din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Actiune in anularea hotararii comisiei judetene de fond funciar prin care s-a hotarat trecerea unui teren din domeniul public al statului in domeniul privat al statului

Actiune in anularea hotararii comisiei judetene de fond funciar prin care s-a hotarat trecerea unui teren din domeniul public al statului in domeniul privat al statului

  Publicat: 12 Apr 2013       11377 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Craiova sub nr. 22215/215/2008, petenta Statiunea de Dezvoltare Pomicola Craiova a chemat in judecata pe intimatele Comisia locala de fond funciar Podari, Comisia Judeteana de fond funciar Dolj, solicitand ca prin hotararea care se va pronunta sa se dispuna desfiintarea Hotararii emise de Comisia Judeteana de fond funciar Dolj nr. 1029/06.06.2008 prin care s-a aprobat preluarea suprafetei de 169,96 ha de la unitatea lor solicitata de Comisia Locala Podari.


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
(Near money) (1) Instrumente financiare echivalente cu numerarul sau alte active care pot fi convertite cu usurinta in numerar fara a inregistra nici o pierdere, cum ar fi instrumentele financiare de credit guvernamentale si titlurile de participare la fondurile de piata monetara.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Drept real principal, avand ca obiect bunurile din domeniul public si ca titulari regiile autonome, prefecturile, autoritatile administratiei publice centrale si locale, alte institutii publice de interes national, judetean si local.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat.
Totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile sociale din domeniul administratiei de stat, activitate indeplinita de organele administrative.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
(lat. disjungere " a separa")Prevazuta in sectiunea III, cap. I, t. II, C. proc. pen., partea generala,
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Reglementata in cap. I, t. II, C. proc. pen., partea speciala, hotarare pronuntata de instanta de judecata in cursul judecatii care nu rezolva fondul cauzei,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Conceptul de dezvoltare durabila se refera la o forma de crestere economica ce satisface nevoia de bunastare a societatii pe termen scurt, mediu si, mai ales, lung.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Roman Cristian-Constantin - membru al Parlamentului Romaniei.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Aplicarea normelor juridice la fapte ori situatii concrete.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturile sociale din domeniul administratiei de stat, activitate indeplinita de organele administrative.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
O interfata care este capabila sa incarce, pe rand,
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Legea fondului funciar
Legea fondului funciar
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Drept real principal, avand ca obiect bunurile din domeniul public si ca titulari regiile autonome, prefecturile, autoritatile administratiei publice centrale si locale, alte institutii publice de interes national, judetean si local.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Incetarea pentru viitor a raportului juridic de obligatie prin unul din modurile prevazute de lege sau convenite de parti.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Exceptio non adimpleti contractus este expresia latina ; dreptul oricareia din partile unui cotract bilateral, sinalagmatic, de a refuza indeplinirea obligatiilor pe care si le-a asumat, atata vreme cat cealalta parte nu-si indeplineste propriile sale obligatii.
Este acea entitate destinata realizarii platii prin echivalent a despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv de statul rom�n in perioada de referinta a actelor normative prevazute la art.1 alin. (1)
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Legea suprema a unui stat care reglementeaza relatiile sociale fundamentale privind instaurarea, mentinerea si exercitarea puterii
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevazute in sectiunea I, cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ legislativ compus din doua camere si care poarta denumiri diferite (Adunarea Nationala si Senat in Franta, Bundestag si Budesrat in Germania, Camera Comunelor si Camera Lorzilor in Anglia, Congres in S.U.A.etc.).
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Totalitatea terenurilor (inclusiv cele acoperite de ape) de pe teritoriul unei tari.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

La termenul din data de 10.12.2008 petenta si-a precizat actiunea si a solicitat anularea Hotararii Comisiei Judetene nr. 1029/06.06.2008 prin care s-a aprobat procesul verbal de delimitare pentru suprafata de 161 ha teren agricol si 8,96 ha teren neagricol, prin care terenul a fost trecut din domeniul public al statului in domeniul privat si s-a predat Comisiei Locale Podari in vederea reconstituirii dreptului de proprietate . A solicitat de asemenea, introducerea in cauza a Comisiei Locale Podari. A precizat ca prin legea nr. 213/1998 se prevede in mod expres ca trecerea din domeniul public in domeniul privat se face numai prin Hotarare a Guvernului si ca prin urmare Hotararea Comisiei Judetene Dolj este nelegala si netemeinica. A mai precizat faptul ca Comisiile Locale au decat posibilitatea de a face demersurile mentionate in art. 10 alin. 2 si 4 din HG nr. 890/2005 de a solicita Comisiilor de fond funciar din localitatile vecine sau altor institutii publice ce administreaza teren proprietatea statului sa le puna la dispozitie teren proprietatea statului pentru reconstituire, insa sub nici o forma Comisiile Judetene nu au abilitatea legala de a trece o suprafata de teren din domeniul public al statului in domeniul privat al statului, acesta fiind atributul exclusiv al Guvernului.

