, comisia locala este autoritate publica cu activitate administrativa iar comisia judeteana este autoritate publica cu activitate administrativ jurisdictionala.
In conditiile Legii nr.18/1991, republicata competenta instantei este limitata conform art.53 din acelasi act normativ la solutionarea plangerilor formulate impotriva hotararii comisiei judetene.
Cum reclamanta nu a facut dovada ca impotriva masurilor stabilite de comisia locala a formulat contestatie la comisia judeteana in conditiile art.51 si prin urmare nu exista o hotarare a acestei din urma comisii care sa poata fi atacata in instanta, se constata ca actiunea reclamantilor este prematura.
De asemenea instanta constata ca reclamanta a formulat actiune numai pentru punerea in posesie si eliberarea titlului de proprietate fara insa a solicita reconstituirea dreptului de proprietate, deci in absenta vreunui act de reconstituire. Or, din prevederile legii fondului funciar si a regulamentului de aplicare a acestor legi rezulta ca reconstituirea dreptului de proprietate este o faza prealabila punerii in posesie si eliberarii titlului de proprietate .
In ceea ce priveste cererea de interventie in interes propriu formulata de intervenientul Municipiul X reprezentat prin Consiliul local Aiud, instanta retine urmatoarele:
Potrivit C.F. nr.XX Aiud asupra terenului in suprafata de 6208 mp. inscris sub nr.top 2666/120/2/2/2 si nr.top 2667/1/120/2/2/2 pasune proprietar tabular este orasul X in cota de 1/1 parti.
Din declaratiile martorilor audiati in cauza (fila 106 si fila 109) rezulta ca terenul solicitat de catre reclamanta nu a fost cuprins in perimetrul C.A.P. si ca este proprietatea municipiului X, fiind folosit in prezent de reclamanta.
Din raportul de expertiza tehnica topografica intocmit in cauza rezulta ca suprafata de 2227 mp. folosita de catre reclamanta face parte din C.F. nr. XX X cu nr.top 2666/120/2/2/2 si nr.top 2667/1/120/2/2/2.
Consiliul local al municipiului X a efectuat acte de dispozitie cu privire la acest imobil, prin Hotararea nr.31/26.02.2004 aprobandu-se parcelarea si schimbarea categoriei de folosinta a uneia din parcelele noi formate.
Potrivit art.480 C.civ. proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si dispune de un lucru in mod exclusiv si absolut, in limitele determinate de lege.
Cum in cauza s-a dovedit ca reclamanta ocupa terenul proprietatea intervenientului, instanta constata ca intervenientul este impiedicat sa-si exercite atributele dreptului de proprietate conferite de art.480 C.civil.
Fata de cele de mai sus, instanta apreciaza ca cererea de interventie este intemeiata si pe cale de consecinta o va admite.
Astfel va constata ca imobilul inscris in CF nr.33 X cu nr.top.2666/120/2/2/2 si nr.top.2667/1/120/2/2/2 este proprietatea tabulara a municipiului X.
Va obliga reclamanta P.A. sa lase intervenientului in interes propriu in deplina proprietate si posesie suprafata de 2227 mp. teren ce face parte din imobilul inscris in CF nr.33 X cu nr.top.2666/120/2/2/2 si nr.top.2667/1/120/2/2/2.
Va constata ca nu au fost solicitate cheltuieli de judecata .
Pronuntata de: Judecatoria Aiud, Sentinta civila nr. 305 din 06.03.2007


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Aiud    Legea 247/2005    Registru agricol    Fond funciar    Legea 18/1991Legea 1/2001    HG 890/2005    Punere in posesie    Titlu de proprietate    Reconstituirea dreptului de proprietate    Exceptia prematuritatii cererii    Interventie in interes propriu
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Imobil preluat de catre stat. Emiterea deciziei in procedura prevazuta de Legea 165/2013. Respingerea exceptiei prematuritatii actiunii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 362 din 18 februarie 2016

Desfiintarea actului. Titlu nevalabil. Inaplicabilitatea Legii nr. 10/2001 in lipsa unei ´┐Żpreluari abuzive´┐Ż
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1046 din 28 februarie 2013

Constituirea dreptului de superficie. Inscris redactat de avocat
Pronuntaţă de: Judecatoria Targu Jiu, Sectia civila, Sentinta comerciala nr. 950 din 25.05.2011

Obligarea unei autoritati publice la emiterea unui act administrativ sub sanctiunea platii daunelor cominatorii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 1048 din 28 februarie 2012

Conditia relevantei exceptiei de neconstitutionalitate asupra solutionarii cauzei
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 3120 din 8 martie 2013

RIL admis. Condamnarile cu caracter politic si restitutirea proprietatilor
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia 3/2013

Actiune in anularea hotararii comisiei judetene de fond funciar prin care s-a hotarat trecerea unui teren din domeniul public al statului in domeniul privat al statului
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 146 din 27.01.2010

Fond funciar. Acordare de despagubiri
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 227 din 01.02.2012Articole Juridice

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv ´┐Ż aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Abuzurile savarsite in domeniul retrocedarii padurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro