din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2261 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Neindeplinirea conditiilor raspunderii patrimoniale a salariatului. Retinerea nelegala a drepturilor salariale

Neindeplinirea conditiilor raspunderii patrimoniale a salariatului. Retinerea nelegala a drepturilor salariale

  Publicat: 14 May 2021       1036 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Act procesual prin care reclamantul pune in miscare actiunea civila, sesizand instanta judecatoreasca cu rezolvarea acesteia.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

Prin cererea inregistrata la data de 03.09.2019, pe rolul Tribunalului G., inregistrata sub numarul, reclamanta . R. L. a formulat cerere de chemare in judecata a paratului B. B., prin care a solicitat obligarea paratului la plata sumei de 1732, 53 lei reprezentand contravaloarea pagubelor produse, obligarea la plata dobanzii legale penalizatoare calculata de la data producerii pagubelor si pana la data efectuarii platii, precum si obligarea la plata cheltuielilor de judecata .

Paguba materiala sau prejudiciul material suferit de o persoana sau adus unei persoane ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Scrisoare ce urmeaza unei oferte lansate de furnizor prin care clientul solicita livrarea de produse sau executarea de servicii,
Denumire data monedei unice europene.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Prevazuti in sectiunea VI, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala, persoane care asista la efectuarea unui act procedural.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Atributie exclusiva acordata unei persoane, unei functii sau unui organ.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Denumire data monedei unice europene.
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,

In motivare, a invederat ca paratul a fost angajatul reclamantei in functia de conducator auto - sofer TIR, printre obligatii, potrivit fisei postului, fiind si aceea de a realiza transportul in conformitate cu prevederile contractuale si a indicatiilor primite de la coordonatorul de transport, orice paguba adusa mijlocului de transport din vina angajatului prin neglijenta, prin abandonarea sau parasirea autocamionului fara aprobarea sefului, precum si a oricarui fapt ce produce prejudicii materiale cat si morale, devenind executabile asupra soferului. La punctul 4 lit. d din fisa postului se specifica ``in cazul accidentelor produse din culpa soferului, acesta va suporta, integral, sumele care nu se recupereaza de la asigurari ``.


Mai arata reclamanta, ca la data de 15.04.2019, fiind in timpul programului de lucru, paratul a efectuat manevre gresite in procedeul de parcare a ansamblului de vehicole pentru a descarca marfa cu care era incarcata semiremorca, urmare a carora a lovit si a distrus in totalitate scara dreapta a capului tractor: suport, carcasa si trepte, costul total al reparatiei fiind 316, 58 lei. La data de 24.04.2019, tot urmare a unor manevre gresite, s-au rupt cablul principal si secundar de curent, doua furtune de aer precum si cablul EBS, costul total fiind acela de 633, 58 lei. La data de 07.05.2019 paratului i-a fost atribuita o cursa prin care trebuia sa transporte o rola de tabla, comanda plasata de, conform comenzii de transport fiind necesar ca marfa sa ajunga la destinatie in maxim 24 de ore de la incarcare, nerespectarea termenului avand ca sanctiune o penalitate de 100 de euro pe zi. Din cuprinsul scrisorii de transport, a rezultat ca marfa a ajuns la destinatie 2 zile mai tarziu cauzat de faptul ca paratul a abandonat ansamblul format din autocamion si remorca in zona Bucuresti - Chitila, cauzand reclamantei o .costuri suplimentare (combustibil tur -retur G.- Chitila 240 lei, diurne a 2 soferi 70 lei, penalizare pentru intarziere la livrare 472, 47 lei) rezultand un prejudiciu in cuantum de 782, 27 lei.


A mai aratat ca potrivit art. 254 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) salariatii raspund patrimonial pentru pagubele produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor, si a apreciat ca sunt intrunite cumulativ conditiile de fond respectiv calitatea de salariat, fapta ilicita si personala savarsita in legatura cu munca, prejudiciul cauzat patrimoniului angajatorului, raportul de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu, precum si vinovatia salariatului.


Cu privire la plata dobanzii, arata ca raportat la dispozitiile art. 1385 si art. 1531 alin 1 si 2 din codul civil, pierderea efectiva suferita de angajator poate fi remediata prin actualizarea sumelor cu indicele de inflatie precum si prin acordarea beneficiului de care a fost lipsit sub forma dobanzii legale, conform disp art. 1 alin 3 din OG 13/2011.


In probatiune solicita administrarea probei cu inscrisuri filele 11- 33, si martori .


In drept, si-a intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 194 cod civil si art. 254 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Legal citat, paratul nu a depus Intampinare.


Instanta a admis pentru reclamanta proba cu inscrisuri precum si administrarea probei cu un martor .


Analizand si coroborand actele si probele administrate in cauza, precum si dispozitiile legale incidente, instanta va respinge cererea de chemare in judecata pentru urmatoarele considerente:


Conform dispozitiilor articolului 8 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) ``relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei-credinte. Pentru buna desfasurare a relatiilor de munca, participantii la raporturile de munca se vor informa si se vor consulta reciproc, in conditiile legii si ale contractelor colective de munca .``


Dispozitiile art. 247 statueaza ca ``angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara``, iar conform art. 251 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro): ``sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.


(11) Pentru efectuarea cercetarii disciplinare, angajatorul va desemna o persoana sau va stabili o comisie ori va apela la serviciile unui consultant extern specializat in legislatia muncii, pe care o/il va imputernici in acest sens. (2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de catre persoana desemnata, de catre presedintele comisiei sau de catre consultantul extern, imputerniciti potrivit alin. (11), precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii. (3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.``


Din analiza declaratiei martorului audiat in cauza, coroborata cu inscrisul contract individual de munca, rezulta faptul ca paratul, a fost angajatul societatii reclamante in perioada 05.04.2019 - 21.05.2019, fiindu-i desfacut contractul prin decizia 156/21.05.2019, in baza art. 61 litera a din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) cu mentiunea ``avand in vedere cercetarea disciplinara ``.