Prin intampinarea formulata in cauza (filele 15 - 16) intimata Comisia Judeteana de fond funciar Dolj a solicitat respingerea actiunii formulate. A precizat ca Statiunea de Dezvoltare Pomicola Craiova administreaza teren proprietatea publica a statului si ca in emiterea Hotararii a carei nulitate o solicita petenta, a aplicat procedura prevazuta de art. 10 alin. 2 - 7 din HG nr. 890/2005.

Prin notele scrise cu caracter de intampinare formulate de catre intimata Comisia Judeteana de fond funciar Dolj (filele 32 - 33) au fost invocate exceptia lipsei de interes si exceptia lipsei calitatii procesuale active . A invederat instantei ca petenta nu justifica un interes legitim, personal, direct, nascut si actual, intrucat nu este titulara dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 169,96 ha ce face obiectul Hotararii Comisiei Judetene, avand doar un drept de administrare a acestuia. A mentionat ca interesul promovarii unei astfel de actiuni apartine doar Statului, titularul dreptului de proprietate si ca titulara exercita un drept care nu ii apartine, fara interes legitim . A mentionat ca dreptul din raportul juridic dedus judecatii este dreptul de proprietate asupra suprafetei de 169,96 ha, iar acesta apartine Statului si in acest context petenta, ca simplu administrator nu poate avea calitate procesuala activa.

A fost formulata de catre petenta cerere de aratare a titularului dreptului, asupra careia petenta a renuntat, luandu-se act prin incheierea de sedinta de la termenul din data de 11.02.2009.

A fost formulata cerere de interventie in interes propriu de catre Statul Roman prin D.G.F.P Dolj (filele 57 - 61) prin care s-a solicitat admiterea actiunii, dispunerea nulitatii Hotararii Comisiei Judetene nr. 1029/2008 aratand ca terenul este parte a domeniului public al Statutului conform anexei Legii 213/1998 si HG 517/1999. Au fost invocate dispozitiile Legii 290/2002 si prevederile art. 5 din Legea 18/1991, caracterul indispensabil cercetarii al terenurilor supuse retrocedarii care impiedica reconstituirea dreptului de proprietate, si incalcarea procedurii de trecere a terenurilor din domeniul public in domeniul privat.

Prin notele scrise cu caracter de intampinare intimata Comisia Locala de fond funciar Podari a invocat exceptia lipsei capacitatii procesuale a Statiunii de Dezvoltare Pomicola Craiova, avand in vedere ca aceasta este un dezmembramant fara personalitate juridica al Academiei de Stiinte Agricole, astfel ca nu poate sta in justitie decat in calitate de reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole. Pe fondul cauzei a solicitat respingerea actiunii formulate.

La termenul din data de 25.03.2009 a fost respinsa exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Craiova in solutionarea cererii de interventie, invocata de catre intimata Comisia Locala de fond funciar Podari, a fost incuviintata in principiu cererea de interventie formulata de catre Statul Roman prin D.G.F.P Dolj, fiind respinsa disjungerea cererii de interventie formulate, pentru motivele cuprinse in incheierea de sedinta de la termenul respectiv.

La termenul din data de 20.05.2009 a fost respinsa exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Craiova invocata de intimata Comisia Judeteana de fond funciar Dolj, pentru motivele aratate in incheierea de sedinta de la acel termen.

La termenul din data de 20.05.2009 au fost puse in discutia partilor exceptia lipsei capacitatii procesuale invocata de catre Comisia Locala de fond funciar Podari, exceptia lipsei de interes si exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentei invocate de catre intimata Comisia Judeteana de fond funciar Dolj, acordandu-se cuvantul pe exceptii, pe cererea de interventie si pe fond .

