din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Constatarea inaptitudinii fizice sau psihice de munca se face numai prin expertiza medicala.

Constatarea inaptitudinii fizice sau psihice de munca se face numai prin expertiza medicala.

  Publicat: 30 Nov 2009       8020 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Potrivit art. 61 lit. c din Codul Muncii, angajatorul poate dispune concedierea in cazul in care, prin decizia organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, ce nu ii permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat.

( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen prin care se desemneaza persoana fizica lipsita de capacitate de exercitiu.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Actiune ori inactiune a unei persoane fizice, sau juridice, prin care se incalca o norma de conduita obligatorie.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Trasatura esentiala a infractiunii, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19 , C. pen., partea generala. Ea priveste latura subiectiva a infractiunii,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Concedierea colectiva reprezinta concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii, a unui numar de:
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Concedierea colectiva reprezinta concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii, a unui numar de:


Asadar, inaptitudinea trebuie stabilita de organele competente de expertiza medicala, prin decizie, astfel cum in mod corect a retinut instanta de fond .Or, in cauza, intimatul-contestator nu a fost supus unei asemenea expertize, ale carei concluzii sa se concretizeze intr-o decizie, iar fisa de aptitudini nu poate inlocui expertiza ceruta de lege.


Tribunalul Bucuresti - Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale a admis in parte actiunea formulata de contestatorul S.F., in contradictoriu cu intimata S.C. O. S.R.L.; a dispus anularea Deciziei nr. xxx/30.05.2008 si reintegrarea contestatorului pe postul detinut anterior desfacerii contractului individual de munca; a obligat intimata la plata despagubirilor banesti egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate de care ar fi beneficiat, de la data incetarii contractului de munca si pana la reintegrarea efectiva; a respins cererea de obligare a paratei la plata daunelor morale, ca neintemeiata; a luat act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata .Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarea situatie de fapt si de drept:Contestatorul a fost salariatul societatii intimate, in functia de analist, iar prin Decizia nr. xxx/30.05.2008, emisa de intimata, s-a dispus desfacerea contractului individual de munca, incepand cu data de 30.06.2008, in baza art. 61 lit. c din Codul Muncii, cu respectarea termenului de preaviz de 20 de zile lucratoare.In motivarea deciziei, s-a retinut ca salariatul a manifestat in mod constant o atitudine de insubordonare si de contestare a deciziilor conducatorilor ierarhici, dovedindu-se incapabil de a se supune regulilor unei organizatii. Faptele recente ale contestatorului au facut obiectul unei proceduri de cercetare disciplinara, care, prin prisma suspiciunilor cu privire la existenta problemelor psihice ale salariatului, determinate de comportamentul acestuia, s-au soldat doar cu emiterea unui avertisment. In cadrul procedurilor de evaluare medicala anuala de medicina muncii, salariatul a participat la o evaluare psihologica si la una psihiatrica, recomandarea medicilor fiind aceea de evitare a suprasolicitarilor neuropsihice.Fata de aceste imprejurari si intrucat postul de analist este caracterizat de un inalt nivel de suprasolicitare neuropsihica, angajatorul a considerat ca sanatatea salariatului ar fi fost prejudiciata in mod radical si ireversibil de continuarea activitatii pe postul respectiv si, cum nu au fost identificate locuri de munca vacante care sa corespunda capacitatii stabilite de medicul de medicina a muncii, s-a solicitat sprijinul Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca si s-a dispus concedierea salariatului.In raport de dispozitiile art. 61 lit. c din Codul Muncii, Tribunalul a retinut ca inaptitudinea fizica/psihica constituie motiv de concediere pentru motive ce tin