Cu privire la cercetarea disciplinara, din inscrisul convocare nr 152 (fila 18 dosar) avand ca obiect ``a�� ca sunteti cercetat disciplinar cu privire la nerespectarea regulamentului intern, a prevederilor fisei postului, a prevederilor codului muncii si a codului penal, iar in cazul neprezentariia��``, redactat lapidar (fila 18 dosar), se constata intentia reclamantei de a respecta pur formal prevederile legale, fapt care da indicii cu privire la intentia reala, ulterior materializata, a angajatorului, de a desface disciplinar contractul individual de munca al paratului.


Din inscrisurile facturi, depuse la dosar de catre reclamanta, rezulta ca intr-adevar au fost achizitionate o .piese pentru un autovehicol, (insa la dosar nu se regaseste nici o dovada, cum ar fi un proces -verbal sau o nota de constatare a preluarii de catre parat a ansamblului de vehicole in vreuna din datele indicate de catre reclamanta, si nici vreun inscris care sa ateste incidentele invederate de angajator).


Cu privire la inscrisul ``comanda- contract de transport `` (fila 30 dosar), emis de catre societatea solicitanta a transportului, in urma careia reclamanta din prezenta cauza ar urma sa plateasca suma de 100 euro penalitate pentru intarzierea la livrare, in considerarea termenului pe ore a comenzii (48 ore), se ridica o .intrebari fata de buna credinta a reclamantei, intrucat nu este consemnat in nici un inscris depus la dosar, de exemplu ora la care a plecat paratul in cursa, sau macar ora la care a fost facuta predarea marfurilor in vederea efectuarii transportului in discutie.


Conform art. 272 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) ``sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare``


Conform contractului individual de munca, angajatorul are printre obligatiile sale si obligatia de a plati salariul. La dosar, nu exista vreo dovada cu privire la indeplinirea de catre reclamanta a acestei obligatii, fapt care poate forma convingerea, referitor la pagubele presupuse a fi fost suportate de angajator, ca acesta s-ar fi indestulat, prin compensare cu salariul datorat paratului pentru munca prestata.


Principiul bunei-credinte (statuat de legiuitorul roman prin art. 8 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) presupune exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor, generate de raporturile de munca, in concordanta cu ordinea de drept si regulile morale, cu respectarea intereselor celeilalte parti, evitandu-se reaua-credinta, abuzul de drept .


Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 319/29 martie 2007, a retinut ca ``a�� aplicarea sanctiunilor disciplinare si, in mod special, incetarea raportului de munca din vointa unilaterala a angajatorului, sunt permise cu respectarea unor conditii de fond si de forma riguros reglementate de legislatia muncii, in scopul prevenirii eventualelor conduite abuzive ale angajatorului``.


Raportat la inscrisurile proces - verbal nr 156, proces-verbal nr. 157, ambele din data de 20.05.2019 (data indicata de reclamanta in convocarea pentru cercetare prealabila), cat si la afirmatiile reclamantei din cererea de chemare in judecata respectiv ``a�� in cazul accidentelor produse din culpa soferului, acesta va suporta integral, sumele care nu se recupereaza de la asigurari ``, precum si absenta de la dosar a vreunei dovezi care sa demonstreze ca a fi fost depuse diligente cu privire la recuperarea unor sume de la asigurator, cat si prin raportare la dispozitiile legale, instanta va respinge ca nefondata cererea de chemare in judecata .


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Respinge ca fiind nefondata actiunea formulata de reclamanta, PRIN AV. C.M., cu sediul procesual ales in G., 3, camera 3, in contradictoriu cu paratul B. B., cu domiciliu in B., 5, jud. B.


Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare care se va depune la Tribunalul G.


Pronuntata astazi 11.11.2020 prin punerea solutiei la dispozitia partilor la grefa instantei.
Pronuntata de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 904 din data de 11 Noiembrie 2020


Citeşte mai multe despre:    raspunderea patrimoniala a salariatului    principiul consensualitatii si al bunei-credinte in relatiile de munca    sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului    neplata salariului de catre angajator
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Daunele morale in litigiile de munca. Salariatul trebuie sa faca dovada unor consecinte negative pe plan social si psihic, argumentarea acestora nefiind suficienta.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 255/2014 din 07.03.2014

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de un salariat. Termenul de prescriptie.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI � Decizia nr. 4376/ 09.10.2019

Suma stabilita pentru acoperirea daunelor produse angajatorului se retine in rate lunare din drepturile salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6233/2020

Contravaloarea pagubei recuperate de angajator prin acordul partilor nu poate fi mai mare decat echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie
Pronuntaţă de: Tribunalul Suceava - Sentinta civila nr. 45/2019

Recunoasterea faptei generatoare de prejudiciu la adresa angajatorului. Angajarea raspunderii patrimoniale
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6233 din data de 13 noiembrie 2020

Producerea unui prejudiciu in patrimoniul angajatorului de catre un salariat al sau este de esenta raspunderii patrimoniale. Conditii raspundere patrimoniala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr. 158 din data de 15 martie 2019

Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6233/2020

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Restituirea salariilor compensatorii dupa anularea deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia nr. i��1814/2019 din 27.03.2019Articole Juridice

Acoperirea prejudiciilor morale si materiale ca urmare a nerespectarii regulilor de sanatate si securitate in munca. Criterii si conditii de acordare a daunelor-interese
Sursa: Irina Maria Diculescu

[Av. muncii] Raspunderea patrimoniala a salariatului pentru pagubele produse anagajatorului
Sursa: MCP Cabinet avocati