Prin sentinta civila nr.9500 din 05.06.2009 a Judecatoriei Craiova, a fost respinsa exceptia lipsei capacitatii procesuale a Statiunii de Dezvoltare Pomicola Craiova, invocata de intimata Comisia Locala de fond funciar Podari.

A fost respinsa exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentei, invocata de intimata Comisia Judeteana de fond funciar Dolj, ca neintemeiata.

A fost respinsa exceptia lipsei de interes a petentei, invocata de intimata Comisia Judeteana de fond funciar Dolj, ca neintemeiata.

A fost admisa in parte actiunea formulata de petenta Statiunea de Dezvoltare Pomicola Craiova, cu sediul in Craiova, Strada Calea Severinului, nr. 27, jud. Dolj, in contradictoriu cu intimatele Comisia Locala de fond funciar Podari, Comisia Judeteana de fond funciar Dolj.

Au fost anulate art. 3 si 4 din H.C.J. nr. 1029/06.06.2008.

A fost admisa cererea de interventie in interes propriu formulata de Directia Generala a Finantelor Publice, in numele si pentru Ministerul Finantelor Publice, ca reprezentant al Statului Roman .

Pentru a se pronunta astfel, instanta analizand cu prioritate exceptia lipsei capacitatii procesuale a petentei, exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentei, exceptia lipsei de interes, instanta a retinut ca acestea sunt neintemeiate. Cat priveste exceptia lipsei capacitatii procesuale este neintemeiata intrucat instanta a retinut incidenta dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 290/2002, potrivit carora petenta este o institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice ``Gheorghe Ionescu - Sisesti``, dispozitii care trebuie coroborate cu prevederile art. 12 alin. 4 din Legea nr. 213/1998, in conformitate cu care titularul dreptului de administrare poate sta in judecata in nume propriu.

Instanta a retinut ca dispozitiile art. 60 din Legea fondului funciar nr.18/1991, care confereau calitate procesuala activa numai persoanelor solicitante si autoritatilor implicate in procedura reconstituirii, au fost abrogate prin titlul IV art. 1 pct. 11 din Legea nr. 247/2005, astfel incat si tertii vatamati in drepturile lor prin Hotararea Comisiei Judetene pot folosi calea plangerii indreptate impotriva acestor acte si nu doar calea actiunilor de drept comun, petitorii sau posesorii. Intrucat Hotararea Comisiei Judetene nr. 1029/06.06.2008 ar avea ca efect stingerea dreptului de administrare asupra terenului al carui titular este petenta, instanta retine ca aceasta justifica legitimare procesuala activa. Se retine ca in acest sens sunt si dispozitiile art. III alin. 2 din Legea nr. 169/1997, cu privire la ``alte persoane care justifica un interes legitim``, cu raportare la alin. 1 si alin. 11 din acelasi articol .

Astfel, petenta are si interesul legal, actual si propriu de a formula actiunea asa cum a fost precizata, fiind neintemeiata si exceptia lipsei de interes invocata.

Analizand plangerea precizata si cererea de interventie, pe baza actelor si lucrarilor dosarului si a dispozitiilor legale aplicabile, instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt si de drept:

Prin art. 1 din Hotararea Comisiei Judetene nr. 1029/06.06.2008 s-a aprobat procesul verbal de delimitare pentru suprafata de 161 ha - teren agricol, solicitata de Comisia Locala Podari, teren ce se afla in perimetrul Statiunii de Cercetare si Dezvoltare Pomicola Podari si validata de Comisia Judeteana Dolj conform Legii nr. 247/2005, HG nr. 890/2005 si HG nr. 1832/2005 si pentru suprafata de 8,96 ha teren neagricol. Prin art. 2 s-a aprobat solicitarea Comisiei Locale Podari in sensul inscrierii si validarii Anexei nr. 24c ce cuprinde un numar de 26 pozitii cu o suprafata de 161,00 ha.

Prin art. 3 si 4 din aceeasi hotarare s-a constatat trecerea suprafetei de 169,96 ha de la petenta Statiunea de Dezvoltare Pomicola Craiova, din domeniul public al statului, in domeniul privat al localitatii, urmand sa fie pusa la dispozitia Comisiei Locale Podari pentru punerea in posesia persoanelor indreptatite, precum si parcurgerea etapelor prevazute de art. 10 din H.G. nr. 890/2005, modificata si completata prin H.G. nr. 1832/2005.