de persoana salariatului numai daca nu ii permite acestuia indeplinirea atributiilor corespunzatoare locului de munca ocupat. In plus, legea stabileste ca aceasta inaptitudine trebuie constatata prin decizia organelor competente de expertiza medicala.Or, in cauza, singurul act medical pe care s-a sprijinit decizia de concediere a fost fisa de aptitudini, eliberata de unitatea medicala, din care rezulta ca, la data de 19.05.2008, salariatul a fost considerat apt din punct de vedere medical, fiindu-i recomandat doar sa evite suprasolicitarea neuropsihica.A mai stabilit prima instanta ca decizia de concediere este nelegala, intrucat concluzia medicului de medicina muncii in sensul ca salariatul este apt din punct de vedere fizic si psihic pentru locul de munca ocupat nu constituie motiv valabil pentru incetarea contractului individual de munca in temeiul art. 61 lit. c din Codul Muncii, cu atat mai mult cu cat un astfel de aviz nu reprezinta o decizie a organelor competente de expertiza medicala.Fiind vorba de o inaptitudine fizica si/sau psihica a salariatului este exclusa culpa acestuia, cu toate ca, ignorand aceasta realitate, angajatorul face vorbire in cuprinsul deciziei de concediere de atitudinea de insubordonare a contestatorului si de incapacitatea sa de a se supune regulilor unei organizatii, aspecte care tin de un comportament culpabil, ce poate constituie temei al unei eventuale sanctiuni disciplinare.Tribunalul a facut aplicarea dispozitiilor art. 76 si art. 78 din Codul Muncii.A mai retinut prima instanta ca, pentru angajarea raspunderii patrimoniale a angajatorului, in temeiul art. 269 din Codul Muncii, trebuie indeplinite cumulativ mai multe conditii, respectiv calitatea de salariat, existenta unei fapte ilicite a angajatorului, existenta unui prejudiciu, legatura de cauzalitate dintre fapta ilicita si prejudiciu si vinovatia. In cauza, insa, chiar daca s-a facut dovada calitatii de salariat si a faptei ilicite constand in concedierea nelegala si netemeinica, nu a fost probata existenta celorlalte conditii .Mai mult decat atat, s-a apreciat ca, prin repunerea in situatia anterioara, contestatorul va primi o satisfactie echitabila, prin reintegrarea in postul detinut anterior si plata unor despagubiri egale cu drepturile de care ar fi beneficiat daca nu era concediat.Impotriva acestei sentinte a declarat recurs motivat, in termenul legal, parata, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie pentru urmatoarele considerente:Intimatul-reclamant a manifestat in mod constant o atitudine de insubordonare (constand in incalcarea evidenta si recunoscuta a ordinelor, respectiv trimiterea de documente cu solutii tehnice direct catre client, desi i se interzisese in mod expres si categoric sa faca acest lucru) si de contestare a deciziilor conducatorilor ierarhici.Faptele de indisciplina au facut obiectul unei proceduri de cercetare disciplinara, la finalul careia banuielile cu privire la starea psihica a salariatului au indreptatit societatea sa considere ca, desi faptele de indisciplina savarsite, analizate pur obiectiv, sunt de natura sa justifice concedierea salariatului, este posibil ca aceste fapte sa fie consecinta unor probleme de ordin psihic ale acestuia. Totodata, angajatorul a solicitat salariatului sa se prezinte la evaluarea anuala de medicina muncii, recomandarea medicilor din data de 19.05.2008 fiind una de evitare a suprasolicitarii neuropsihice. Prin urmare, avand in vedere si specificul postului ocupat de intimat, recurenta a procedat la incetarea contractului de munca din motive medicale.Recurenta a mai aratat ca si-a indeplinit obligatia de a efectua expertiza medicala, iar din fisa de aptitudini eliberata de Clinica M. in data de 19.05.2008, rezulta ca salariatul prezinta simptome neuropsihice de natura sa-i afecteze capacitatea de desfasurare a activitatilor specifice postului pe care il ocupa, acela de analist.Prin urmare, decizia de concediere se bazeaza pe o expertiza medicala, in contextul examenului de medicina muncii anual la care a fost supus intimatul-reclamant. In ce priveste rezultatul expertizarii psihologice, acesta nu este de inaptitudine, dar nici textul de lege nu prevede o inaptitudine de munca absoluta pentru a exista motiv de concediere, ci are in vedere numai o incapacitate