Analizand competenta intimatei Comisia Judeteana de Fond Funciar - Dolj de a constata trecerea suprafetei de 169,96 ha din domeniul public al statului in domeniul privat al localitatii, pentru a fi pusa la dispozitia Comisiei Locale in vederea punerii in posesie a persoanelor indreptatite, instanta retine ca regimul juridic al proprietatii publice este reglementat de Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia nr. 213/1998, forma actualizata.

Art. 3 alin. 2 din aceasta lege prevede ca ``domeniul public al statului este alcatuit din bunurile prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie, din cele prevazute la pct. I din anexa, precum si din alte bunuri de uz sau de interes public national, declarate ca atare prin lege.``

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs intimata Comisia Judeteana Dolj de aplicare a Legii 1/2000, criticand-o ca fiind nelegala si netemeinica.

In motivarea recursului se arata ca, instanta de fond, in mod gresit a apreciat asupra exceptiei lipsei de interes a reclamantei, interesul promovarii unei astfel de actiuni putand apartine doar Statului, titularul dreptului de proprietate, reprezentat in litigiile patrimoniale de catre Ministerul Finantelor, nicidecum administratorul care poate doar sa posede si sa foloseasca bunul.

Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei, se arata ca aceasta presupune existenta unei identitati intre persoana reclamantului si persoana care este titular al dreptului in raportul juridic dedus judecatii.

In cauza de fata dreptul dedus judecatii este dreptul de proprietate asupra suprafetei de 169,96 ha pentru cetatenii validati in Anexa nr.29 prevazuta de H.G. 890/2005.

Acest drept apartine statului, terenul facand parte din domeniul public al acestuia, iar Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Simnic, simplu administrator, nu poate avea calitate procesuala activa.

Arata ca, instanta in mod gresit a interpretat legea, astfel art.35 alin.2 din Legea nr.18/1991, art.3 alin.2 , art.9 si punctul 5 din anexa la lege din Legea nr.213/1998 texte de lege care in opinia gresita a acesteia determina nulitatea hotararilor ce fac obiectul cauzei de fata.

Lipsa de rezerva de teren la nivelul comisiilor locale din judet si din judetelele invecinate a dat posibilitatea legala Comisiei Judetenen Dolj sa faca aplicarea dispoz. art. 10 din HG 890/2005, astfel cum a fost modificata prin HG 1832/2005.

Este gresita sustinerea reclamantei ca datorita faptului ca aceste terenuri se afla in domeniul public al statului nu pot fi reconstituite ca drept de proprietate privata in temeiul legilor fondului funciar si ca fiind administrate de centre de cercetare , nu pot fi reconstituite persoanelor beneficiare ale Legii nr.247/2005. Aceasta, deoarece actul normativ aratat , HG 890/2005, art.10 alin.6, contrazice aceste afirmatii, statiunile de cercetare dezvoltare agricole fiind mentionate in mod expres in actul normativ ca institutii obligate sa puna la dispozitia comisiilor judetene terenurile ce le detin in administrare, proprietate publica a statului, Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola Simnic reprezentand o astfel de institutie.

Trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat a acelor suprafete de teren necesare reconstituirii dreptului de proprietate in temeiul legilor fondului funciar opereaza de drept ca efect al reconstituirii dreptului de proprietate prin hotararea de validare a comisiei judetene de fond funciar sau a hotararii judecatoresti. Astfel, din momentul emiterii hotararii de reconstituire a dreptului de proprietate privata de catre comisia de fond funciar sau pronuntarii hotararii judecatoresti nu mai este necesara elaborarea unor acte administrative suplimentare, deoarece trecerea din domeniul public in domeniul privat este stabilita de catre comisia judeteana de fond funciar sau instanta de judecata prin hotararile acestora.

Se mai arata ca o masura de delimitare a terenurilor indispensabile cercetarii a fost luata la aproape 2 ani de la solicitarea de teren facuta de Comisia Judeteana Dolj Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti", asa dupa cum reiese din Hotararea nr.1/04.02.2009 a acestei academii, care in care deja comisia judeteana emisese respectivele hotarari a caror anulare se solicita de catre reclamanta iar din acest punct de vedere reclamanta gresit face vorbire de suprafete de teren indispensabile cercetarii.

Examinand sentinta civila atacata, prin prisma motivelor de recurs si a disp. art.304 ind.1 C.pr.civ., tribunalul constata urmatoarele:

Cu privire la calitatea procesuala activa a petentei Statiunea de Cercetare Dezvoltare Pomicola Craiova, tribunalul constata ca in mod corect prima instanta a apreciat ca petenta are calitate de a solicita anularea unor dispozitiile ale hotararii Comisiei Judetene Dolj de aplicare a Legilor Fondului Funciar, in cadrul plangerii reglementate de art. 53 - 59 din legea 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, intrucat petenta este persoana direct interesata in formularea plangerii, fiind titulara dreptului de administrare asupra terenului in suprafata de 169,96 ha la care se face referire in hotararea contestata. Sub acest aspect, se retine ca art. 53-64 din Legea 18/1991 pun la dispozitia persoanelor direct interesate posibilitatea formularii plangerii impotriva hotararii comisiei judetene, iar art. 60 din Legea fondului funciar nr.18/1991, care conferea calitate procesuala activa in procedura plangerii numai persoanelor solicitante si autoritatilor implicate in procedura reconstituirii, a fost abrogat prin titlul IV art.1 pct. 11 din Legea nr.247/2005, astfel incat si tertii vatamati in drepturile lor prin hotararea comisiei judetene pot folosi calea plangerii indreptate impotriva acestor acte si nu doar calea actiunilor de drept comun, petitorii sau posesorii.

Fata de cele mentionate, tribunalul apreciaza ca nefondate criticile formulate de recurenta-intimata Comisia Judeteana Dolj de aplicare a Legilor fondului funciar referitoare la solutia instantei de fond asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale active a petentei.

Tot in mod corect a apreciat prima instanta ca este neintemeiata exceptia lipsei de interes a petentei in promovarea actiunii, intrucat petenta are un drept de administrare asupra terenului in supraf. de 169,96 ha la care se face referire in art.3 si art.4 din Hotararea nr. 1029/06.06.2008 a Comisiei Judetene de Fond Funciar, iar atata timp cat dispozitiile contestate ar avea ca efect stingerea dreptului de administrare asupra terenului al carui titular este petenta, rezulta ca petenta are un interes legal, actual si propriu de a solicita si obtine anularea acestora, prin actiunea formulata. Sub acest aspect, tribunalul constata ca sunt nefondate motivele de recurs formulate cu privire la aceasta exceptie .

Cu privire la fondul cauzei, tribunalul constata ca prima instanta a interpretat in mod corect actele depuse la dosar si a aplicat in mod corespunzator dispozitiile legale in materia fondului funciar, retinand in mod temeinic ca dispozitiile 3 si 4 din Hotararea Comisiei Judetene Dolj de fond funciar nr.1029/06.06.2008 nu au respectat dispozitiile imperative ale art.9 alin.1 din Legea nr.213/2008, care stabilesc competenta exclusiva a Guvernului de a dispune trecerea terenului administrat de statiunea petenta din domeniul public al satului in domeniul privat al statului sau in domeniul public al unei unitatii administrative, pentru a putea face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate in baza Legilor Fondului Funciar si nici dispoz. art. 10 din HG 890/2005 si art. 9 si 10 din Legea 1/2000 privind posibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate pentru vechile amplasamente in perimetrul unitatilor de cercetare -dezvoltare pe acele terenuri care nu sunt indispensabile cercetarii.

Astfel, potrivit art. 3 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, forma actualizata, ``domeniul public al statului este alcatuit din bunurile prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie, din cele prevazute la pct. I din anexa, precum si din alte bunuri de uz sau de interes public national, declarate ca atare prin lege.``.

Terenurile institutelor si statiunilor de cercetari stiintifice fac parte din domeniul public al statului, fiind cuprinse expres in enumerarea din Anexa I la Legea nr.213/1998 - la pct.5.

Potrivit art.11 din aceeasi lege, bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile, neputand fi instrainate, ci date numai in administrare, concesionate sau inchiriate, in conditiile legii, nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu se pot constitui garantii reale si nu pot fi dobandite de catre alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de buna-credinta asupra bunurilor mobile, actele juridice incheiate cu incalcarea acestor dispozitii fiind lovite de nulitate absoluta.

Dezafectarea din domeniul public si introducerea in circuitul civil a acestor bunuri este reglementata de dispozitiile art.10 din Legea nr. 213/1998 care stabilesc la alin.1 ca ``Dreptul de proprietate publica inceteaza, daca bunul a pierit ori a fost trecut in domeniul privat. Trecerea din domeniul public in domeniul privat se face, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, daca prin constitutie sau prin lege nu se dispune altfel.``.