relativa, care se apreciaza in "concreto", intre altele in raport de postul ocupat de salariat, de obiectul de activitate al angajatorului, de atributiile concrete ale postului, de exigentele concrete ale mediului de lucru sau de orice alte aspecte care caracterizeaza un raport de munca specific.A mai aratat recurenta ca a incercat sa obtina de la Centrul Medical raportul complet rezultat in urma expertizei si nu doar fisa de aptitudini, insa, cu toate eforturile depuse, Centrul Medical nu a eliberat acest raport, motivat de faptul ca informatiile sunt confidentiale.Analizand sentinta atacata, prin prisma criticilor formulate, Curtea constata ca recursul este nefondat si urmeaza a fi respins ca atare, pentru considerentele ce vor fi expuse in continuare:In mod corect prima instanta a retinut ca angajatorul a dispus concedierea salariatului in temeiul art. 61 lit. c din Codul Muncii, astfel incat sustinerile recurentei privind savarsirea in mod repetat a unor abateri disciplinare de catre intimatul-contestator este lipsita de relevanta. Fiind vorba de o inaptitudine fizica si/sau psihica, este exclusa culpa salariatului in luarea masurii concedierii.Curtea constata ca instanta de fond a interpretat corect materialul probator administrat in cauza si a dat o justa interpretare si aplicare dispozitiilor legale incidente, care au fost corect identificate.Astfel, potrivit dispozitiilor art. 76 din Codul Muncii, concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta, iar in conformitate cu prevederile art. 77 din acelasi cod, in caz de conflict de munca, angajatorul nu poate invoca in fata instantei alte motive de fapt sau de drept decat cele precizate in decizia de concediere.Prin urmare, in mod just, prima instanta a analizat legalitatea concedierii prin prisma dispozitiilor art. 61 lit. c din Codul Muncii, indicate de angajator ca temei de drept al concedierii in chiar cuprinsul deciziei de concediere .Potrivit textului legal evocat, angajatorul poate dispune concedierea in cazul in care, prin decizia organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, ce nu ii permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat.Asadar, inaptitudinea trebuie stabilita de organele competente de expertiza medicala, prin decizie, astfel cum in mod corect a retinut instanta de fond .Or, in cauza, intimatul-contestator nu a fost supus unei asemenea expertize, ale carei concluzii sa se concretizeze intr-o decizie, iar fisa de aptitudini nu poate inlocui expertiza ceruta de lege.Mai mult decat atat, din cuprinsul mentionatei fise de aptitudini, semnata de medicul de medicina muncii, in care se mentioneaza atat profesia/functia, cat si locul de munca al intimatului, rezulta ca intimatul este apt de munca . Recomandarile formulate de medic, in sensul evitarii suprasolicitarilor neuropsihice nu sunt de natura a modifica avizul medical - "apt" - si nu justifica "banuiala angajatorului cu privire la existenta unor probleme psihice ale salariatului".Curtea constata ca aprecierea capacitatii de munca a salariatului nu s-a facut in mod generic, absolut, astfel cum sustine recurenta, ci in "concreto", prin raportare la locul de munca ocupat.In conformitate cu dispozitiile art. 61 lit. c din Codul Muncii, inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului de a indeplini atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat nu poate fi apreciata de angajator, care sa decida ca postul ocupat este caracterizat de un nivel de stres ce nu poate fi suportat de salariat si care este de natura sa ii afecteze grav sanatatea, atata timp cat o astfel de concluzie nu rezulta dintr-o decizie a organelor competente de expertiza medicala si nici chiar din inscrisul in care sunt consemnate constatarile si observatiile medicului de medicina muncii care a efectuat controlul medical periodic.Cum din materialul probator administrat in cauza nu rezulta ca mentinerea salariatului pe postul ocupat este contraindicata medical, iar din inscrisul nou depus in recurs nu se desprinde o alta concluzie, Curtea retine ca prima instanta in mod corect a constatat nelegalitatea si netemeinicia deciziei de concediere .

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1896 din 25 martie 2009


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...