Art. 9 alin. 1 stabileste competenta exclusiva a Guvernului de a decide asupra trecerii unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ teritoriale: ``Trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, dupa caz, prin hotarare a Guvernului.``

In speta, terenul in litigiu in supraf. de 169,96 ha constituie bun public al statului si deci pentru trecerea lui din domeniul public al statului in domeniul privat al statului sau in domeniul public al unitatii administrativ teritoriale - judetul Dolj era necesara o hotarare a guvernului, Comisia Judeteana Dolj de aplicare a Legilor fondului funciar neavand competenta de a hotari trecerea terenului din domeniul public al statului in domeniul privat al statului.

In ceea ce priveste aplicabilitatea art. III alin. . 11 din Legea nr. 169/1997 si implicit a art. 27 alin. 7 indice 7 din HG 890/2005, tribunalul constata ca aceste dispozitii legale nu sunt incidente in cauza, sub acest aspect fiind neintemeiata sustinerea intimatei-recurente Comisia Judeteana de Fond Funciar - Dolj privind apartenenta terenului in cauza la domeniul public ca efect al H.G. nr. 1882/2005, act administrativ care si-ar fi suspendat efectele potrivit art. III alin. 11 din Legea nr. 169/1997.

Potrivit art. art. III alin. . 11 din Legea nr. 169/1997, actele adminstrative prin care au fost trecute in domeniul public sau privat la statului sau al localitatilor terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privata isi suspenda efectele cu privire la aceste terenuri pana la solutionarea cererii de catre comisia de fond funciar, cu exceptia terenurilor intrate deja in circuitul civil, iar potrivit art. 27 alin. 7 indice 1 din HG 890/2005 , hotararile de validare ale comisiei judetene vor cuprinde, atunci cand sunt aplicabile dispoz. art. III alin. 1 indice 1 din Legea 169/1997, un articol distinct prin care se constata trecerea suprafetei supuse reconstituirii din domeniul public in domeniul privat al statului sau al localitatii si punerea sa la dispozitie comisiei locale in vederea punerii in posesie.

Asa cum s-a mentionat mai sus, terenul in cauza constituie domeniul public al statului conform Legii nr. 213/1998, fiind evidentiat in Anexa I, pct.5 la Legea nr.213/1998, fiind lipsita de relevanta suspendarea efectelor H.G. nr. 1882/2005, avand in vedere ca si anterior emiterii acestui act administrativ terenul avea acelasi regim juridic.

Asa cum corect a retinut prima instanta, derogarea de la dispozitiile imperative ale Legii nr.213/1998 prin art. III alin. 11 din Legea nr. 169/1997 nu poate fi retinuta in cauza. In primul rand, dispozitiile invocate nu deroga de la cele ale Legii nr.213/1998, ci suspenda efectele unor acte administrative prin care au fost trecute in domeniul public al statului sau al localitatilor terenuri pentru care s-au depus cereri de reconstituire.

Dispozitiile Legii nr.213/1998 nu au putut fi suspendate in baza acestui articol, avand in vedere ca aceasta este o lege in sensul de act normativ emis de Parlament in urma procedurii specifice, iar nu un act administrativ, iar suspendarea nu poate fi extinsa pe cale de interpretare si asupra actelor normative.

In consecinta, constatarea prin hotararea de validare a trecerii suprafetei supuse restituirii din domeniul public in domeniul privat al unitatii administrativ-teritoriale, in baza art.27 alin. 71 din H.G. nr. 890/2005, poate fi admisa numai in masura in care trecerea in domeniul public al statului s-a realizat exclusiv in baza unui act administrativ si nu a unui act normativ.

In ceea ce priveste delimitarea prin art.9 din Legea nr.1/2000 a terenurilor ramase in administrarea institutelor si statiunilor de cercetare agricola si procedura prev. de art. 10 de art. 10 alin. 8 din HG 890/2005 privind reconstituirea dreptului de proprietate pentru vechile amplasamente in perimetrul unitatilor de cercetare-dezvoltare pe terenuri agricole care nu sunt indispensabile cercetarii, tribunalul retine urmatoarele:

Potrivit art. 9 din Legea 1/2000, terenurile proprietate de stat, administrate de institutele, centrele si statiunile de cercetare, destinate cercetarii si producerii de seminte, de material saditor din categorii biologice superioare si de animale de rasa, raman in administrarea acestora, cu exceptia terenurilor agricole preluate de la fostii proprietari si solicitate de persoanele indreptatite la reconstituire, terenurile din perimetrele statiunilor, institutelor si centrelor de cercetare ce fac obiectul retrocedarii delimitandu-se in sole compacte, incepand de la marginea perimetrului, conform Legii 290/2002.

Potrivit art.223 din Legea nr.290/2002, ``suprafetele de teren trecute, potrivit Legii nr. 147/2004, in administrarea institutelor, unitatilor, centrelor, statiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, precum si a institutiilor de invatamant superior agricol si silvic raman in administrarea acestora, cu exceptia terenurilor agricole preluate de la fostii proprietari si solicitate de persoanele indreptatite la reconstituire, precum si a celor prevazute in anexa nr. 61. Terenurile apartinand fostilor proprietari, dar indispensabile activitatii de cercetare-dezvoltare, colectiile de material biologic, loturile demonstrative, suprafetele destinate producerii de samanta si material de plantat din verigi superioare, testarilor tehnologice si terenurile pentru producerea furajelor necesare animalelor de experienta si productie, plantatiile cu rol in ameliorare, parcelele amenajate special pentru experimentari multianuale, in care s-au investit sume importante dificil de recuperat sau care implica investitii noi considerabil de mari, vor fi pastrate in administrarea unitatilor de profil.``

Pe de alta parte, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000, `` Persoanelor fizice carora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor detinute de institutele si statiunile de cercetare si productie agricola, precum si de regiile autonome cu profil agricol sau de societatile nationale cu profil agricol li se vor atribui terenuri in natura din terenurile proprietate privata a statului.

(2) In situatia in care suprafetele proprietate privata a statului sunt insuficiente acestea pot fi suplimentate cu suprafete ce se vor scoate din domeniul public al statului, in conditiile legii, la propunerea prefectului, sau se vor acorda despagubiri .``

Rezulta ca in speta, in mod corect prima instanta a apreciat ca prin art. 3 si 4 din Hotararea Comisiei Judetene Dolj de fond funciar nr.1029/06.06.2008 nu au fost respectate dispozitiile legale mentionate mai sus, in sensul ca nu au fost delimitate pe sol, incepand de la marginea perimetrului, terenurile aflate in administrarea petentei Statiunea de Cercetare - Dezvoltare Podari si care pot face obiectul reconstituirii fostilor proprietari pe vechiul amplasament solicitat, terenuri care sa nu fie indispensabile cercetarii in intelesul art. 9 din Legea 1/2000, art. 10 din HG 890/2005 si art. 223 din Legea nr.290/2002, terenuri cu privire la care sa se faca propuneri de trecere in domeniul privat al statului pentru punerea la dispozitia comisiei locale, in conformitate cu dispoz. art. 10 din Legea 1/2000 si art. 10 din Legea 213/1998.
Pronuntata de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 146 din 27.01.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Dolj    Fond funciar    Legea 213/1998    Teren agricol    Reconstituirea dreptului de proprietate    HG 890/2005    HG 517/1999    Legea 290/2002    Legea 18/1991    Retrocedare    Drept de administrare    HG 1832/2005    Domeniu public    Legea 247/2005    Comisia judeteana de fond funciar    Legea 1/2000    Legea 169/1997    Act administrativ
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Hotarare penala prin care s-a solutionat si actiunea civila. Efecte asupra actiunii in regres formulata ulterior de prepusul - debitor solidar
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 45 din 16 ianuarie 2020

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 830/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din OUG 28/1999
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a RomanieiArticole Juridice

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Modul de stabilire a nivelului maxim al salariului de baza pentru personalul incadrat in directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
Sursa:

Art. 222 alin. 10 CPP referitor la durata maxima a arestarii preventive declarat neconstitutional
Sursa: Euroavocatura.ro

Abuzurile savarsite in domeniul retrocedarii padurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro

Ineficacitatea actului juridic civil. Practica judiciara. Vol.I. Nulitatea
Sursa: Editura Hamangiu

Dovada dreptului de proprietate in sistemul Legii nr. 18/1991 cu privire la fondul funciar
Sursa: EuroAvocatura